ZABURZENIE MOWY WYSTĘPUJĄCE W WYNIKU USZKODZEIA MÓŻDŻKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA to:

zaburzenie mowy występujące w wyniku uszkodzeia móżdżku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE MOWY WYSTĘPUJĄCE W WYNIKU USZKODZEIA MÓŻDŻKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.007

MAJAK, POSPOLITE RUSZENIE, ODMIANA UPRAWNA, KNEBEL, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, UZALEŻNIENIE, ŚPIĄCZKA, KWAS, KOMPLEKS ELEKTRY, SAMOZAPALENIE, ZABURZENIE NASTROJU, POLICHLOROPREN, MACHANIE RĘKĄ, BIEGAJĄCE OCZY, NAFTÓWKA, BĄBEL, SYNTETYZATOR, ODDZIAŁYWANIE FUNDAMENTALNE, SCAN, FALA DŹWIĘKOWA, MASKOWIK CZARNOGARDŁY, SCHIZOIDALNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, NAŁÓG, SOMATYZACJA, GÓRY WULKANICZNE, GAJNIK LŚNIĄCY, PRZYWIDZENIE, BRĄZOWY PODKARZEŁ, AKT MOWY, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, HIPOWENTYLACJA, PROPLASTYD, KWAS NALIDYKSOWY, DOŁEK ŚRODKOWY, ELIMINACJA, CHMURA KŁĘBIASTA, JEZIORO OSUWISKOWE, MIODOJADEK ŻÓŁTOUCHY, KUMOSTWO, MODRZEW EUROPEJSKI, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KOMPOSTOWNIK, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, MORFOGENEZA, UDAR, POŚLIZG, RURECZNIKOWATE, MIODOJADEK ŁUSKOWANY, KUMYS, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KŁUSAK ORŁOWSKI, JĄKANIE KLONICZNE, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, SKLEPIENIE TRÓJDZIELNE, BURZAN, KOŃ BELGIJSKI, GWIAZDA, ZGORZELINA, KONODONT, USKOK, OKULANT, OSŁUPIENIE, JOJOBA, JĄKANIE, WODY ARTEZYJSKIE, STAW OSADOWY, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, TERMOBAROMETR, TRANSGRESJA, EWANGELICYZM, CUKRZYCA BRĄZOWA, SAMOOKALECZENIE, ELEKTRORETINOGRAM, BLENDED WHISKY, FALA GRAWITACYJNA, SPIROGRAM, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, PRZYPŁYW, JĄKANIE TONICZNE, OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA, ŻUBROŃ, OTOLARYNGOLOGIA, STAN CZYNNY, ZENDRA, INWERT, PUCHLINA WODNA, HUK, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, PRZYZWYCZAJENIE, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, EUFONIA, OSAD DELUWIALNY, FETYSZYZM, SIARKA POPIOŁOWA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, REKOMBINACJA GENETYCZNA, RADIACJA ADAPTATYWNA, GLINKA KAOLINOWA, ASPIRACJA, DYSKALKULIA, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, MAŚLAK, NARECZNICA, JAD TRUPI, RADIACJA ADAPTACYJNA, IZOMORFIZM, GALASÓWKA, TSUNAMI, MULTIPLET WIDMOWY, SALDO DEBETOWE, GLIKOGENOZA TYPU III, ORZĘSIENIE, PROTANDRIA, TRZĘSIENIE ZIEMI, NIEPODZIELNOŚĆ, GNIOTOWATE, BALANTIDIOZA, SYNDROM JEROZOLIMSKI, LOGOPEDA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, MIÓD, EUKALIPTUSOWCZYK PURPUROWY, KOMA, ATMOSFERA, OLIWA, WYRAZ OBCY, MINERALIZACJA, SPIRANT, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, KOMPOSTOWNIK, ACALVARIA, MĄKA, CEDRZYNIEC, PRZEWÓD BOTALLA, UDAR MÓZGOWY, FATAMORGANA, TROMBOLIZA, BRUZDKOWANIE, PRZEŻYCIE, ŁABUŃCE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ZAKRYSTIA, KRYZYS GOSPODARCZY, DEKLINACJA NIJAKA, KACZKOWATY CHÓD, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, EDREDON, WITAMINA B6, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, GAZ WYSYPISKOWY, STRES, ZABURZENIE LĘKOWE, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, URODZENIE, DOBRO NIEMATERIALNE, KURATELA, KESON, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PIASKOWIEC KWARCOWY, ELEKTROEROZJA, CZĘŚĆ, GLUTEN, GIRLANDY WYSP, PIWO, ZABURZENIE DYSOCJACYJNE, PORFIROBLAST, AMYLOFAGIA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, RANA SZARPANA, KSYLOFAGIA, RZEŹBA KRASOWA, PÓŁSAMOGŁOSKA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, MILREJS, TLENEK KWASOWY, POZOSTAŁOŚĆ, ZAĆMA WRODZONA, ZAPYLENIE, KOLOR, CHALLENGE, KNAGA, KONWEKTOR, CYKOJADY, NADZIAŁ, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, WISKOZA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, ARMAGNAC, JEZIORO AŁASOWE, WYPIEK, PRZESTRZELINA, RZAZ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, WŁÓKNO, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, OPĘTANIE, SKATOLOGIA TELEFONICZNA, CEREBELLOPATIA ALKOHOLOWA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, WILCZY GŁÓD, KAMIEŃ KOTŁOWY, ARIEL, HAMARTIA, SYNTEZA MOWY, PODDIALEKT, SUBSTRAT, STERN, SZCZECIŃCE, SŁOWO POSIŁKOWE, PRZESTRZELINA, WYMIOTY, PRZEWODNIENIE, BEZWODNIK KWASOWY, PALIWO KOPALNE, HIPOSPLENIZM, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, WIĄZANIE ESTROWE, DENDROBIUMY, GALAS, ROZKRUSZKI, PANTOMIMA, KISZONKA, TWARDZINA, WIDZENIE, ANTYFONA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, NERWICA SPOŁECZNA, DREWNO PIERWOTNE, GENEZA, MEGATSUNAMI, SYNTETYZER, PASZTETNIK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, GAZ SKŁADOWISKOWY, DEFICYT HANDLOWY, INDUKCYJNOŚĆ, ALIT, CUKIER INWERTOWANY, SKLERODERMIA, SZTORM, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WRODZONY BRAK NOSA, INDYKAN, SPLOT, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, STUPOR, MIÓD PITNY, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, FILEMON UBOGI, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, DEPRESJA, SKURCZ, TRANSPOZON, DIAPAUZA LETNIA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, PRZĘDZA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, ADWERBIUM, WODNIAK, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, FACH, GOLEM, RENTA RÓŻNICZKOWA, PIENIĄDZ TOWAROWY, TERAKOTA, PCV, SPLĄTANIE, MACHNIĘCIE RĘKĄ, FUNKCJA ZDANIOWA, HORYZONT, ABSTRAKCJA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, LAS DESZCZOWY, BŁĄD POMIARU, CHOROBA CORIEGO, STEKOWCE, PRZEWÓD TĘTNICZY, JEZIORO ZASTOISKOWE, KONOPIOWATE, ROSA, DUX, NEOPREN, SZKLIWO WULKANICZNE, RETINOPATIA, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, TRANSWESTYTYZM, CIAŁKO ZIELENI, KOMPLEKS EDYPA, TĘCZA, ?OSOBOWOŚĆ ANALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.007 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE MOWY WYSTĘPUJĄCE W WYNIKU USZKODZEIA MÓŻDŻKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE MOWY WYSTĘPUJĄCE W WYNIKU USZKODZEIA MÓŻDŻKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA zaburzenie mowy występujące w wyniku uszkodzeia móżdżku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA
zaburzenie mowy występujące w wyniku uszkodzeia móżdżku (na 18 lit.).

Oprócz ZABURZENIE MOWY WYSTĘPUJĄCE W WYNIKU USZKODZEIA MÓŻDŻKU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZABURZENIE MOWY WYSTĘPUJĄCE W WYNIKU USZKODZEIA MÓŻDŻKU. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x