GA - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z BLOKU P UKŁADU OKRESOWEGO, O LICZBIE ATOMOWEJ 31; JEST ŁATWO TOPLIWYM, SREBRZYSTOBIAŁYM, MIĘKKIM METALEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAL to:

Ga - pierwiastek chemiczny z bloku p układu okresowego, o liczbie atomowej 31; jest łatwo topliwym, srebrzystobiałym, miękkim metalem (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAL

GAL to:

mieszkaniec Galii, przedstawiciel plemienia celtyckiego (na 3 lit.)GAL to:

jednostka przyśpieszenia w układzie CGS, definiowana jako 1 centymetr na sekundę kwadratowy; w przeliczeniu na jednostki układu SI: 1 gal = 0,01 m/s2 (na 3 lit.)GAL to:

metal w 'rogaliku' (na 3 lit.)GAL to:

borowiec w 'rogaliku' (na 3 lit.)GAL to:

Obelix lub Asterix (na 3 lit.)GAL to:

był nim Asterix (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GA - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z BLOKU P UKŁADU OKRESOWEGO, O LICZBIE ATOMOWEJ 31; JEST ŁATWO TOPLIWYM, SREBRZYSTOBIAŁYM, MIĘKKIM METALEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.634

RAWENNA, BLADOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, SPEKTROMETRIA MASOWA, POLICENTRYZM, AUTOTEMATYZM, WODOROST, DELFINOWATE, SUFFOLK, SKŁADNIK ODŻYWCZY, DOKUMENT, SZTUKA ZIEMI, CIOS, LICZBA RZECZYWISTA, IRLANDZKOŚĆ, PISARZ, CYWILNOŚĆ, KOŃ TRAKEŃSKI, MNOŻNA, DOBRO PRAWNE, FENOLAN, DOBUDÓWKA, ULSAN, KOŁPACZEK, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, CHOLINOLITYK, FILHELLENIZM, ARESZT TYMCZASOWY, OKNO, PROTEINA, KOŹLAK, POLEPSZACZ, NOCEK BRANDTA, SALICYLAN, PRZEMĄDRZALEC, MACIERZYŃSKOŚĆ, WZNIOS, NIEKONKRETNOŚĆ, KERMESYT, GŁUPKOWATOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, SUPOZYCJA, OLIMPIADA, ROSYJSKOŚĆ, PSIKUS, NOŚNIK DANYCH, PODLEW, CHEDDAR, NIEWYRAŹNOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, KŁĘBCZAK, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SAMOGRAJ, PRZECIWUTLENIACZ, JĘZYCZEK, SZEŚCIAN, WĘGLAN WAPNIA, HYGROPSAMMON, CZAS LAPUNOWA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, MĄŻ, CENA DETALICZNA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KWAS BENZOESOWY, GRUPA TOPOLOGICZNA, MANGANIAN(VI) POTASU, OPUKIWANIE, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, PODATEK MAJĄTKOWY, RYSUNEK, ŁUSZCZYCA STAWOWA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, NAPĘD TAŚMY, FENYLFERYNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, REGULATOR POGODOWY, KRET, PRECYPITAT, ŚLUB CYWILNY, CHOROBA HODGKINA, TYTANOWIEC, SMARKULA, ANON, SONDA, DODAJNA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, ŻEBRO, CYJANEK ORGANICZNY, HIPNOTYK, ANALIZA BILANSU, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, PROMIONEK, JAMA GĘBOWA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, GORZKOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, BOBRUJSK, BEŁT, ŁAGODNOŚĆ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, LINA NOŚNA, NIECZUŁOŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, KOMUNAŁKA, POLITYKA PODATKOWA, COPYPASTA, SEROHEMATOLOGIA, FILOZOF, ELBAIT, DIODA, DWUKROTNOŚĆ, MUŚLIN, DURNOŚĆ, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, ŁUSKA, SABATARIANIN, ZWÓJ RDZENIOWY, DEZASEMBLER, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PODSZYWACZ, STEREOIZOMER, OPALSKI, GICZ, CHOROBA KRABBEGO, TRUD, ROZPIERACZ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, REKINEK PSI, CHOMIK EUROPEJSKI, PRAKTYCZNOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SYRENA ALARMOWA, KAMPYLOGNATOID, NIEPRAWOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, OŚ OPTYCZNA, DALEKOPIS, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, BOHEMISTYKA, GÓWNIARA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, UTYLITARNOŚĆ, NOŚNIK, AŁUN POTASOWY, KREDYT KONSORCJALNY, SORBENT, DERMOKOSMETYK, SKALA RANKINE'A, WODA PODSKÓRNA, MIKROOTOCZENIE, INFORMACJA GENETYCZNA, SYNTETYZATOR, MIĘSIEŃ WDECHOWY, SZYMPANS, BECZKA PROCHU, ZAIMEK ZWROTNY, PŁETWOJASZCZURY, FROTKA, BEZPLANOWOŚĆ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, RYTMICZNOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, SZCZEP, ORGANOWCE, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ŚWIECZKA, PRZODOWNIK PRACY, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, NIEAKTUALNOŚĆ, PIKNIK, FRYBURG, OGNISKOWA, GLIKOLIPID, SALONOWIEC, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, NIECHLUBNOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, REOSTAT, SYSTEM DZIESIĘTNY, CHROPOWATOŚĆ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PRYMITYWNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, OZDOBNIK, ZAPALCZYWOŚĆ, DWUWARSTWOWOŚĆ, DUALNOŚĆ, CHOROBA ALPERSA, PROLETARIUSZ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, NEBIWOLOL, SPOT REKLAMOWY, ROMBOŚCIAN, TOWAR AKCYZOWY, AKCJA IMIENNA, FARBOWANY LIS, WYSMUKŁOŚĆ, ABSORBANCJA, KOZERA, MIEDNICZKA NERKOWA, AZTREONAM, KONIEC ŚWIATA, WIRTUOZOSTWO, CZERPARKA, PRZEWODNICZKA, PĘTLA, HISTORYZM, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, WODOPÓJKI, TAL, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, MARCÓWKA, BEZIDEOWOŚĆ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, TWIERDZENIE MAYA, NASOSZNIKOWATE, FRAKCJA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, BIEGUN ANIMALNY, METAKRYLAN METYLU, WAGINA, LEKTURA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, LUK ŁADUNKOWY, NIEGOŚCINNOŚĆ, FREZARKA KOPIARKA, BIAŁKO, DETAL, PORTUGALSKI, LICZBA CHROMATYCZNA, MOC WYTWÓRCZA, ANTENA ŚRUBOWA, PIŁA, DROGA, PIERDU PIERDU, MIAŁ, ZAPISOBIERCA, GAŁĘZIAK, RAMA, ANALIZA FRAZOWA, LECZENIE MANIPULACYJNE, LIS MORSKI, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NIERÓBKA CZARNIAWA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, ŁOŻYSKOWIEC, WYDMUSZKA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, POWSZECHNOŚĆ, DOBRO KLUBOWE, TANK, SZMATA, NIESTANOWCZOŚĆ, AZOTOWIEC, REZYDENT WYWIADU, SYNEKURZYSTA, KRETYŃSKOŚĆ, PARKIETNIK, ULEPSZACZ, KOZŁOWIEC, NIECIĄGŁOŚĆ, WĘGORZOWATE, OSTROŚĆ, MISJOLOGIA, DIABELSKOŚĆ, OKRES, OTWARTOŚĆ, MYŚLENIE MAGICZNE, KOŁO WIELKIE, BUDOWACZ, GWAŁTOWNOŚĆ, ROMANS GOTYCKI, NERW OBWODOWY, BRAT KRWI, SUFIKS, JARZĄB GRECKI, BAKTERIOCHLOROFIL, DOBRODUSZNOŚĆ, STAN PODSTAWOWY, BETA-BLOKER, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, CYNKOTYPIA, WEKTOR WODZĄCY, KAPUSTA PASTEWNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, PANSEKSUALIZM, ?MOLTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.634 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GA - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z BLOKU P UKŁADU OKRESOWEGO, O LICZBIE ATOMOWEJ 31; JEST ŁATWO TOPLIWYM, SREBRZYSTOBIAŁYM, MIĘKKIM METALEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GA - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z BLOKU P UKŁADU OKRESOWEGO, O LICZBIE ATOMOWEJ 31; JEST ŁATWO TOPLIWYM, SREBRZYSTOBIAŁYM, MIĘKKIM METALEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAL Ga - pierwiastek chemiczny z bloku p układu okresowego, o liczbie atomowej 31; jest łatwo topliwym, srebrzystobiałym, miękkim metalem (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAL
Ga - pierwiastek chemiczny z bloku p układu okresowego, o liczbie atomowej 31; jest łatwo topliwym, srebrzystobiałym, miękkim metalem (na 3 lit.).

Oprócz GA - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z BLOKU P UKŁADU OKRESOWEGO, O LICZBIE ATOMOWEJ 31; JEST ŁATWO TOPLIWYM, SREBRZYSTOBIAŁYM, MIĘKKIM METALEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - GA - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z BLOKU P UKŁADU OKRESOWEGO, O LICZBIE ATOMOWEJ 31; JEST ŁATWO TOPLIWYM, SREBRZYSTOBIAŁYM, MIĘKKIM METALEM. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast