TWIERDZA DOMINUJĄCA NAD MIASTEM LUB PROWINCJĄ, CHARAKTERYSTYCZNA DLA STARSZYCH FORTYFIKACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYTADELA to:

twierdza dominująca nad miastem lub prowincją, charakterystyczna dla starszych fortyfikacji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYTADELA

CYTADELA to:

pomieszczenie, które znajduje się na statku i którego zadaniem jest ochrona załogi w przypadku niebezpieczeństwa (np. napaści piratów) (na 8 lit.)CYTADELA to:

centralna bateria dział znajdująca się na śródokręciu statku, silnie opancerzona (na 8 lit.)CYTADELA to:

samodzielna twierdza panująca nad miastem (na 8 lit.)CYTADELA to:

daw. twierdza górująca nad miastem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZA DOMINUJĄCA NAD MIASTEM LUB PROWINCJĄ, CHARAKTERYSTYCZNA DLA STARSZYCH FORTYFIKACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.864

ITALIAŃSKI, ARABESKA, SUROWOŚĆ, ŚRODEK MASY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, SYNOD, SIŁY POKOJOWE, DRUK ROZSTRZELONY, PODSTAWA, DOBRO FINALNE, WOŁŻSKI, BUTLA GAZOWA, WYDAWNICTWO ZWARTE, ODTWÓRCA, BIG BAND, SATYNA, OLGIJ, SZTUKA DEKORACYJNA, DYWERGENCJA, ANGINA MONOCYTOWA, JAGODÓWKA, ANTABA, ZIELONE, BROŃ MASZYNOWA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, WOŁGOGRAD, BIS, KORONKARZ, LESZCZYNA, ECCHI, KAWA MIELONA, MORELÓWKA, DRUK, CZEKOLADA, WAMS, JARZMO, SZACHY KORESPONDENCYJNE, CAP, SEGMENT, PRZEŚMIEWKA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, WARIACJE, RAKSOLOTY, MUROM, ROZWÓJ WSTECZNY, PAJA, KLAUZURA, ZBROJA ŁUSKOWA, LENA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PRZECHYŁKA, TRUFLA, ROSZPONKA, POMEZANIA, MAH JONG, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KARAWANA, KUGUAR, KILLER, KOBIECOŚĆ, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA, ENAMINA, SZYMPANS ZWYCZAJNY, DYSALTERACJA, BATERIA, REEDUKACJA, KAJDANY SKEFFINGTONA, KABLOOPERATOR, FAKTURA, PRODUKT UBOCZNY, DOKUMENT, SERIA, ORBITA, MAKATKA, RABARBAR, STANOWISKO PRACY, DEFLEKTOR, ZLEWNIA, ZDZIADZIENIE, ALBINOS, KARABIN WYBOROWY, KAMIEŃ NAGROBNY, AMUR, CYGARO, DOKTOREK, DZIABA, MECENASOSTWO, PIRNA, DYSKONTO, ZASADZKA, STANEW, FAJKA, WĄŻ, DROBNICA, FRAMUGA, EGZERCYCJA, SZARYTKI, GATUNEK ALOCHRONICZNY, ODSTRZAŁ, LEGACJA, PATRONKA, LEEDS, PRZÓD, PUNKT OKOSTNOWY, KORYTKO, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, FILIGRAN, PODSKARBI WIELKI, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, HANGAR, NACZELNOŚĆ, SINOP, BEZCZYNNOŚĆ, TYKA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ZGĘSTEK, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, BALSAM, AGAR, MODERATOR, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, ANAMORFOZA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, STRÓJ, CYTADELA, ALOES, KITEL, NIERUCHLIWOŚĆ, ZAPORA, ZADANIE, WATAHA, TĘCZA, JEFFREYS, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, MANIAK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ELEGIA, WENTYLACJA MECHANICZNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, BODZIEC WARUNKOWY, ZESZYT W LINIE, WOLGAST, BEZWŁAD, KULT, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, POPIELNIK, ODTWARZANIE, EWA, SEMESTR LETNI, PEGMATYT, DEMOKRACJA, LIŚCIARKA, KUREK, PODKASTING, BLOCH, NIKOPOL, GRAZ, PINTA, SKŁAD PODATKOWY, KOD OGRANICZONY, SEZONOWIEC, KŁOPOTANIE SIĘ, DIALEKTYZM, PARKA, KAYMAK, KETA, OBJAZD, AKSOLOTL, WROTA, DOKŁADNOŚĆ, ILOCZAS, GEMISTA, FORTECA, ZWYCIĘSTWO, SAMARRA, ACETYLENEK MIEDZI, WJAZD, ZŁOTA KLATKA, KAPELMAJSTER, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, REWERSAŁ, MODERNA, LASKA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, KLASA, HISZPAŃSKOŚĆ, ROZKOJARZENIE, CHRUPKOŚĆ, KLASTER, KALKA, ZAKŁAD, PRYSZNIC, ZAPRAWA, ABLUCJA, LANDO, PUNK, TURBINA GAZOWA, MONETA BULIONOWA, OKARYNA, PRAKTYKA, DOBYTEK, DUMPING, CIS, ATRYBUCJA GLOBALNA, ABSYDA, DIABEŁEK, IKORODU, OSPAŁOŚĆ, STRACH BIERNY, STYL BYCIA, WIĄZANIE, BŁYSZCZYK, GROOMING, WIOŚLAK, BLOK RYSUNKOWY, PŁOMYK, MECENAS, PIZA, POLNIK PÓŁNOCNY, TRANSGEN, GZOWSKI, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SENTA, TRANSPORTÓWKA, KATAR, DACH ŁAMANY, KITEKAT, BROŻEK, AMERYKAŃSZCZYZNA, BLOK LINOWY, WÓZEK SPACEROWY, BERLACZ, CELLE, CZĘŚĆ ZDANIA, UBOGI KREWNY, OBIEKT KUBATUROWY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ROZUM, OLEJEK, NAMURNICA, CYNIA, SĄCZEK, ZALEWA, SPODECZEK, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, NACZYNIE WIEŃCOWE, MŁOTECZEK, DYFUZOR, BOKÓWKA, POWINOWACTWO, KSIĘŻULKO, TRANSPORTOWIEC, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KOMISARZ, BANAN, SUKCESIK, IZJUM, JAŁOWIEC, ZGRZEBŁO, WOJEWÓDZTWO, PRZEDSZKOLE, VIOLA BASTARDA, CELOZJA, WAŁ, PLANTACJA, GARDEROBIANA, FUTER, DROGA BEZPRZETARGOWA, GIRARDOT, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, CYNAMON, LUK, OPAŁ, PRODUKCJA, STAN ALARMOWY, MANGO, ŚWIECA, KŁAK, GLOBUS, BRAVA, PRZERYWACZ BLOKADY, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, LODOWIEC NORWESKI, MARANTA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, KONKURENCJA, KADŹ, WEJŚCIE, WĘŻÓWKA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KARMEL, PRZEWROTKA, ODRĘTWIENIE, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, ?ZABIEG LECZNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.864 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWIERDZA DOMINUJĄCA NAD MIASTEM LUB PROWINCJĄ, CHARAKTERYSTYCZNA DLA STARSZYCH FORTYFIKACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZA DOMINUJĄCA NAD MIASTEM LUB PROWINCJĄ, CHARAKTERYSTYCZNA DLA STARSZYCH FORTYFIKACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYTADELA twierdza dominująca nad miastem lub prowincją, charakterystyczna dla starszych fortyfikacji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYTADELA
twierdza dominująca nad miastem lub prowincją, charakterystyczna dla starszych fortyfikacji (na 8 lit.).

Oprócz TWIERDZA DOMINUJĄCA NAD MIASTEM LUB PROWINCJĄ, CHARAKTERYSTYCZNA DLA STARSZYCH FORTYFIKACJI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TWIERDZA DOMINUJĄCA NAD MIASTEM LUB PROWINCJĄ, CHARAKTERYSTYCZNA DLA STARSZYCH FORTYFIKACJI. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast