WIELOOSTRZOWE NARZĘDZIE SKRAWAJĄCE, WCHODZĄCE W SKŁAD FREZARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREZ to:

wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FREZ

FREZ to:

narzędzie skrawające (na 4 lit.)FREZ to:

palcowy - do obrabiarki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOOSTRZOWE NARZĘDZIE SKRAWAJĄCE, WCHODZĄCE W SKŁAD FREZARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 626

KROSNO, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ŁYŻKA, TYLCZAK ŁUKOWY, GŁOS STROIKOWY, ŁĘG, WRZECIONO, POR, KUNA, PIŁA CZOPOWA, OBCINAK, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, FREGATA, PRÓBNIK, LEK ODTWÓRCZY, SKŁAD, WIERTŁO UDAROWE, BRANLE, SĄCZEK, KAPITANAT, GRACKA, KLUCZ NASTAWNY, GŁADZAK, ŁOPATKA, OKULTACJA, KINDŻAŁ, WKRĘTAK, FREZ, SKŁAD, KLUCZ WIERTNICZY, SALTARELLO, GNIOTOWNIK, SKŁAD, STEMPEL, KLUBA, NARZYNKA, POCIĄG METRA, PAWEŁ APOSTOŁ, GABINET CIENI, KUTAN, SKROBAK, KSIĘSTWO, NOŻYCE, WIDEŁKI HERETYKÓW, AMINOKWAS NIEBIAŁKOWY, SUBSTANCJA AKTYWNA, MULTITOOL, MESEL, TEST, MŁOTECZEK, EKSKAWATOR, WIDZ, PODRZYNACZ, CHONDROCYT, BOCIAN, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, KOŚCIEC, RAK, APARAT ARTYKULACYJNY, GRUSZKA, WIETRZENIE FIZYCZNE, LIŚCIAK, MILANÓWEK, HANOWER, CHWYTNIK, CHOCHLA, CZECZEŃSKI, ŁYKO, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WZÓR SUMARYCZNY, ODSADKA, WIDELEC, IGIEŁKA, WYCINAK, KADŁUB, KOSTUR, SZYDEŁKO, TAŚMA, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ZSZYWARKA, KILOF, SKŁAD, KAWA ZBOŻOWA, BICZ, WIERTARKA, RESZTA AMINOKWASOWA, PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA, KIJANKA, SAMODZIELNOŚĆ, MŁOTEK, STALKA, GRABKI, SKAŁA WULKANICZNA, GRACA, TUKA, KILOFEK, IGŁA, PLANETKA, TYLCZAK, ŁUPEK, ELEKTORAT, PADWAN, KOMPANIA, FALAKA, OKRZOSEK, ŁOPATA, DRAPACZ, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, RYLEC, PILNICZEK, ADŻMAN, PILNIK, PAPROTKOWATE, CZWÓRKA, ŁOPATA, TASAK, NERW, OBWALDEN, LUTÓWKA, WŁÓKA, SZKIELET, MOTYKA, KONICZYNKA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, NOŻYCE, TELESKOP, METEORYT KAMIENNY, ŁAWICA SKALNA, CIEMNIA OPTYCZNA, ANALITYK, WIETRZENIE MECHANICZNE, KRZYŻ MODLITEWNY, KWAS PRÓCHNICOWY, POKRĘTKA, SKŁAD DRUKARSKI, UCHO ŚRODKOWE, ASOCJACJA ROŚLINNA, TALERZ, PŁUG, SKŁAD, HAYDN, PUŁK, MORAWY, KRAJAK, FAJITA, GRUSZECZKA, UKŁAD KOSTNY, INKA, KIELNIA, KOŚCIÓŁ FILIALNY, AMINOKWAS NIEBIOGENNY, KOMBAJN, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, WELITA, TROCZEK RZEPKI, FAJECZKA, OŚNIK, BRANICE, PILNIK, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PIĄTKA, GRACKA, MIKSER, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, KAMYCZEK USZNY, STRZEMIĄCZKO, RUNO LEŚNE, BROŃ PANCERNA, SKAKUNOWATE, MIOTŁA, PRZYRZĄD POMIAROWY, ŚWIDER, GŁADZIK, WYOBLAK, LIPOPROTEID, SUCHUMI, GILOTYNA, AERATOR, SKŁAD KONSYGNACYJNY, GRACA, FITOASOCJACJA, WIOSKA DZIECIĘCA, WYKRAWACZ, BOSMANAT, KILOF, PRODUKT TRADYCYJNY, CEP, REPUBLIKA ADYGEI, BĘBENEK, OSETIA, SKUTOZAUR, SZPATUŁKA, OBCĘGI, KONTRABAS, KOPIAŁ, GŁADZIK, ŚW. PAWEŁ, SKŁAD, GRUPA ARYLOWA, BERNARDYNKA, PACA, LAMUS, WZORNIK, PAWEŁ, ŁYCHA, RADA NARODOWA, BRZYTWA, MASZYNKA DO GOLENIA, KOLEJKA METRA, CEPY, RZUT OSZCZEPEM, IGIEŁECZKA, PACKA, STRZEMIĄCZKO, GLUTYNA, GRUSZKA, MOLETA, SPÓJNIK PODRZĘDNY, WIERTŁO OBROTOWE, BRONA, SYF, PAWILON, SKROBKA, MYJKA, NÓŻ, FREZ, DŁUTO, KRAJALNICA, DOPŁATA OBSZAROWA, SKŁAD, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, PAZUR, EUKRYT, DOM SKŁADOWY, OFICJUM, DIAMENTÓWKA, OŚNIK, OBSZAR, WIERTŁO, NERW TWARZOWY, SIEKIERA, KOPACZKA, GRZEBYK, SKROBAK, ELEKTORSTWO, SZCZOTKA, PODRYWKA, KAUTER, GĄSIOR, TŁUCZEK, CIESAK, NIDWALDEN, WISZER, KONCHIOLINA, SKROBAK, GEOLOGIA, DIAMENT, ŻEGADŁO, HISTON, KRAJARKA, PISTOLET, SUBSTANCJA CZYNNA, KLUCZ PŁASKI, LEWAREK, SKŁAD, REPUBLIKA ZWIĄZKOWA, ZAMROŻENIE PŁAC, FREZ, KLIKER, ŁUK SKRZELOWY, ZWIĄZEK ORGANICZNY, KLESZCZKA, CIOSAK, TUTA, KOSA, CEP, WENATIKOZUCH, SĄD POLUBOWNY, SPODEK, KOŁOWRÓT, STYL, ŚW. PAWEŁ Z TARSU, URYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, WYBIJACZ, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, EDYL, KORDEGARDA, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KOŁEK, LITEWSKI, KILOF OGRODNICZY, DAMAN, FLOEM, SANTI, ORDYNACJA WYBORCZA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, RUNO, BEZPIECZNIK, SZPADEL, ?ADYGEJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 626 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELOOSTRZOWE NARZĘDZIE SKRAWAJĄCE, WCHODZĄCE W SKŁAD FREZARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOOSTRZOWE NARZĘDZIE SKRAWAJĄCE, WCHODZĄCE W SKŁAD FREZARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREZ wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREZ
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki (na 4 lit.).

Oprócz WIELOOSTRZOWE NARZĘDZIE SKRAWAJĄCE, WCHODZĄCE W SKŁAD FREZARKI sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - WIELOOSTRZOWE NARZĘDZIE SKRAWAJĄCE, WCHODZĄCE W SKŁAD FREZARKI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast