OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZENOSICIEL to:

osobnik, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zarażeniu (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZENOSICIEL

PRZENOSICIEL to:

coś, co ma umiejętność przenoszenia, przekazywania dalej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.866

RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, PLEWY, PARTIA, PRZYBYTEK, GWIAZDA, NIESTRAWNOŚĆ, ZYGOTARIANIN, RUCH, DŻET, PRZEPITKA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRAWICZEK, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, POMYLENIEC, ASYSTA, BLOCKERS, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MIĘKKOŚĆ, PETARDA, TASIEMCE, WĄS, CIĄG, STRZAŁA, BAKARAT, CYGAN, KELOWEJ, KRÓLIK FLORYDZKI, RÓŻNICA ZDAŃ, PASEK, PŁOZA, OGNISKO, SĄD I INSTANCJI, ŁĘG JESIONOWY, ŁATA, DYMISJA, PRZYNĘTA, BETON STRUNOWY, ŻAGIEL SKOŚNY, ZAŁOM, DODATEK MOTYWACYJNY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, MROCZEK POSREBRZANY, SILNIK, PODLEW, DWUWIERSZ, DROGI, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, PROSEKTORIUM, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, ŁUPEK WĘGLISTY, ZAKRĘT, BATUTA, CZAPKA WĘGIERSKA, ETYKIETA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ESESMANKA, LAMPA ELEKTRONOWA, MARUDA, KILOBAJT, EKRAN AKUSTYCZNY, PAWILON, GATUNEK SYNCHRONICZNY, METAFRAZA, DOMINANTA, TRAGIZM, PLOMBA, HUCUŁ, KRÓLEWICZ, KULTURYSTA, GĘSTE, KOSZÓWKI, JĄDRO, DOWCIPNIŚ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MIGAWKA CENTRALNA, SPRAWDZIAN, CHŁOPEK ROZTROPEK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, JUROR, BIEDOTA, DWUBARWNOŚĆ, IGLICA, KLIENT, RUSKOŚĆ, PRZECIWNIK, WOLNOŚĆ, GARY, GOLEM, ROBOTA, ŁUK, LIMFOBLAST, POZIOMNICA, GUMA DO ŻUCIA, JASTRZĘBIE OKO, KRZEŚLISKO, SP. Z O.O, JUDASZ, NOTOWANIA, DENATURACJA BIAŁKA, KURDYBAN, DZIUPLA, ZGRED, NIESPŁACALNOŚĆ, MAŁPOLUD, POKAZOWOŚĆ, WIRUS GRYPY TYPU B, GIRLANDA, ZRZUT, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, PAŃSTWO, PISUM, GLOBALNOŚĆ, PTASZYNA, PREPPERS, NÓW, IRA, MARAL, TRASA ŚREDNICOWA, MODRASZEK KORYDON, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KUSTOSZ, IDEOGRAFIA, CZARNA OSPA, GRYLAŻ, UPRZEDMIOTOWIENIE, MGŁAWICA, POLARYZACJA JONOWA, HACJENDA, TRACICIEL, WÓZ MEBLOWY, SUBSTANCJA, NOK, KRATKI, BENCHMARK, ZLEW, LABORANT, BYLICA, PAJĄCZEK, KONSOLA, HOLOGRAM, PODKŁADACZ, SUFRAGANIA, EMILY, MEDALIK, OSŁONA, STOŻEK DZIOBOWY, RETROGRADACJA, CZTEROTAKT, SERCE W PRZEŁYKU, WYPAD, ŚWIADOMOŚĆ, TWÓR, RADIOSYGNAŁ, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, LISTEK, DECYMA, KOJEC, STACJA ROBOCZA, UROJENIE KSOBNE, PRZYNALEŻNOŚĆ, MISTRZ CEREMONII, KORYTARZ EKOLOGICZNY, MRÓWKA SMĘTNICA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, AKOLITA, PIRACTWO, SCREENSHOT, SEZAMEK, POPIELICA, POKŁAD, SEJM ROZBIOROWY, ŚCISŁOŚĆ, BALON ZAPOROWY, KARA UMOWNA, BIDUL, MARKIZA, ŁONO, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SONAR, KORPUS NAWOWY, MARCOWY DOCENT, KANTOREK, WALKA, FIGURA GEOMETRYCZNA, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, BENIAMINEK, CZUWAK AKTYWNY, AGAMA, SŁUŻALCZOŚĆ, SROKACZ CZARNOGARDŁY, KIKUTNICE, BEZROBOCIE AGRARNE, PLEWA, STOŻEK NAPŁYWOWY, FORMALISTA, WIDMO, WOLNY ZAWÓD, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, RELACJA TOTALNA, OKRĘT FLAGOWY, LOMUSTYNA, ELANA, KRZYŻ PAPIESKI, DEPUTAT WĘGLOWY, EPOKA, ELEGANTKA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, OKNO, FAZA, MARK, NOSICIEL, NALTREKSON, KOLOROWOŚĆ, HIERARCHIA, ŻYDEK, WIELKI STEP, ZAPYCHACZ, GAZ DOSKONAŁY, INTRUZJA, SOPEL, ANILANA, POCIĄGŁOŚĆ, EGOCENTRYZM, AGNOSTYCYZM, KONSTABL, SERCÓWKA, WIOCHMEN, MINIATURA, WSKAZÓWKA, TACA, DZIEKAN, MSZA GREGORIAŃSKA, KAZNODZIEJA, PALMA, ZAŚWIATY, HORODNICZY, MŁODY, PAS, PARTYKUŁA, UMYWALNIA, ŚLIZGAWKA, SIECZKA, KOKSOWNIK, REDYNGOT, BARANEK, SZTURWAŁ, SONG, HELIOCENTRYZM, SOKOLNIK, PRZEWODNICA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, TRYSKAWKA SZKLANA, SAMOGŁOSKA OTWARTA, ZAMEK, ABLACJA LODOWCOWA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŁĄCZNOŚĆ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, JĘZYK WEWNĘTRZNY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ŁABUŃCE, PASKUDA, WINA NIEUMYŚLNA, GALERNIK, MESZEK, PILCH, DOKUMENT LOKACYJNY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, STORYTELLING, BERA, RZECZ NIERUCHOMA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, WIEŻA HEJNAŁOWA, ZMOWA CENOWA, BALON, WÓZKOWY, WYSEPKA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, HEBRA, DŻEM, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, KOŚĆ, TUZ, MIASTOWOŚĆ, STOSUNEK, LAMA, PATAFIAN, ZABURZENIE UROJENIOWE, TWIERDZENIE STOKESA, URSZULA, PEŁNIA, AKINEZJA, PODNOSKA, OCZY, ELIMINACJA, TAKSON PARAFILETYCZNY, ?GOMÓŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZENOSICIEL osobnik, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zarażeniu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZENOSICIEL
osobnik, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zarażeniu (na 12 lit.).

Oprócz OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x