SKLEPIENIE, W KTÓRYM SĄ ZASTOSOWANE ŻEBRA (ŁĘKI) NA LINII PRZENIKANIA KOLEBEK LUB INNYCH ELEMENTÓW SKLEPIONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKLEPIENIE ŻEBROWE to:

sklepienie, w którym są zastosowane żebra (łęki) na linii przenikania kolebek lub innych elementów sklepionych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKLEPIENIE, W KTÓRYM SĄ ZASTOSOWANE ŻEBRA (ŁĘKI) NA LINII PRZENIKANIA KOLEBEK LUB INNYCH ELEMENTÓW SKLEPIONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.550

SŁOWACKI, FIGÓWKA, PACJENCJA, SĘK, BUT, SMAROWNICA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ZARZUELA, ŚWIECA, PAPILOTKA, PRZEKLĘTNIK, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, DYSHARMONIA, HIACYNT, WERANDA, KRZYŻ PAPIESKI, REKLAMANT, ŁUSKA, MLEKO W PROSZKU, GRIEKOW, FEIJOADA, WKŁAD, BORIS, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, EFEKT SNOBA, PRZYWŁASZCZENIE, LATEKS, RANGA, SERCÓWKA, PEŁNOMOCNICTWO, MOZART, OPTIMUM EKONOMICZNE, HEL, BLISKIE SPOTKANIE, RUGI, JERSEY, STOWARZYSZENIE, PASZTET, CIĄG FIBONACCIEGO, PUSTAK ŚCIENNY, GŁUPKOWATOŚĆ, TABLETKA, TEREN ZAKRYTY, ZASADA, PRZEBITKA, , KWAS AZOTOWY, KOSÓWKA, MODEL, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KONSTRUKCJA WSPORCZA, RAKIETKA, OSTOJA, ZEBROID, ROZPUSZCZALNIK, STREETBALL, LESZCZYNA, SYMPOZJON, KAWA BEZKOFEINOWA, MAŁOWODZIE, WOJNA DOMOWA, KARTA WIZYTOWA, MUZYKA CERKIEWNA, BIBLIOTEKA, GNAT, OPTYK, BIEGUN MAGNETYCZNY, EDYTORIAL, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, GLORIA, RYNEK FINANSOWY, DROGA KOLEJOWA, WODNICZKA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, ZBROJOWNIA, KOPROFIL, FLANELA, GRANULACJA, PŁACHTA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, PUKLERZ, WYPĘDZENIE, ONE-LINER, PĘCHERZYK PŁUCNY, CHROMATOGRAF GAZOWY, DEMOT, IMMUNOSUPRESANT, CZŁON SKŁADNIOWY, SIEDEMNASTKA, TECHNOKRATYZM, GAJNIK LŚNIĄCY, ZAPAŚĆ, ANONEK, WEZWANIE, WAGONIK, MIENIE, HORYZONT, NIĆ, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, ZAGARNIĘCIE MIENIA, FILOLOGIA, OSOBNIK, KULT SOLARNY, JORDANEK, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KIEŁBACHA, GMERK, NIEŁUPKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, PRZEMYT PLECAKOWY, CZEPOTA GAMBIR, SIECIÓWKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, KONTRASYGNATURA, MCHY WŁAŚCIWE, BEAN, POCZWARA, POJAZD SILNIKOWY, KONTEKST, DENDRODOA, IRYGATOR, DETAL ARCHITEKTONICZNY, GLORIETTA, SYNTETYZATOR, TARATAJKA, CZUPRYNA, PASSACAGLIA, ACETYLENEK MIEDZI, NIEDOROZWÓJ, ARON, AUGUR, SWETER, PUNK ROCK, ŚWIATŁA MIJANIA, CZARNY FILM, PIĘĆSETKA, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, KONKURENCJA, LAGUNA, BROKAT, CZTERDZIESTKA, NIEWIERZĄCY, FILTR, SZEW, WARUNEK LOKALOWY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, MASKULINIZM, PUNKT TYPOGRAFICZNY, PRZEPITA, APOSTAZJA, REPUBLIKA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, CZAS PRZESZŁY, PÓŁSANATORIUM, ANTYEGALITARYZM, GERMANISTYKA, PROWENIENCJA, SAUNAMISTRZ, PÓŁINTERNAT, DRZEWO IGLASTE, SPOKOJNOŚĆ, ORZECHOWIEC, ANETA, PALETA, BAJECZNOŚĆ, MINUCJA, GRAJCAR, KOLEGIATA, KASZKIET, BIEG, PLAN SYTUACYJNY, TUTOR, WERANDA, FOCH, CYTOMEGALIA, KALINA, LEKARSTWO, RZEKOTKA DRZEWNA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ZWAŁ, SZLACHCIURA, TRAGEDIA, MYŚLIWIEC, SUKCESJA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, OBÓZ, PIES UŻYTKOWY, TEREN, SKRÓT, PRZECHOWANIE, WIĘZIENIE, MATERIAŁ ZECERSKI, UŻYTEK LEŚNY, ZGODA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, KONFERENCJA PRASOWA, DRĄGAL, TAUKA, PRZYLEPKA, KOGNITYWIZM, ŻUREK, ŚLEPA AMUNICJA, EUTEKTYKA, AZYL, KOPROFAGI, MECENAT, MIMOZA, MAKART, ŚMIGŁOŚĆ, DEROGACJA, OBYWATEL, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, SUMAK, CAŁKA PIERWSZA, PŁAT, ŁYŻKA CEDZAKOWA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, WYRÓB MEDYCZNY, AMFIPRION, RĘKAWICA, BASEN PORTOWY, CENZURA, RADA, GUMKA, PRZECIWSOBNOŚĆ, SILNIK DOLNOZAWOROWY, JADZICA, STREPTOKOK, CENOBIORCA, PSYCHOLOGIA, SAMICA, ROWER POZIOMY, BROKER, NUŻENIEC LUDZKI, CHIŃCZYK, BOTY, INTERWAŁ, SILNIK REPULSYJNY, PLENNOŚĆ, GAZOLINA, AUTOBUS CZŁONOWY, PIECZEŃ, DAWCA NARZĄDÓW, CHARAKTERYSTYKA, DEPESZA, CYFOMANDRA, DYBUK, ZAKRZTUSZENIE, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, SATELITA, PŁÓCIENNICA, POPARZENIE, KONTO DEPOZYTOWE, FOSFORYT, OBRONA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KLAWIATURKA, KASZA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, ŁUPACZKA, KORZENIE, PADDLE, ODCZYNNIK, KAMIZELKA, GAMA, POMÓR, ŚWIT KALENDARZOWY, ZBIÓRKA, MEANDER, AGENCJA, SUROGATOR, TRYL, GĄBKA, OFICER FLAGOWY, SZAGRYN, WYCIERACZKA, GŁOWNIA, AKROBACJA, KOZACZKA, SET, MIKROSKOP SKANINGOWY, ŚWIATŁO ZIELONE, KANIBALIZACJA, CZASZA LODOWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BIOLA, WŁÓKNO, SZYBKOWAR, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ODSZCZEPIEŃSTWO, INDIANKA, ARSYNA, RYNNA, WYRZUTNIA, KOŃCÓWKA, KLAWIATURA, KOMORA, ?TALAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKLEPIENIE, W KTÓRYM SĄ ZASTOSOWANE ŻEBRA (ŁĘKI) NA LINII PRZENIKANIA KOLEBEK LUB INNYCH ELEMENTÓW SKLEPIONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKLEPIENIE, W KTÓRYM SĄ ZASTOSOWANE ŻEBRA (ŁĘKI) NA LINII PRZENIKANIA KOLEBEK LUB INNYCH ELEMENTÓW SKLEPIONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKLEPIENIE ŻEBROWE sklepienie, w którym są zastosowane żebra (łęki) na linii przenikania kolebek lub innych elementów sklepionych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKLEPIENIE ŻEBROWE
sklepienie, w którym są zastosowane żebra (łęki) na linii przenikania kolebek lub innych elementów sklepionych (na 17 lit.).

Oprócz SKLEPIENIE, W KTÓRYM SĄ ZASTOSOWANE ŻEBRA (ŁĘKI) NA LINII PRZENIKANIA KOLEBEK LUB INNYCH ELEMENTÓW SKLEPIONYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SKLEPIENIE, W KTÓRYM SĄ ZASTOSOWANE ŻEBRA (ŁĘKI) NA LINII PRZENIKANIA KOLEBEK LUB INNYCH ELEMENTÓW SKLEPIONYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast