NARZĘDZIE MEDYCZNE, RURKA SŁUŻĄCA DO ODPROWADZANIA TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DREN to:

narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 4 lit.)SĄCZEK to:

narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DREN

DREN to:

przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany strukturalne w gruncie (na 4 lit.)DREN to:

narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 4 lit.)DREN to:

SĄCZEK; rurka drenarska do odprowadzania wód gruntowych (na 4 lit.)DREN to:

rurka ceramiczna służąca do układania przewodów drenujących (na 4 lit.)DREN to:

jedna z elektrod tranzystora polowego (na 4 lit.)DREN to:

sączek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE MEDYCZNE, RURKA SŁUŻĄCA DO ODPROWADZANIA TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.110

BALON, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, REZERWA, ASTRONOMIA, MARIO, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ABSORPCJA, BALON, PETARDA, DZIELNIK, KURKA, PIEC DYMARSKI, SPUST, PRZEWRÓSŁO, SIEKIERA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BARWY PAŃSTWOWE, AGROWŁÓKNINA, JAMA, ODPADY STAŁE, FLOTA, RENATA, DOSADNOŚĆ, GIMNASTYKA MÓZGU, ADOLF, FIŃSKI, IMPERTYNENCKOŚĆ, KANCONETTA, MENAŻKA, BALOT, PIÓRKO, ALTERNATA, TYLCZAK, TINA, BÓBR WSCHODNI, FIRMA-WYDMUSZKA, KRÓLOWA RENET, KOŁO HISTORII, ZNAK KRÓTKOŚCI, NIEZAMOŻNOŚĆ, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, PREZENTACJA, NAUKI GEOGRAFICZNE, MAŁŻONEK, ROZMIAR, MIKONAZOL, STEMPEL, DRUK ROZSTRZELONY, SALCESON, KANEFORA, ŁĄCZNICA, NAROST, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PRZEPOJKA, MIECH, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ŻACHWY, BAREŻ, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, MAFIJNOŚĆ, POWSINOGA, ŻUŻEL, KOLORYSTYKA, ODDYCHANIE TKANKOWE, KORMORANY, JĘZYK, TEREN, DROGA ZBIORCZA, FRONTYSPIS, PRZEPIS, KISZONKA, KAMIENNE SŁOŃCE, BALERON, KANADYJSKI CUTTING HORSE, NIEBIESKI PAS, IVAN, ANALIZA CZYNNIKOWA, OKSYDAZA, ŁAPA, BUM, IDIOFON, RAJZBRET, UMOWA WIĄZANA, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, WARTOŚĆ, ULTRAMARYNA, WÓR, TENIS ZIEMNY, OKALECZENIE, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, PODRODZAJ, GRUSZECZKA, KARL, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, STOMIA, OWOC, STALLA, ETERIA, PATRONAT, GERMAŃSKI, TYMPANON, BOCIANIEC, CHEKKER, PROTEZA NACZYNIOWA, POLAK, NASIĘŹRZAŁ, ZASADA D'ALEMBERTA, CELEBRACJA, METAFRAZA, WYROSTEK BARKOWY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SEKSIZM, SŁONIOROŚL, BUNT, KOŁEK, KOLO, KACZKA PODGORZAŁKA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SPADOCHRONIARZ, GNÓJ, REGION STREFOWY, GEORADAR, LEASING PRACOWNICZY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KREACJA, UKRAIŃSKI, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, DŁUBAK, OGLĘDNOŚĆ, ADORACJA, AMNEZJA, WOJNA, ANGIELSKI, CZART, WIELOKULTUROWOŚĆ, DYSPOZYTURA, ANEMIK, RZEKA EPIZODYCZNA, KOMPENSACJA WERBALNA, GIROSKOP, ZRAZÓWKA, MANIERY, NÓŻKA, GAL, TAGUAN, FUNKCJONAŁ, BALSAM, LEWOSKRZYDŁOWY, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, KULT, KASATA, METYZACJA, FANTOM, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, ROŚLINA KOPALNA, INSTYTUCJA PROCESOWA, NIECZUCIE, PRAWO GŁOSOWE, NEKTARIUM, KOREAŃSKI, CIASTO PIASKOWE, STAROSTA GENERALNY, PINGWIN MASKOWY, FLUIDYZACJA, DZIECINA, KONDYCJONALIZM, PIĘĆDZIESIĄTKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, WYRAZ BLISKOZNACZNY, JOGURCIK, GLIZA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, SZMUGIEL, RUCH OPORU, MURARKA OGRODOWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, DRAMAT GANGSTERSKI, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, WIZERUNEK, ABLACJA LODOWCOWA, KOBIAŁKA, JARZĘBINÓWKA, NASTAWA, ROZSZCZEPIENIE, MORTADELA, OCHRONNIK, CIĘGNO KOTWICZE, KLUCZ, TELEFON ZAUFANIA, HUMMUS, RÓŻDŻKA, WYDŁUŻALNIK, ZADEK, URAZ, RÓWNONOGI, OBCĘGI, WYROCZNIA, METODA TERMICZNA, PRZEBUDOWA, AGRAFA, KONTUAR, FĄFEL, NIEŚPIESZNOŚĆ, ORBITOWANIE, SOCZEWKA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, ODWŁOK, OPASKA, MONOPARTYJNOŚĆ, WEZWANIE, PRZESZKADZAJKA, WSTAWKA, REFEKTARZ, KOKOSZKA, BAŃKA, PŁAWA SONAROWA, IMPRESJA, LENIWOŚĆ, STYL, ZAWIŁOŚĆ, GOLONKA, WESTA, METAFORYZACJA, REZERFORD, ALIDADA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, DEZODORANT, KONOTACJA, KORBA, AUTOMAT, GORGONZOLA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, GWIAZDKA, DEGRADACJA, AWIZO, SPOSÓB BYCIA, MODULACJA SKROŚNA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, UZALEŻNIENIE, OPUSZKA PRZEDSIONKA, PODPORA, SKARPA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, NIECKA BASENOWA, CLERK, ZBOCZENICA, JACK, ASTRAGAL, JEZIORO GLACJALNE, ROZUM, BIOGEN, AKROLIT, SALAMANDRA KAUKASKA, ESKIMOSI, KUMKWAT, PERIASTRON, NADBITKA, KAPER, LENIUSZEK, KAWA ZBOŻOWA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KULMINACJA, GRA HAZARDOWA, WYŻYNY, CZTERNASTY, PSEUDOPAŁANKOWATE, WIADRO, ROZKAZ PERSONALNY, MIKSTURA, PIEC, STRONA, KASZALOT KARŁOWATY, KOMPETYCJA, BROŃ MIOTAJĄCA, SKUTER, FAUL, LAPARENTOZAUR, KANTOREK, NIEŁUPKA, WIELORAK, BŁONA LOTNA, SERWIS, ZNAKI, ANTABA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ROBOTA, INFORMACJA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, CZWARTY, MASZYNA ENERGETYCZNA, MONSTRUM, STOPIEŃ NAUKOWY, NIEBOSKŁON, BRZOZA, GRZYB, HIEROFANT, ?ALUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE MEDYCZNE, RURKA SŁUŻĄCA DO ODPROWADZANIA TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE MEDYCZNE, RURKA SŁUŻĄCA DO ODPROWADZANIA TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DREN narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 4 lit.)
SĄCZEK narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DREN
narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 4 lit.).
SĄCZEK
narzędzie medyczne, rurka służąca do odprowadzania treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 6 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE MEDYCZNE, RURKA SŁUŻĄCA DO ODPROWADZANIA TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NARZĘDZIE MEDYCZNE, RURKA SŁUŻĄCA DO ODPROWADZANIA TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x