OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZENOSICIEL to:

osobnik, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zarażeniu (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZENOSICIEL

PRZENOSICIEL to:

coś, co ma umiejętność przenoszenia, przekazywania dalej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.866

KLAMOTY, GDERACTWO, FILIGRAN, NEKTAR, GRUPA PROSTA, ZIELE, HETERODYNA, ROD, ROSZPONKA, CZUB, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, FRYZ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ŻARÓWKA, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KIFOZA PIERSIOWA, ROZKRZEWICIEL, TWARDZIEL, HEKSAMETR, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, RODELA, ŚMIERDZIEL, PODLEW, CZECZOTKA, KRUPON, WIĄZANIE, ULGA REMONTOWA, MATERIALISTA, KARA GŁÓWNA, ADA, CHOMIK TURECKI, ROLNIK RYCZAŁTOWY, CEMENT, GRUCZOŁ POTOWY, ROZTWÓR WZORCOWY, WIERNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, WYCINEK, REKLAMA, DWUKOŁOWIEC, SAKRAMENT, KOCZ, BIUROKRACJA, RAPT, WSPÓŁKATEDRA, PROMIENNOŚĆ, KOGA, KABAT, USZKO, TRACKBALL, SZTAFAŻ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, OBŁUDNIK, SILNIK DOLNOZAWOROWY, KUGLARSTWO, OGNISKO, MIEJSCE ŚWIĘTE, GALAKTYKA, GOMÓŁKA, REKOGNICJA, ŚMIERCIOŻERCA, OKNO, NIETZSCHEANISTA, TECZKA PERSONALNA, KRAJ, STRZELANINA, KRZYŻ MALTAŃSKI, ZABÓR, PRAGNĄCY, KARTA TYTUŁOWA, RUBEL, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, CUKIER WANILIOWY, OBJAWIENIE PRYWATNE, OSTROŚĆ, KRZYŻÓWKA, MEDIATEKA, SPIRALA, PRACA INTERWENCYJNA, REFLEKS, HIPOREFLEKSJA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PUSZKA MÓZGOWA, GOFR, FALAFEL, WILCZY BILET, WARZYWNIAK, NIEISTOTNOŚĆ, SZMAT, OSTRY DYŻUR, WYDRA, ASYSTENCJA, KOMBATANCKOŚĆ, PRZYTULANKA, DESTRUKCYJNOŚĆ, PIONIER, UKŁAD KIEROWNICZY, HURTNICA PODOBNA, MROCZEK POSREBRZANY, WYSOKOŚĆ, MUCHY W NOSIE, LATARNIOWIEC, ZASTRZAŁ, KIERAT, REAKTOR PRĘDKI, FRANCZYZA, STREFA POŻAROWA, CUDOTWÓR, NIEMOWA, WÓZ OPANCERZONY, REPUTACJA, PAŹDZIERZ, CYGARNICA, BRZUCHORZĘSKA, FORMA ODLEWNICZA, BIEL, OPOKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, CIĄG DOKŁADNY, BODZIEC, DZIEŁO ROGOWE, ŻURNALISTA, KORUND, APROBACJA, WKŁUCIE CENTRALNE, EKSPONENT, IDEACJA, MATURZYSTA, ORONGO, LOGOPEDKA, AUTKO, ODRZUT, KÓŁKORODEK, ZNAK, IKONOGRAFIA, LĄDZIENIE, TRUDNOŚĆ, ZAĆMA POURAZOWA, KOSTKA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, KADŹ, PRAŻONKA, MECZ MISTRZOWSKI, BEZLITOSNOŚĆ, WODNIAK, KINO, CIĘŻAR, RODZINA KATYŃSKA, BĄBELKI, KOMPENSACJA, OKOP, MŁOT KAFAROWY, SOLE, POROZUMIENIE, ŚWIATŁOCIEŃ, DRWINA, SONIFIKACJA, USKOK, ORGANIZACJA, LANE KLUSKI, EMERYTURA, PRZERWANIE CIĄŻY, SKINIENIE, OBRABIALNOŚĆ, BODARZ, JANKA, BOŚNIACKOŚĆ, MINÓG RZECZNY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, BALSAM, BULIONÓWKA, WSKAZÓWKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, POSIEW, KRAJE, LITERA KSIĘŻYCOWA, GLORIETTA, KLAMRA, SZEŚCIAN, SŁUCHOWISKO, PRACUŚ, NORMALIZACJA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, SPAMIK, ZIARNECZKO, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, SILNIK RAKIETOWY, ZGORZEL, KOLONIA, KAPAR, STOIK, BARWA, WSPÓLNOTA, RZEKA EPIZODYCZNA, CZERWONOSKÓRY, URZĄD, IMPLANT ŚLIMAKOWY, KRÓLEWIĘTA, RUCH JAŁOWY, AEROZOL, FOTOALBUM, OGRZEWACZ, SALAMI, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, MIGLANC, MASKARON, BORSUK, PRZETWÓR, SOCJOLOGIA OGÓLNA, GRZYB, SIKSA, ABOLICJONISTA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, CENTRUM URAZOWE, HISTORIA, SŁODKOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, REFORMISTA, ANGLISTYKA, HIPOTEKA KAUCYJNA, BROŃ OBUCHOWA, KATASTROFA, TURBINA GAZOWA, TONAŻ, BRZEMIĘ, TRZMIEL, CELEBRACJA, REWOLUCJONISTA, KATEGORIA MUSZA, GWIAZDKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, RYBA WYMARŁA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GREK, UNIWERSYTET, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, POSTING, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, DIPLOPIA, PRĄD INDUKCYJNY, WOJSKO, ROLNIK INDYWIDUALNY, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KROPLA, ŁADOWNICA, ANKIETA PERSONALNA, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, DIAKONIA, MOBIL, NAMOLNOŚĆ, RADIOELEKTRYKA, KULTURA STARTEROWA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, OKSYBIONT, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, GLINIAN, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, DOBITNOŚĆ, TUNIKA, SOKI, SPEKTROMETRIA MASOWA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, WYBIEG, MENEDŻER LINIOWY, KOMUNAŁKA, DESKARZ, EFEKT RYGLA, ŚWIDER, SALCESON, SAMOCHODZIARZ, TREGGINSY, ANTYMONARCHISTA, WIERSZ, SKWAPLIWOŚĆ, TYNK SZLACHETNY, DŁOŃ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, SZANKIER TWARDY, KAUCZUK BUTYLOWY, PROSTA, HALOFIT, KAREL, KORDON, WOJEWODA, STUPOR, ANALIZA WARIANCJI, KINKAN, OSKÓREK, TURCZYN, KOŁO, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, ?ROZWIĄZŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZENOSICIEL osobnik, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zarażeniu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZENOSICIEL
osobnik, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zarażeniu (na 12 lit.).

Oprócz OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - OSOBNIK, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZARAŻENIU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast