NARZĘDZIE STALOWE DO RĘCZNEGO PRZECINANIA, WYCINANIA, WYKONYWANIA OTWORÓW, ROWKÓW ITD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŁUTO to:

narzędzie stalowe do ręcznego przecinania, wycinania, wykonywania otworów, rowków itd (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DŁUTO

DŁUTO to:

narzędzie stolarza i rzeźbiarza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE STALOWE DO RĘCZNEGO PRZECINANIA, WYCINANIA, WYKONYWANIA OTWORÓW, ROWKÓW ITD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 730

LITERNICTWO, HYBRYDALNOŚĆ, BINDOWNICA, LEGWAN GŁUCHY, RZAZ, RACHUNEK LAMBDA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, SUTASZ, STRAJK OSTRZEGAWCZY, KOMISJA, KUNA, AGREGAT, WYROBNIK, WRZECIONO, WYKOŃCZENIÓWKA, OKRZOSEK, SZTANGA, SKANER FORMOWY, GÓRNICTWO OTWOROWE, SŁUGA, MOLETA, GILOTYNA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, DEZAWUACJA, OSĘKA, UZALEŻNIENIE, PILOT AUTOMATYCZNY, NACIECZENIE, EMIGRACJA, ZEZWOLENIE, GRABIE, RAK, KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ, KESON, SIDLISZ PIWNICZNY, KLUCZ PŁASKI, PATROL, GŁADZAK, FILETA, TARYFA CELNA, WIERTARKA, SŁUŻBA CYWILNA, CEPY, WÓŁ, KILOFEK, BRONA, CZOŁG SAPERSKI, FAJECZKA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, KOLEJKA, APLIKACJA PROKURATORSKA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, ARYTMOMETR, NIEZMIERNOŚĆ, POJAZD SPECJALNY, WARSZTAT, BATUT, TWÓRCZOŚĆ, MIĘDLAK, ZATAPIACZ PŁYWAKA, AGAT, MITSUBISHI, PŁUŻYCA, INSTRUMENT MUZYCZNY, MÓZG MATRIOSZKA, DYSKALKULIA, SONDA RĘCZNA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, MŁOTKOWNICA, WRĘŻNIK, KOPALNIA OTWOROWA, APARAT, PŁUG, KRET, WIERTACZ, PRZECINACZKA, CHOROBA THOMSENA, TYLCZAK, ŁYŻKA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, NEURON LUSTRZANY, TAMPON, WYBIJACZ, TECHNIKA GRAFICZNA, CYBUCH, LEWAREK, MŁOT, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, ROCZNICA, PRALNIK, STRUG, RYSIK, KWINTET, DEZADAPTACJA, GRAFOLOGIA, ROZCINACZ, KŁĄB, CIĄGNIK MANEWROWY, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, ENDOSKOP, NÓŻ, ŁOPATKA, MOTORYKA MAŁA, WIDŁY, AGONIA, KLAPA, STYLISTA, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, KRAJAK, GRACA, PILNICZEK, SZPRYCKA, TOPÓR, PLOTER TNĄCY, SIERP, ŚWIDER, FAZOWNIK, LUTÓWKA, ANALIZA WYMIAROWA, KRAJAK, STYL, ZAPYCHACZ, TEŚCIK, SIEKIERA, SZOWINIZM, SIATKA, DUPLEKS, PSZCZOŁA ROBOTNICA, PRACOWNIK FIZYCZNY, ŻEGADŁO, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, KATAKAUSTYKA, RĘKAW CUKIERNICZY, MASZYNA LICZĄCA, CZASOWNIK FAZOWY, TECHNIK DENTYSTYCZNY, CHÓR, SOLO, WIERTARKA, WIDŁY, STEMPEL, STYL, ROBOTNIK BUDOWLANY, RYFLA, OBCINAK, STATEK GŁĘBINOWY, GRACA, KROSNO, TRAK, KWADRANT, OSĘK, POKRĘTKA, APLIKACJA REFERENDARSKA, CZÓŁENKO, WAŁ, BUDOWLANY, UBIJAK, ŁOPATA, ŁYŻKA, PILARKA, WYCHODŹSTWO, KILOF, TYGIEL, WIDŁY, IGIEŁKA, KIJ, TYTUŁ ZAWODOWY, MAŚLNICA, KOTEW, WYROBNICA, UPRZĄŻ, DIAMENTÓWKA, KONFRONTACJA, SKROBACZKA, PODRYWKA, RYLEC, TŁUK PIĘŚCIOWY, KOWARKA, NÓŻ DO PAPIERU, BUTLA, KLAPA, WAŁEK, SENSOMOTORYKA, JAPONKA, ŁOPATA, OBIEKT, DOMIAR, WIELOZADANIOWOŚĆ, ROBOTY PUBLICZNE, CEP, PIECHOTA MORSKA, SZPATUŁKA, KOWADŁO, KINDŻAŁ, SZCZYPCE, ORGAN, WÓZEK SZPITALNY, IGIEŁECZKA, TRZCINA, KIEROWNIK BUDOWY, GUMA, DUET, POHYBEL, KOŁO, NÓŻ, CEP, NACZYNKO, KRAJARKA, KLAMP, AERATOR, AŻUR, FREZ, PRÓBNIK, ORKIESTRA SYMFONICZNA, SĘDZIA, STEWARD, ODSKOCZNIA, TAŚMA, PIŁA, BORMASZYNA, ŁOM, CHRONOMETRAŻYSTA, KORBA, ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA, SZPATUŁKA, NÓŻ MYŚLIWSKI, AUTOPILOT, IGŁA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KRZYŻ MODLITEWNY, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, WYBIERAK, DŁUTO, ANALIZATOR, KOSA, RACHUNEK SUMIENIA, TREPAN, IGIEŁECZKA, DŁUTO, TRAMPOLINA, GŁADZIK, KAJDANY SKEFFINGTONA, WYROBNICZKA, PAZUR, KLAWIATURKA, STALKA, CEP, OBÓZ PRACY, ŁAŃCUCH MIERNICZY, PIŁA, MODEL, SĘDZIA PENITENCJARNY, PREZENTACJA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, NARZYNKA, WRÓBEL, ŁOPATKA, WRAŻLIWOŚĆ, BEZŁADNOŚĆ, KRZESIWO, KIJEK, SZTUKA, WARAN GŁUCHY, GRUSZECZKA, BŁONA GRAFICZNA, WIERTŁO UDAROWE, ŻAGIELEK, TOPOREK, KOMÓRKA, KLUCZ, WYDZIERANKA, UCHODŹSTWO, MOTYKA, OŁOWIANKA, FEERIA, PRZECINARKA, ANAPSYDY, SOS, NIEDOSTATEK, PILNIK, STRZEMIĘ, PENTOBARBITAL, ENERGIA, DŁUTAK, WYCINAK, OSTRZE TRZONECZKOWATE, BACIK, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, DOZÓR ELEKTRONICZNY, SZTANDAR, WENTYL, KLISZOGRAF, ZWIĄZEK KOMUNALNY, WIERTŁO RUROWE, EINSIEDLER, WYCHODŹTWO, WYRÓB MEDYCZNY, RYSIK, RYTOWNIK, ?MASZYNKA DO GOLENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE STALOWE DO RĘCZNEGO PRZECINANIA, WYCINANIA, WYKONYWANIA OTWORÓW, ROWKÓW ITD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE STALOWE DO RĘCZNEGO PRZECINANIA, WYCINANIA, WYKONYWANIA OTWORÓW, ROWKÓW ITD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŁUTO narzędzie stalowe do ręcznego przecinania, wycinania, wykonywania otworów, rowków itd (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŁUTO
narzędzie stalowe do ręcznego przecinania, wycinania, wykonywania otworów, rowków itd (na 5 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE STALOWE DO RĘCZNEGO PRZECINANIA, WYCINANIA, WYKONYWANIA OTWORÓW, ROWKÓW ITD sprawdź również:

karabin przeznaczony do precyzyjnego strzału z dużej odległości, karabin wyborowy ,
krzak czarnego bzu ,
bariera występująca w każdym żywym organizmie, polegająca na odrzucaniu przez ten organizm żywych tkanek i narządów ,
Jerzy, tenisista ,
miasto w USA (Michigan) przy ujściu rzeki Muskegon do jeziora Michigan; ośrodek przemysłowy, rafinacji ropy naftowej ,
łyżwiarstwo figurowe - zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń ,
usługa telefoniczna ,
jednostka długości używana w Grecji, obecnie równa centymetrowi, dawniej - 7/10 cala ,
instrument muzyczny będący odmianą fagotu, mający najniższą skalę w grupie instrumentów dętych, drewnianych ,
andyjski mały drapieżnik z rodziny kotów ,
wąski zakres czegoś ,
taki układ bierek szachowych, który chroni jakąś ważną figurę lub grupę figur przed atakami przeciwnika ,
żołnierz wystawiony do walki w pierwszej linii frontu ,
zjawisko rynkowe, w którym procentowa zmiana wielkości podaży jest mniejsza od procentowej zmiany ceny ,
dziedzina teologii dogmatycznej zajmująca się zagadnieniami początku istnienia świata i człowieka ,
działanie wprowadzone w celu zapobieżenia działań uznanych za nieprawidłowe, które miały już miejsce ,
hiszpańska armada przewożąca skarby z Nowego Świata do Europy ,
Hypopachus variolosus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny wąskopyskowatych, którego godujący samiec wydaje głos podobny do beczenia owcy; występuje od Teksasu w Stanach Zjednoczonych do Veracruz w Meksyku ,
korzyść, przewidywany zysk z jakiejś działalności ,
miodunka plamista ,
osoba uprawiająca jakąś dziedzinę sportową ,
spódnica sięgająca łydek ,
kilobajt - jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci ,
w politologii: praktyka koordynowania polityki przez co najmniej trzy państwa ,
rzepakowiec; niewielka pomarańcza błonkówka z rośliniarek; szkodnik roślin oleistych ,
roślina z rodzaju Fragaria o jadalnych owocach nazywanych poziomkami ,
przepływ powietrza ,
człowiek wzbudzający niechęć, ktoś, kogo trudno szanować ,
to, że ktoś jest durnowaty, głupi, bezrozumny ,
antyczny bęben ręczny, który towarzyszył rytualnym pieśniom i tańcom, miał ok. 30-40 cm średnicy

Komentarze - NARZĘDZIE STALOWE DO RĘCZNEGO PRZECINANIA, WYCINANIA, WYKONYWANIA OTWORÓW, ROWKÓW ITD. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast