RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM OBROTOWYM (KURKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY to:

rodzaj mechanizmu odpalającego, powodujący strzał poprzez mechaniczne zbicie spłonki iglicą, w którym sprężyna uderzeniowa działa na iglicę za pośrednictwem elementu poruszającego się ruchem obrotowym (kurka) (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM OBROTOWYM (KURKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.164

STAROUKRAIŃSKI, TYKA, SKLEP PAPIERNICZY, BŁĄD PRZYPADKOWY, RASZKA, PLUTON, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, SALSA, RADCA, KLATCHIAŃSKI, POMURNIK, REFLEKS, PRZYPŁYW, SNICKERS, MALOWANIE, REPETYTYWNOŚĆ, BEZDOTYKOWIEC, OSIEMDZIESIĄTKA, KORYTOZAUR, FEDROLOZAUR, ZIMNO, BELKA, WARSTWA KULISTA, GLIKOL, B, TINGEL-TANGEL, ZESTAWIK, GWIAZDA ZARANNA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, ŚWIĘTÓWKA, SŁONIOWATOŚĆ, DYM, APIKOMPLEKS, PĘCHERZYK, KWASOWĘGLÓWKA, OTWARCIE DUSZY, HERBATNICA, PRZYKWIATEK, MIKROFALÓWKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ZŁOTOLITKA, ZŁOTY STRZAŁ, OSZCZĘDNIŚ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, STARUNEK, MACIERZ SCHODKOWA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, RAZSOLNIK, CZWÓRBÓJ, GLIKOGENOZA, RZĄD, RPG, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, INTENCJONALIZM, DERYWACJA AFIKSALNA, ŚWIADCZENIE, JĘZOR, TARTALETKA, CIBOTIOWATE, KRASNOLICA, VINAIGRETTE, DRZEWO LAUROWE, ZAKON SZPITALNY, MAMMOLOGIA, CZASOPISMO NAUKOWE, KOPCIUCH, GRYF, LORA, SUCHA IGŁA, LATANIA, ETER KOSMICZNY, PIASTUN, PEŁZAK, PRZEPRÓCH, PRAGMATYKA, KURZA STOPKA, CZARNOKSIĘŻNIK, PATOLOGIA NARZĄDOWA, TASZCZYN PSZCZELI, LORINANOZAUR, BIOSELENOLOGIA, ELEGIA, PARAFRAZA, GOŁOLEDŹ, SONAR, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, MARCHEW PO KOREAŃSKU, ZRAZ, KLEJONKA, SYNGIEL, VIANI, KROKODYL, KOCZOWNICZKA, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, KONIEC, RENETA, WEŁNIANKA, ŚWIECIDEŁKO, ZAMEK, ŻELIWIAK, EUCELOFYZ, PERMAKULTURA, RODZAJ ŻEŃSKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, TARAS WIDOKOWY, STADIUM ANALNE, DIDŻEJ, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, GRASER, DŻEMPER, SERNICA, PYCHOTKA, GAZPACHO, DROGA KONIECZNA, CYPRZYK, AMINOKWAS BIAŁKOWY, OKRES LITERACKI, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, KSIĘGOWY, BRANIE PRZYKŁADU, KURSOR, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, NASOSZNIK, GROTSTENSZTAG, POŻAR, START, ODRUCH ORIENTACYJNY, ŚWIDER, SIDLISZ PIWNICZNY, PANTOMIMA, HAUBICA, MUSZLA KLOZETOWA, RYNEK PODSTAWOWY, OFLAG, WARSTWOWANIE, GLIZA, FILEMON CIEMNY, KARTA, UCZUCIE, SANDBOX, FALA ODBITA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SOUVLAKI, WOLA BOŻA, HALA TARGOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, CYJANOŻELAZIAN(III), CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, ŚNIEGOWIEC, NADBUDOWA, DINODONTOZAUR, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, TRANZYSTOR OSTRZOWY, PSZCZOŁA, SCHWANNOMA, KURACJA UDERZENIOWA, KANAŁ, JAKUBKA, DEDUKCJA, IMIENINY, PRZEKRASKA, SSAK