NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSTĘŻNIAKI to:

Nemertini lub Nemertina - typ zwierząt bezkręgowych o bardzo długim, robakokształtnym, obłym lub płaskim, nieczłonowanym ciele, w większości wodnych, przeważnie morskich; charakterystyczną cechą (synapomorficzną) wstężniaków jest obecność długiego, wysuwanego, chwytnego ryjka (proboscis), oddzielonego od jelita, uzbrojonego lub nie, typ obejmuje co najmniej 900 szeroko rozprzestrzenionych gatunków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.278

SALA, CYTARA, GRZYB, TOM, POWYWRACANIE, KROK, FINISZ, TABLICA, ŁOPATA, LINIA GEODEZYJNA, KACZKA, INTERKALACJA, HOMOGENIZATOR, PRZESTARZAŁOŚĆ, STEP, UCHO, BEAN, GLIZA, NIESZLACHETNOŚĆ, OPOSY AUSTRALIJSKIE, SZESNASTKA, MIKROTECHNOLOGIA, AKRYL, PRACA INTERWENCYJNA, FULTON, AFRYKANIZACJA, DZIWNY ATRAKTOR, WIĄŚLOWATE, REFLEKTOR, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, SZCZUR TUNELOWY, PŁYTKA, BIAŁY MURZYN, WNIOSEK, PUNKT DYMIENIA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, DWORZANIN, TRAWERS, HYDROBUS, SCENARIUSZ, OSAD DELUWIALNY, FERMA, FARBA, HIPNOTERAPIA, KULA, ARMAGEDON, GOŁODUPIEC, STARA GWARDIA, BOHEMISTYKA, GUZ, WIGILIA, MAKRAMA, PYLICA ALUMINIOWA, TIPI, KLAUZULA UMOWNA, BRZESZCZOT, MODRASZEK KORYDON, BURGER, NIEUSTANNOŚĆ, JER PRZEDNI, RYZYKO KREDYTOWE, PŁAZIŃCE, PIEKARNIK, ARTYKUŁ WIARY, BOOROOLA, SOKOLE OKO, KRÓLEWNA, PAS, WIEK, PERKOZEK TRÓJBARWNY, KOROWAJ, CENTRALNE, GRYZIEL ZACHODNI, SALAMANDRA WALTLA, ADIAFORA, TRYMER, WSZECHMOCNOŚĆ, MINERAŁ SIARCZKOWY, KANCZYLE, PRZYTULIA, MECZ TOWARZYSKI, SPÓDNICZKA, KUSKUS, STARUNEK, TRANSURANOWIEC, CIĄGUTKA, GEMISTA, ŁUK, BOZIA, KAKAO, ROŚLINY OSIOWE, KARMNIK, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, PRAWO MATERIALNE, NIESTOSOWNOŚĆ, ANIOŁ, TRĘDOWNIK, ZAWODOWIEC, BASTEJA, MEMBRANOFON, TERMOSTAT, ŁĄCZE ABONENCKIE, PARÓWKA, DIADEM, CZASZA, WSTĘŻNIAKI, DRZEWO, NARZECZONY, KSENOBIOTYK, PRĄTKI ATYPOWE, ZAGROŻENIE, CHOMIKOWATE, BURZA DZIEJOWA, SŁOBODA, KALEKA ŻYCIOWA, KONSULENT, CZTERDZIESTKA, PIEZOELEKTRYK, CYKL METONA, SZTURARZ, WINDA, CUKRZYCA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, WIDŁONÓG, GRA W CIEMNO, POROŚL, OMLET, PADYSZACH, ZOOFENOLOGIA, MIEDZIOWIEC, HORYZONT ZDARZEŃ, PŁUCA, UFNOŚĆ, MODRASZEK ADONIS, AMBITNOŚĆ, BIOSFERA, KORPORACYJNOŚĆ, ODMIERZANIE, TARNOWIANIN, HALOGENEK ALKILOWY, ZAKUTY ŁEB, REJESTR, KŁAK, TYTOŃ, NOMOKANON, ETERIA, POSEŁ, KOSTKA BRUKOWA, RECEPTARIUSZ, POWSZECHNOŚĆ, KRAN, MIECZ DŁUGI, BAKTERIA, GŁÓWKA, KOSMITA, MONOCENTRYZM, NIEMIECKOŚĆ, HARMONIKA SZKLANA, LEK NASENNY, PALIA, ŚLIZGAWICA, SIODŁO, GRUCZOŁ SUTKOWY, MIM, PIGWA, URZĄD, INSTRUMENT, WIEŃCE, POLIMER FLUOROWY, LINIA WIDMOWA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, KREDYT KONSORCJALNY, AUTOMAT TELEFONICZNY, COROCZNOŚĆ, SKARGA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, HORDA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KAJAKI, ZNAK PRZESTANKOWY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, MANGANIAN, NORZYCA, LIST PASTERSKI, SUBSTANCJA OBCA, ZŁOTO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, GANC EGAL, PÓŁKA SKALNA, MINISTER BEZ TEKI, SER PODPUSZCZKOWY, SUPERKLIENT, ANTYRAKIETA, RZECZNIK PATENTOWY, GAD, GORZKOŚĆ, ZALESZCZOTEK, ZNACZNIK, STREFA WOLNOCŁOWA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, MARINA, SKORUPIAKI WYŻSZE, WESTA, CZYR, GENERALISSIMUS, SZALONA GŁOWA, NIEDOPUSZCZENIE, ŚLEPY TOR, WYBREDNIŚ, OSTANIEC, STRZYKWA, DZIEWCZYNIĄTKO, TRIAL ROWEROWY, ŁAŃCUCH, RAJD OBSERWOWANY, PERYPATETYK, SZAFLIK, BIURO, BOŻE NARODZENIE, KLAPKA, BLOKHAUZ, PIASZCZYSTOŚĆ, CHIŃSKI, JEDENASTY, JON KOMPLEKSOWY, NATURALIZM, REZYGNACJA, KARDIGAN, ORLICZKOWATE, OGÓREK, CEDRZYNIEC, GALÓWKA, NASTURAN, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NALEGANIE, MINIPIŁKA, PROWINCJA, ŚLEPA KISZKA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, MINIATURA FORTEPIANOWA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, REPETYTYWNOŚĆ, PIERNIK LUBELSKI, NIEMIEC, ZIARNIAK, TRĘDOWNIKOWATE, CEDZIDŁO, NIEPRAWOŚĆ, ELIZJA, ORGANIZM, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PLAGIAT, GONDOLA, PŁYN ETYLOWY, SUBEMITENT, CEWKA, UPOJNOŚĆ, BYSTROŚĆ, AMIDYZM, ŚLICZNOŚĆ, ŁAJDACKOŚĆ, ACENA BUCHANANA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, WCIĄGARKA, IMPEDYMENTA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KONCHIOLINA, MANUFAKTURA, POJEMNOŚĆ POLOWA, POR, POLIETER, ROSZCZENIE REGRESOWE, DOBRO RZADKIE, ŻABA DARWINA, WŁÓKIENKO, REKWIZYCJA, WALEC ELIPTYCZNY, SZALOTKA, MŁOT KAFAROWY, MAMICIEL, PSAMMOFITY, PLACEK, DALEKOWIDZTWO, OGROM, CHWYTNIK, CZERWOŃCZYK UROCZEK, ÓSMY, PART, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, BŁĄD FORMALNY, BAŃKA, MODEL HERBRANDA, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ANILANA, KOLEBKA, STRING, PARADOKS, MODYFIKACJA, ?BERMUDY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSTĘŻNIAKI Nemertini lub Nemertina - typ zwierząt bezkręgowych o bardzo długim, robakokształtnym, obłym lub płaskim, nieczłonowanym ciele, w większości wodnych, przeważnie morskich; charakterystyczną cechą (synapomorficzną) wstężniaków jest obecność długiego, wysuwanego, chwytnego ryjka (proboscis), oddzielonego od jelita, uzbrojonego lub nie, typ obejmuje co najmniej 900 szeroko rozprzestrzenionych gatunków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSTĘŻNIAKI
Nemertini lub Nemertina - typ zwierząt bezkręgowych o bardzo długim, robakokształtnym, obłym lub płaskim, nieczłonowanym ciele, w większości wodnych, przeważnie morskich; charakterystyczną cechą (synapomorficzną) wstężniaków jest obecność długiego, wysuwanego, chwytnego ryjka (proboscis), oddzielonego od jelita, uzbrojonego lub nie, typ obejmuje co najmniej 900 szeroko rozprzestrzenionych gatunków (na 10 lit.).

Oprócz NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - NEMERTINI LUB NEMERTINA - TYP ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH O BARDZO DŁUGIM, ROBAKOKSZTAŁTNYM, OBŁYM LUB PŁASKIM, NIECZŁONOWANYM CIELE, W WIĘKSZOŚCI WODNYCH, PRZEWAŻNIE MORSKICH; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) WSTĘŻNIAKÓW JEST OBECNOŚĆ DŁUGIEGO, WYSUWANEGO, CHWYTNEGO RYJKA (PROBOSCIS), ODDZIELONEGO OD JELITA, UZBROJONEGO LUB NIE, TYP OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 900 SZEROKO ROZPRZESTRZENIONYCH GATUNKÓW. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x