NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSTĘŻNIAKI to:

Nemertini lub Nemertina - typ zwierząt bezkręgowych o bardzo długim, robakokształtnym, obłym lub płaskim, nieczłonowanym ciele, w większości wodnych, przeważnie morskich; charakterystyczną cechą (synapomorficzną) wstężniaków jest obecność długiego, wysuwanego, chwytnego ryjka (proboscis), oddzielonego od jelita, uzbrojonego lub nie, typ obejmuje co najmniej 900 szeroko rozprzestrzenionych gatunków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.278

FUNKCJA BORELOWSKA, RZECZ WNIESIONA, CUKIER, BZYGI, ASYLABIZM, KRYPA, ISLANDZKOŚĆ, OKUPOWANIE, ŻÓŁW OLIWKOWY, WIATR, RODZINA, PRZEDSTAWIENIE, LINIA ŚRUBOWA, ASYGNACJA, TANK, STREFA CISZY, KOLOKACJA, KOROŁAZY, ROŚLINA, TYNKTURA, SEKURYT, KASETA, PARTIA, WSTĘPNICA, DRUK ULOTNY, CERES, KROPLIK, DERYWAT, METABAZA, KAWALERIA, DEZERCJA, HARAP, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, CUKIER PROSTY, PAPROTKA, BULWA, NASOSZNIKOWATE, ŻELE, MARSYLIA CZTEROLISTNA, PIŁOKSZTAŁTNE, AUREOMYCYNA, PURUSZA, KRZYŻAK ROGATY, HEMOCYT, LWIA SPÓŁKA, OPASŁOŚĆ, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, LINIA CZYSTA, FUNKCJA GREENA, MOCHWIAN, IBERYSTYKA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, SEŁEDEC, SER, KRYMINALISTYKA, PRZYWRY MONOGENICZNE, AREA, WEJŚCIE, ZASADA REAFERENCJI, ETOLA, FUNDUSZ MIESZANY, REFLEKTOR, ŻÓŁTAK, SZARA MYSZKA, CZARNY KARZEŁ, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ORGIA, WOLANT, SOKOLE OKO, JODŁA, EPONIM, OPONA, TUŁUP, WIRTUOZERIA, POSTÓJ LODOWCA, MALUCZKOŚĆ, ORGANIZATOR, BOOT, KOMBIVAN, JEZIORO DRUMLINOWE, GWAJAK, ROZPIERACZ, POLITYKA DYSKONTOWA, ZEWŁOK, WYDRA, IKEBANA, TARNOWIANIN, NAGOZALĄŻKOWE, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WSTĘŻNICE, CZUBATOŚĆ, KULT, OBIJACZ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, MSZAK, RIAS, KREWETKA NAKRAPIANA, PIERŚ, GADOŻERY, SILNIK PAROWY, RÓWNINA SANDROWA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, ŁOPATKA, MORENA BOCZNA, AGENT, WYMIENNIKOWNIA, RESZTKA, PIKA, POMIDOR DRZEWIASTY, AUTONOMICZNOŚĆ, METANOGENY, POLE SIŁOWE, TRAŁ, BROŃ GŁADKOLUFOWA, WYSOKI KOMISARZ, DZIADZIENIE, WIEWIÓRKA POSPOLITA, INFIKS, LAMPA WYŁADOWCZA, HORMON, PROCHLORPERAZYNA, PUSTY DŹWIĘK, DEFICYT BUDŻETOWY, POWIEŚĆ CYKLICZNA, BOM, PLASTYKA, MOWA NIEZALEŻNA, MILONGA, ZARAZA, PAROBEK, CHONDRYT WĘGLISTY, KRÓLESTWO BOŻE, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, SOFCIK, CYGARNICA, UPIERDLIWOŚĆ, FORLANA, MARINA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, RĘKAWEK, CHWYTNIK, OFICER, ALIANT ZACHODNI, PODCHLEBSTWO, EMOTIKON, SZCZEP, WIOSŁOGON POSPOLITY, KOBIECISKO, KARON, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PARTIA, PILAW, BENTOS LITORALNY, BENTAL, OFIARA ŚMIERTELNA, FUNKCJA SCHODKOWA, TELESKOP, DRZEWO IGLASTE, DOMINACJA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, POWIEŚĆ RZEKA, ALASKA, POGOŃ ZA RENTĄ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, OPCJA BARIEROWA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, DOROBKOWICZ, ZBIÓR PUSTY, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, FILOZOF, LAMINAT, PLUTON, BOB, HEŁM TURNIEJOWY, PROSTOMYŚLNOŚĆ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, WODNICZKA, OCENA, KSIĄŻKA ADRESOWA, CENTRUM, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, SŁONECZNICOWE, ANTEPEDIUM, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, TASIEMIEC UZBROJONY, ŁOBODA, MOA, STRATEGIA, PROMIENNOŚĆ, CIASTO PIASKOWE, AZJATYCKI TYGRYS, PAWIE OKO, MAKAGIGI, ZARODZIEC RUCHLIWY, OPIS, GŁADKOMÓZGOWIE, GAJ, ZDROWAŚKA, GUZ ŁAGODNY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, LAND, SILNIK BOCZNIKOWY, FINAŁ, TO COŚ, KRAWĘŻNICA, WYŻYNA, BEZIMIENNOŚĆ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, DYKTAT, SUGESTIA, HYDROMETRIA, ZIELENIEC, BEZSZELESTNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, PAJACYK, BATIAL, HIN, FANEROFIT, GARNITUR, WOJNA CELNA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, PRZYŚPIEW, BEZMIERNOŚĆ, NIT, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ANGLISTYKA, EKSPARTNERKA, FENKAMFAMINA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, LEŃ, SAMOGON, KOŃCÓWKA, OTWÓR, SZEŚĆDZIESIĄTKA, INTERNACJONAŁ, RANEK, WIELKOŚĆ, EDYCJA, KURZYSKO, ŻARTOWNIŚ, SYLWETA, CYRK, GNAT, LEGOWISKO, WOJNA DOMOWA, METASEKWOJA, MRUKOWATE, ODRUCH, SYNONIMICZNOŚĆ, PROMIEŃ, NIEBIOSA, DOGODZENIE SOBIE, TRAMONTANA, CZEPIAKI, GAMBIR, WOLNY RYNEK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, RYTMICZNOŚĆ, DEKONTAMINACJA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, WYGŁOS ABSOLUTNY, RAJOKSZTAŁTNE, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, AMATOR, AZYDOTYMIDYNA, UCZCIWOŚĆ, DRAJREP, POWAŻNOŚĆ, WIZERUNEK, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, GASTRULA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, KARMEL, BIUSTONOSZ, DEASEMBLACJA, DŁUGIE RĘCE, KOPULACJA, KOCIE OKO, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, POTAJEMNOŚĆ, GENTELMAN, RAMA, BEKHEND, AGATA, FILEMONKA, ŁUPEK ILASTY, BLED, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, ŁAWA KOMINIARSKA, ANALIZA PORTFELOWA, FLAKI, FLUITA, ODSTRZAŁ, TRATWA, BARSZCZ BIAŁY, OSZUKANIEC, BURGRAF, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ?REJESTR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSTĘŻNIAKI Nemertini lub Nemertina - typ zwierząt bezkręgowych o bardzo długim, robakokształtnym, obłym lub płaskim, nieczłonowanym ciele, w większości wodnych, przeważnie morskich; charakterystyczną cechą (synapomorficzną) wstężniaków jest obecność długiego, wysuwanego, chwytnego ryjka (proboscis), oddzielonego od jelita, uzbrojonego lub nie, typ obejmuje co najmniej 900 szeroko rozprzestrzenionych gatunków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSTĘŻNIAKI
Nemertini lub Nemertina - typ zwierząt bezkręgowych o bardzo długim, robakokształtnym, obłym lub płaskim, nieczłonowanym ciele, w większości wodnych, przeważnie morskich; charakterystyczną cechą (synapomorficzną) wstężniaków jest obecność długiego, wysuwanego, chwytnego ryjka (proboscis), oddzielonego od jelita, uzbrojonego lub nie, typ obejmuje co najmniej 900 szeroko rozprzestrzenionych gatunków (na 10 lit.).

Oprócz NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast