Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POROZUMIENIE, W RAMACH KTÓREGO SPRZEDAJĄCY PRZYJMUJE CZĘŚĆ ZAPŁATY W FORMIE PIENIĘŻNEJ, A CZĘŚĆ W FORMIE TOWARÓW LUB USŁUG

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA KOMPENSACYJNA to:

porozumienie, w ramach którego sprzedający przyjmuje część zapłaty w formie pieniężnej, a część w formie towarów lub usług (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POROZUMIENIE, W RAMACH KTÓREGO SPRZEDAJĄCY PRZYJMUJE CZĘŚĆ ZAPŁATY W FORMIE PIENIĘŻNEJ, A CZĘŚĆ W FORMIE TOWARÓW LUB USŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.463

TRZYDZIESTY PIERWSZY, WAGA, ROZŁÓG, WIOSŁO, MANICA, FALANGA, BABKA, CZAS PRZESZŁY, PRAŻMO, GERBEREK, OWADZIARKI, PARASOL, TENDENCJA ROZWOJOWA, BRĄZOWNIK, OBŁĄKANY, NAFCIARSTWO, NAWA BOCZNA, AREA, BRYTFANKA, PRZEBUDOWA, ZAPORA SIECIOWA, PLEUSTOFIT, CHARAKTER, ROZKŁAD, MAPA WYOBRAŻENIOWA, HALOFIL, ODTWÓRSTWO, PSYCHUSZKA, KOALICYJKA, KREWETKA WIŚLANA, KSIĘŻNICZKA, REMONT BIEŻĄCY, OKRĘT ESKORTOWY, CIASTO, CHOROBA DZIEDZICZNA, CIĘŻKIE DZIAŁA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, MIEJSCE, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, KALENDARZ KOŚCIELNY, ANTYBIOTYK, KOLOR PEŁNY, WŁOSIE, SZEŚĆSETKA, RENTA INWALIDZKA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, PRĄTNIKOWCOWE, OWOCNIK, SALTAZAUR, PROPAROKSYTON, WYDATKI KONSUMPCYJNE, BLOCZEK, KURTYNA, KLOPSIK, PUPCIA, KAMIEŃ OBRAZY, MAŁY CZŁOWIEK, TAJSTRA, ANTYKWARK, WYROCZNIA, KUDŁACZ, BARBAKAN, KOSZÓWKI, OŚCIEŻE, FIRANKA, PACHWINA, GRAB, NIEWIERNOŚĆ, ZAOPATRZENIE, KĄPIEL, REALIZM, DOGRYWKA, WITACZ, PALIUSZ, PLECIONKA, KIJEK, KRATKA, EMPIREUM, PERUKARNIA, KOJEC, MADEJOWE ŁOŻE, PODUSZKA POWIETRZNA, LUWERS, BEZRĄBEK, OFERTORIUM, DOLNA SAKSONIA, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, FRAMUGA, LINIA PRZEMIANY, FASCYNATOR, PROTEZA, STOPA LĄDOLODU, PIERWSZOŚĆ, KLAPKA, HELIKAZA, RURA ODPŁYWOWA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, CZĘŚĆ, METR, WERYSTA, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, HEBRAJSKI, PODSTRONA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, INTERWENCJA, ROZBRATEL, ODCINEK, FAZA, METADANE, TERMOREGULATOR, KŁĄB, LEMIESZ, STROBILANT, SIŁA, NERWICA SPOŁECZNA, DALEKOPIS, AKT, KURS, MAHOŃ, STOSINA, BLISKOZNACZNIK, DIAKRYT, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, STACJA ROZDZIELCZA, ODPOWIEDŹ, PUBLIKACJA ENCYKLOPEDYCZNA, WGŁOBIENIE, KONFRONTACJA, PORCELANKA, MOSKALIK, WOLE, ŁOJÓWKA, MŁOTEK, REJKA, OSOWIAŁOŚĆ, OBSŁUGA, AUTOBUS CZŁONOWY, OBRÓT, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, DZIAŁANIE, PANOCZEK, WÓZKOWY, WYTWÓR, ERUPCJA, ASOCJACJA, KOPUŁA, FORMACJA, MODERATOR, MUSZLA, OBIEKTYWIZM, WIELKA JEDNOSTKA, OPTIMUM EKONOMICZNE, SCYT, ZAWIESZKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, DZIECIACZEK, INWESTOR, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ANEKSJA, GUZ, TINGEL, OBRAMIENIE, TĘCZA, GUMKA, DEMOBILIZACJA, CYBUCH, NOGAWICA, JASKINIA LODOWA, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, PAPIER BEZDRZEWNY, CHODZĄCY TRUP, NAGŁOWIE, TRAKTACIK, SPEKULACJA, BACYTRACYNA, GAD, BIEGUN, KISZKA STOLCOWA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, TRZECI PLAN, DRAMATURGIA, ZAŚPIEW, ARKUSZ POETYCKI, WODNIAK, SKRZYNIA BIEGÓW, KREWETKA PŁYWAJĄCA, ELEMENT, KANCONETA, ZGINIĘCIE, PIĄTKA, LEK MOCZOPĘDNY, WOREK, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KAND, MANIOK, BETONKA, PROFESJA ZAKONNA, OSTOJA, PŁÓD, ROBUSTA, AKOMPANIAMENT, GEN SPRZĘŻONY, PRĄTNIK ALPEJSKI, FOSFORYT, PUBLIKACJA, MATNIA, NASŁUCHOWIEC, MAŁOPOLSKOŚĆ, LIST KREDYTOWY, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, ORATORIUM, KOTYLION, RANA POSTRZAŁOWA, NASTĘP, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, TALERZ, ZASOBY OPERATYWNE, PROTEKCJONIZM, SZORY, DRUK ULOTNY, KOHORTA, MARAN, NACZYNIE, DYMA, KANAŁOPATIA, ODEZWA, DOM PRZYSŁUPOWY, WEKSEL WŁASNY, GMINA GÓRNICZA, BEŁT, CANZONA, NIERUCHOMOŚĆ, LITERATURA FAKTU, OPODATKOWANIE, MACZANKA, MOKIET, OTOK, TECZKA, PAŃSZCZYZNA, PALINGENEZA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, POLIPTYK, MIMEOGRAF, PRZĄŚNICA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, RETARDACJA, DASZEK, KASZTELAN, AKCIK, WILCZA PASZCZA, CECHA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SPUSZCZANIE, SKWAPLIWOŚĆ, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, CHINY WSCHODNIE, KOSMOGONIA, PISAK, PODRODZAJ, NOWENNA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, RZEZAK, SALCESON, POLITYKA PIENIĘŻNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KOŁO, DUM-DUM, FISZUTKA, TWARZOWIEC, PÓŁKULA, ŁAWA KOMINIARSKA, PRZEKUPSTWO, SKÓROSKRZYDŁE, GRÓDŹ, TRIO, STARA MALUTKA, SAMOOKALECZENIE, SZPILKOWE, KIŚCIEŃ, OBRÓT HANDLOWY, KREDYT PREFERENCYJNY, INWALIDA WOJSKOWY, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, WYRÓB MEDYCZNY, BISEKSUALISTA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, LEKTYNA, OBELISK, WERANDA, JEDWAB, CUG, WYMIANA, RZEKA CHWILOWA, SZTYFT, PIKADA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DZIEDZICZENIE, SZABAŚNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: porozumienie, w ramach którego sprzedający przyjmuje część zapłaty w formie pieniężnej, a część w formie towarów lub usług, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POROZUMIENIE, W RAMACH KTÓREGO SPRZEDAJĄCY PRZYJMUJE CZĘŚĆ ZAPŁATY W FORMIE PIENIĘŻNEJ, A CZĘŚĆ W FORMIE TOWARÓW LUB USŁUG to:
Hasło Opis krzyżówkowy
umowa kompensacyjna, porozumienie, w ramach którego sprzedający przyjmuje część zapłaty w formie pieniężnej, a część w formie towarów lub usług (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA KOMPENSACYJNA
porozumienie, w ramach którego sprzedający przyjmuje część zapłaty w formie pieniężnej, a część w formie towarów lub usług (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x