JĘZYK ARABSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARABSZCZYZNA to:

język arabski (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARABSZCZYZNA

ARABSZCZYZNA to:

to, co charakterystyczne dla kultury arabskiej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK ARABSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 693

JĘZYK DARDYJSKI, GUFFA, PIDŻYN, JĘZYK FRYZYJSKI, SYBERYJSKI, CEBUAŃSKI, JĘZYK WOGULSKI, ARABSKI, JĘZYK, JĘZYK ARTYSTYCZNY, ORKIJSKI, JĘZYK URZĘDOWY, SINOLOGIA, SYJAMSKI, JĘZYK STAROGRECKI, ERLANG, OZÓR, SŁOWIAŃSKI, NOWOUJGURSKI, JĘZYK ESKIMOSKI, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, JĘZYK KANANEJSKI, MALAJALAM, JĘZYK STAROEGIPSKI, JĘZYK ALEUCKI, JĘZYK SPUSTOWY, JĘZYK URZĘDOWY, FILOLOGIA CHORWACKA, JĘZYK JAPOŃSKI, HINDUISTYKA, JĘZYK KENTUM, PROTOBUŁGARSKI, ŁACINA, JĘZYK ANGIELSKI, FRYGIJSKI, GRAMATYKA, SYNGALESKI, POLSKI, JĘZYK WU, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, JĘZYK FALISKIJSKI, BAGGALA, JĘZYK SATEM, RZYMSKI, JĘZYK TURKMEŃSKI, GRUZIŃSKI, UZBECKI, ANGLIK, REBEC, KORNICKI, RUSIŃSKI, JĘZYK PRUSKI, HEBRAJSKI, JĘZYK PORTUGALSKI, DEASEMBLER, UKRAINISTYKA, PRAGERMAŃSKI, ABAJA, JĘZYK NOWOGRECKI, GERMAŃSKI, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, MAURYTYJSKI, JĘZYK NAWAHO, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, KURDYJSKI, MASAJSKI, JĘZYK PIDŻYNOWY, HISZPAN, GRECKI, GREKA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, JĘZYK SUAHILI, SZAROELFICKI, JĘZYK UGROFIŃSKI, TŁUMACZ, CHIŃSZCZYZNA, JĘZYK KHMERSKI, POLAK, DUNGIJA, KALKA, JĘZYK MARTWY, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, JAPOŃSKI, NIEWYPARZONY JĘZYK, KORNIJSKI, JĘZYK ASEMBLERA, JAMAJSKI, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, MARSJAŃSKI, JĘZYK SANSKRYCKI, DIASYSTEM, JĘZYK HAUSA, GERMAŃSKI, AMFITEATR MORENOWY, FILOLOGIA POLSKA, TAJSKI, JĘZYK WĘGIERSKI, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, JĘZYK, OZÓR, WŁOSZCZYZNA, KAZACHSKI, GOCKI, NIDERLANDZKI, TURECKI, STAROIRLANDZKI, JĘZYK SKRYPTOWY, ESPERANTYDA, OSKIJSKI, SYMBOLICZNOŚĆ, COLORADO RANGER, JĘZYK, JĘZYK NAUKOWY, JĘZYK POLSKI, JĘZYK WEHIKULARNY, JĘZYK OBCY, SŁAWIAŃSKI, JĘZYK AMHARSKI, INDYJSKI, MAZURSKI, JAKUCKI, JĘZYK SZTUCZNY, FRANCUSKI, POLSKI, MAROKAŃSKI, STAROSŁOWIAŃSKI, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, POSTSCRIPT, BOHEMISTYKA, JĘZYK KANANEJSKI, GYYZ, ETIOPSKI KLASYCZNY, GLIGLIŃSKI, POMORSKI, JĘZYK FARERSKI, JĘZYK MUNDA, JĘZYK INDONEZYJSKI, MOWA, JAPOŃSZCZYZNA, STARONORDYJSKI, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, ARABSKI, JĘZYK ANGIELSKI, TAMILSKI, ORIJA, TŁUMACZKA, JĘZYK