CZAS, KTÓRY ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA ZIMĘ O JEDNĄ GODZINĘ W STOSUNKU DO CZASU STREFOWEGO LUB URZĘDOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS ZIMOWY to:

czas, który zostaje przesunięty na zimę o jedną godzinę w stosunku do czasu strefowego lub urzędowego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS, KTÓRY ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA ZIMĘ O JEDNĄ GODZINĘ W STOSUNKU DO CZASU STREFOWEGO LUB URZĘDOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.295

PRONATALIZM, ELANA, KOMA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, LIST OTWARTY, JAMOCHŁON, OBRĘCZ, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, SKRZYDLATE SŁOWO, OKUPACJA, PIERŚCIEŃ, KWAS NAFTENOWY, STRZELBA, SEKTOR NIEFINANSOWY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KOK, KALINA, NEKTAR, GŁĘBSZY, PŁYTKA, OZIMINA, NAJEŹDŹCA, TONAŻ, ŁOM, KŁĘBCZAK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, ŻABOT, KORYFEUSZ, PAZUR, KARŁOWATOŚĆ, UNIZM, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, DUKLA, OGNISKO, NARKOTYK, KAPTUR, RZEKA EPIZODYCZNA, POTRÓJNOŚĆ, BATERIA WODOCIĄGOWA, DZIECINA, NOTABL, HEDONIZM ETYCZNY, HACEL, DZIWNY ATRAKTOR, SŁUCH ABSOLUTNY, ALAN, PIKSEL, TOŃ WODNA, KURONIÓWKA, ORGANDYNA, UT, OCET, NIEOCHRZCZONY, KOMPENSACJA, KOMPILACJA, REN, WATA, POKRYWA, KULTURA MATERIALNA, SYLFIDA, WARZYWO, POWSTRZYMANIE, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, MNICH, KOMISUROTOMIA, CZĄSTKA DZIWNA, NESTOR, KAULIKARPIA, KURZOWIEC, GORSET GIPSOWY, DOROBEK, DANIE CZARNEJ POLEWKI, POWIEŚĆ SCI-FI, GRAF PLANARNY, TRIFORIUM, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, LASONOGI, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, WISZER, OBIEG, WILCZE STADO, MELINA, BYTOWNIT, PLECHA, NERKOWIEC, BABULINKA, TYTOŃ, DEPUTAT WĘGLOWY, KUŚNIERCZYK, PALISADA, KARTA MOBILIZACYJNA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ŻÓŁW MALOWANY, TUSZ, PIEC, KUCHNIA GAZOWA, ADHEZJA, ARABESKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, MENZURKA, NAWÓJ, POLER, STERYLNOŚĆ, KIERUNEK, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, ROZKOSZNIACZEK, GALICYJSKI, LOTERIA PROMOCYJNA, DEKLARACJA, KRYSZTAŁEK, OBYWATEL, MOMENT, TAPIR GÓRSKI, ZWIJARKA, KABOTYN, ZAPINKA, HELIKAZA, CZYŚCIOSZKA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, TRANSEKT, ZRAZOWA, GMT, AUTOSZCZEPIONKA, ALAIN, OBRONA CARO-KANN, TRANSPOZYCJA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, DELFIN AMAZOŃSKI, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, FERROELEKTRYK, OKRĘT TRANSPORTOWY, GAZ OBOJĘTNY, KOSZYK, RUBELIT, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, IGLAK, MIECH, PISMO OKÓLNE, LAKTOWEGETARIANIN, KOSTKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, PAPUGA, LINON, REDINGOTE, WUEF, SMOŁOWIEC, AGENT, KOBIECISKO, OSTATNI, PRZYWÓZKA, KILIM, OBIONE, DRABINOWIEC MROCZNY, NIEISTOTNOŚĆ, PREPERS, KOLCOROŚL, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, FEMTOCHEMIA, ZRAZÓWKA, KOMPRADOR, ĆWICZENIA, ZAĆMIENIE, MARS, MAKATKA, STRZAŁECZKA, RZECZNIK PATENTOWY, PANNUS, ODSTĘP, WELIN, WISZOR, METODA TERMICZNA, LISTA, WIATROWNICA, TANIEC, UWAGA, GNOJOWNIA, WIERCENIE, ZAPORA OGNIOWA, PRZEKĄSKA, HELMINTOLOGIA, KASETA, BAZA TRANSPORTOWA, TAJNE NAUCZANIE, PICUŚ, INTERMEZZO, WYROSTEK BARKOWY, WYDŁUŻALNIK, BAJOS, MEMORANDUM, SPECJAŁ, OKLUZJA, TARADAJKA, WĘZEŁ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, FUCHA, ZAPAS, ŚWIATŁO ZIELONE, PARADOKS GRAWITACYJNY, HISZPAŃSKI, POJAZD SILNIKOWY, DOSTAWCA, MCHY WŁAŚCIWE, PLACÓWKA NAUKOWA, EKLER, AUSZPIK, NIEWAŻNOŚĆ, GADACZ, SAKRAMENTALNOŚĆ, BERCEUSE, PLAN SYTUACYJNY, DIMER, ŻAKARD, KOROZJA BIOLOGICZNA, ETYKIETA, PIELGRZYM, ŚLEPY STRZAŁ, KRWAWNIK, PAREJAZAUR, PIES LEGAWY, HAMERNIA, NACISK, PRZECHYŁ, KANONIK, RELIKWIA, CZECZOTA, EDAMMER, SYMETRIA FIGURY, RĘCZNIAK, MAŁPOLUD, PRACA DOMOWA, ROWER POZIOMY, LUKA STRATYGRAFICZNA, EGOCENTRYZM, OWOCNIK, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, CEBULAK, PODSADKA, GRZEBIEŃ, PODZIEMIE, SĄD POLOWY, PODTRZYMKA, STAL, ŁUCZNIK, POMOST, INWESTYCJA PORTFELOWA, MIT, ODSYP, BENEFICJENT, CZAPRAK, ODPŁATA, POGOŃ ZA RENTĄ, FIAKIER, HELLEŃSKOŚĆ, PACAN, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, PERON WYSPOWY, SUCHOWIEJ, BANNER, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, GNOJOWNIK, GWIAZDA ZMIENNA, KONSEKRACJA, JĘZYK KONGRESOWY, OBMUROWANIE, PODKŁAD, BABOCHŁOP, SPÓJNIK WYNIKOWY, DYNAMIZM, GORZKOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, BASKINA, NADPRZEWODNIK, OKRES INTERGLACJALNY, ŻYWOPŁOCIK, ŚWIĘTOKRADZTWO, AUDIOBUS, ROZKŁAD, KULT, WIERZCHOŁEK KORZENIA, POJAZD KONNY, TRINIA, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, RECITATIVO, MEDALION, WINIETA, WAFEL, KRATER, EGZEMPLARZ SYGNALNY, PIWONIA, FLAGSZTOK, POCIĄG DROGOWY, NIEDŹWIEDZIE, PŁUG KOLEŚNY, PARÓWKA, CZAS, LEWICOWOŚĆ, TONAŻ, NIEWIERNOŚĆ, ?KOMPUTER DOMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.295 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS, KTÓRY ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA ZIMĘ O JEDNĄ GODZINĘ W STOSUNKU DO CZASU STREFOWEGO LUB URZĘDOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAS, KTÓRY ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA ZIMĘ O JEDNĄ GODZINĘ W STOSUNKU DO CZASU STREFOWEGO LUB URZĘDOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS ZIMOWY czas, który zostaje przesunięty na zimę o jedną godzinę w stosunku do czasu strefowego lub urzędowego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS ZIMOWY
czas, który zostaje przesunięty na zimę o jedną godzinę w stosunku do czasu strefowego lub urzędowego (na 10 lit.).

Oprócz CZAS, KTÓRY ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA ZIMĘ O JEDNĄ GODZINĘ W STOSUNKU DO CZASU STREFOWEGO LUB URZĘDOWEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZAS, KTÓRY ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA ZIMĘ O JEDNĄ GODZINĘ W STOSUNKU DO CZASU STREFOWEGO LUB URZĘDOWEGO. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x