ŻYWORODNY, MUNSZTUK, FLASZA, ANTAŁECZEK, EWANGELICYZM, TŁUSZCZYK, DITLENEK, STRATEG, PRZERABIACZ, NEUROMEDIATOR, KWADRANS AKADEMICKI, ODCIEŃ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, DOMINACJA NIEPEŁNA, SCYNKI WODNE, NOTA PROTESTACYJNA, ANTENA DOOKÓLNA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SIŁOWNIK, SKŁAD, DZIECINNOŚĆ, GASPARINIZAURA, SZCZYTNICA, ZIEMIA, WĘGIEL KOPALNY, NALEWKA, SELENODEZJA, SZASZŁYKARNIA, PILNOWACZ, DEBL, PROKURA, STACJA, STYL TOSKAŃSKI, NAUKA, OOLIT, PROMINENCJA, BROŃ MASZYNOWA, PÓŁOKRĄG, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ZASIADKA, KROK DOSTAWNY, EXPRES, MINI-ALBUM, SZAMKA, DIALOG, KARBONYLEK, STÓŁ, WYZIEWY, ASCEZA, ZWÓJEK, PCHŁA MORSKA, MEDYCYNA RATUNKOWA, KRIOKAUTER, TRÓJBÓJ, HETEROMORFIZM, ARTYLERIA FORTECZNA, KUCHNIA, PROWANSALSKI, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, TOPSPIN, BARCZATKA, IZOMER OPTYCZNY, TAKSON MONOTYPOWY, BAJECZNOŚĆ, WYCIĄG, ŻUŁAWA, OTWARTOŚĆ, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, TRÓJNÓG, ŁAŃCUSZEK, ŚLIZGAWKA, NATURALIZM, KUBECZEK, CYKL MIESIĘCZNY, TRZMIELOJAD, BUTELKA MIAROWA, METEOROLOGIA ROLNICZA, SUPERKOMBINACJA, PRZESYP, GŁÓG, WYPŁYW, MIŁOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, FUZJA KONGLOMERATOWA, ROMANSOPISARZ, BONANZA, DWA OGNIE, HERBATKA, KAPILARA, KRASNOLUDEK, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WYBIJACZ, BODZIEC, HÄNDEL, NAGAR, KULCZYBA, ANTYCYPACJA, DRĘTWOTA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PADOK, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, SOLARIUM, PREMIA GÓRSKA, BOGRACZ, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, PATENA, ROZGRZEWACZ, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, WURŚCIK, JOLA, DROZD, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, CELTYJKA, TELEGRAFIA, SZCZUR PACYFICZNY, ORLIK, SZE, GLINA MORENOWA, SHORT TRACK, ZAPIEKANKA, FIGURA DZIOBOWA, DRYPTOZAUR, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KLEJNOT HERBOWY, RÓG, KARAKUŁ, OSKARŻENIE, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, WYROK SKAZUJĄCY, MOBING, AGENT WYWIADU, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, ?KLEJÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM OBROTOWYM (KURKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM OBROTOWYM (KURKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY rodzaj mechanizmu odpalającego, powodujący strzał poprzez mechaniczne zbicie spłonki iglicą, w którym sprężyna uderzeniowa działa na iglicę za pośrednictwem elementu poruszającego się ruchem obrotowym (kurka) (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY
rodzaj mechanizmu odpalającego, powodujący strzał poprzez mechaniczne zbicie spłonki iglicą, w którym sprężyna uderzeniowa działa na iglicę za pośrednictwem elementu poruszającego się ruchem obrotowym (kurka) (na 27 lit.).

Oprócz RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM OBROTOWYM (KURKA) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM OBROTOWYM (KURKA). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast