Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA PRZESTRZENI, KTÓRA NIE JEST NICZYM OTOCZONA, OGRANICZONA, NIE MA WYRAŹNYCH GRANIC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWARTOŚĆ to:

cecha przestrzeni, która nie jest niczym otoczona, ograniczona, nie ma wyraźnych granic (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OTWARTOŚĆ

OTWARTOŚĆ to:

brak granic fizycznych lub definiowanych w myślach, to, że forma nie jest ograniczona jakimiś ramami (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

ogólnodostępność, nieograniczony dostęp (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

łatwość w wyrażaniu uczuć i myśli oraz w nawiązywaniu kontaktów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha działania i myślenia kogoś, kto jest chętny, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, nie zamyka się przed nowym, przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA PRZESTRZENI, KTÓRA NIE JEST NICZYM OTOCZONA, OGRANICZONA, NIE MA WYRAŹNYCH GRANIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.412

DIABEŁ WCIELONY, DUSZA WOŁOWA, ZAPISOBIORCA, PRZEWÓD ODGROMOWY, OŚMIORNICA, PODŁOŚĆ, DEBILNOŚĆ, CIĄŻA SPOŻYWCZA, PIENIĄŻEK, REMAT, NAPASTNICZKA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ZUPAK, , ZBIEŻNOŚĆ JEDNOSTAJNA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KSENOBIOTYK, PINGWIN CESARSKI, KOMIN, NĘDZA, AUTOTEMATYZM, KORAL MADREPOROWY, PAŹ, SĘDZIA LINIOWY, DRIBLING, PERSKIE OKO, MINUTA CISZY, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, BEZKLASOWOŚĆ, BENIAMINEK, TAMILSKI, SZKODNIK, POMPA WYPOROWA, DIETA CUD, STREFA PRZYGRANICZNA, PRAKULTURA, GNEJS OCZKOWY, ZASADNICZOŚĆ, PERKOZEK TRÓJBARWNY, HYBRYDALNOŚĆ, CIECZ WYCZERPANA, WĘŻÓWKA, POGOTOWIE, MAKATKA, POMYSŁOWOŚĆ, AUTOMATYKA POGODOWA, ŚWIATŁO DZIENNE, WYDŁUŻALNIK, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, WZROK BAZYLISZKA, GOLONKA, KLAUSTROFOBIA, WIERZYCIEL, AMALGAMAT, STRUGACZ, RUSAŁKA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ASPIRYNA, PAGINATOR, PODMIOT DOMYŚLNY, MAŁE MOCARSTWO, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, WKŁAD BUDOWLANY, DETALISTA, AHISTORYCZNOŚĆ, KOMANDOR, SYMETRIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, PERFUMKI, SARONG, NIEWYRAZISTOŚĆ, ŚWIECKOŚĆ, ZDANIE LOGICZNE, CYWIL, CHODNIKOWIEC, ANGORYZM, LEWAR, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, NIEPOROZUMIENIE, OBSADA, STUPAJKA, TRADER, FORMALIZACJA, BADYLARZ, SYSTEM ARGENTYŃSKI, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, ODBÓJ, BABIA DUPA, DEFICYT BUDŻETOWY, WIARA, PROGRAMOTWÓRCA, MANIERYSTA, WEHIKUŁ, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, PRZEWROTNOŚĆ, ROZMIAR, BORDER, GARDEROBA, GOSPODYNI DOMOWA, STRATEGIA, NIEUCZCIWOŚĆ, PODSTAWA POTĘGI, KWARTAŁ, PISTON, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, FLAK, RĘCZNOŚĆ, ROZBRATEL, CIĘŻKI SEN, RUMUNKA, SAMOUCZEK, MILCZĄCA ZGODA, KOMEDIANTKA, OGNISKO, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, CENA INTERWENCYJNA, CIĄG, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, PATETYCZNOŚĆ, WTYCZKA, KIEP, SARNA, MAKAKOKSZTAŁTNE, BRACIA POLSCY, ŁAPACZKA, DOPEŁNIENIE ZBIORU, NATRĘTNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, RYTUAŁ, REEDUKACJA, CHLEBAK, NUŻENIEC LUDZKI, INSPEKTOR SZKOLNY, KASZANKA, CZŁOWIEK CZYNU, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BUTELKA MIAROWA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, SKAKUNOWATE, ROZWAGA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, BALECIK, MAKROMINERAŁ, PRZEPRAWA, DWUWARSTWOWOŚĆ, FOLGA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, NOZDRZAKI, ZBIÓR GĘSTY, NIEREALNOŚĆ, NOCEK KOSMATY, BĄCZEK, BŁYSTKA OBROTOWA, WĘZEŁ, NERW BŁĘDNY, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, PASMO PRZENOSZENIA, ZACHOWANIE, NADZIEWKA, ANAMNEZA, BABKA PIASKOWA, ŻEGLARZ JACHTOWY, NABÓJ BOJOWY, EKSPRES DZBANKOWY, ROŚLINA ACYDOFILNA, WŚCIEK DUPY, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, SONDA, ANTYRAKIETA, CYKL GRANICZNY, KURS STAŁY, PTASZĘ, NOŚNIK, PRZYSADKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, NUMER DOSTĘPOWY, PRINSEPIA CHIŃSKA, EMENTALER, MAŁODUSZNOŚĆ, KAPRYS, PĘPEK ŚWIATA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ZAPRAWA, DONOŚNIK, KĄT TRÓJŚCIENNY, PARANOJA, ANALIZA SEKTOROWA, KLUCZ UNIWERSALNY, DOKŁADNOŚĆ, FROTKA, JUDASZ, WODA LECZNICZA, KOMITET KOORDYNACYJNY, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, PLACEK PO WĘGIERSKU, TUZ, CYGANKA, CICHE DNI, BLISKOZNACZNOŚĆ, FUNDATOR, GALAKTOLIPID, ZGNILIZNA DREWNA, PĘTAK, CZEPIAKI, LICZBA AUTOMORFICZNA, BOCCE, ZBIÓR WYPUKŁY, CIEMNOTA, FAZA, BANKRUT, NIENATURALNOŚĆ, ROZEDMA PŁUC, BITNOŚĆ, ANON, MACA, WYROBNICA, STOIK, KARTA WIZYTOWA, RACJONALIZACJA, WŚCIBSKOŚĆ, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SOWIZDRZALSTWO, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, KOPANINA, ROBEREK, ORZESZEK ZIEMNY, SZPARNICOWATE, SMARKULA, ROŚLINA NACZYNIOWA, HYDROFIL, PLEBS, STOPNIOWALNOŚĆ, KOŃ NA PATYKU, DIDŻEJ, UBOGOŚĆ, FREZARKA KOPIARKA, EUBAKTERIA, PODSTĘPNOŚĆ, KOZIARZ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, WULGARNOŚĆ, KONIUNKTIWUS, OŁTARZYK, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, APOSTOŁ, MIKROOTOCZENIE, KONCERNIAK, ASYSTA, DURNOŚĆ, MLECZARKA, ASOCJALNOŚĆ, DOJUTREK, NOMADA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, DESZCZÓWKA, OCHLAJTUS, NAMOLNOŚĆ, SKRYTOBÓJSTWO, TELEKS, OPERATOR, SMERFETKA, UT, KENOZOIK, OŚLIZŁOŚĆ, GEOGRAFIA REGIONALNA, TAG, DZIUPLA, BRYŁKOWATOŚĆ, SOCZEWKA, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, CHLEB, BŁONIE, MAGICZNOŚĆ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, WSTECZNOŚĆ, BEZGRANICZE, ELEGANTKA, WSZECHMOC, MANDAT WOLNY, HUMANISTYKA, ANTYCYPACJA, TARCZA, TRAWERS, PUNKT OGNIOWY, OBŻARSTWO, KRÓLIK, WIMBLEDON, DOBRO PUBLICZNE, LICZBA PIERWSZA, PORYWISTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha przestrzeni, która nie jest niczym otoczona, ograniczona, nie ma wyraźnych granic, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA PRZESTRZENI, KTÓRA NIE JEST NICZYM OTOCZONA, OGRANICZONA, NIE MA WYRAŹNYCH GRANIC to:
Hasło Opis krzyżówkowy
otwartość, cecha przestrzeni, która nie jest niczym otoczona, ograniczona, nie ma wyraźnych granic (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWARTOŚĆ
cecha przestrzeni, która nie jest niczym otoczona, ograniczona, nie ma wyraźnych granic (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x