MOWA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA I LECHICKA O SPORNYM STATUSIE - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW UZNAWANA ZA ODRĘBNY JĘZYK LUB DIALEKT JĘZYKA POLSKIEGO; JEDYNA POZOSTAŁOŚĆ SŁOWIAŃSKICH DIALEKTÓW POMORSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZUBSKI to:

mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie - w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego; jedyna pozostałość słowiańskich dialektów pomorskich (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZUBSKI

KASZUBSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka kaszubskiego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOWA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA I LECHICKA O SPORNYM STATUSIE - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW UZNAWANA ZA ODRĘBNY JĘZYK LUB DIALEKT JĘZYKA POLSKIEGO; JEDYNA POZOSTAŁOŚĆ SŁOWIAŃSKICH DIALEKTÓW POMORSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.488

MOMENT TEORETYCZNY, FAKT PRAWNY, IZBA, SUPERRAKIETA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, WILCZUR, PEDOFILSTWO, TRANSPORT AKTYWNY, DRZEWOSTAN NASIENNY, STRÓJ, ABSZTYFIKANT, PRACOWNIK NAUKOWY, PINYIN, SZCZEĆ, BRYTYJSKOŚĆ, MLEKO, OSTROGA PIĘTOWA, MACZANKA, ZAKRZTUSZENIE, ZŁODZIEJKA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GODNOŚĆ, PROCES, MACZEK, PLAFON, MOSTEK, DESKA SEDESOWA, POMPA WYPOROWA, SKANER, SILNIK SPALINOWY, DUCH, DERESZOWATA, NIEDOŻYWIANIE, ALTERNATYWA, FOTOSENSYBILIZATOR, KOPOLIMER, STAWKA, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, GARMAŻERNIA, SQUAW, GAPA, ADAPTER, DZIANINA, FILTR RODZINNY, JĘZYK LITERACKI, ROZSTRZYGNIĘCIE, PROJEKT, DUPEK ŻOŁĘDNY, MŁAK, ZGNIATACZ KCIUKÓW, CZŁON PODRZĘDNY, ATONIA, DEKLARACJA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, LOT SZYBOWCOWY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, WEPS, BEK, BRYTFANKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, CELKA, SUWNICA, AC, PIEGUS, AFISZ, GRYPS, JAŚMIN, PANIKA BANKOWA, SULFOTLENEK, WEREŻKA, DANONEK, ANTAŁEK, RPG, STRAPONTEN, RODODENDRON, ADRES KORESPONDENCYJNY, BABULA, LEKKOZBROJNY, PODSUFITKA, OBIONE, CHOROBA DZIEDZICZNA, SYGNAŁ, ELEKTROLUMINESCENCJA, PRZEWRÓSŁO, POMPA INFUZYJNA, WŁADZUCHNA, PIRANIOWATE, KLEROMANCJA, ANTYPKA, WĄSONÓG, PLATFORMA CYFROWA, LOTNISKO, INSIMBI, ZAKŁÓCENIE, DYWESTYCJA, ABAJA, WŁĄCZNIK, PRZENOŚNIK, BUTERSZNYT, PERUKARNIA, BARBARYZACJA, NIĆ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SIARKOSÓL, PRACA, PIGULARZ, RESIDUUM, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, STUPOR, ZGRUBIENIE, BOK, LEW, GERMANIZACJA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, NEUROPRZEKAŹNIK, SYNAPIZM, PRZYRODNI BRAT, NAROST, WIESZAK, JUDASZOWIEC, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GALISYJKA, STYPENDIUM, KANONIERKA, SKUPISKO, MYŚL, WAPNIAK, PRZEWIĄSŁO, SAUNAMISTRZ, OBLIGACJA ZAMIENNA, GREK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, DMUCHAWA, SAKRAMENT, GOŁOBORZE, WYNACZYNIENIE, PRZEDSZKOLE, APOLOGETA, GROWL, FONOGRAM, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, JARZĄB, SER, LICZEBNIK, LOKAL SOCJALNY, OPADY, BAMBO, TYRAŃSTWO, POKRYWA, WYZIEWY, MORDENT, PANTOFELNIK, JEZIORO WYTOPISKOWE, CHOROBA ZAKAŹNA, REZYDUUM, ZAWODOWIEC, AFRYKANIZACJA, PAUTSCH, ATOL, HYDROLAT, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WIDŁONÓG, RENKLODA, PREFEKT, MAKATA, GUMA ARABSKA, POUSSIN, NABÓJ ĆWICZEBNY, PANTOGRAF, DAWCA NARZĄDÓW, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, PENTAPTYK, KREDYT KUPIECKI, ORGAN, SUFLET, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, PRZEMYT MRÓWKOWY, UŻYTEK LEŚNY, MAŁPA OGONIASTA, ITALIAŃSKI, TEMPERATURA ROSY, ZŁOTÓWKA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PELAGRA, JĘZYK AFRYKANERSKI, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, SKRZELOTCHAWKI, SKRÓT, ALLELOPATIA, KORNICKI, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, BIEGUSY, STUDNIA ABISYŃSKA, BISIOR, CEMBROWINA, PRAWO MAJĄTKOWE, SZCZĘKOWIEC, SZTUKA KINETYCZNA, MIT, BASEN, KWADRAT LOGICZNY, CZWORONÓG, ARAMEIZM, PROFESOR, ŚLIZG, HOTENTOCKI, SURFER, EMOTIKON, WŁOCHACZ, SEKRECJA, CIAŁKO, RYGIEL, FLAGSZTOK, ADOPCJA, KRZEŚLISKO, KARTACZ, PRZYJEZDNA, MROZIWO, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, GALETA, MARK, KRWOTOK, SPÓJNIK WYNIKOWY, PODWODA, UKRYCIE, UTRILLO, WODZIK, KALETA, KULEBIAK, LIGATURA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ŻAGIEW, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, BIBLIOTEKA SEJMOWA, PASKUDNIK, EMIGRACJA, ZĄB, KROKIEW, CERATA, WARNIK, DATOWNIK, WYROSTEK BARKOWY, WSPÓŁKRÓL, KOMISJA REWIZYJNA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, POSKROMICIEL, FILTR, POKREWIEŃSTWO, GRADACJA, WYROŚL, SAMOPOMOC, TABUIZACJA, PATYCZAK, PÓŁWEŁNA, LEKSYKA, DIETA ASPIRYNOWA, JĘZYK ANGIELSKI, BAN, MAGNEZJA, RADŁOW, MURARKA RUDA, NIESTRAWNOŚĆ, FLOTA, FRAZEOLOGIZM, PLEBISCYT TERYTORIALNY, SZCZELINA LODOWCOWA, WĘZEŁ, ROZKŁAD, OCHLEWSKI, MECENAS, PRZEDZIAŁ, MODEL, GRZECHOTKA, DANA, KOS, INSTRUMENT, OKRUCH, OBIEG OKRĘŻNY, MUZYK, REPRESOR, KOSMETYK, JĘZYK HINDUSTANI, KOZACZKA, WYSEPKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BURGRABIA KRAKOWSKI, KIESZONKA, KOLET, STUDNIA, SIEROTA, RUCH, DRĘTWA MOWA, PRZEWÓD, KRATER, CZYNNIK CHŁODNICZY, MOBBING, LINIA, RACJONALIZM, WSPÓŁPRACOWNIK, ?BRUDAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOWA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA I LECHICKA O SPORNYM STATUSIE - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW UZNAWANA ZA ODRĘBNY JĘZYK LUB DIALEKT JĘZYKA POLSKIEGO; JEDYNA POZOSTAŁOŚĆ SŁOWIAŃSKICH DIALEKTÓW POMORSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOWA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA I LECHICKA O SPORNYM STATUSIE - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW UZNAWANA ZA ODRĘBNY JĘZYK LUB DIALEKT JĘZYKA POLSKIEGO; JEDYNA POZOSTAŁOŚĆ SŁOWIAŃSKICH DIALEKTÓW POMORSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZUBSKI mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie - w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego; jedyna pozostałość słowiańskich dialektów pomorskich (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZUBSKI
mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie - w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego; jedyna pozostałość słowiańskich dialektów pomorskich (na 9 lit.).

Oprócz MOWA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA I LECHICKA O SPORNYM STATUSIE - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW UZNAWANA ZA ODRĘBNY JĘZYK LUB DIALEKT JĘZYKA POLSKIEGO; JEDYNA POZOSTAŁOŚĆ SŁOWIAŃSKICH DIALEKTÓW POMORSKICH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - MOWA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA I LECHICKA O SPORNYM STATUSIE - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW UZNAWANA ZA ODRĘBNY JĘZYK LUB DIALEKT JĘZYKA POLSKIEGO; JEDYNA POZOSTAŁOŚĆ SŁOWIAŃSKICH DIALEKTÓW POMORSKICH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x