W GÓRNICTWIE JEST TO RODZAJ OCHRONNEJ KONSTRUKCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPOBIEGANIE OSUWANIU SIĘ ŚCIAN I ZAWALENIU SIĘ STROPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBUDOWA to:

w górnictwie jest to rodzaj ochronnej konstrukcji, której zadaniem jest zapobieganie osuwaniu się ścian i zawaleniu się stropu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBUDOWA

OBUDOWA to:

część zewnętrzna urządzenia, która ochrania wewnętrzne części przed uszkodzeniem (na 7 lit.)OBUDOWA to:

zabudowa dookoła lub wzdłuż czegoś (na 7 lit.)OBUDOWA to:

meble, które znajdują się w jakimś pomieszczeniu (na 7 lit.)OBUDOWA to:

część zewnętrzna urządzenia chroniąca je od uszkodzeń mechanicznych (na 7 lit.)OBUDOWA to:

konstrukcja wzmacniająca stropy, ociosy wyrobiska górniczego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GÓRNICTWIE JEST TO RODZAJ OCHRONNEJ KONSTRUKCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPOBIEGANIE OSUWANIU SIĘ ŚCIAN I ZAWALENIU SIĘ STROPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.423

ŁOPIAN, ARALAZHDARCHO, KOCHAŚ, OKRUTNOŚĆ, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, ŚCISŁY POST, CYNOBRÓWKA, SZERMIERZ, PAMIĘĆ BUFOROWA, WIZJER, ŻAL, APOLOGETA, SLOW-FOX, FILM NOIR, HERMETYCZNOŚĆ, ARTYSTA, NAPŁYW KORZENIOWY, FALA, PRYSZNIC, BUDOWA, SPÓD, PRĘŻNOŚĆ, DIAK, GACEK, OGRANICZONOŚĆ, HETAJRA, AULOS, STRELICJA, CZERSKA, MODRASZEK ADONIS, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, TRĄBKA, FRYZ, SZKOLNOŚĆ, FLASH, KARTOGRAFIA, ŚWIĘTÓWKA, TŁUSZCZAK, INTERGLACJAŁ, KULTURA LATEŃSKA, SZPATUŁKA, PRZYKWIATEK, GOŹDZIENIEC, BAŁAGUŁA, BROŃ MASZYNOWA, DRABINOWIEC, PŁASKORZEŹBA, PRZETARG OGRANICZONY, RÓŻDŻKARZ, CYNKOTYPIA, NIEWYGODA, ŁUSZCZAK, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, UKŁAD ODNIESIENIA, MLECZNIK, OBJAWIENIE, GIBANIE, STAN, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, BARIONYKS, NIEDOROZWÓJ, ALUMN, OKOT, FLAMING, KADZIELNICZKA, HARACZOWNIK, MOTYLEK, POLÓWKA, ŻARNOWIEC, NAGAR, JUDASZ, KOZACY, CYKL JAJNIKOWY, KERALCZYK, PSIARKA, PROBÓWKA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, MAKABRYCZNOŚĆ, EKONOMIA NORMATYWNA, LIŚĆ ZŁOŻONY, DOSKONAŁOŚĆ, SYNEREZA, KORZENIÓWKA, ŚRUBOWIEC, BALON, NIECZUCIE, AGRAFA, ANTENA DOOKÓLNA, PRZEPUKLINA UDOWA, ROBEREK, REOLOGIA, ALBUMIK, BUDDA, ŚLIZGAWKA, KLAWISZ, WINDA, KLAUZULA HORNA, KOMPLIKACJA, GRZĘDA, PANTOGRAF, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ASOCJACJONISTA, CZAS, ŚMICHY CHICHY, ZACNOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, NASIENNIK, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, POGONIEC, OKAZAŁOŚĆ, EUFONIA, KECZUA, AGRESYWNOŚĆ, HIPERMETROPIA, TABAKA, HAUBICA, FURIOSO, AMPUŁKA, CZESKI, OGNIWO SREBROWE, URODYNAMIKA, MAŹ PŁODOWA, ŚLEPY NABÓJ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, IRGA, OBWAŁ, PORZĄDNIŚ, MODEL POINCARÉGO, CHOROBA CAROLEGO, STAWKA AWANSOWA, PANOWANIE, SANDERSONIA, POMORZE ŚRODKOWE, KRYZYS OTOLITOWY, JĘZYK BIAŁORUSKI, DWUROŻEK, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, PÓŁZAWODOWIEC, PRZYGOTOWALNIA, SIŁOWNIK, LARWA, MAK NISKOMORFINOWY, PRZEPOJKA, ZAKŁADNIK, WNIEBOWSTĄPIENIE, CUKIER, FILOLOGIA WŁOSKA, PATRYCJUSZ, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, RAGLAN, OPAS, PRZEDSZKOLE, ŁOMOT, KONESER, KARETKA REANIMACYJNA, GWARANCJA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, KONWIKCJA, SAMIEC, TEORIA GIER, ZDZIADZIENIE, NIEZAWISŁOŚĆ, BAŁWANICA, WOLNY RODNIK, AMBULATORIUM, BALDACH ZŁOŻONY, KULTURA KRETEŃSKA, MAŁPKA, KWINTET FORTEPIANOWY, JĘZYK POLSKI, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, EGZOSZKIELET, PIKNIK, KULTURA MAGDALEŃSKA, ENERGICZNOŚĆ, KISZKA STOLCOWA, OPACZNOŚĆ, FICTIO PERSONAE, PONAGLENIE, WIELKODUSZNOŚĆ, FECJAŁ, DOKTOREK, BÓL, CENTRUM, GALERIA HANDLOWA, GALAKTYKA, KRZYŻ KOMANDORSKI, KLASTER, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, KOSZULKA, WESZ MORSKA, SERNIK, LEWAR, SPIERDOLINA, OKAZAŁOŚĆ, SKOK, PRZEDMIOT, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, FARMAKOKINETYKA, ZDARZENIOWOŚĆ, POZIOMICA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ROGATNIK, RAMIENICA OMSZONA, GEODEZJA NIŻSZA, PARY TANECZNE, PRZĘŚLIK, GLEWIA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, WANIENKA, SZKARADZIEJSTWO, WOLE OCZY, DZIENNIK, UPADŁY ANIOŁ, KROKIEWKA, TELEWIZORNIA, PRZYCZYNA MATERIALNA, WIDMO, DŻUNGLA, ŁACIŃSKI, KULTURA JĘZYKA, BROMOLEJ, PŁASKOZIEMCA, AGENEZJA NERKI, SZMACIAK, BIEGUN, ASOCJALNOŚĆ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, RÓŻNOZĄB, PROZIAK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, RYBA AKWARIOWA, SZKIELET OSIOWY, BUŁAWKA, HAJDUK, PAPROCIE, STALNICA, ZIARNOJAD, NORMALIZATOR, CZERWONA FALA, ŁATEK, POŚCIELÓWA, PÓŁSFERA, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, STAROISLANDZKI, GNIAZDO, GRA KOMPUTEROWA, MASZYNA CIEPLNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, LUGIER, MEDEOLA, RYBA MAŚLANA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, GRUSZKA, ŁUSKA, SEGMENTACJA, WĘŻOJAD, AS SERWISOWY, ODCISK PALCA, BICIE CZOŁEM, OLEANDER, ZWINIĘCIE ŻAGLI, BAGIENNIK, PORTATO, WŁOSKOWATOŚĆ, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, PŁYN RINGERA, WILKOSZ, PREDESTYNACJA, MARTWY PRZEPIS, FRYGIJCZYCY, SUMARIUSZ, FRAMUGA, FOCH, OSKARŻENIE, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, JEDNOSTRONNOŚĆ, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, SZEWNICA BZÓWKA, GALOPKA, BEZCHMURNOŚĆ, DAWNOŚĆ, OKAP, CYGAN, BRETOŃSKI, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PARLAMENT, BETON JAMISTY, PUSZCZYK, HEPATOLOGIA, PARSZYWOŚĆ, ETANERCEPT, DRAMAT WOJENNY, WYŚCIG, MIECZ DŁUGI, SAMOGŁOSKA TYLNA, RDZEŃ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ?TANOUCHIZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.423 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GÓRNICTWIE JEST TO RODZAJ OCHRONNEJ KONSTRUKCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPOBIEGANIE OSUWANIU SIĘ ŚCIAN I ZAWALENIU SIĘ STROPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GÓRNICTWIE JEST TO RODZAJ OCHRONNEJ KONSTRUKCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPOBIEGANIE OSUWANIU SIĘ ŚCIAN I ZAWALENIU SIĘ STROPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBUDOWA w górnictwie jest to rodzaj ochronnej konstrukcji, której zadaniem jest zapobieganie osuwaniu się ścian i zawaleniu się stropu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBUDOWA
w górnictwie jest to rodzaj ochronnej konstrukcji, której zadaniem jest zapobieganie osuwaniu się ścian i zawaleniu się stropu (na 7 lit.).

Oprócz W GÓRNICTWIE JEST TO RODZAJ OCHRONNEJ KONSTRUKCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPOBIEGANIE OSUWANIU SIĘ ŚCIAN I ZAWALENIU SIĘ STROPU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - W GÓRNICTWIE JEST TO RODZAJ OCHRONNEJ KONSTRUKCJI, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPOBIEGANIE OSUWANIU SIĘ ŚCIAN I ZAWALENIU SIĘ STROPU. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x