SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYTUACJA PODBRAMKOWA to:

sytuacja, która jest trudna i wymaga natychmiastowego działania (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.346

KRWINKA, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, JUNTA, WIDŁOZĘBOWCE, WIĄZANIE ATOMOWE, PUB, WIRTUOZERSTWO, MODELOWOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, NAFTOWNICTWO, OBCHODOWY, FUNDATOR, KOSZATNICZKA, ZAWODOWO CZYNNY, WOJSKOWY, NIEJASNOŚĆ, DYSZKANCIK, INHIBICJA, CENA SPRZEDAŻY, POZIOM, PRZEWÓD SĄDOWY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ARESZT DOMOWY, WRAK CZŁOWIEKA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, PIEGUS, TURANOWIE, DWUBARWNOŚĆ, NIEZDOLNOŚĆ, EKSPOZYCJA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, WSPOMNIENIE, MAGNETON JĄDROWY, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, KASZANA, DELEGAT, MASZYNA SYNCHRONICZNA, DOMOKRĄŻCA, LINIA, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, MODYFIKACJA, KWIATEK, LAJKONIK, NOWOTWÓR ŁAGODNY, ŻARŁOK, KOP, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, TUNEL, ROZDZIALIK, BŁĄD STATYSTYCZNY, JUNIORKA MŁODSZA, KONKURENTKA, BORAZON, PRZEBIEGŁOŚĆ, GORĄCZKA PONTIAC, LISIURKA, LEŚNY DZIADEK, PIEC ŁUKOWY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BRACHYCEFALIA, WYRAZISTOŚĆ, OBSZAR, MEDYCYNA RATUNKOWA, CZAS PRZYSZŁY, PRZYZWOITKA, METALOPROTEINA, GRZECH, BEZNADZIEJA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, LINEARNOŚĆ, SŁONOROŚLE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, SYSTEM PRZYPOROWY, ROZWAŻANIE, NOOBEK, NÓŻKA, SYNTEZA, SIECIARZ JASKINIOWY, C.O, TAMA, ALBAŃSKOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, PĘCINA, PROMIENNOŚĆ, GIPS, GLUTYNA, SKRZYDEŁKO, GARDA, OPIESZAŁOŚĆ, CYSTOSTOMIA, PUNKT ROSY, CZAS, ŁASKA, AWARIA, SYSTEM, CZERWONE CIAŁKO KRWI, BEZPODSTAWNOŚĆ, ROŚLINKA, METAMORFIZM WSTECZNY, WSKAŹNIK, CZYSTKA ETNICZNA, STANOWISKO, NIELUDZKOŚĆ, TREPANG, SAMOOKREŚLENIE, SUPERNOWA, WOLTAMPEROMETRIA, ŁUPACZKA, DIABEŁ WCIELONY, MEDIEWAL, TOKAMAK, PRÓŻNIA, DIODA, OSIOWCE, DOMNIEMANIE, LIS MORSKI, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, WAZONKOWCE, PLAN, NIEUPRZEJMOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, WYBORY PROPORCJONALNE, WIOCHMEN, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SYSTEMIK, PATOWOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, LYGODIUM PALMIASTE, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, ZAPRZEDANIEC, POLISA LOKACYJNA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, WŁÓKNO, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, MENEDŻER, SIATKÓWKA, AZYL DYPLOMATYCZNY, DELIKATNOŚĆ, INFORMACJA, REKIN, GAZ ŁZAWIĄCY, UŁAMEK ZWYKŁY, MODEL, NAROWISTOŚĆ, DŁUŻNICZKA, DRĘTWOTA, WIGILIA, CYGAN, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ADMINISTRATYWISTA, OCZERNICIEL, CZEK PODRÓŻNICZY, POWYWRACANIE, INICJATYWA USTAWODAWCZA, TO COŚ, ZBIÓR DYSKRETNY, CIEMNOGRÓD, KOPARKA PODPOZIOMOWA, OSŁABIACZ PODRZUTU, MPA, KUPIEC, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, DZIWOŻONA, CENZURA, HENCH, PORCELANKA, WETERAN, FASOLKA SZPARAGOWA, STERYLIZATOR, RANA OPARZENIOWA, POLNIK BURY, NIEPOWODZENIE, LIRYCZNOŚĆ, KAPRYŚNIK, SILNIK BOCZNIKOWY, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, JOŁOP, KŁĘBCZAK, PLEBEJUSZ, SREBRNA PAPROĆ, PRYMITYWNOŚĆ, MECENASKA, TYTANOZAUR, PRYMITYWIZM, HURYSA, OBSERWATOR, BOHEMISTYKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, NIMB, WARTOŚCIOWOŚĆ, ABORTERKA, PRĄŻEK, STACZ, DYŻURNA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, RAD, MATKA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, PIANA, ARKEBUZER, CHOROBA ZASADOWA, BŁYSZCZ BIZMUTU, TYBETAŃCZYK, SŁABEUSZ, DWUTLENEK, HERBATA BIAŁA, NIEPOKORNOŚĆ, GAŁĘZIAK ZBITY, UZBROJENIE, USTNIK, PÓŁPĘTLA, WSOBNOŚĆ, CHMURNOŚĆ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, MOTOROWIEC, OŚWIECICIEL, SHAMISEN, PIERWSZOŚĆ, DZIAŁANIE, TRANSPARENTNOŚĆ, METAL, ILOCZYN WEKTOROWY, BIOPOLIMER, ŻAŁOBA, DEASEMBLER, BISOPROLOL, SYRENA ALARMOWA, CHŁAM, ORTOPTYSTA, FLUAV, SMITH, ŁAPA, WYGASZACZ, NEURON LUSTRZANY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, MAGIA ADDYTYWNA, NIETRWAŁOŚĆ, TURBINA CIEPLNA, TEOLOGIA PASTORALNA, WALEC HIPERBOLICZNY, KRYSZNAIZM, ŁOPATA, FUNKCJA BORELOWSKA, LIROGON WSPANIAŁY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, MIZUNA, EKRAN, MASA KAJMAKOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, AUTOMATYKA POGODOWA, KUKLIK SZKARŁATNY, DUROMER, ASYSTA, HASŁO, ZABÓJCA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SYNTETYZATOR, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, TROL, DIODA PROSTOWNICZA, NIELOTNOŚĆ, GÓWNOZJAD, TOPOLOGIA SZYNOWA, ŁAPACZ, SNIFFER, REAKCJA KATALITYCZNA, ZASIŁEK OKRESOWY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TEMAT FLEKSYJNY, BEZNADZIEJNOŚĆ, PODRZEŃ, OSTROŚĆ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, POBRATYMSTWO, CIERŃ, TELEWIZJA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, PERFUMKI, JEDNOŻEŃSTWO, CHRZAN, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, SIDLISZ PIWNICZNY, REAKCJA ODWRACALNA, NIESPODZIEWANOŚĆ, START MASOWY, OKNO KROSNOWE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, RANA WYLOTOWA, KOLEŻANKA PO FACHU, NIEDOKŁADNOŚĆ, WYCZUWALNOŚĆ, PODŚCIELISKO, ?BOŻA RĘKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYTUACJA PODBRAMKOWA sytuacja, która jest trudna i wymaga natychmiastowego działania (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYTUACJA PODBRAMKOWA
sytuacja, która jest trudna i wymaga natychmiastowego działania (na 19 lit.).

Oprócz SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x