JEDNA Z RAS WŁOSKICH WIERZCHOWCÓW, WYWODZĄCĄ SIĘ Z TERENU ŚRODKOWYCH I PÓŁNOCNYCH WŁOCH (GŁÓWNIE Z TOSKANII); POWSTAŁA POPRZEZ POPRZEZ ŁĄCZENIE REGIONALNYCH RAS JEŹDZIECKICH Z KOŃMI IMPORTOWANYMI Z FRANCJI, IRLANDII, NIEMIEC, A TAKŻE KILKOMA KOŃMI HOLENDERSKIMI I WSCHODNIOEUROPEJSKIMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAREMMANO to:

jedna z ras włoskich wierzchowców, wywodzącą się z terenu środkowych i północnych Włoch (głównie z Toskanii); powstała poprzez poprzez łączenie regionalnych ras jeździeckich z końmi importowanymi z Francji, Irlandii, Niemiec, a także kilkoma końmi holenderskimi i wschodnioeuropejskimi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z RAS WŁOSKICH WIERZCHOWCÓW, WYWODZĄCĄ SIĘ Z TERENU ŚRODKOWYCH I PÓŁNOCNYCH WŁOCH (GŁÓWNIE Z TOSKANII); POWSTAŁA POPRZEZ POPRZEZ ŁĄCZENIE REGIONALNYCH RAS JEŹDZIECKICH Z KOŃMI IMPORTOWANYMI Z FRANCJI, IRLANDII, NIEMIEC, A TAKŻE KILKOMA KOŃMI HOLENDERSKIMI I WSCHODNIOEUROPEJSKIMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.858

EWANGELIA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, CHARLESTON, BOULOGNE, GEOLOGIA STRUKTURALNA, ŻYŁA ŁOKCIOWA, ABLACJA, ALDROWANDA, BATYMETRIA, KONTO, HARD PORNO, OBŻARCIUCH, REGRADACJA, WAPNO, POGOTOWIE, SOSNA PLAMISTOKORA, PLACÓWKA RODZINNA, BERCK, POTOK, WSKAZÓWKA, BICIE CZOŁEM, LIMERICK, MONTAŻYSTA, KOMPETYCJA, WYLEW, KRAJE KOMUNISTYCZNE, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, CHOROBA UHLA, ŻWAWOŚĆ, PTASZNIK GIGANT, LAMA, CZUBATKA, PARAMENTY, GRABARZ, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, FUTRO, NIESUBORDYNACJA, KANARKI KSZTAŁTNE, TELEMECHANIKA, PUSZCZYK, IMPROMPTU, SONDAŻ, GALAKTYKA, HIMALAJE, TBV, WŁÓCZĘGA, ARYTMOMETR, NASTAWANIE, GWARA, JABŁKO ADAMA, MARSZAND, CWAJNOS, SIERPOŃ ŻÓŁTY, LEGHORN, PEJZAŻYSTKA, GRUPA NILPOTENTNA, DUNDALK, NAWÓZ KATALITYCZNY, ORANT, DOMBES, GRYZEK, WETERYNARIA, NIL, TEBY, BRĄZOWNIK, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PRĄD ZWARCIOWY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, EKSPEDYTURA, TURANIEC, ENCYKLOPEDYSTA, WODA PO KISIELU, PRZEPOCZWARZENIE, KISIEL, PODUSZKA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, GOSPODARKA MIESZANA, ŚLONSKI, WEŁNIANKA, TYRYSTOR, KONOPIE, FILA, TOPIELISKO, SERBOŁUŻYCZANIN, BADANIE PRZESIEWOWE, FARERCZYK, IMMUNITET SĄDOWY, APORTACJA, POTENCJAŁ DZETA, WYŁADOWANIE KORONOWE, OCHRONA, SKAZA MOCZANOWA, LIŚĆ ZŁOŻONY, STYL KOLONIALNY, RESORTACJA GENOWA, JEŻOWIEC JADALNY, LORDOSTWO, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, KOZIOŁ, PISMO DEMOTYCZNE, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, RACHUNKOWOŚĆ, KANAŁ, ZARANIE, GORETEX, ZOOFAGIA, ZSYPKA, NIEUKONTENTOWANIE, PRZEJEZDNY, SIAD TURECKI, POCHRZĘST, PLAZMOLIZA, OMYŁKA PISARSKA, NADZIENIE, PŁAWNICA, OSŁONICA, PARAGAMMACYZM, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, WALKA ODWROTOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, AMALGAMAT, NIEDOPUSZCZENIE, WYCIĄG, KOPROFAGI, MEDIOLAN, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, CYKL ROZRODCZY, WRAK, SZLAK ŻEGLUGOWY, PĘDRAK, SITAR, LINIA TRAMWAJOWA, WICEHRABIA, WRÓG, LICHENOLOGIA, FILOLOGIA NIEMIECKA, DOBRY ZNAJOMY, EKSHIBICJONISTKA, NOCEK BECHSTEINA, FIRMINY, WŁOSKOŚĆ, JĘZYK SZKOCKI, KLOZET, CYKL KATALITYCZNY, TOCZYSKO, ALBUMIK, VAELBE, NOC, BEZBRZEŻE, PASZTETNIK, DERYWACJA UJEMNA, SZTUKA KRETEŃSKA, BIEDRONKA, ŚMIERDZIUCH, EP, ODLEWNIK, GŁUSZYCA, OBRONICIEL, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, NUR LODOWIEC, FAKTORYZACJA, SŁAWIANIN, STACJA POMP, SZCZELINA SKRZELOWA, KORONKARZ, PRZĘDZIWO, DZIEWCZYNA ULICZNA, ORLEŃ POSPOLITY, TEMPERATURA ZAPŁONU, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SOCZEWKA, EPILEPTOLOG, FURA, GŁĘBINA, KOMONICA, SIATKA, ELEKTRON WALENCYJNY, CHOROBA TANGIERSKA, OPAL, OBRAŹNIK, REGION STREFOWY, LEŻNIK, WYSPA MAN, AREOGRAFIA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, KRATA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, SKAUT, SPORT ZIMOWY, GALAKTOLIPID, CZAPKA NIEWIDKA, NIEZAWODNOŚĆ, WERSJA REŻYSERSKA, UZBECKI, MINA, HUMOR, WIDZENIE MASZYNOWE, KURECZKA, MAJZA, CZEK IMIENNY, GEODEZJA OGÓLNA, POKRYWA, KONTYNGENCJA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ROZDŹWIĘK, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, IMMUNOLOGIA, ITALIA, SKOCZNIA, RADAR GEOLOGICZNY, KOŃ, SPAWACZ, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, GUNIAK, KREDYT ZAUFANIA, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, ŚWIĘTÓWKA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KRAJ NORDYCKI, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, KOSA, ŚMIECIUCH, ROPUCHA WODNA, ELEMENT GRZEJNY, WIEDŹMA, NAGRODA RZECZOWA, KANCONETA, KRASNOLUDZKI, DRUT, MIDAZOLAM, MAŹ PŁODOWA, MIEDNICA, WYSMUKLICA, ZDZIADZIENIE, BIAŁY SPORT, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, REZONANS, WYLĄG, OBRZĘKI, EROZJA WĄWOZOWA, AWIACJA, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, ŁAJKA, RIST, LALKA, POJAWIENIE SIĘ, LIGOWIEC, KADŹ, SHOUNENAI, STAN PSYCHICZNY, TENOR DRAMATYCZNY, DEMONOLOGIA, ITAKA, PURPURA, POPRAWNOŚĆ, SHAULA, CAEN, GLAZURA, PĘTLA HENLEGO, TEMPERATURA ZAPALENIA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PISMO TECHNICZNE, INGRESJA MORSKA, SĘDZIA KALOSZ, SZUM, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TETRACYKLINA, PRZEPIÓRKA, MŁAKA, GUFFA, DEMOSCENA, STARORUSKI, BOHATER POZYTYWNY, UNIŻENIE SIĘ, KRUP, ASTROWIEŻYCZKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, UPADEK, WOKALIZA, W, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, SYNEKURZYSTA, JELITO CZCZE, KARETA, MARSZ, BRUTALNOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, STRZELNICA, AMFIUMY, SCHIZOTYMIA, PODSTEROWNOŚĆ, JASKINIA LODOWA, ŚLIZGACZ, ?POTAJNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z RAS WŁOSKICH WIERZCHOWCÓW, WYWODZĄCĄ SIĘ Z TERENU ŚRODKOWYCH I PÓŁNOCNYCH WŁOCH (GŁÓWNIE Z TOSKANII); POWSTAŁA POPRZEZ POPRZEZ ŁĄCZENIE REGIONALNYCH RAS JEŹDZIECKICH Z KOŃMI IMPORTOWANYMI Z FRANCJI, IRLANDII, NIEMIEC, A TAKŻE KILKOMA KOŃMI HOLENDERSKIMI I WSCHODNIOEUROPEJSKIMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z RAS WŁOSKICH WIERZCHOWCÓW, WYWODZĄCĄ SIĘ Z TERENU ŚRODKOWYCH I PÓŁNOCNYCH WŁOCH (GŁÓWNIE Z TOSKANII); POWSTAŁA POPRZEZ POPRZEZ ŁĄCZENIE REGIONALNYCH RAS JEŹDZIECKICH Z KOŃMI IMPORTOWANYMI Z FRANCJI, IRLANDII, NIEMIEC, A TAKŻE KILKOMA KOŃMI HOLENDERSKIMI I WSCHODNIOEUROPEJSKIMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAREMMANO jedna z ras włoskich wierzchowców, wywodzącą się z terenu środkowych i północnych Włoch (głównie z Toskanii); powstała poprzez poprzez łączenie regionalnych ras jeździeckich z końmi importowanymi z Francji, Irlandii, Niemiec, a także kilkoma końmi holenderskimi i wschodnioeuropejskimi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAREMMANO
jedna z ras włoskich wierzchowców, wywodzącą się z terenu środkowych i północnych Włoch (głównie z Toskanii); powstała poprzez poprzez łączenie regionalnych ras jeździeckich z końmi importowanymi z Francji, Irlandii, Niemiec, a także kilkoma końmi holenderskimi i wschodnioeuropejskimi (na 9 lit.).

Oprócz JEDNA Z RAS WŁOSKICH WIERZCHOWCÓW, WYWODZĄCĄ SIĘ Z TERENU ŚRODKOWYCH I PÓŁNOCNYCH WŁOCH (GŁÓWNIE Z TOSKANII); POWSTAŁA POPRZEZ POPRZEZ ŁĄCZENIE REGIONALNYCH RAS JEŹDZIECKICH Z KOŃMI IMPORTOWANYMI Z FRANCJI, IRLANDII, NIEMIEC, A TAKŻE KILKOMA KOŃMI HOLENDERSKIMI I WSCHODNIOEUROPEJSKIMI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEDNA Z RAS WŁOSKICH WIERZCHOWCÓW, WYWODZĄCĄ SIĘ Z TERENU ŚRODKOWYCH I PÓŁNOCNYCH WŁOCH (GŁÓWNIE Z TOSKANII); POWSTAŁA POPRZEZ POPRZEZ ŁĄCZENIE REGIONALNYCH RAS JEŹDZIECKICH Z KOŃMI IMPORTOWANYMI Z FRANCJI, IRLANDII, NIEMIEC, A TAKŻE KILKOMA KOŃMI HOLENDERSKIMI I WSCHODNIOEUROPEJSKIMI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast