CECHA TEGO, CO JEST TRWAŁE (W CZASIE), WYTRZYMAŁE, ZDATNE DO UŻYTKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRWAŁOŚĆ to:

cecha tego, co jest trwałe (w czasie), wytrzymałe, zdatne do użytku przez dłuższy czas (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRWAŁOŚĆ

TRWAŁOŚĆ to:

cecha wytworów, substancji, struktur, oznaczająca budowę zapewniającą długi czas istnienia, np. trwałość materiału, trwałość lakieru (na 8 lit.)TRWAŁOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest trwałe, stałe w czasie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST TRWAŁE (W CZASIE), WYTRZYMAŁE, ZDATNE DO UŻYTKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.985

BLASZKA SITOWA, CHARLES, ZIEMIOMORZE, GRZESZNOŚĆ, WIĄŚLOWATE, HUBA BIAŁAWA, CZERWONKA, NAMIOTNIKOWATE, ZAPISOBIERCA, WYDZIELINA ORGANIZMU, RYNEK NIEFORMALNY, DOS, ROZBRATEL, KOPERTA, STERYLNOŚĆ, POZAMUZYCZNOŚĆ, ZATOCZKA, UCHO, OBJAWIENIE, NIEOSTATECZNOŚĆ, OTOCZENIE, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, ATOMOWOŚĆ, EKRAN, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, LUGER, RYCERSKOŚĆ, KOREKTA DRUGOSTRONNA, PORZĄDNIŚ, ŁAŃCUSZEK, DWUSTRONNOŚĆ, PODSIEĆ, ANTYDEPRESANT, DROGA KONIECZNA, OCET, SILNIK BOCZNIKOWY, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, UNYTKO, CIENISTKA, FOCUS, STOŻEK NAPŁYWOWY, SYNTEZA, ATRYBUCJA, KUŁACTWO, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, WLEW, PODATEK LINIOWY, DAWNOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, AKSAMIT, PERFUMKI, KATOLICKOŚĆ, PALUDAMENT, PRACOWNIK, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, KOPARKA ZBIERAKOWA, PATRONKA, AFRYKAŃSKI, ZASTAŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KATEGORYCZNOŚĆ, OKRĄGŁY STÓŁ, DOŚWIADCZENIE, PLEBEJUSZ, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, BEZŻUCHWOWCE, KOMPANIA, PODPINKA, ALBIGENSI, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, PRZEDSCENIE, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, OSTATNI, SPORT POŻARNICZY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, DOLNONIEMIECKI, GAŁĘZIAK ZBITY, EKONOMIA POLITYCZNA, PĘD, GENIALNOŚĆ, PODMIOT DOMYŚLNY, PING-PONG, SŁABEUSZ, ZASOBOŻERNOŚĆ, MAŁCUŻYŃSKI, USTĘPLIWOŚĆ, KOPUŁKA, BĄCZEK, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ŁOWCZY, PALEMONETKA ZMIENNA, MAJAK, LOJALIZM, ŁUK ANGULARNY, NIEMĘSKOŚĆ, ŻYDOWSZCZYZNA, DZIURA, TANINA, ABSORBANCJA, ABLACJA, DROŻNOŚĆ, DORATORHYNCHUS, KARAWAN POGRZEBOWY, PERWERSYJNOŚĆ, WAKACJE, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, BÓJ SPOTKANIOWY, DING, PATENA, DRASTYCZNOŚĆ, CZERWONA KRWINKA, DODATEK KOMPENSACYJNY, GRUBOSKÓRNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, KOLOS, ANALITYKA MEDYCZNA, ZABORY, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, ŁOKIEĆ TENISISTY, TRUDNOŚĆ, ZENIT, SZPARNICOWATE, ASTROWIEŻYCZKA, FRAMUGA, PŁYTA PILŚNIOWA, ŻOŁNA, GILOTYNA HUME'A, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PLACERIAS, ZNAKOMITOŚĆ, CHÓR, TURBINA PELTONA, HANIEBNOŚĆ, KRATKA ŚCIEKOWA, KREDYT ZAUFANIA, APERIODYCZNOŚĆ, GŁUPIĄTKO, GOSPODARKA RYNKOWA, PRYZMAT PENTAGONALNY, MASOŃSKOŚĆ, BUG, MENEDŻER, ANALIZA, ODWZOROWANIE LINIOWE, SYNKOPA, UŚMIECH LOSU, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, PRZEDWIECZNOŚĆ, RÓŻNICA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, NIESTEROWNOŚĆ, JADOWITOŚĆ, KOMBINACJA LINIOWA, POLE WIDZENIA, SUKCESJA, IDEALISTKA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, DOBRO PRYWATNE, PŁOTKARZ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, ORGAN, ŚLIZGAWKA, ALT, SZKAPLERZ, BOMBA WULKANICZNA, STAJANIE, KIOGA, KOSIARKA ROTACYJNA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ROZDŹWIĘK, ULEPSZACZ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, TAM TAM, LODOWIEC WISZĄCY, ZACHMURZENIE, WAZONKOWCE, STAROŻYTNOŚĆ, ZBÓJNIK, CHEERLEADERKA, FIKCJA LITERACKA, SZPILKA, BEZBRZEŻNOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, CHOROBA RDZY, PODATEK URBARIALNY, SUPERKLIENT, ŚREDNIOROLNY, FISHARMONIA, KONFEKCJONER, SPOT, DOBRO PRAWNE, MOC OBLICZENIOWA, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, DORSZ BAŁTYCKI, LEWICOWOŚĆ, PŁOCHLIWOŚĆ, DOUBLE DUTCH, UPROSZCZENIE, OSTROŚĆ, BARANIA GŁOWA, HIPNOTYK, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, WYROCZNICA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, DOMINIUM, NIEWRAŻLIWOŚĆ, MIEDZIORYTNICTWO, CIRTH, MONASTYR, SOLIDNOŚĆ, MAH JONG, WŚCIEKLICA USZATKA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, DOGMAT, AKTYWA TRWAŁE, MIECZOGONY, RABA, CIĄG, CHORAŁ PROTESTANCKI, KAMELEON LIŚCIOWATY, PROTEKTORAT, PROMIENIOWANIE BETA, PSYCHOANALIZA, SPRAWA, KOPCIAŁKA, CZĄSTKA CIĘŻKA, CZESTER, SHAMISEN, PROPAGANDA, DOBRODUSZNOŚĆ, MODRASZEK ALKON, SKNERSTWO, OBRÓT PIERWOTNY, LEK ANKSJOLITYCZNY, SREBRNA PAPROĆ, PRZEWLEKŁOŚĆ, MANDYLION, STEP, PODSZYWACZ, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, WODA HIPEROSMOTYCZNA, RAGTIME, PACHYPLEUROZAUR, ŻYWOTNOŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, WYMIANA GAZOWA, KOLEJ, OSET, WEHIKUŁ, APEL, MALOWNICZOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, JĘZYK CHORWACKI, RYNGRAF, FORMALIZM JONESA, MĄDROŚĆ, TOR PRZEWODOWY, PRZEMIANA POLITROPOWA, SEZON OGÓRKOWY, BYLEJAKOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, KLISZA, TARBUSZ, KOŁOWIEC, BIAŁY PUCH, GNIAZDO SIEROCE, DOBRO KLUBOWE, MROŻONKA, POCIĄG EKSPRESOWY, GRUBIANIN, DOPOŁUDNIE, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, KONIOWODNY, KRÓTKONOS BRĄZOWY, SKRYPT, BEKAS, CECHA DYSTYNKTYWNA, KASZANA, MOST POWIETRZNY, NAREW, SEKCJA, MUNICYPIUM, ARCHEOLOGIA, PRZEWRÓT, LUFT, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, STYGON, SADYSTYCZNOŚĆ, CZEPEK, CHYTROŚĆ, CUCHA, ROZMODLENIE, GRZECH PIERWORODNY, SZACHY LOSOWE, PODKŁADKA, ?FIRLETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.985 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO JEST TRWAŁE (W CZASIE), WYTRZYMAŁE, ZDATNE DO UŻYTKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST TRWAŁE (W CZASIE), WYTRZYMAŁE, ZDATNE DO UŻYTKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRWAŁOŚĆ cecha tego, co jest trwałe (w czasie), wytrzymałe, zdatne do użytku przez dłuższy czas (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRWAŁOŚĆ
cecha tego, co jest trwałe (w czasie), wytrzymałe, zdatne do użytku przez dłuższy czas (na 8 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO JEST TRWAŁE (W CZASIE), WYTRZYMAŁE, ZDATNE DO UŻYTKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CECHA TEGO, CO JEST TRWAŁE (W CZASIE), WYTRZYMAŁE, ZDATNE DO UŻYTKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x