DAHALIK, JĘZYK MIGOWY, BIAŁORUTENISTYKA, OZÓR, KONGO, DEZASEMBLER, JĘZYK BIAŁORUSKI, JĘZYK INDOARYJSKI, BOŚNIACKI, SŁOWEŃSKI, RUMUŃSKI, GALICYJSKI, HURYCKI, SYBIRSKI, JĘZYK, TŁUMACZ, JĘZYK GURAGE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WYANDOT, JĘZYK NATURALNY, ŻYWA MOWA, STARONORDYCKI, JĘZYK KENTUMOWY, BUŁGARSKI, PERSKI, JĘZYK PENDŻABSKI, JĘZYK POLSKI, KLINGOŃSKI, JĘZYK WEGETUJĄCY, ROMSKI, JĘZYK AMBA, OZOREK, UKRAIŃSKI, KARTAGIŃSKI, PŁOMIEŃ, TAJMUR, JĘZYK NIEMIECKI, MORAWSKI, JĘZYK KOREAŃSKI, JĘZYK INDOEUROPEJSKI, BIRMAŃSKI, JĘZYK KARTWELSKI, ABCHASKI, GAELICKI SZKOCKI, JĘZYK PIDŻYNOWY, ESPERANTO, POTONGHUA, JĘZYK BASKIJSKI, CHIŃSKI, KHUZDUL, CHALDEJSKI, JĘZYK KONGO, BASZKIRSKI, HADDAD, TURECCZYZNA, OKSYTAŃSKI, MAŁORUSKI, SOGDYJSKI, ŚLUNSKI, RUSKI, NEAPOLITAŃSKI, MALTAŃSKI, SINDARIN, JĘZYK URALSKI, STAROORMIAŃSKI, NOWIAL, JĘZYK MANX, TEUTOŃSKI, JĘZYK ZULU, CZESKI, GAELICKI, TRANSLACJA, ESTOŃSKI, JĘZYK ŻYWY, JĘZYK KARYJSKI, JĘZYK LINGALA, NACAIRE, STAROISLANDZKI, MONGOLSKI, NOWOGRECKI, JĘZYK CZESKI, STARORUSKI, DŻAHIZ, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, ŚLONSKI, LAMUCKI, UMAJJADZI, HOTENTOCKI, JĘZYK, SZWEDZKI, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, IRANISTAŃSKI, KOŃ ARABSKI, SUMERYJSKI, PŁOMYCZEK, CERKIEWSZCZYZNA, EGIPSKI, JĘZYK ISLANDZKI, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, AZERSKI, JĘZYK OMOCKI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, DRZEWIAŃSKI, OSMAN, ŁOTEWSKI, QUENYA, IRLANDZKI, HUTTYJSKI, JĘZYK MUNDAJSKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, HETYCKI, SAMOAŃSKI, JĘZYK CHORWACKI, JĘZYCZEK, ŁEMKOWSKI, KORNWALIJSKI, MACEDOŃSKI, JĘZYK KRASNOLUDÓW, WIELKORUSKI, KOINE, CZECHOSŁOWACKI, JĘZYK GERMAŃSKI, JĘZYK SZAROELFICKI, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, POŁABSKI, ALZACKI, ESPERANTO REFORMITA, TRACKI, FARYS, FARERSKI, JĘZYK NIDERLANDZKI, JĘZYK GAFAT, FORMA, GALICKI, MOŁDAWSKI, IGLISHMEK, NIEMIECKI, JĘZYK AUSTRONEZYJSKI, JĘZYK AMERYKAŃSKI, NAHUATL, JĘZYK KAUKASKI, FARSI, ARAGOŃSKI, SOMALIJSKI, ABISYŃSKI KLASYCZNY, AZERBEJDŻAŃSKI, JĘZYK TUARESKI, ARTYKULATOR, OSTROŚĆ, JĘZYK AFRYKANERSKI, JĘZYK CHIŃSKI, NEPALSKI, ?JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK ARABSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK ARABSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARABSZCZYZNA język arabski (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARABSZCZYZNA
język arabski (na 12 lit.).

Oprócz JĘZYK ARABSKI sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - JĘZYK ARABSKI. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast