GARJAINIA - NAZWA DRAPIEŻNEGO ARCHOZAUROMORFA Z WCZESNEGO TRIASU (OLENEK), ŻYJĄCEGO NA TERENIE OBECNEJ ROSJI; JEST BLISKO SPOKREWNIONE Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ERYTROZUCHEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GARJAINIA to:

Garjainia - nazwa drapieżnego archozauromorfa z wczesnego triasu (olenek), żyjącego na terenie obecnej Rosji; jest blisko spokrewnione z południowoafrykańskim erytrozuchem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GARJAINIA - NAZWA DRAPIEŻNEGO ARCHOZAUROMORFA Z WCZESNEGO TRIASU (OLENEK), ŻYJĄCEGO NA TERENIE OBECNEJ ROSJI; JEST BLISKO SPOKREWNIONE Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ERYTROZUCHEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.458

EKOSFERA, WIDNOŚĆ, PARCH, SKWAPLIWOŚĆ, KOBUZ, HRABIĄTKO, OBIEKT LINIOWY, SILNIK BOCZNIKOWY, BALET, EOTYTANOZUCH, AUTOKEMPING, OSZAST, GASTONIA, JĘZYCZEK, BIURO, SSAK ŁOŻYSKOWY, ŁĄCZNIK OLEJOWY, SANKT PETERSBURG, DIABEŁ WCIELONY, ODCINEK, BILDUNGSROMAN, POLNIK BURY, MONILOFITY, SUCHAR, IMIĘ, PISANOZAUR, CUDZOŁOŻNOŚĆ, STARY WYŻERACZ, GŁOWA RODZINY, SAMBAR FILIPIŃSKI, ANTYKLINA FAŁSZYWA, FAJNOŚĆ, ANORMALNOŚĆ, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, OROGENEZA KIMERYJSKA, MATCZYNOŚĆ, OPAD, KRAKÓW, SALAMI, DZIESIĄTKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KOLOR LUKOWY, SOKOLIK DRZEWIEC, OWCA GRZYWIASTA, ZAKRĘT, KURDUPLOWATOŚĆ, KONODONT, ZAKŁAD HANDICAP, ŁAPACZ, WYRAZ POKREWNY, GĘSTOŚĆ, KORYTO, CYNOGNAT, STRATEGICZNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, AEROZAUR, IDEAŁ PIERWSZY, KOŁO, MIERNIKOWIEC, BARYCENTRUM, KOSIARKA ROTACYJNA, REKOMPILACJA, POLATUCHA, SUBTELNOŚĆ, WOŁGA, BĘBEN MAGNETYCZNY, WIĄŚLOWATE, BIOSFERA, WZNIOS, E-POCZTA, PLASTYK, OWCA ROMANOWSKA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, ALTEMBAS, SKIOFIT, TYŁOZGIĘCIE MACICY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, LWIA SPÓŁKA, GÓWNIANOŚĆ, PODATEK KATASTRALNY, PISANKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, ONR-OWIEC, SNUTKA GOLIŃSKA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, PISMO DEMOTYCZNE, CNOTLIWOŚĆ, PILATES, PODKOWIEC DUŻY, TĘTNICA NERKOWA, OBRÓBKA TERMICZNA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, TYTUŁ NAUKOWY, MŁODZIK, AUTSAJDER, JĘZYK GYYZ, AUTONOMIZM, RAJSKIE JABŁKA, FORTECA, TAUTOLOGIA, ŚLEPY STRZAŁ, PRAWORZĄDNOŚĆ, PŁUG WIRNIKOWY, KORONKARZ, SILNIK PRZELOTOWY, ELBAIT, ARMARIA, TEREN, POŻYTECZNOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ, NAZWA RODOWA, KALIPSO, SILNIK ELEKTRYCZNY, ANIMAG, RĘCZNE STEROWANIE, KOKCYDIOZA, WOOLUNGAZAUR, ŻÓŁW ZIELONY, ŻYWOŚĆ, BEKON, DUJKER, NEDKOLBERTIA, FILOZOFIA PRAWA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, EKSPERT, WIEŚNIAK, DOSADNOŚĆ, KLIMAT STEPOWY, ŁYSIENIE POSPOLITE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, NIEZASKARŻALNOŚĆ, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PRĄD TĘTNIĄCY, GRUSZA DZIKA, FIGHTERKA, MAŃSKI, HAJDUK, PODEJŹRZON MARUNOWY, TEROMORFY, OSIOWCE, WRÓBEL POŁUDNIOWY, GUBAL, ZWÓJKI, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, WIMBLEDON, DZIURA, RUMSZTYK, BEZROBOCIE UKRYTE, SARNA, NORI, GALERIA, LAKKOLIT, PŁASKOSZ, RADIOSYGNAŁ, SZKŁO AKRYLOWE, UBOGOŚĆ, KWAS LIZERGINOWY, DZICZEK, RYBY, NAWALANKA, SOWIETNIK, ARISTOZUCH, PLAMKA FORDYCE'A, GŻEL, MIKROSKOPIJNOŚĆ, MIĘSIEŃ WDECHOWY, WON, BŁAZENEK, ODCHYLENIE STANDARDOWE, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, RAK KRAWIEC, DALEKOPIS, CAMPANELLA, OGRANICZONOŚĆ, CACHE, GILOTYNA HUME'A, GOLONKA, BIDAKA, MAFIA, PRZEDMURZE, ALBERTONYK, WĘGIEL, WOSKRIESIENSK, NIEDOROZWÓJ, PRERAFAELITYZM, BONITO, KABE, GAMONIOWATOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, BISURMAN, IKRA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, GIĘCIE, STRASZAKI, PLEŚNIAK, ZMIENNA ZALEŻNA, ROZPOREK, IMPULSYWNOŚĆ, PREFEKT, PERKOZ OLBRZYMI, NOCEK, ZAIMEK ZWROTNY, ZŁOTOWŁOS, HAPTODUS, SZCZUPŁOŚĆ, ROZDZIAŁ, IDEALIZM, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, TREPAK, SWIERDŁOWSK, PATATAJKA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, LEJ, SEGREGACJA RASOWA, BBS, OPIESZAŁOŚĆ, MAGNETON JĄDROWY, CHEMEX, CZUBRICA, TO COŚ, GAZ KOPALNIANY, GATUNEK BLIŹNIACZY, KOTWICA ZAPASOWA, SOLIDARNOŚĆ, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, GŁĘBOKOŚĆ, STRUKTURA HOLDINGOWA, MANAT, SZACHY AKTYWNE, OKRĄGŁOGŁOWY, EFEKTYWNOŚĆ, PASKUDNIK, MIKROPRĄD, FILM KATASTROFICZNY, BŁĘKIT TURNBULLA, MAKABRYCZNOŚĆ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, NUMER DOSTĘPOWY, UMOWNOŚĆ, NASADA, GRZESZNOŚĆ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ŚWIETLÓWKA, OHYDZTWO, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KRUSZARNIA, MASECZKA, EFEKTOWNOŚĆ, DEGRAS, WINO, GLIZA, KOLEŃ, SMOOTHIE, MAPA HIPSOMETRYCZNA, GĘSTOŚĆ, BEZRĄBEK, BIOSKOP, ALIGATOR, LISEK, SYSTEM, BUJAK, SZYMEL, PASYWNOŚĆ, CZYSTY ROZUM, SZKARADZTWO, KŁĘBCZAK, NAZWA HANDLOWA, SYNDROM WILKOŁAKA, NIEJAWNOŚĆ, DOLNOSAKSOŃSKI, BURNS, GRUPA, PRAKTYCZNOŚĆ, ESPERANTYDA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, MIEDZIOWNIK, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DOBROWOLNOŚĆ, GRUBOŚĆ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ŻÓŁW OZDOBNY, ROTATOR, PODTLENEK AZOTU, POGODNOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, GRYZETKA, KONCERNIAK, ŚLĄSK, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, NIETRWAŁOŚĆ, KOŃ TRAKEŃSKI, KONCEPCJA MONETARNA, GANGRENA, PESO, COMBER, KĘPA, ?OCZKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GARJAINIA - NAZWA DRAPIEŻNEGO ARCHOZAUROMORFA Z WCZESNEGO TRIASU (OLENEK), ŻYJĄCEGO NA TERENIE OBECNEJ ROSJI; JEST BLISKO SPOKREWNIONE Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ERYTROZUCHEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GARJAINIA - NAZWA DRAPIEŻNEGO ARCHOZAUROMORFA Z WCZESNEGO TRIASU (OLENEK), ŻYJĄCEGO NA TERENIE OBECNEJ ROSJI; JEST BLISKO SPOKREWNIONE Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ERYTROZUCHEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GARJAINIA Garjainia - nazwa drapieżnego archozauromorfa z wczesnego triasu (olenek), żyjącego na terenie obecnej Rosji; jest blisko spokrewnione z południowoafrykańskim erytrozuchem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GARJAINIA
Garjainia - nazwa drapieżnego archozauromorfa z wczesnego triasu (olenek), żyjącego na terenie obecnej Rosji; jest blisko spokrewnione z południowoafrykańskim erytrozuchem (na 9 lit.).

Oprócz GARJAINIA - NAZWA DRAPIEŻNEGO ARCHOZAUROMORFA Z WCZESNEGO TRIASU (OLENEK), ŻYJĄCEGO NA TERENIE OBECNEJ ROSJI; JEST BLISKO SPOKREWNIONE Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ERYTROZUCHEM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GARJAINIA - NAZWA DRAPIEŻNEGO ARCHOZAUROMORFA Z WCZESNEGO TRIASU (OLENEK), ŻYJĄCEGO NA TERENIE OBECNEJ ROSJI; JEST BLISKO SPOKREWNIONE Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ERYTROZUCHEM. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x