URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA PLAZMY I PRZEPROWADZANIA KONTROLOWANEJ REAKCJI FUZJI TERMOJĄDROWEJ; PLAZMA UZYSKIWANA JEST W KOMORZE URZĄDZENIA PRZYPOMINAJĄCĄ KILKUKROTNIE SKRĘCONĄ WSTĘGĘ MÖBIUSA, A WOKÓŁ KOMORY Z WOLFRAMU UMIESZCZONYCH JEST 70 CEWEK SCHŁADZANYCH CIEKŁYM HELEM DO TEMPERATURY BLISKIEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO (-273,15 °C), ICH ZADANIEM JEST WYTWORZENIE POLA MAGNETYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA PLAZMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STELLARATOR to:

urządzenie służące do wytwarzania plazmy i przeprowadzania kontrolowanej reakcji fuzji termojądrowej; plazma uzyskiwana jest w komorze urządzenia przypominającą kilkukrotnie skręconą wstęgę Möbiusa, a wokół komory z wolframu umieszczonych jest 70 cewek schładzanych ciekłym helem do temperatury bliskiej zera bezwzględnego (-273,15 °C), ich zadaniem jest wytworzenie pola magnetycznego niezbędnego do uzyskania plazmy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA PLAZMY I PRZEPROWADZANIA KONTROLOWANEJ REAKCJI FUZJI TERMOJĄDROWEJ; PLAZMA UZYSKIWANA JEST W KOMORZE URZĄDZENIA PRZYPOMINAJĄCĄ KILKUKROTNIE SKRĘCONĄ WSTĘGĘ MÖBIUSA, A WOKÓŁ KOMORY Z WOLFRAMU UMIESZCZONYCH JEST 70 CEWEK SCHŁADZANYCH CIEKŁYM HELEM DO TEMPERATURY BLISKIEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO (-273,15 °C), ICH ZADANIEM JEST WYTWORZENIE POLA MAGNETYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA PLAZMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.539

CZŁOWIEKOWATE, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PRZYCZYNA SPRAWCZA, OZIĘBIACZ, TYPOLOGIZACJA, JAJOWAR, MAGISTRALA, FROTKA, ADWEKCJA, CZAS, SILNIK KOMUTATOROWY, TWIERDZENIE, WIELKOŚĆ, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, PLANISFERA, ŻEBRO, ELEMENT ODSTAJĄCY, ŁOPATKA, TRUDNOŚĆ, MAMUT POŁUDNIOWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, HEDONIZM, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, WYDAJNOŚĆ, MIESZKANIE LOKATORSKIE, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, NIEWOLNIK, ŁUG, ANOKSYBIOZA, OBRÓT PRAWNY, BIAŁA NOC, ZANOKCICOWATE, NALTREKSON, SZKOŁA, WYBIERACZ, TRĄDZIK, PZPR, ODBŁYŚNIK, HEDONIZM ETYCZNY, SPŁUKIWACZ, ARMATA, STANOWISKO, MAŚLAK CZERWONY, ROLADA, WOLTAMPEROMETRIA, PRZĄDKOWATE, SIŁA AERODYNAMICZNA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, WŁÓKNO WĘGLOWE, GLOBALNOŚĆ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WNIEBOWZIĘTA, RODZAJNIK, OKRĄG WPISANY, PUŚLISKO, EKONOMIA POZYTYWNA, FIMBRIA, ZGREDEK, KONSOLA DO GIER, AUTOMAT, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, IMPAS, PRZESIĘK, DWA OGNIE, NIEZWYKŁOŚĆ, ELEGANCIK, DYN, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, KABLOWIEC, POGNÓJ, SPECYFIKACJA, RZADZIZNA, GAMBIR, ZRASZARKA, RACJONALIZM, WIĘZIEŃ, ŻAGIEL SKOŚNY, PRZEWODZIK, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, WYWIAD RZEKA, MOSTEK TERMICZNY, MIESIĄC, BIELINEK RZEPNIK, SYMULACJONIZM, SYRENA, KANAŁ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, WADA, POKAZOWOŚĆ, PORÓD POŚLADKOWY, ILOCZYN JONOWY, LICZBA PRZESTĘPNA, ASPIRYNA, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, DROGOMISTRZ, WIR, HELIOCENTRYZM, SER PODPUSZCZKOWY, TERMOLOKATOR, KOŃ ŚLĄSKI, MONARCHIA DZIEDZICZNA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, SEKSUOLOGIA, TWINNING, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, FUNDUSZ ZASOBOWY, ORBITER, KONCEPCJA MONETARNA, PRZETWÓRCZOŚĆ, BURGER, BEZCELOWOŚĆ, AKSAMITKA WZNIESIONA, BEZWODNIK KWASOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, REPRODUKCJA PROSTA, GRUCZOŁ MLECZNY, JĘZYK PENDŻABSKI, LEKTURA, NAUSZNIK, PROFESOREK, KUGLARSTWO, NAWIEW, MIĘKKOSKÓRKOWATE, ANORMALNOŚĆ, DZIELNICA, PÓŁKOLONIE, SILNIK NISKOPRĘŻNY, BÓL, PROTOTYPOWOŚĆ, UPOJNOŚĆ, POPULACJA STACJONARNA, BOJKA, SERNIK, DEBILNOŚĆ, GŁADKOŚĆ, MIECZ UCHYLNY, NIECKA BASENOWA, ZBRODNIA, SILNIK BOCZNIKOWY, MIKROREAKTOR, POMPA ŁYDKOWA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, AUREOLA, PTOZA WRODZONA, JAGIELNIK, WODA-WODA, NIETAKTOWNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, OBRÓT PODATKOWY, RZEŹBA KRASOWA, KOFAKTOR, ŚRODEK, OŚWIECICIEL, KIERUNKOWOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, WODA, REDEMPTOR, APARAT, ARTYKULATOR, POLITYKA DYSKONTOWA, PSI GRZYB, LINIA ŚRUBOWA, POJAZD KOŁOWY, KOMIN PŁACOWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, LIBERALIZM GOSPODARCZY, NAUKA HUMANISTYCZNA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LEPSZOŚĆ, TRUDNOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, LICZBA RZECZYWISTA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, OSTROŚĆ, PILOT AUTOMATYCZNY, RACHUNEK KOSZTÓW, POLE WIROWE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PRZECIĘTNIACTWO, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, PRZEMIANA POLITROPOWA, SERNIK, GBUROWATOŚĆ, PROFESOR, MALINA, KOJARZENIE WSOBNE, DIASTOLE, FILET, SOLIDARNOŚĆ, SZEREG CZASOWY, KOZŁOWIEC, ZBIERALNIK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, GIBON SREBRZYSTY, ZNAK NAWIGACYJNY, PRZEMYŚLNOŚĆ, PANTOGRAF, SMARKULA, PARADOKS OLBERSA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, NIEMOŻEBNOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, KURDUPLOWATOŚĆ, RYCZAŁT, SUBSYSTENCJA, DELFIN DŁUGONOSY, RUCHLIWOŚĆ, SCHAB, NAPIĘCIE, CHWYTNIK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, GÓRALKI, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, WYRAZ PODSTAWOWY, POGOŃ ZA RENTĄ, ATRYBUCJA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PLANETA OKOŁOPODWÓJNA, PASEK, GNIAZDKO, WIGILIA, PRECYZYJNOŚĆ, LIROGON SKROMNY, ZJEŻDŻALNIA, RODZICIELSKOŚĆ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, PRAWO RYNKÓW, RADAR DOPPLEROWSKI, RAD, KLONOWATE, MONARCHIA PARLAMENTARNA, MAKRON, ALFABET CYRYLICKI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, RAK SZEWC, SUPERVISOR, THRILLER, NIESTANOWCZOŚĆ, DESIGN, CELOWOŚĆ, CECHOWNIK, RADAR GEOLOGICZNY, ŻARÓWKA, REJESTRATOR, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KIOSK, ZESPOLENIE, ZACHOWAWCZOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, ANDERS, CENA DETALICZNA, TOMOGRAF, OMNIPOTENCJA, PSALMISTA, PREPARAT KONTAKTOWY, DOWCIPNOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, POLICJA SĄDOWA, WIZJER, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, ANODA, HOKEJ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, HINDUSKI, KLUCZ WIERTNICZY, PRACOHOLIK, WIARA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, AUTOTEMATYZM, KREMOWOŚĆ, RYNEK NABYWCY, PODEJŹRZON, MĄDROŚĆ, SILNIK BOCZNIKOWY, OBEJŚCIE, DOŁEK, TOWARZYSTWO, OGNIWO JĄDROWE, ASTRONOMICZNA LICZBA, NIESZABLONOWOŚĆ, REMONT BIEŻĄCY, BIOFLAWONOID, KWASOTA, WODORÓWKA, SARNA, KOŁOWY, ANALIZA WARTOŚCI, NADAWCA PUBLICZNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, RAK SZLACHETNY, RHIZOBIUM, MOKSA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, EKSPERTKA, ?STROIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.539 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA PLAZMY I PRZEPROWADZANIA KONTROLOWANEJ REAKCJI FUZJI TERMOJĄDROWEJ; PLAZMA UZYSKIWANA JEST W KOMORZE URZĄDZENIA PRZYPOMINAJĄCĄ KILKUKROTNIE SKRĘCONĄ WSTĘGĘ MÖBIUSA, A WOKÓŁ KOMORY Z WOLFRAMU UMIESZCZONYCH JEST 70 CEWEK SCHŁADZANYCH CIEKŁYM HELEM DO TEMPERATURY BLISKIEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO (-273,15 °C), ICH ZADANIEM JEST WYTWORZENIE POLA MAGNETYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA PLAZMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA PLAZMY I PRZEPROWADZANIA KONTROLOWANEJ REAKCJI FUZJI TERMOJĄDROWEJ; PLAZMA UZYSKIWANA JEST W KOMORZE URZĄDZENIA PRZYPOMINAJĄCĄ KILKUKROTNIE SKRĘCONĄ WSTĘGĘ MÖBIUSA, A WOKÓŁ KOMORY Z WOLFRAMU UMIESZCZONYCH JEST 70 CEWEK SCHŁADZANYCH CIEKŁYM HELEM DO TEMPERATURY BLISKIEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO (-273,15 °C), ICH ZADANIEM JEST WYTWORZENIE POLA MAGNETYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA PLAZMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STELLARATOR urządzenie służące do wytwarzania plazmy i przeprowadzania kontrolowanej reakcji fuzji termojądrowej; plazma uzyskiwana jest w komorze urządzenia przypominającą kilkukrotnie skręconą wstęgę Möbiusa, a wokół komory z wolframu umieszczonych jest 70 cewek schładzanych ciekłym helem do temperatury bliskiej zera bezwzględnego (-273,15 °C), ich zadaniem jest wytworzenie pola magnetycznego niezbędnego do uzyskania plazmy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STELLARATOR
urządzenie służące do wytwarzania plazmy i przeprowadzania kontrolowanej reakcji fuzji termojądrowej; plazma uzyskiwana jest w komorze urządzenia przypominającą kilkukrotnie skręconą wstęgę Möbiusa, a wokół komory z wolframu umieszczonych jest 70 cewek schładzanych ciekłym helem do temperatury bliskiej zera bezwzględnego (-273,15 °C), ich zadaniem jest wytworzenie pola magnetycznego niezbędnego do uzyskania plazmy (na 11 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA PLAZMY I PRZEPROWADZANIA KONTROLOWANEJ REAKCJI FUZJI TERMOJĄDROWEJ; PLAZMA UZYSKIWANA JEST W KOMORZE URZĄDZENIA PRZYPOMINAJĄCĄ KILKUKROTNIE SKRĘCONĄ WSTĘGĘ MÖBIUSA, A WOKÓŁ KOMORY Z WOLFRAMU UMIESZCZONYCH JEST 70 CEWEK SCHŁADZANYCH CIEKŁYM HELEM DO TEMPERATURY BLISKIEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO (-273,15 °C), ICH ZADANIEM JEST WYTWORZENIE POLA MAGNETYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA PLAZMY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA PLAZMY I PRZEPROWADZANIA KONTROLOWANEJ REAKCJI FUZJI TERMOJĄDROWEJ; PLAZMA UZYSKIWANA JEST W KOMORZE URZĄDZENIA PRZYPOMINAJĄCĄ KILKUKROTNIE SKRĘCONĄ WSTĘGĘ MÖBIUSA, A WOKÓŁ KOMORY Z WOLFRAMU UMIESZCZONYCH JEST 70 CEWEK SCHŁADZANYCH CIEKŁYM HELEM DO TEMPERATURY BLISKIEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO (-273,15 °C), ICH ZADANIEM JEST WYTWORZENIE POLA MAGNETYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA PLAZMY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x