PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY INSTRUKCJE Z JĘZYKA PROGRAMOWANIA W TAKI SPOSÓB, BY KOMENDY MOGŁY ZOSTAĆ ODCZYTANE PRZEZ PROCESOR KOMPUTERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTERPRETATOR to:

program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 13 lit.)INTERPRETER to:

program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INTERPRETATOR

INTERPRETATOR to:

osoba, która coś wyjaśnia innym, interpretuje, komentuje (na 13 lit.)INTERPRETATOR to:

osoba występująca publicznie, artysta, zwłaszcza aktor lub muzyk, który dokonuje twórczej interpretacji swojego lub cudzego wytworu artystycznego, przedstawiając go w określony, przemyślany sposób (na 13 lit.)INTERPRETATOR to:

program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 13 lit.)INTERPRETATOR to:

aktor kreatywnie odgrywający w spektaklu lub filmie jakąś rolę (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY INSTRUKCJE Z JĘZYKA PROGRAMOWANIA W TAKI SPOSÓB, BY KOMENDY MOGŁY ZOSTAĆ ODCZYTANE PRZEZ PROCESOR KOMPUTERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.944

ŻÓŁWIE PIŻMOWE, BEZWODNIK, TRACZ DŁUGODZIOBY, CZIP, UPRZEMYSŁOWIENIE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, UKAZ, KREDYT KONSUMENCKI, CHIKUNGUNYA, DEPESZOWIEC, PIZZER, BOZON CECHOWANIA, WYRAZ POKREWNY, FRYZURA INTYMNA, SPOWIEDŹ, SPÓŁKA CÓRKA, WIRTUOZOSTWO, PERLICA CZUBATA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PARA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, ZOONOZA, WARZYWNIK, OKREŚLNIK, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DYNAMICZNE PAKIETOWANIE, GEHENNA, AUTOSZCZEPIONKA, WIRUSY SSRNA(+), ŚWIATŁO, PARLANDO, ROZPRUWACZ, KORELACJA RANGOWA, GUMA NATURALNA, POŁYSK, PROSIĘ, DIALER, SELEKTOR, OJCIEC, BRUDNIAK, ZNAJDEK, ZANOKCICOWATE, NOSEMA, WIOŚNIANKA, JĘZYK SZKOCKI, ABORDAŻ, HACZYK, WRAP, SZCZURY WORKOWATE, DEWIZOWIEC, POLITYKA LEKOWA, POLITYKA SOCJALNA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, SĄD GRODZKI, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, SUCHY ŚNIEG, CHEMIK, SAKSOŃSKI, ODKŁADNICA, OBYWATELKA, KOBIECA RĘKA, CZEPEK, OBWIĄZKA, ODKRYTY ATAK, TOR, ZŁOŻENIE, MORENA POWIERZCHNIOWA, PIECUCH, JĘZYK POLSKI, PUPILEK, OKNO RADIOWE, SZABLON, LOGOWANIE, ŚCIEŻKA HAMILTONA, KONSULENT, DELFIN GRUBOGŁOWY, KRĄŻENIE WROTNE, SZYBKOZŁĄCZE, CISZA WYBORCZA, FOTOGRAM, PRZEPUST, PSALMOGRAF, PINGLE, WIĘZIENIE, GADACZ, SZOWINISTA, PŁYWAK, LENIUSZEK, TAPIR GÓRSKI, ANGLISTKA, OPIJUS, MIECZ OBROTOWY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, SWÓJ, ŁOPATA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, HISZPAN, METALOCERAMIKA, FREUD, NADZÓR BANKOWY, KABŁĄK SPUSTOWY, ALARM POWODZIOWY, OPASKA, LAPAROSKOPIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRĄD PRZEMIENNY, ATAK, METODA, KAPILARNOŚĆ, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, KIESZEŃ, PARTER OGRODOWY, MADERYZACJA, MESJASZ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KOŁNIERZYK, PRAWO MENDLA, BARABAN, TWÓRCA, ALFONS, WÓZ OPANCERZONY, PIONIER, ŁUT, NAPRAWICIEL, POLICJA, KOREAŃSKI, WACHLARZ, ROBAK, PYZATOŚĆ, NAMIOTNIKOWATE, JĘZYK ASEMBLERA, POLO, JĘZYK HETYCKI, ZATRWIAN, WINNY, SOLO, HIPERINFLACJA, WICEPREMIER, DEMON, AKT MOWY, ZAPISYWACZ, GRAF PLANARNY, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, ROK PRZESTĘPNY, EFEKT SNOBIZMU, KWASZENIAK, ŁUCZNY, CHOROBA ZARAŹLIWA, RDZA, RESTRYKTAZA, UT, OPRZĘD, ASSEMBLER, RAFA KORALOWA, MINISTER BEZ TEKI, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, DESZCZÓWKA, CZARNY MAKAK CZUBATY, STOR, CZTEROWIERSZ, JĘZYK ANGIELSKI, FUNDUSZ STRUKTURALNY, ZBOCZENIE ZAWODOWE, INTERFEROMETR MICHELSONA, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PACHYPLEUROZAUR, ALDOZA, BUTONIERKA, GRZYB ZŁOTAWY, SAHAR, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, WSZECHMOCNY, MARUDERSTWO, MONOFONIA, ODLEGŁOŚĆ, SKRYPT, START-UP, BIEGUN, PODKULTURA, BRUDAS, HULA, ZATOR PŁUCNY, TRANSFORMISTA, ZAPŁADNIACZ, TURANIEC, SZALANDA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, BLOK ŚMIERCI, SZTUKA WALKI, TKANKA NERWOWA, DRABISKO, AMBASADOR, KOMISJA NADZWYCZAJNA, SERDUSZKA OKAZAŁA, WZNOWICIEL, KWESTA, BADYLARZ, ZBIERACZ, BYDŁO, GŁOS ELEKTORSKI, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, MESJASZ, WINA NIEUMYŚLNA, BREKOWY, OTWÓR STRZAŁOWY, USTONOGIE, SENIOR, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, RYM PARZYSTY, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, STŁUCZENIE, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, WĘŻOWNIK, RÓWNINA ZALEWOWA, MORENA DENNA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, NORMATYWISTA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, INTERPRETATOR, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, JĘZYKOZNAWSTWO, KRÓLEWICZ, AKOMODACJA, PRZEGRYWKA, RZAZ, ŁAMANA, USTAWA ZASADNICZA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, KONTRAST DYNAMICZNY, DWUDZIESTKA, UNIWERSAŁ, EGZEGETA, POIMEK, SPONTANICZNOŚĆ, OBSZAR TRANZYTOWY, WYLINKA, DOPŁATA OBSZAROWA, CELESTYN, KEIRIN, PSEUDOMORFIZM, WIEK, WŁOSIENICZNIK, BITLES, SZOPKARZ, WESTERPLATCZYK, GWARA, PISMO HEBRAJSKIE, POSTĘP NAUKOWY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MANOMETRIA ANOREKTALNA, POMOCNOŚĆ, ORZECH, TWIERDZENIE STOKESA, PASO PERUWIAŃSKI, SZABAS, SOCJOLEKT, ANALITYK, NACHALNOŚĆ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ŁÓDŹ PILOTA, ADŻAPSANDAŁ, TRAJEKTORIA, SZCZUDŁO, LAING, PŁYTA KORKOWA, PASTORAŁKA, GEOTECHNIK, ŁUK ŻEBROWY, ROZGŁOSICIEL, ZAPISYWACZ, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, SZAL, NATURALIZM, ENZYM RESTRYKCYJNY, MADZIARSKI, RZUT PROSTOKĄTNY, REKTASCENCJA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, DEPESZA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, KOMIN, ASPOŁECZNOŚĆ, JĘZYK BERTA, ABSOLUTORIUM, BIAŁORUSYZM, OBŁUDNIK, KROKODYLE, PŁUG KOLEŚNY, SZUPINKA, CIT, KLIENT, PSZCZOŁA INDYJSKA, HALSZTUK, ?USTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY INSTRUKCJE Z JĘZYKA PROGRAMOWANIA W TAKI SPOSÓB, BY KOMENDY MOGŁY ZOSTAĆ ODCZYTANE PRZEZ PROCESOR KOMPUTERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY INSTRUKCJE Z JĘZYKA PROGRAMOWANIA W TAKI SPOSÓB, BY KOMENDY MOGŁY ZOSTAĆ ODCZYTANE PRZEZ PROCESOR KOMPUTERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTERPRETATOR program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 13 lit.)
INTERPRETER program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTERPRETATOR
program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 13 lit.).
INTERPRETER
program komputerowy, który tłumaczy instrukcje z języka programowania w taki sposób, by komendy mogły zostać odczytane przez procesor komputera (na 11 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY INSTRUKCJE Z JĘZYKA PROGRAMOWANIA W TAKI SPOSÓB, BY KOMENDY MOGŁY ZOSTAĆ ODCZYTANE PRZEZ PROCESOR KOMPUTERA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY INSTRUKCJE Z JĘZYKA PROGRAMOWANIA W TAKI SPOSÓB, BY KOMENDY MOGŁY ZOSTAĆ ODCZYTANE PRZEZ PROCESOR KOMPUTERA. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x