JENIEC SCHWYTANY DLA POZYSKANIA WIADOMOŚCI O NIEPRZYJACIELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JENIEC SCHWYTANY DLA POZYSKANIA WIADOMOŚCI O NIEPRZYJACIELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.071

ANGORA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ELEMENT ODWRACALNY, SHANDYJSKI, BAWEŁNA BT, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, IMPULS, NOBEL, DZIAŁKA, KANGUR OLBRZYMI, EMPORA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRAKRYT, SOCZEWICA, RACJONALNA IGNORANCJA, UNIWERSUM HERBRANDA, OBJAZD, POJNICZEK, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, PINTA AMERYKAŃSKA, DZIENNIKARZ, DETAL, DEZASEMBLER, BAT MICWA, MOGOLSKI, JEZIORO PODLODOWCOWE, CYTRYNIEC, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, SUMAK, KOJEC, SZYJA, ANTAGONIZM, DEFICYT EKONOMICZNY, GÓWNOBURZA, DOM STUDENCKI, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, CZŁOWIEK CZYNU, ORBITAL, STAROCERKIEWNY, KATAFRAKTA, STYL, KARNIAK, KWIATON, AZJATYCKOŚĆ, TRÓJKA, FILOLOGIA POLSKA, WARSZTAT, KADZIDŁOWIEC, WALKA, OGOŃCZOWATE, FOTEL GINEKOLOGICZNY, INUKITUT, GRAF SPÓJNY, RIKSZA, SARMACKOŚĆ, KODER, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, STYL BYCIA, DRAPACZ, SKIF, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, RUSKI, DOMEK DLA LALEK, BAŁAMUTKA, KOSZAR, WIGOŃ, ENERGIA WYMIANY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, NIEOSTATECZNOŚĆ, FESTYN, RZEMIOSŁO, REGUŁA, MOWA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, JĘZYK KIRGISKI, JĘZYK SAMOJEDZKI, GUŁAG, HIENA CMENTARNA, STEP, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KAPITUŁA GENERALNA, CIĘCIE POZIOMICOWE, STRĄCZYNA, SZKOCKI, OKRĘT-BAZA, WYBRYK NATURY, SEMINARIUM, SŁOWNICTWO, ACENA BUCHANANA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, HUROŃSKI, UCZELNIA, STAROBIAŁORUSKI, DEKOMPRESJOMETR, MAŁOPOLSKOŚĆ, SALADA, AFGAŃSKI, SKRYTKA POSELSKA, MAKSURA, KABINA, KIFOZA, STAROGERMAŃSKI, TĘCZA, SZCZERBAK, TERMY, JUGOSŁOWIAŃSKI, SOLE, DOM POPRAWCZY, SERBOCHORWATYSTYKA, GROOMER, KAZUS, ODZYSK, AKOLITAT, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, GRANDA, LOTNISKOWIEC, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, JĘZOR, AZYL, ANTEFIKS, WÓZEK SPACEROWY, MESA, BAŁWAN, ELEMENTARZ, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, JĘZYKI TURAŃSKIE, TUŃCZYK, OZÓR, EKA-PIERWIASTEK, TONALNOŚĆ, CYGAŃSKI, DRAWIDYJSKI, GAWĘDA SZLACHECKA, GALICYJSKOŚĆ, KOLUMNA AMUNICYJNA, KHUZDUL, ZAŚPIEW, PRZYMUS, BRAILLE, HENOCHIAŃSKI, ZAJĘCIE, STRZĘPIA, REMIZA, MALAJALAM, PRZEDAWCZYK, KASTYLIJSKI, MAORYSKI, DOBRY WUJEK, KLIKOWOŚĆ, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, LEOPARD, NOWINY, POCHLEBCA, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, KLAR PORTOWY, IGLOO, DOWÓD RZECZOWY, KAZASKI, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TRÓJNIAK, DUO, FUNKCJONALIZM, SAŁO, WYBIERAK, ŁEMKOWSKI, WCZASY POD GRUSZĄ, TELEKS, LAWSONIA, JĘZYK FALISKI, TRYBUNA, ŚLĄSKI, SŁOWIANOZNAWSTWO, TRĄBKA, KRĘG, STAŁA, POLITYKA GOSPODARCZA, PLATYNOWA PŁYTA, WSPARCIE, MATUTE, KUC FELL, ZGRAJA, SYNDROM, KLASYFIKACJA KANADYJSKA, SĄSIEDZKOŚĆ, ELA, HANGAR, STAMPPOT, JĘZYK TELUGU, SZLIF BRYLANTOWY, GERMAŃSKI, KAMPANILA, POZYCJONOWANIE, KECZUA, FUNKCJA ROSENBROCKA, INTERMEZZO, AGAR, RUDA, GALICYJSKI, SERBISTYKA, SCHRONISKO, TRAWA KANARYJSKA, KUC HACKNEY, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, BASIC, MŁYN ZBOŻOWY, BIAŁORUSKI, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, MASŁO, DŻUNGLA, ZOOLOGIK, WILCZY DÓŁ, MUTUALIZM, PREWENCJA RENTOWA, FILLO, SYRYJSKI, UBÓJ, KLATCHIAŃSKI, KOZŁEK, OSOWATE, FERIE, SINGERIE, LUKRECJA, REMIZA, WÓZEK INWALIDZKI, BIAŁKO BŁONOWE, TOR, KUC AUSTRALIJSKI, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, JĘZYK LONGOBARDZKI, WZORZEC MYŚLOWY, NORKI, ŁUCZYNA, BARETKA, ŁAŹNIA RZYMSKA, ROBOTA, BLOKERS, ESPERANTO REFORMITA, SWOJAK, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, KOK, WYWIADOWCA, WIENIEC, ANDROID, LATEN, SERAJ, JAWAJSKI, KAJMAN, ATAWIZM, JĘZYK NOWOGRECKI, HISTOGENEZA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, GOTYCYZM, MELODIA, PROTOBUŁGARSKI, STYL, TEUTOŃSKI, GYNYCEUM, REZERWAT, TRESER, PŁOMIEŃ, AMERYKANIZM, POMNICZEK, UKŁAD NARZĄDÓW, STYL RETORYCZNY, KURIER, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WŁOSZCZYZNA, TOPINAMBUR, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, JĘZYK OMOTYCKI, KLUCZ PRYWATNY, DYMNICOWATE, RYBA AKWARIOWA, OŻENEK, BATAT, JĘZYK ROMAŃSKI, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, ACENA ARGENTYŃSKA, KASSIL, ESTER, LEŻALNIA, FARERSKI, PERSKI, UBRANIE OCHRONNE, CIEKŁY KRYSZTAŁ, KOPROLIT, SNOBISTYCZNOŚĆ, CZERWONA PORZECZKA, JĘZYK PALIJSKI, ALEUCKI, DARJEELING, JĘZYK BIAŁORUSKI, TRASA, MAŁORUSKI, ASTROTURFING, KUNAFA, MARCHEW PO KOREAŃSKU, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, ?DOKTORAT HONORIS CAUSA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.071 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JENIEC SCHWYTANY DLA POZYSKANIA WIADOMOŚCI O NIEPRZYJACIELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JENIEC SCHWYTANY DLA POZYSKANIA WIADOMOŚCI O NIEPRZYJACIELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.).

Oprócz JENIEC SCHWYTANY DLA POZYSKANIA WIADOMOŚCI O NIEPRZYJACIELU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - JENIEC SCHWYTANY DLA POZYSKANIA WIADOMOŚCI O NIEPRZYJACIELU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast