KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KTÓREJ NACZYNIA PODCZAS PRACY PORUSZAJĄ SIĘ W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ W STOSUNKU DO KIERUNKU JAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA POPRZECZNA to:

koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KTÓREJ NACZYNIA PODCZAS PRACY PORUSZAJĄ SIĘ W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ W STOSUNKU DO KIERUNKU JAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.426

FARBOWANIE SIĘ, WYLEW, ABSOLUTYZACJA, SEGMENTACJA, NOSOWOŚĆ, TUŁACZ, ARMIA, KONTENER, NIESTACJONARNOŚĆ, ROZWÓJ, SZRAPNEL, JĘZOR, LABORKA, AEROFOBIA, ANTYPERTYT, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, HORMON STERYDOWY, BRACTWO SZPITALNE, OUTSIDER, WARTOŚCIOWOŚĆ, EMANACJA, TELEMARK, INFORMATYKA KWANTOWA, WPIERDOL, TORUS, BROŃ ATOMOWA, SZPADA, CZAJNIK, HYCEL, RUCH PRECESYJNY, TURBINKA KOWALSKIEGO, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, MULTIKULTURALIZM, NUMER, WNIEBOWSTĄPIENIE, LOGIZACJA, SYNSEPAL, SILNIK ZAMKNIĘTY, ORYNNOWANIE, ROŚLINA JEDNOPIENNA, TYSIĄC, PRAWOZNAWCA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, GRUBIANIN, EKSPEDYTURA, KOPALINA STAŁA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SZARA MYSZKA, PŁYN NASIENNY, MALAKOZOOLOGIA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ZEGAR ATOMOWY, PLANSZA, WYRĄB, WARTOWNIK, NIEŚPIESZNOŚĆ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, GIPSORYT, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, LIPICAN, KRYTYCZNOŚĆ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ALFABET FONETYCZNY, JATKA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WYGADANIE, WALC WIEDEŃSKI, INŻYNIERIA TKANKOWA, KOREK TOPLIWY, GEOLOGIA, TEOLOGIA BIBLIJNA, KOŃ TROJAŃSKI, MIKSER, RAMIENISKO, DACH MANSARDOWY, KREDENS, PARAROTACYZM, OTWIERANIE DUSZY, PIRAMIDA, ADRES, KLUB, ASCETA, ZLEPNOŚĆ, WYMIAN, GRZECH CIĘŻKI, BALSAM KANADYJSKI, GAZ ELEKTRONOWY, MOSKWICZ, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, ANALIZA, BRYGADA, IMIGRANTKA, NERWICA NIEDZIELNA, ŻYWA MOWA, ŻABI SKOK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, WCIĄGARKA, DRENAŻ MÓZGÓW, TRYWIALIZM, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, FUZJA KONGLOMERATOWA, BALOWICZ, KRZYWA ELIPTYCZNA, ELASMOZAURY, MIAZMATY, MOTYLOWCOWATE, AMANT, CANOSSA, WYSIĘK, ANATOMIA KLINICZNA, GLOSA, MANDŻURSKI, ANARCHISTKA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, DROGA, NIESZLACHECTWO, SAMOGŁOSKA NOSOWA, WYPAŁ, NOWOWIERCA, HAŁAŚNIK, ŁĄCZNIK, PRZYGOTOWALNIA, GOTÓWKOMAT, ARCHEOLOGIA PODWODNA, ZAMRÓZ, ZRZĄDZENIE, SAMOZATRATA, DRUGA NATURA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, DYLATACJA CZASU, DEZERTERKA, TERROR, KULON, GRUPA KETONOWA, PLACEK ZIEMNIACZANY, MAREMMANO, OSZOŁOM, DOMOKRĄŻCA, KRET, WIBRATO, JAKOŚĆ, ALBUM, AREOGRAFIA, MAPA DROGOWA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, PUNKT PRZYZIEMNY, MŁYNEK DO ODPADÓW, LAKIERNICTWO, BIAŁA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, KONTRABANDZISTA, NIEDOPUSZCZENIE, KORDON SANITARNY, ZAŁAM, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, ZNAMIĘ BECKERA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, MACIERZ RZADKA, ADRES LOGICZNY, WALOŃSKI, SUBWOOFER AKTYWNY, WŁOSKOWATOŚĆ, BIBLIOPOLA, OKRES ZALICZALNY, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, FOLK, KONWIKCJA, CUKIER BURACZANY, ZANOKCICA CIEMNA, REFLEKTOR, PLUTON, SYNKOPA, HRABINI, BOHEMISTYKA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, ŚWIĄTYNIA, ŚWIT KALENDARZOWY, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, NYLON, CZERWONOKRZEW, KOMUNIA, EFEKT PRIMAKOFFA, MIKROFON CEWKOWY, JANUSZ, MASZT, APLIKACJA SĄDOWA, POTŁUCZENIE, PIEC MUFLOWY, DYKTATOR, WOREK SPOJÓWKOWY, GLUKOZOAMINOGLIKAN, OFICYNA WYDAWNICZA, SZORSTKOŚĆ, RELACJA ZWROTNA, CZAS RZECZYWISTY, WOJEWODA, KUBAS, OSŁONKA, STRZEMIĘ, KUTER RYBACKI, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, DAWKA DOPUSZCZALNA, BEŁKACZEK POSPOLITY, KUGUAR, ZGNICIE, INTERFEJS, ŚLUB, WĄTEK, UCHWYT ŚLIZGOWY, MATERIA, GARDEROBIANKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, SKRĘT, USTAWKA, NIEUMARŁY, CENA SKUPU, ŚWIATŁO DZIENNE, CHORĄGIEW, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, LORETANKA, DACH ŚWIATA, NAWŁOĆ, CARVING, SERYJNY MORDERCA, GLORIA, KRATA PODGRUP, ZDZIADZIENIE, PRZEJRZYSTKA, KONDYCJONALIZM, KŁOBUK, PŁETWA, KOSTIUM HISTORYCZNY, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, JAMA OTRZEWNA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, SHORT TRACK, SZWABSKI, SIDA, SZKLANKI, EPUZER, STAŁA, SKALA KELVINA, LENIWIEC BRUNATNY, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, KINETYKA CIECZY, GAŚNICA HALONOWA, TELETRANSMISJA, ALERGOLOGIA, WIGILIA, HARMONIA, MODYFIKACJA, MAJĄTEK RUCHOMY, OGNIOMUR, STOIK, DEOKSYGUANOZYNA, CHIŃSKI, LINIJKA MENNICZA, WALUTA MIĘKKA, NIUCHACZ, WINKULACJA, LUNETA, HETEROSFERA, KULT ŚWIĄTYNNY, RADIOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA, KARTON, WIATR SŁONECZNY, LARYNGOLOGIA, POZYCJA BALETOWA, KIKUTNICE, ŻWAWOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, OBRONA STREFOWA, UPOJNOŚĆ, GAWORZENIE, PORFIRYNA, PANNICA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, ZAPUSTY, APOSELENIUM, PYTEL, WAHACZ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SIEDLISKO, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, METROPOLIA, KOLANA, REALISTYCZNOŚĆ, LOJALIZM, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, UNIŻONOŚĆ, JIVE, PLASTYKA, SPRZĘŻNICE, ROZLUŹNIENIE, ?TBV.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.426 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KTÓREJ NACZYNIA PODCZAS PRACY PORUSZAJĄ SIĘ W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ W STOSUNKU DO KIERUNKU JAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KTÓREJ NACZYNIA PODCZAS PRACY PORUSZAJĄ SIĘ W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ W STOSUNKU DO KIERUNKU JAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPARKA POPRZECZNA koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA POPRZECZNA
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy (na 17 lit.).

Oprócz KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KTÓREJ NACZYNIA PODCZAS PRACY PORUSZAJĄ SIĘ W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ W STOSUNKU DO KIERUNKU JAZDY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KTÓREJ NACZYNIA PODCZAS PRACY PORUSZAJĄ SIĘ W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ W STOSUNKU DO KIERUNKU JAZDY. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x