ANGIELSKIE WŁÓKNO POLIESTROWE, BARDZO MOCNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE TEMPERATURY, ŚWIATŁA, KWASÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW; UŻYWANE DO WYROBU TKANIN ODZIEŻOWYCH I BIELIŹNIANYCH ORAZ TECHNICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERYLEN to:

angielskie włókno poliestrowe, bardzo mocne, odporne na działanie temperatury, światła, kwasów, rozpuszczalników; używane do wyrobu tkanin odzieżowych i bieliźnianych oraz technicznych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TERYLEN

TERYLEN to:

mocne włókno poliestrowe; inna nazwa elany (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANGIELSKIE WŁÓKNO POLIESTROWE, BARDZO MOCNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE TEMPERATURY, ŚWIATŁA, KWASÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW; UŻYWANE DO WYROBU TKANIN ODZIEŻOWYCH I BIELIŹNIANYCH ORAZ TECHNICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.381

POŻYTEK, TCHÓRZOSTWO, METRUM, KLAUZURA, ELFKA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, GRZANKI, PRZESŁONA, LAMPA PUNKTOWA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PRZECZYSTOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, STRUŚ MASAJSKI, TRUP, BARWINEK, OGONICE, ABSOLUTYZM, GORĄCZKA, TOLERASTIA, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WAR, EKSHIBICJONISTA, SÓWKI, PIEPRZ KAJEŃSKI, MIŁOŚĆ WŁASNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, ORIBI, KOCZKODANOWATE, DIAFRAGMA, ZAUROZUCH, BOA DUMERILA, KWAS FTALOWY, KOZA ŚNIEŻNA, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, GRUPA ABELOWA, DIAFANOSKOPIA, FIRMANCTWO, LICZBA BARIONOWA, SIODŁO UJEŻDŻENIOWE, METAFIZYKA KLASYCZNA, GIDRAN, CIEPLICA, SIEĆ KOLEJOWA, STRAŻ, GERBIL MONGOLSKI, ZASŁONA DYMNA, DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA, PRÓBA SAMOBÓJCZA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ĆMA, SŁOWIANOZNAWSTWO, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, ONELINER, OPTYKA KWANTOWA, MASZT, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, NIEMOŻEBNOŚĆ, KOLANÓWKA, SPOWIEDŹ, ORTOPTYSTKA, BALSA, BOSFOR KIMMERYJSKI, SZEW KOSTNY, KOT, EKOLOGIA MEDIÓW, TORBORAKI, PERKOZ BIAŁOCZUBY, WYGA, WYDATEK OSOBOWY, ZGIEŁK, KWAS OLEINOWY, TRASZKA ALPEJSKA, BUNKIER, WIELKOLUD, UKŁAD LIMBICZNY, PUNKT KOPULACYJNY, SARAN, WIELKI MISTRZ, SUPERMOCARSTWO, CELEBRACJA, BŹDZINA, FUNDUSZ ZASOBOWY, BROŃ ATOMOWA, FOTOBIOLOGIA, ŁUPEK OSADOWY, RADA NADZORCZA, WIERSZ LEONIŃSKI, BADYLARKA, PORTUGALSKI, ŻWAWOŚĆ, ZWIERCIADŁO, KOMPANIA HONOROWA, LATELIONAL, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, CYKORIA, MAKROKIERUNEK, PRAWO PODATKOWE, CZYN NIEDOZWOLONY, SIEMIĘ KONOPNE, BLIK, BEKIESZA, SZPETNOŚĆ, PASKUDA, KWAS WALPROINOWY, LAK, DRAPACZ, KWAS NAFTENOWY, TYNKTURA, UISTITI PIGMEJKA, DRENAŻ MÓZGÓW, BEZGŁOŚNOŚĆ, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ŁUSKOWCE, CHOMIK BAŁKAŃSKI, PYCHOTKA, ORDYNACJA PODATKOWA, BOJKOWSZCZYZNA, WYWIAD, DZIWONOS SZAROBOCZNY, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, WAR, MIKSER, OLBRZYM, DIAGONAL, JEDNOSTKA CZASU, ŁUK, BARSZCZ UKRAIŃSKI, SIATKA DYFRAKCYJNA, DYSK OPTYCZNY, PAPIER PERGAMINOWY, ŁĄCZE, LAUR, LAWA TRZEWIOWA, WERSJA, OPERACJA, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, ASTROSPEKTROSKOP, RYJEC, ODNOWA BIOLOGICZNA, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, LATKO, OSIOŁ DOMOWY, NANKIN, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SEKS ORALNY, DEPRESJA ODDECHOWA, PIĘKNY JAŚ, ANATOMIA PATOLOGICZNA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, WRZĄTEK, SIEKANIEC, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, ALSIFER, MINIATURKA, IMMUNOPATOLOGIA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, ZJAWISKO THOMSONA, NACZYNIE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PIERSICZKA, PODPIS ELEKTRONICZNY, DRĄŻNIA, POTWÓR, WASABI, DIAFTOREZA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZIELONA KARTA, GĄSIOREK, PASKUDZTWO, KOLIMACJA, KRETYN, ZWIERZYNA DROBNA, PELONEUSTES, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, PŁASKONOS, SZKARADZIEŃSTWO, GĘSIÓWKA EGIPSKA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ŻYWE SREBERKO, NIEGOTOWOŚĆ, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, WOLAK, LAKTAM, JĘZYKI TURAŃSKIE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, KOCIA WIARA, SROGOŚĆ, UDAJPUR, CHEMIA ORGANICZNA, BALSAM KANADYJSKI, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, ASTRALNOŚĆ, DUK WSPANIAŁY, KANEMEJERIA, GNIAZDO OGNIOWE, KULBAKA, BIOMECHANIKA, RURA, KANCLERZ, NERECZNICA, PSTRYKACZ, KAMIKADZE, TORBACZE, BŁONICA NOSA, DESMAN PIRENEJSKI, KOŃ JONAGUNI, FIN DE SIECLE, SIODŁO SKOKOWE, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, RZEPAK, VIKING, GUMA NATURALNA, LAMINAT, GAZELA MONGOLSKA, KOLOSTOMIA, STAL DAMASCEŃSKA, LARGO, KAPRON, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, PLEZJOZAURY, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, PROBÓWKA, GREEN, KONTRALT, MSZAR, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, KATOLICYZM DYNAMICZNY, SZAROTA HOPPEGO, CIEMNOŚĆ, ASTEROIDA, MEGAHIT, SODA, SERBO-CHORWACKI, KOMBINACJA ALPEJSKA, PRIORYTET, STRONA TYTUŁOWA, BOJOWOŚĆ, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, NIPA, ZATOR, KORONIARZ KOŃCATY, HUMAN, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, NOCEK WĄSATEK, RYLEC, CZOP, ZWIEŃCZENIE, GARNA, STYLON, TRYBUT, BERGENIA, RUCH EKOLOGICZNY, GALERNIK, ROPUCHA STRUMIENIOWA, HAMADAN, WANGE, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, KSIĘGA WÓJTOWSKA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, POKRZYWOWATE, KNYPEL, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, KLAG, MAGAZYN ILUSTROWANY, KLEJNOTY KORONNE, TRASZKA SYBERYJSKA, GRA NA ZWŁOKĘ, KANGURZAK RUDAWY, EDREDON OKAZAŁY, DUSZNOŚĆ, POPELINA, KOŃ TRAKEŃSKI, INSTRUMENTOLOGIA, ELEUSIS, KREWETKA BAŁTYCKA, TREN, ELF, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, TAYLOR, OKUPOWANIE, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, HETERYK, CABAN, FENYLOBUTAZON, POZYCJA TESTOWA, GHI, KSIĘGA, USTERZENIE MOTYLKOWE, LIMBA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, SZOT, WOMBAT TASMAŃSKI, MAESTRIA, PAŁKA, DAWKA UDERZENIOWA, ?BIONIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANGIELSKIE WŁÓKNO POLIESTROWE, BARDZO MOCNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE TEMPERATURY, ŚWIATŁA, KWASÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW; UŻYWANE DO WYROBU TKANIN ODZIEŻOWYCH I BIELIŹNIANYCH ORAZ TECHNICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANGIELSKIE WŁÓKNO POLIESTROWE, BARDZO MOCNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE TEMPERATURY, ŚWIATŁA, KWASÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW; UŻYWANE DO WYROBU TKANIN ODZIEŻOWYCH I BIELIŹNIANYCH ORAZ TECHNICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERYLEN angielskie włókno poliestrowe, bardzo mocne, odporne na działanie temperatury, światła, kwasów, rozpuszczalników; używane do wyrobu tkanin odzieżowych i bieliźnianych oraz technicznych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERYLEN
angielskie włókno poliestrowe, bardzo mocne, odporne na działanie temperatury, światła, kwasów, rozpuszczalników; używane do wyrobu tkanin odzieżowych i bieliźnianych oraz technicznych (na 7 lit.).

Oprócz ANGIELSKIE WŁÓKNO POLIESTROWE, BARDZO MOCNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE TEMPERATURY, ŚWIATŁA, KWASÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW; UŻYWANE DO WYROBU TKANIN ODZIEŻOWYCH I BIELIŹNIANYCH ORAZ TECHNICZNYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ANGIELSKIE WŁÓKNO POLIESTROWE, BARDZO MOCNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE TEMPERATURY, ŚWIATŁA, KWASÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW; UŻYWANE DO WYROBU TKANIN ODZIEŻOWYCH I BIELIŹNIANYCH ORAZ TECHNICZNYCH. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x