BRYŁA GEOMETRYCZNA POWSTAŁA W WYNIKU OBROTU PROSTOKĄTA WOKÓŁ JEDNEGO Z JEGO BOKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALEC to:

bryła geometryczna powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALEC

WALEC to:

bryła geometryczna ograniczona powierzchnią walcową i dwiema płaszczyznami nierównoległymi do jej tworzącej (na 5 lit.)WALEC to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.)WALEC to:

przedmiot o kształcie walca kołowego prostego (na 5 lit.)WALEC to:

element maszynowy mający kształt walca, na którym osadzone są inne elementy (na 5 lit.)WALEC to:

maszyna do zagęszczania różnych rodzajów gruntów podłoża i nawierzchni przy budowie i remoncie dróg, lotnisk itp (na 5 lit.)WALEC to:

prasa walcowa do walcowania skór (na 5 lit.)WALEC to:

do ubijania nawierzchni drogi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYŁA GEOMETRYCZNA POWSTAŁA W WYNIKU OBROTU PROSTOKĄTA WOKÓŁ JEDNEGO Z JEGO BOKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.140

ODBŁYŚNIK, LEGENDA, DYSK PROTOPLANETARNY, CARGO, LÖFFLER, DYWDYK, PRAWO GAUSSA, TRANSEPT, SZKLIWO WULKANICZNE, ŻOŁNIERZ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, GRA LOSOWA, OWALNICA, PUNKT, TROJAŃCZYK, UCHO ZAPAŚNIKA, TORNADO SATELICKIE, ORBITA, EUGLENA ZIELONA, FUNKCJA ZDANIOWA, NAUKA HUMANISTYCZNA, BŁĘKITNY KARZEŁ, INFILTRACJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KULT LUNARNY, MĄKA, ZESPÓŁ CAPLANA, IMITACJA, IRONIA TRAGICZNA, FLANSZA, ELASTIL, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, NIMFA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, MACIERZ WSTĘGOWA, ZGORZELINA, UŚMIECH LOSU, ŚWIADEK JEHOWY, KORZONEK, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, NORWID, POZYTYWIZM LOGICZNY, TRANSPOZON, WAŁEK, WIERZCHOŁEK, LEMUR KARŁOWATY, ROZGAŁĘZIACZ, KASA REJESTRUJĄCA, FASETA, METRYKA, PREFIKS, KWASZONKA, STRAŻ ŁOWIECKA, SOLO, KAJMAK, RAJA MALTAŃSKA, FREDRO, ŻYWOPŁOT, PTOMAINA, ŻÓŁW CĘTKOWANY, MASKA, HALO, PROFILAKTYKA JODOWA, HETERODUPLEKS, GWARANCJA PROCESOWA, PSYCHOHIGIENA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, KRAŚNIK WYKOWIEC, DOMINIKANKA, OKNO TEKTONICZNE, ROSA, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, RACJONALNA IGNORANCJA, ZWYCIĘSTWO, PIROKSYKAM, FLOWER POWER, BATRACHOGNAT, ZDANIE JEDNOSTKOWE, AGENT, OPODATKOWANIE, PORFIROBLAST, NAKŁAD, TERAPIA STRUKTURALNA, MODRZEW EUROPEJSKI, KONSERWACJA, PRZELOT, ESENCJA, STAN CZYNNY, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, MĄKA ŻYTNIA, YPSILON, POLE LEKSYKALNE, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, TAPIRY, ETYL, KARDIOMIOPATIA, MIELINA, EWALUACJA, TARAS, ZWIERZĘ DOMOWE, KOMISJA REWIZYJNA, STONKA, RÓD, BAROK, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, SPECJACJA, GROMBELARD, LISTEK, PIEG, WYPŁATA TRANSFEROWA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, SAKIEWNIK, WIEŚ PLACOWA, EGRETA, JERYCHO, PROTEKTORAT, CIAŁO SUBTELNE, RĘDZINA, MAJĄTEK OSOBISTY, INDYKAN, ODPRAWA CZASOWA, SOLISTA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, DOM, SUCHORYT, PRZEWROTKA, WŁÓKNO WĘGLOWE, GWIAZDA, GŁOWA CUKRU, ANALIZA SYSTEMOWA, TRANZYCJA, MONOTERAPIA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, PAKIET POMOCOWY, ŻYTO, RESORT, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, APRETURA, BLENDED WHISKY, BOMSTENGA, KABINA, DYTYRAMB, SYNANTROP, RONALDO, SIŁA DOŚRODKOWA, BAŁAGULSZCZYZNA, OINOMANCJA, KULA, KASA FISKALNA, ROBERTIA, AKSOLEMA, PRZYWILEJ TARGOWY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PERSZERON, ENDODERMA, PREZYDENTOSTWO, MURAKOZI, RAMFOCEFAL, ZMIERACZEK NADMORSKI, PRZESTRZELINA, TEST ZDERZENIOWY, BOSSA NOVA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PUSZKIN, PLATFUS, PROBLEM DECYZYJNY, AURA WITALNA, ZWIASTUN, OSTROSŁUP FOREMNY, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, WYRAŹNOŚĆ, KSIĄŻECZKA, OLIWA, ROK, EUTEKTOID, KREDYT KONSUMPCYJNY, WOLTER, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, MĄKA, TAJEMNICA BANKOWA, BASZTA ALKIERZOWA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, POGOTOWIE, RETRAKCJA, SZAROWIPTERYKS, ROMBOŚCIAN, POUSSIN, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, TERPEN, UTYLITARYZM, HENRYK IV SALICKI, IRYZACJA, INWOLUCJA, WĘZEŁ, KOŁOWROTEK, RELING, CESARSTWO TRAPEZUNTU, BIEGUN NIEBIESKI, WIELKI SZLEM, RELACJA ODWROTNA, GALARETA, PORTAL, KLIN, RDZEŃ, MANIOK, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, CIASTO, PIGUŁA, POPULACJA MENDLOWSKA, INTERESARIUSZ, TAPINOCEFAL, TŁUMACZENIE, PALIWO KOPALNE, HORMON TROPOWY, SPIROGRAM, ZASADA MACHA, DAKTYLOGRAFIA, RĘKA MAŁPIA, AUTOTEMATYZM, BERGMAN, POSPOLITE RUSZENIE, CIELENIE SIĘ LODOWCA, KECZUA, ANALIZA SKŁADNIKOWA, ENKODER ABSOLUTNY, NAWAR KRZEMIONKOWY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, FIGURA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, BANT, PI, KOSZT ALTERNATYWNY, PROCES DECYZYJNY, TESTAMENT, BIEG JAŁOWY, PRACA ORGANICZNA, NAMIESTNIK, TEKA, MAGNETON JĄDROWY, KANEMEJERIA, KOŃ BELGIJSKI, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, KRYSZNAIZM, GENERATOR FUNKCJI, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, EINSIEDLER, ETERYCZNOŚĆ, GALILEUSZ, DACIA, RETINOPATIA, KLEJNOTKA ZIELONA, JESTESTWO, JONKERIA, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, NIEWAŻKOŚĆ, MAKROMOLEKUŁA, KNORR, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, MIKROARCHITEKTURA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, AUTARCHIA, ANTEOZAUR, NORTRYPTYLINA, WYCINEK KULI, TACHOGRAF, SIATKOWIEC, BEZIDEOWOŚĆ, MARKA, AUTOMAT LOSOWY, MEZON Y, OGIEŃ KRZYŻOWY, INGRESJA MORZA, NATURA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, MULTIPLET, KOPERSZTYCH, PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, WINIDUR, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, STREETBALL, KRZYŻ PAPIESKI, NUTA, STOPA NARZUTU, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, ŻÓŁW KROPKOWANY, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, HEGEMONICZNOŚĆ, DELFIN POŁUDNIOWY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, DEMOT, CHLAMIDA, ?LEPTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.140 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYŁA GEOMETRYCZNA POWSTAŁA W WYNIKU OBROTU PROSTOKĄTA WOKÓŁ JEDNEGO Z JEGO BOKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYŁA GEOMETRYCZNA POWSTAŁA W WYNIKU OBROTU PROSTOKĄTA WOKÓŁ JEDNEGO Z JEGO BOKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALEC bryła geometryczna powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALEC
bryła geometryczna powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków (na 5 lit.).

Oprócz BRYŁA GEOMETRYCZNA POWSTAŁA W WYNIKU OBROTU PROSTOKĄTA WOKÓŁ JEDNEGO Z JEGO BOKÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - BRYŁA GEOMETRYCZNA POWSTAŁA W WYNIKU OBROTU PROSTOKĄTA WOKÓŁ JEDNEGO Z JEGO BOKÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x