SZCZELINA POWSTAŁA W WYNIKU PRZECINANIA DREWNA PIŁĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZAZ to:

szczelina powstała w wyniku przecinania drewna piłą (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RZAZ

RZAZ to:

ślad po przejściu piły przez materiał (na 4 lit.)RZAZ to:

ślad na klocu w miejscu piłowania (na 4 lit.)RZAZ to:

znak po pile (na 4 lit.)RZAZ to:

szpara w piłowanym klocu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZELINA POWSTAŁA W WYNIKU PRZECINANIA DREWNA PIŁĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.046

KOŃ DOŃSKI, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, OGNIWO SŁONECZNE, ABSTRAKT, NIBYNÓŻKA, SKAŁA ALITOWA, KŁUSAK FRANCUSKI, PIENIĄDZE, SIODZI, SZCZYPA, ROZWÓJ OSOBNICZY, OBŁÓG, ROZCINACZ, POZYTYWIZM LOGICZNY, MEGATSUNAMI, BRĄZOWY PODKARZEŁ, WIDMO OPTYCZNE, ŁUPEK SERYCYTOWY, PRZERWA ENCKEGO, MASZYNA CIEPLNA, SZABROWNIK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, MIEDZIORYT, KRZYŻÓWKA, SKLERODERMIA, CZAPA, SABOTY, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, CHOROBA CORIEGO, CYNK, PRAWO ŚREDZKIE, MACHANIE RĘKĄ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SKROPLINA, WIELOKROTNOŚĆ, KRYZYS GOSPODARCZY, JAZZ, USKOK, DAKTYLOGRAFIA, BEJCA, SAKLA, GAZ SKŁADOWISKOWY, KOMIN, PRZESTRZELINA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, APARAT KIPPA, NARECZNICA, PROPYL, RÓŻANIEC, MURSZ, SZKLIWO WULKANICZNE, ODWODORNIENIE, ROZDŹWIĘK, POLIKONDENSAT, GRZEBACZ, PYŁOWIEC, DRZAZGA, TAMPONADA, SPLOT, MALFORMACJA MACICY, INGRESJA MORSKA, ŚCIANA, ŁUCZYNA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, OLEJEK KAMFOROWY, AFRYKATA, ŁUPARKA, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KAJMAK, CIESAK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, REAKTOR, GAZ WYSYPISKOWY, BĄK, LUKA, SZCZYPKA, KONDENSAT, SZCZELINA, ATEMOYA, GRZYB, GRUPA METYLOWA, KAUCZUK BUTYLOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, BUDKA LĘGOWA, PRÓG RZECZNY, ZGRUPOWANIE, EKSPERT SĄDOWY, STARZENIE MORALNE, GAZ WĘGLOWY, WYSPA WULKANICZNA, BAL, TERIER AUSTRALIJSKI, STANDARDBRED, ALIT, ZŁOŻE, ZASTRZAŁ, ŁUK WYSP, SAMOOKALECZENIE, OPERATOR ARYTMETYCZNY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, SALDO DEBETOWE, LUSITANO, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, KRAJAK, KLEMENTYNKA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, BUKIET, PIASKOWIEC KWARCOWY, TWARDZIEL, FRANCA, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, SZPADA, MORFOGENEZA, WINO, POLIMER WINYLOWY, PRZEŻYCIE, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, BRODAWKA PŁCIOWA, TARTAK, DESKA SEDESOWA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, MOC PRZEROBOWA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, MIÓD, KULTYWAR, ZGORZELINA, MLECZ, RZAZ, POSTRZAŁ, SZCZELINA NERWU WZROKOWEGO, CIELENIE LODOWCA, EUROPALETA, GEN FUZYJNY, STEROWIEC SZKIELETOWY, WŁÓKNO WĘGLOWE, CZWARTY ŚWIAT, OPŁOTKI, PRÓCHNO, NIEDOKŁADNOŚĆ, INGRESJA MORZA, ROZCZYN, PILARKA, SZPULKA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, ŻERDZIOWINA, PROSAK, ODKOS, PAJAC, SORTYMENT DREWNA, CHOROBA ORMONDA, ZRĄB, KRAJE, SAKLA, GRUPA ETYLOWA, ABSTRAKCJA, PUNKT MECZOWY, RENTA RÓŻNICZKOWA, ANTECEDENCJA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BIERWIONO, HIPOTEZA PERMANENCJI, SZCZELINA LODOWCOWA, OBRAZ KLINICZNY, KSYLOFON, TREPY, URODZENIE, TARCZA, GAZ DRZEWNY, TOPÓR, GLIKOGENOZA TYPU III, NORBLIN, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, MAZEROWANIE, GERRYMANDERING, KIJ, JEZIORO OSUWISKOWE, TREPY, FENYL, FLADROWANIE, SĘK, ZAPRASKA, ZRZYN, WISKOZA, SÓL POTASOWA, ZAMRÓZ, BEJCA, TAPIRY, JONOGRAM, NADGORLIWOŚĆ, CHLEBEK PSZCZELI, POLICHLOROPREN, BŹDZINA, BROMEK METYLU, NÓŻ DO PAPIERU, INDYKAN, GEN WĘDRUJĄCY, WĘGIEL KAMIENNY, OKULANT, PRĄŻEK, SZABER, GRUPA SIOSTRZANA, KŁYKCINA, SURMA, LAMAIZM, BREWKA, SZCZELINA SKRZELOWA, FUNKCJA ZDANIOWA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ZMARSZCZKA, GALARETA, DREWNIAK, MODULACJA SKROŚNA, GLEJ, SIARKA POPIOŁOWA, REHABILITACJA, CHMURA KONWEKCYJNA, KAZALNICA, ZSYPKA, LIPICAN, KUMOSTWO, STRUGARKA, OLIWA, TEK, CIELENIE SIĘ LODOWCA, WODNICA, LICZBA BRINELLA, PORFIROBLAST, KOSMATEK, NABIEG KORZENIOWY, TEK, ANGIOPLASTYKA, NALEWKA WĘŻOWA, OBRAZ POZORNY, FIZJOKRATYZM, ROZBIEŻNOŚĆ, PRZECIER, MIĘKISZ DRZEWNY, MAKROMOLEKUŁA, GLEBA KOPALNA, ZŁOŻE MINERALNE, TRÓJKĄT EULEROWSKI, NAKŁADKA, FALA BALISTYCZNA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, ZADRAPANIE, KWAS NALIDYKSOWY, JAD TRUPI, BLACK METAL, SEJSMIKA, STROCZEK, LIGNIT, DRZAZGA, ARTEFAKT, WIZG, KOŃ LIPICAŃSKI, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, SŁÓJ, ZADRAPNIĘCIE, MILONGA, PROFESJA, EPIKSYLON, GÓRY FAŁDOWE, CZARNA DZIURA, SŁOBODA, SCAN, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, PANSPERMIA, INDUKCYJNOŚĆ, PRZESTRZELINA, LAMPA RTĘCIOWA, SUCHORYT, SĘKARKA, KOŃ POZNAŃSKI, WIÓRY, FESTMETR, NIECKA, OCIOS, OLEJ SILNIKOWY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, MIESZANIEC, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, BEZWODNIK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, SILNIK JONOWY, PÓŁSFERA, RESPIRATOR, WNĘKA, STRUG, GŁOWA CUKRU, TYLOZOID, WYLEW, SKAŁA METAMORFICZNA, KOMEDIA ATTYCKA, GRUPA PROPYLOWA, ?GŁOWICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZELINA POWSTAŁA W WYNIKU PRZECINANIA DREWNA PIŁĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZELINA POWSTAŁA W WYNIKU PRZECINANIA DREWNA PIŁĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZAZ szczelina powstała w wyniku przecinania drewna piłą (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZAZ
szczelina powstała w wyniku przecinania drewna piłą (na 4 lit.).

Oprócz SZCZELINA POWSTAŁA W WYNIKU PRZECINANIA DREWNA PIŁĄ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SZCZELINA POWSTAŁA W WYNIKU PRZECINANIA DREWNA PIŁĄ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x