OBRAZ UZYSKANY W WYNIKU ROZŁOŻENIA ŚWIATŁA NIEMONOCHROMATYCZNEGO NA SKŁADOWE O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FAL (RÓŻNYCH BARWACH), NP. ZA POMOCĄ PRYZMATU LUB SIATKI DYFRAKCYJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDMO OPTYCZNE to:

obraz uzyskany w wyniku rozłożenia światła niemonochromatycznego na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach), np. za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ UZYSKANY W WYNIKU ROZŁOŻENIA ŚWIATŁA NIEMONOCHROMATYCZNEGO NA SKŁADOWE O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FAL (RÓŻNYCH BARWACH), NP. ZA POMOCĄ PRYZMATU LUB SIATKI DYFRAKCYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.106

CYKL WYDAWNICZY, ODDANIE, MADAME, ALABAMA, WŁOCHACZ, TARPAN, CIEMNICA, PASSACAGLIA, KAMIEŃ NERKOWY, RABA, DZIESIĘCINA, JARZĄB, KOSMOGONIA, OWOC, PUNK ROCK, ZACIERKA, POROST, PELA, DOLARÓWKA, STOMIA, JAMRAJ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PŁAWA, MIĘCZAK, PODTYP, ZBRODNIA STALINOWSKA, BALDACH, WYPALANKA, INTERGLACJAŁ, TARANTELA, BICZ BOŻY, KASZKIET, SUBEMITENT, CZARTER, ADHEZJA, TUNICZKA, WELUR, DOBÓR GENETYCZNY, RÓW, KWAS, ROGALIK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PATRONKA, DYMARKA, BANIA, TRUBADUR, MATNIA, CELOZJA, PRZEWŁOKA, SZCZYT, STEPOWANIE, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, PROCH, KAPSLA, GLIKOGENOZA TYPU III, LUNETA, POLAN, AKROLIT, GALASÓWKA, REJESTR, SABOTY, TERMOS BUFETOWY, CONCEPT ART, CHRYJA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KOPROFIL, WANNA, MISIO, TARAS, KASZKIET, WŁOSY TETYDY, ZAPRZĘG, FONOGRAM, HRABIANKA, ZIEMIA NICZYJA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, WIDZENIE PRĘCIKOWE, KŁOSEK, SYLWETA, EGZORCYZM, BAGAŻÓWKA, HAMULEC RĘCZNY, UKŁAD OPTYCZNY, ĆWIERĆ, KIJ, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, PLOTER PŁASKI, STAN DEPRESYJNY, NIEPOKALANEK MNISI, SIEKANIEC, WIELKA JEDNOSTKA, POŚCIELÓWKA, SUPPORT, AMPUTACJA, PERSONA, NADLOTKA, POJAZD SPECJALNY, SZCZELINA LODOWCOWA, KÓZKI, KĄPIEL OŁOWIANA, OLEJEK ETERYCZNY, WOLTAŻ, TEŚCIK, KUCHENKA, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, DACH ŁAMANY, KORYTO RZEKI, BUŁKA WYBOROWA, KORZENIONÓŻKI, ZAŚLEPIENIE, NIEOBLICZALNOŚĆ, PRZERYWACZ, GOL, NUMEREK, ZIARENKO, POCHODNIK, KONNICA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, POLIURETAN, OSAD, APORT, RELIKT, MIĄŻSZ, JAD PSZCZELI, PRAWDA, KELT, AMFIDROMIA, TRESKA, HIPERTONIA, WIELKOŚĆ, ŚWIATŁO, LISTEK, KOSKINOMANCJA, APARAT, AZOLLA, RUMSZTYK, MUZYKA PROGRAMOWA, KLASZTOR, TOUROPERATOR, REHABILITACJA, ORLĘ, MIEJSCE, BAGIENNIK OBŁY, RAMA, GALA OPEROWA, HAFT ŁAŃCUSZKOWY, ZMOTORYZOWANY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, TRZĘSIENIE ZIEMI, SPOTKANIE MODLITEWNE, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, KOLUMNA, KORYTARZ, FARMAKOTERAPIA, GALASÓWKA, PASZTET, SUKCESIK, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, JOSE, MSZA, PROWENIENCJA, ANTELAMI, PUNKT ŚWIETLNY, BOZIA, TARLATAN, DZIURA, KĄT PROSTY, DEZABIL, PLEBISCYT TERYTORIALNY, PATROLOWIEC, SMILEY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, MATRYKUŁA, WRAK, PŁOMYK, DEZINTEGRACJA MROZOWA, BEZIDEOWOŚĆ, CELIBAT, EDAM, TARATAJKA, LASKOWANIE, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, LINA, TERAPIA HOLOTROPOWA, SIEDLISKO, KORKOWIEC, MOHRG, ALT, PÓŁWYSEP, INDEKS RZECZOWY, EKLEKTYZM, MONA, PŁOMYCZEK, LADA, DIAKONIA, POTWÓR, POSADZKA, SAKSAUŁ, ŁAJNO, PAROBEK, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, TOKSYNA SINICOWA, KUPA, OPRYSZCZKA, WYŚWIETLARNIA, PEWNIAK, WĄSONÓG, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KAMIENNIK, MOSTEK KAPITAŃSKI, NAZWA HANDLOWA, WAMPIR, WITTE, METAL NIEŻELAZNY, CIĄGI, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, OBRZMIENIE, PRZESZCZEP KOSTNY, WYŁAWIACZ, APANAŻE, HELIOSKOP, REDA, TONGA, MINOWIEC, STOWARZYSZENIE, CIS, PROFIL KAUZALNY, KINO DROGI, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, CIAŁKO ZIELENI, KARP BEZŁUSKI, SKRÓT, GRAB, KAWAŁ, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KURACJA UDERZENIOWA, DZIANET, ADIANTUM ROZWICHRZONE, FONDUE, DEKLARANT, CZAJKA, POTENCJAŁ DYFUZYJNY, POWTÓRZENIE, ROŚLINA OKRYWOWA, OPONENT, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KOTLET SCHABOWY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, BURKA, WIĆ ROŚLINNA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, JACHT, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ŁAŃCUCH, SZPILKA, PŁOMYK, PORTUGALSKI, OKRES, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KONCERT ŻYCZEŃ, SPULCHNIACZ, KANCELARYZM, WANIENKA, IMPAST, BRZDĄC, ROŚLINY ZARODNIKOWE, POZYCJA TESTOWA, MIKROMIERZ, MIZOPEDIA, HISTORIA, WAMPIREK, BOCIANIE GNIAZDO, HEGEMON, CÓRKA ŚMIECIARZA, GOLEC, PRĄTKI ATYPOWE, RYNKOWOŚĆ, KOMENDA, SPŁONKA, BUT, WIERZBINA, STOPIEŃ, POJAZD LATAJĄCY, MEMBRANA, WOLNY STRZELEC, WAGON, PRACA DOMOWA, SALSA, KOMORA GORĄCA, KOMPENSACJA, TYPOLOGIZACJA, METYS, ROŚLINA ZIELNA, REN, SYLWETA, KOTEW, KOSTKA, ?KABARET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.106 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ UZYSKANY W WYNIKU ROZŁOŻENIA ŚWIATŁA NIEMONOCHROMATYCZNEGO NA SKŁADOWE O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FAL (RÓŻNYCH BARWACH), NP. ZA POMOCĄ PRYZMATU LUB SIATKI DYFRAKCYJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ UZYSKANY W WYNIKU ROZŁOŻENIA ŚWIATŁA NIEMONOCHROMATYCZNEGO NA SKŁADOWE O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FAL (RÓŻNYCH BARWACH), NP. ZA POMOCĄ PRYZMATU LUB SIATKI DYFRAKCYJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDMO OPTYCZNE obraz uzyskany w wyniku rozłożenia światła niemonochromatycznego na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach), np. za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDMO OPTYCZNE
obraz uzyskany w wyniku rozłożenia światła niemonochromatycznego na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach), np. za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej (na 13 lit.).

Oprócz OBRAZ UZYSKANY W WYNIKU ROZŁOŻENIA ŚWIATŁA NIEMONOCHROMATYCZNEGO NA SKŁADOWE O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FAL (RÓŻNYCH BARWACH), NP. ZA POMOCĄ PRYZMATU LUB SIATKI DYFRAKCYJNEJ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OBRAZ UZYSKANY W WYNIKU ROZŁOŻENIA ŚWIATