NARZĘDZIE KARY (NARZĘDZIE TORTUR), PODOBNE DO DYB (SPECJALIŚCI TWIERDZĄ, ŻE NAZYWANE JESTDYBAMI MYLNIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GĄSIOR to:

narzędzie kary (narzędzie tortur), podobne do dyb (specjaliści twierdzą, że nazywane jestdybami mylnie) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GĄSIOR

GĄSIOR to:

samiec gęsi (na 6 lit.)GĄSIOR to:

szklane naczynie do przechowywania płynów, używane zwłaszcza przy domowej produkcji wina (na 6 lit.)GĄSIOR to:

tyle, ile mieści się w gąsiorze - butli (na 6 lit.)GĄSIOR to:

rodzaj dachówki kalenicowej (na 6 lit.)GĄSIOR to:

duża, pękata butla z wąską szyjką (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE KARY (NARZĘDZIE TORTUR), PODOBNE DO DYB (SPECJALIŚCI TWIERDZĄ, ŻE NAZYWANE JESTDYBAMI MYLNIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 502

RZEŹ NIEWINIĄTEK, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, PRAWO KARNE, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, STALKA, WZORNIK, WIERTŁO UDAROWE, GHAST, ZGNIATACZ GŁOWY, IGIEŁECZKA, STEMPEL, MŁOT, RYLEC, FENOMENALIZM, KLAMP, WELON, PŁUG, WYRÓB MEDYCZNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, WINA, TRZCINA, FLAGRUM, KOPACZKA, MISIEK, KARY, STRUDEL, OŚNIK, PILNIK, PIŁA, STYL, OSADZONA, DŁUTAK, PRALNIK, OŚNIK, DIAMENT, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MIŚ, NÓŻ, HAMULEC WYLOTOWY, KARA KWALIFIKOWANA, TASZNIK, MANIPULATOR, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, KRZYŻ MODLITEWNY, TAMPON, ARAMEIZM, RUSINKA, KONSOLETA, ODPUST, DREN, MŁOTEK, ŻEGADŁO, BRONA, KILOF, KLUCZ, ROZWIERAK, POHYBEL, CEPY, GRZEBYK, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, DUDY, SOSZKA, JEDWAB SZTUCZNY, CHOCHLA, LEWAREK, PIŁA CZOPOWA, GŁADZIK, STRZEMIĘ, UBIJAK, KOŁEK, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, KOLARKI, SPODEK, DRENAŻ MÓZGÓW, ANALIZA SWOT, WYOBLAK, MIKSER, POKOLENIE, OKRZOSEK, WIELORAK, SHAMISEN, DRĄG, WYDMUCHIWACZ, KLUCZ, TOPÓR, BINDA, PARKA, GRUSZKA, PRZECINACZKA, SZCZOTKA, ROTA, KRAJALNICA, GĄSIOR, PODOBNOŚĆ, STRZEMIĄCZKO, BACIK, KOLBA LUTOWNICZA, WRZECIONO, TAŚMA, IGŁA, BRAMKA LOGICZNA, TASAK, SIEMIĘ LNIANE, TYLCZAK ŁUKOWY, WIERTŁO OBROTOWE, MISIO, TREPAN, KIJANKA, POŻYCZKOMAT, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, SIEKIERA, PISTOLET, ŁYŻKA, AERATOR, LEMAT KURATOWSKIEGO-ZORNA, TUTA, JEDNOSTKA INFORMACJI, GŁOWICA FREZOWA, SKROBAK, NÓŻ, PRZERABIACZ, ŁAWA TORTUR, CIESAK, DEPORTOWANY, SZPRYCA, WYPYCHACZ, KORONKA, SKROBACZKA, HERBATA, KLUCZ, KOSA, CHOCHELKA, SZPATUŁKA, EKSKAWATOR, ŁOPATKA, WIDŁY, MOLETA, ODPUST, METODA PORÓWNAŃ, WIERTŁO, OGÓREK, CZYŚCIEC, ŁOPATA, SZPILKA, KŁODZKO, OSEŁKA, KOSTUR, PARA, PISUAR, KILOF, BUDŻET PAŃSTWA, FAŁDOPŁETWE, NARZĘDZIE, SZARŁAT, KINDŻAŁ, LUTÓWKA, WYPALARKA, WIERTŁO, AGAT, CZEPIGI, MARSZPIKIEL, OSADZONY, WISTRA, PŁUŻEK, NARZĘDZIE RZEMIEŚLNICZE, KAMBRYK, TEŚCIK, SZLIFIERKA KĄTOWA, MŁOTECZEK, WYPYCHACZ, WYBIJACZ, GŁADZAK, DŁUTO, KOŁO, RYSIK, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, FILETA, GOTÓWKOMAT, MAŁPY WŁAŚCIWE, KILOF, MONIT, CYSTOLIT, WEREŻKA, SZCZYPCE, TRYMER, SIEĆ, NOŻYCE, ŚRODEK KARNY, DRAPACZ, NACINAK, FREZ, MANDAT, BROŃ, SZPACHLA, CZEPIGI, KONWERGENCJA, KWADRANT, KILOFEK, METODA ODCHYLEŃ, TURNIKIET, SIEĆ POKARMOWA, PODRZYNACZ, KAZAMATY, MISIACZEK, RYFLA, TŁUCZEK, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, ŚWIADEK KORONNY, CIEMNIA OPTYCZNA, KRAJARKA, GĄSIOREK, CISZA WYBORCZA, SZPATUŁKA, BRONA KOLCZASTA, KOŁOWRÓT, IRREDENTYZM, MYJKA, ROTA, WYCIĄGACZ, ŁASKA, RADŁO, DOZÓR ELEKTRONICZNY, ŁYŻKA, GATUNEK BLIŹNIACZY, SZPRYCKA, GRACA, KRAJAK, PRÓBNIK, EKSTRADYCJA, RESTART, CEP, PUCÓWKA, WYKROCZENIE SKARBOWE, JEDWAB, RYSIK, SZYDEŁKO, BLIŻSZOŚĆ, UPOMNIENIE, NAUKI PENALNE, SAMIEC, UGNIATARKA, GRACA, MAŁPKA, ŁOM, KLESZCZE, KOSA, RYLEC, WĄSY, SĄCZEK, ANILANA, KRAJAK, ODSADKA, GŁADZIK, MOTYKA, WYKRAWACZ, SŁAWIANKA, KIELNIA, ŁUPACZKA, PARALELA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, WIKARYZM, KLIKER, WŁÓKA, ŁOPATA, FUZJA HORYZONTALNA, WIDŁY, MAKAK MANGA, WKRĘTAK, GRABKI, SIEĆ TROFICZNA, TELESKOP, CEP, CIASTO PÓŁKRUCHE, OSTRZE TRZONECZKOWATE, KILOFEK, KRZESIWO, HISZPAŃSKIE BUTY, SKARYFIKATOR, IGIEŁKA, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, KROSNO, KOT, PRZECINARKA, ICHTIOZAURY, BĘBENEK, CEDZIDŁO, PRZYCHODNIA, FITA, RAK STAWOWY, TERGAL, ZATAPIACZ PŁYWAKA, BRONA, WAŁEK, EGZEKUCJA, ŚWIDER, BECZKA, PACA, SIERP, BALI, ?OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE KARY (NARZĘDZIE TORTUR), PODOBNE DO DYB (SPECJALIŚCI TWIERDZĄ, ŻE NAZYWANE JESTDYBAMI MYLNIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE KARY (NARZĘDZIE TORTUR), PODOBNE DO DYB (SPECJALIŚCI TWIERDZĄ, ŻE NAZYWANE JESTDYBAMI MYLNIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GĄSIOR narzędzie kary (narzędzie tortur), podobne do dyb (specjaliści twierdzą, że nazywane jestdybami mylnie) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GĄSIOR
narzędzie kary (narzędzie tortur), podobne do dyb (specjaliści twierdzą, że nazywane jestdybami mylnie) (na 6 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE KARY (NARZĘDZIE TORTUR), PODOBNE DO DYB (SPECJALIŚCI TWIERDZĄ, ŻE NAZYWANE JESTDYBAMI MYLNIE) sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - NARZĘDZIE KARY (NARZĘDZIE TORTUR), PODOBNE DO DYB (SPECJALIŚCI TWIERDZĄ, ŻE NAZYWANE JESTDYBAMI MYLNIE). Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast