DWUWYLOTOWY ŁĄCZNIK RUROWY O KSZTAŁCIE ŁUKU NAGWINTOWANY WEWNĘTRZNIE LUB ZEWNĘTRZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLANO to:

dwuwylotowy łącznik rurowy o kształcie łuku nagwintowany wewnętrznie lub zewnętrznie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLANO

KOLANO to:

miejsce, w którym coś, co się ciągnie, skręca, zmienia kierunek (na 6 lit.)KOLANO to:

część nogawki, znajdująca się mniej więcej pośrodku jej długości (na 6 lit.)KOLANO to:

rodzaj kształtki rurowej (na 6 lit.)KOLANO to:

klęczysz na nim (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWUWYLOTOWY ŁĄCZNIK RUROWY O KSZTAŁCIE ŁUKU NAGWINTOWANY WEWNĘTRZNIE LUB ZEWNĘTRZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.825

BASENIK, DZIESIĄTKA, GAUGUIN, KORD, NIĆ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, PORCYJKA, TESTOWANIE WZORCOWE, OPERA MYDLANA, BOMBONIERA, INFORMATYK, LWIA CZĘŚĆ, PUNKT WĘZŁOWY, KAMPANUCA, PRAKTYKA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, PRAŻMO, NEKROMANTA, EMBRIOGENEZA, BYCZEK, KRZEŚLISKO, JAGLANKA, KATASTROFISTA, CEZURA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, BLACKOUT, WARSZTAT, GANC EGAL, KRWAWNIK, LATAJĄCY SPODEK, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, , KOMA, CÓRKA ŚMIECIARZA, ANTENA, OLIWKOWATE, NIEDOKRWIENIE, WIĄZADŁO, KOŁO POLARNE, KONFIGURACJA, SZAMBELAN PAPIESKI, POCIĄGŁOŚĆ, USZY SZTRAMBERSKIE, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, GAJA, WYGŁOS ABSOLUTNY, LUWERS, GŁĘBSZY, VIBRATO, ANTYPATRIOTYZM, ZWŁOKI, POTRZEBA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, JEDNOSTKA ALOKACJI, PATRZAŁKI, BORDER, PIEPRZ CZERWONY, FANPEJDŻ, SZOK CENOWY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PRĄTNIKI, BURZA, ZWROT, PREFORMACJA, DERESZ, TORU, CARAT, OWOC SZUPINKOWY, NARKOTYZER, MARTWE POLE, SZÓSTY, PERŁA, KONSEKRACJA, PASEK, MIKSER, ARTYSTA, POSADZKA, UKRYCIE, TIOSÓL, BRĄZ, PODMIOT GRAMATYCZNY, KOMA, NAGŁOŚNIENIE, DOŻYWOCIE, WŚCIEKŁY PIES, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, POŁYSK, SĄCZEK, BROKAT, KONTAKT, KWATERODAWCA, WŁOSKOŚĆ, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ENERGOELEKTRYK, PRESKRYPTYWIZM, AUSZPIK, ESKADRA, SŁUP, BBS, PROCES FIZYCZNY, INEZ, SŁODKOŚĆ, SKLEP, SILNIK CZTEROSUWOWY, NEURON LUSTRZANY, KAPITANA, WOLANT, KILOMETR NA SEKUNDĘ, INTERIOR, ŁUK ODCINKOWY, LAUDATOR, SMAK, POLKA, PŁOMYK, ANYŻ GWIAZDKOWATY, DRAMAT HISTORYCZNY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, LESZCZYNA, TINGEL-TANGEL, AUTOMAT TELEFONICZNY, CYGANECZKA, BIEGUN MAGNETYCZNY, NAWALANKA, ŁABĘDZI ŚPIEW, ROBOTY DROGOWE, RELISH, PAJACYK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KONTUR MELODYCZNY, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, PAROBEK, SZTUBAK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PLIK GRAFICZNY, POLIGLOTA, ZMYWACZ, DEPORTOWANY, ŻEBERKA, FOTEL OBROTOWY, MANSZETA, OSTINATO, BD, WSTĘGA, WYBITNOŚĆ, ZACHOWANIE, MIŁOŚĆ, DYPTYCH, GRONO, WŁOCHACZ, DŻAGA, KRYSZTAŁ, PLAN SYTUACYJNY, WŁADZUCHNA, LIST PRZEWODNI, ŚMIERDZIEL, ŁASZT, KRĄG KAMIENNY, GNIOT, ELEKTORAT, OSZOŁOM, ÓSEMKA, NAKAZ, ANTYMONARCHISTA, ANOMALIA UHLA, KRATER WULKANICZNY, ŁUSKA, NOSICIEL, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SZLAM, KOLUMBARIUM, AUSZPIK, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, ŻABOT, KOSMATOŚĆ, KLASTER REGIONALNY, SIATKA, ANTYCYPACJA, FILAR, KRAINA, MARTWIAK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, GUMNO, KOLEKTOR, TINGEL, KASZTEL, PRZYBYTEK, PTASZYNA, BRUK, HASŁO, UPOKORZENIE, KARTUSZ, PRZEPADEK, SUWNICA, FAZA, PŁACZ, SZYNA, FUNKCJA ZDANIOWA, KOBIECISKO, CAP, TOWARZYSZKA BRONI, SMALEC, PĘTLA, WRZECIENNIK, SZLACHCIURA, WJAZD, DYWIZ, DZIAŁANIE, SZTUCER, AUTOTEMATYZM, TENIS ZIEMNY, NISKOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, INTEGRACJA PIONOWA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, LEGALIZACJA PONOWNA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, WINO DESEROWE, OBIEKTYWIZM, LUJEK, PÓŁKA SKALNA, RETARDACJA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KORZENIE, CHAŁUPNICA, OPERETKA, CZĘŚĆ ZDANIA, OPĘTANIE, AGAT MSZYSTY, DODATEK PIELĘGNACYJNY, DOPŁYW, RODZAJ, REPOZYCJA, NIT, DEALER, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MIRABELKA, PRANKO, KRANÓWKA, SĄD I INSTANCJI, TATRA, KOROWAJ, ZNAJOMY, CHIŃSKOŚĆ, KARABINIER, WŁÓCZYKIJ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, NIEWYDOLNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, AKCENCIK, CUDOTWÓR, ŚWIATŁO, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SZLAUCH, CENA ADMINISTRACYJNA, SELSYN, KAWA ROZPUSZCZALNA, SŁUCHOWISKO, ADRES, SAKPALTO, TIAZYD, PIĘDŹ, MAKARONIARZ, MATAMATA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SALCESON, MAPA MENTALNA, SERIA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, LEKCJA, TONDO, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ZĄB, GERONTOKRACJA, NAPÓJ WINOPODOBNY, PLASTYKA, CEMENT, SZLACHAR, PIĘTNASTY, ROPUCHA BLOMBERGA, PIERÓG, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KOMŻA, OPARZENIE, SALAMANDRA KAUKASKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, TYGIEL, MUCHINA, PARAMETR, ZIMNY PRYSZNIC, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PIKADA, BEZSENS, WYMIAR, OPERATOR KABLOWY, NAROŻNIK, ?MINIATURKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWUWYLOTOWY ŁĄCZNIK RUROWY O KSZTAŁCIE ŁUKU NAGWINTOWANY WEWNĘTRZNIE LUB ZEWNĘTRZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWUWYLOTOWY ŁĄCZNIK RUROWY O KSZTAŁCIE ŁUKU NAGWINTOWANY WEWNĘTRZNIE LUB ZEWNĘTRZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLANO dwuwylotowy łącznik rurowy o kształcie łuku nagwintowany wewnętrznie lub zewnętrznie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLANO
dwuwylotowy łącznik rurowy o kształcie łuku nagwintowany wewnętrznie lub zewnętrznie (na 6 lit.).

Oprócz DWUWYLOTOWY ŁĄCZNIK RUROWY O KSZTAŁCIE ŁUKU NAGWINTOWANY WEWNĘTRZNIE LUB ZEWNĘTRZNIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DWUWYLOTOWY ŁĄCZNIK RUROWY O KSZTAŁCIE ŁUKU NAGWINTOWANY WEWNĘTRZNIE LUB ZEWNĘTRZNIE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast