SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYTUACJA PODBRAMKOWA to:

sytuacja, która jest trudna i wymaga natychmiastowego działania (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.346

PAWANA, NIEGODZIWOŚĆ, KOŁO SEGNERA, LICZBA POJEDYNCZA, BLOCKERS, WYTWÓRCZOŚĆ, KRUSZARNIA, SCHODY, RELING, BUDYNEK, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, OBUNOGI, STAŁA FARADAYA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ENERGIA, KAMIEŃ U SZYI, ŚMIECIARZ, DROBNY CIUŁACZ, BIAŁY DZIEŃ, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, CHORDOFON, GAJNIK LŚNIĄCY, MIĘSO, BALET, FLAWONOID, PODRYDZYK OSTRY, APLET, JASNOŚĆ, MEA, WAŁEK, SPORT WODNY, NISKOROSŁOŚĆ, JEZIORO DYSTROFICZNE, GRUPA KARBOKSYLOWA, DZIESIĄTKA, KONDYCJONALIZM, QUEBECKI, TRAWERS, WRAK, METODA DELFICKA, GŁADKOŚĆ, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, DŁUGOSZOWE, LEWAREK, MINISTER, ENTODERMA, KOMITET, REZERWA WALUTOWA, MELFALAN, DYSTANS, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, DZIELNICA, DUCH, MISKA, WYCINEK KULI, POBOŻNOŚĆ, EUKARIONT, KANALIK, PADACZKA ODRUCHOWA, BAJCA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, WSZECHMOC, SIECZKA, MASKA, LICZBA PRZESTĘPNA, WYDMIKUFEL, DŁUŻNIK WEKSLOWY, AKSJOMAT PASCHA, BENZYNA CIĘŻKA, JĘZYK PORTUGALSKI, AUTOBUS, BREST, SKŁADNIA RZĄDU, GORĄCZKA DUM-DUM, GŁUCHOŚĆ, BRACIA POLSCY, BOMBA ATOMOWA, SIEWNIK RZUTOWY, KOZA, ZABAWA, FACHOWOŚĆ, POLSKOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BALERON, MIEDZIOWNIK, KOŃ TURKMEŃSKI, ANALIZA PORTFELOWA, JESIOTR BIAŁY, SYMULATOR, ENANCJOMER, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, EKRAN LUMINESCENCYJNY, KUGLARSKOŚĆ, NORMA KOLIZYJNA, DWÓJKA PODWÓJNA, ŚMIERDZIEL, CHUDOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, ZAKŁAD HANDICAP, PRZEDAWCZYK, PANEK, EUROPEJSKOŚĆ, RAK SZEWC, FENKAMFAMINA, SPRAWNOŚĆ, MAŁPKA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, UWIEŃCZENIE, KURANCIK, PTASZĄTKO, KOLEKCJONERKA, TOUROPERATOR, SPUST, ŻYCIODAWCA, DRAJWER, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, CZASOWNIK, SZARA MYSZ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KONOTACJA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, ANALIZA RYZYKA, GRUZIŃSKI, MOŻNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, CESARZOWA, ŻAKARD, STAN STACJONARNY, PANEL ADMINISTRACYJNY, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, NIESTEROWNOŚĆ, UKRAINISTYKA, ASESOR, NIESTOSOWNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, KONWENT, BARYCENTRUM, PROMOCJA, POTRZEBA, PLAŻÓWKA, DOBRO POZYCJONALNE, WYDAJNOŚĆ, ECHIDNA OGNIWOWA, SZKOLNOŚĆ, GOGLE, METALIK, GAZ ŁZAWIĄCY, KORUPCJOGENNOŚĆ, BUŁKA Z MASŁEM, ZACHOWAWCZOŚĆ, SILNIK REPULSYJNY, OWCA WIELOROGA, MALOWNICZOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, UKŁAD ODNIESIENIA, IZOCHRONA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PRAWO BUDOWLANE, MACAK, JON KARBONIOWY, ŻEGLARZ JACHTOWY, LATIMERIA, MROCZEK POSREBRZANY, PSIARKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, KOHEZJA, POWAŻNOŚĆ, DOMINATOR, WIELKOMIEJSKOŚĆ, GRYMAŚNICA, GARDEROBA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, WYBUCHOWOŚĆ, INIEKCYJNOŚĆ, KOKIETKA, IMITACJA, ŚLEPY NABÓJ, NARÓD WYBRANY, ŚWIATŁO DZIENNE, WIECHEĆ, OCHLAPUS, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PRZECIWSOBNOŚĆ, DODAJNA, EWALUACJA EX-POST, PŁYN, DANA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, KOKTAJL, AWANTURNIK, CYNKOTYPIA, POMUCHLA, NUMERANT, STRATY MORALNE, PIONIER, SOLIDARNOŚĆ, HIPOTEZA SUSLINA, RAK, ŚCIANA, KLOSZ, POPRZEDNICA, MAŁODUSZNOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, POWÓD, OBSZAR GÓRNICZY, TERAPIA PRENATALNA, MIAŁ, MATKA CHRZESTNA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SKRZYDŁO, NAZWA ATRYBUTYWNA, SŁODYCZ, POSŁUSZNICA, D, KERATOPLASTYKA, LEGENDARNOŚĆ, GUMOWE UCHO, SROGOŚĆ, OWIJARKA, KARŁOWATOŚĆ, ŚCISKACZ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, LODOWIEC GÓRSKI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ŚWIĘTA, MASTYKS, PARALIZATOR, SZCZEROŚĆ, UBYTEK, CEROWACZKA, SNIFFER, ZASŁUŻONY, OLIMPIADA, SETKA, ZMIANA WSTECZNA, DODATEK SZKOLENIOWY, NIEMOŻNOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, BULWA PĘDOWA, VIP, PALENISKO RETORTOWE, BUFOR, FINITYZM, BAŁWOCHWALSTWO, PHISHER, PENDŻABSKI, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, ZGAGA, UBRANIÓWKA, PĘDNIK AZYMUTALNY, MATERIALNOŚĆ, MINOGOWATE, POŁOŻENIE, KĄŚLIWOŚĆ, LANDARA, ROZPACZLIWOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, GALARETA WHARTONA, INDYJSKI, BROWARNIA, KOŚĆ ZĘBOWA, SUMATOR, KAGU, GUGLE, BIBUŁA, NAPARZANKA, BAJT, BUKSA, REGION WĘZŁOWY, MEGAPASKAL, PARKIETNIK, SAMORZĄDNOŚĆ, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, NOMOKRACJA, TASMANIOZAUR, RZEŹ NIEWINIĄTEK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NAPADZIOR, SZCZĘKOT, RYCERSKOŚĆ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, AKOLITA, BADACZ, TEMPERATURA, SKAFANDER, WATA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, CZUBEK, LOTNY FINISZ, JAZ ZASTAWKOWY, ?CHŁOPCZYCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYTUACJA PODBRAMKOWA sytuacja, która jest trudna i wymaga natychmiastowego działania (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYTUACJA PODBRAMKOWA
sytuacja, która jest trudna i wymaga natychmiastowego działania (na 19 lit.).

Oprócz SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - SYTUACJA, KTÓRA JEST TRUDNA I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast