TOR, PO KTÓRYM CIAŁO KRĄŻY WOKÓŁ INNEGO CIAŁA LUB ŚRODKA MASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORBITA to:

tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORBITA

ORBITA to:

oczodół, zagłębienie, w którym mieści się gałka oczna (na 6 lit.)ORBITA to:

droga, po której porusza się pod wpływem wzajemnego przyciągania jedno ciało względem drugiego np. planeta wokół Słońca (na 6 lit.)ORBITA to:

układ łączności satelitarnej złożony z satelitów komunikacyjnych serii Mołnija (na 6 lit.)ORBITA to:

droga, po której porusza się ciało niebieskie pod wpływem sił grawitacji (na 6 lit.)ORBITA to:

radziecki system łączności satelitarnej (na 6 lit.)ORBITA to:

porusza się po niej Ziemia (na 6 lit.)ORBITA to:

oczodół lub droga planety (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOR, PO KTÓRYM CIAŁO KRĄŻY WOKÓŁ INNEGO CIAŁA LUB ŚRODKA MASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.686

KANONIK, PRYMUS, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, CAŁUSEK, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PLURALISTA, AMORTYZACJA LINIOWA, WŁOSY TETYDY, WYCHODŹSTWO, GADZINA, WIBRACJA LABILNA, CZARCIE NASIENIE, NEURON CZUCIOWY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SCHABOWY, MONETKA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, TRANSWESTYTA, LICZBA BRINELLA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, GRA SINGLOWA, GLORIA, HOL, PERŁA, KOMISJA REWIZYJNA, ZŁÓG WAPNIOWY, FOTOTROPIZM DODATNI, BIOCYD, TĘPAK, ROBOTA GÓRNICZA, BOMBA LOTNICZA, DOSTAWA, ROKIET, KULMINACJA, STADIONIK, PATENT, DRZEWO SOLITEROWE, MIGOTANIE GWIAZD, SAMOPOMOC, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, JĘZYK ALBAŃSKI, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SILNIK PRZELOTOWY, KROK DOSTAWNY, FORMACJA DEFENSYWNA, STONÓG PIWNICZNY, KRAKOWIACZEK, UKŁAD ODNIESIENIA, MISTERIUM, NIEKORZYSTNOŚĆ, DEZETKA, PUNKT ODNIESIENIA, KATASTROFA, KOCIOŁ FLUIDALNY, TRAGICZNOŚĆ, ÓSEMKA, WIECHA, HAMULEC TAŚMOWY, MOBILE, WAŁ, PUNKT EUTEKTYCZNY, KLASZTOR, OCZKO, POMÓR, RACICA, KOCHAŚ, INFORMATYKA, NUR BIAŁODZIOBY, DEZAKTYWACJA, DYWDYK, RANA WYLOTOWA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, ZATROSKANIE, SEŁEDEC, PĘDNIK OKRĘTOWY, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, NÓŻ BOJOWY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, JARZMO MOSTOWE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, BUDA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, EMISJA POLOWA, CHEMOTAKSYNA, KĘPA, INSTRUMENT SZARPANY, STREFA RYFTU, TOR, DIALOG KONKURENCYJNY, PONCZÓWKA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KONFISKACJA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, STYMULACJA ODWIERTU, BOCZEK, KOLCZAKOWATE, RAKI, MONOPOL, PANDANOWIEC, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, FROTTE, ELITARYZM, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PANNICA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, DWURURKA, PIANA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ŁUSKA, TARLAK, ZBROJENIE, GRAM, ALBARELLO, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, JAMRAJ, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ANTYKWARIAT, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, MOHORYCZ, TKANKA MIĘKKA, IRENA, RANA, ROM, ARSENEK, ZRAZOWA, TYTOŃ, HIPERALGEZJA, MASIELNICZKA, KONWIKT, MNOŻENIE MACIERZY, LODOWNIA, SUROGATOR, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, ZAKŁADZINY, WRZĘCHY, PLAN ZDJĘCIOWY, ASTROTURFING, GERMAŃSKOŚĆ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, WYZWANIE, MOMENT MINSKY'EGO, CHIŃSKA TORTURA WODNA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, TATIZAUR, ZNACZEK, DYPODIA, ZALEŻNOŚĆ, REPREZENTACJA, DRAGANT, FALA, KULCZYBA WRONIE OKO, KASA, ZIARNO, PAPRYKARZ, ŁOŻNIK, FONDUE CZEKOLADOWE, OBRÓT, KAMERA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PREFIKS, CZEREŚNIA, CHERUBIN, MAŁPI GAJ, GERONTOKRACJA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, AKWEN, CYRK LODOWCOWY, BOCIANIE GNIAZDO, CZOŁOWNICA, WANNA, CHORDOFON SZARPANY, ŁASKOTKI, JAGLANKA, GALÓWKA, ROZSZCZEP, CZŁON OKREŚLANY, ŚLEDŹ, BRZYDOTA, POLEW, CIAŁO SUTECZKOWATE, SAMOISTNOŚĆ, MIKROFON KWASOWY, OWAD, DECYGRAM, GAZYFIKACJA, BESSEL, PUNKT ROSY, MELASA, OPOZYCJA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, ORBITA, REZYDUUM, BUCHTA, KARAFKA, SĄD, SZACHULEC, OPŁYW, KERATOPLASTYKA, KRYMINALISTYKA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, RUMIEŃ LOMBARDZKI, BALANGOWICZ, ŁONO, ARANŻER, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, KANTONIERA, MOTYLEK, ROZRUSZNIK, OŚRODEK, JARZENIÓWKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KOTYLION, TŁUMIK, EGZOSZKIELET, SYJAMSKI, WASĄG, BRAMKA, KORUPCJA, NASTAWA, HARISSA, PART, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, WATA, OWOC, GRECKOŚĆ, MYRMEKOFIL, METATEKST, FORMA PÓŁTORALINIOWA, GARNIZON, ABLACJA, MONOGAMIA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, METAMERIA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, EKSTREMOFIL, ZROZUMIAŁOŚĆ, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, CIOS PONIŻEJ PASA, SKAŁA, ŁYSAK, KOMPANIA, FASOLA ZŁOTA, KRYZA, ROŚLINA OKRYWOWA, LOTNISKO, LINA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SZMUGIEL, ALABASTRON, WYNIK, GITARA, GERMANISTYKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, PRACA, TAPETA, OFICJALNOŚĆ, ZASŁONA, RZECZ WNIESIONA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ZAWIESZKA, MEGAMARKET, KIEŁBA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, LIMNOCHARYSOWATE, KAREL, PROMIENNOŚĆ, KORZENIONÓŻKI, SYMETRIA FIGURY, DROGA GRUNTOWA, KLAPECZKA, BOCIAN, PRESKRYPTYWIZM, WIECZNE PIÓRO, PUŚLISKO, BATAGUROWATE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KAPRALSTWO, FERTON, NEKROMANCJA, TOPIALNIA, ELIPSA, PULPIT, BÓR, SMOCZA KREW, DZIANINA, TEOKRACJA, SZOK TERMICZNY, CZARNY PUNKT, ROZBIERALNIA, PROCES FIZYCZNY, LIRA KORBOWA, ŻAKOSTWO, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, MATERIAŁ, ŚWIECA, NIEBIOSY, ?RUTENIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.686 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOR, PO KTÓRYM CIAŁO KRĄŻY WOKÓŁ INNEGO CIAŁA LUB ŚRODKA MASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TOR, PO KTÓRYM CIAŁO KRĄŻY WOKÓŁ INNEGO CIAŁA LUB ŚRODKA MASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORBITA tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORBITA
tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy (na 6 lit.).

Oprócz TOR, PO KTÓRYM CIAŁO KRĄŻY WOKÓŁ INNEGO CIAŁA LUB ŚRODKA MASY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TOR, PO KTÓRYM CIAŁO KRĄŻY WOKÓŁ INNEGO CIAŁA LUB ŚRODKA MASY. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x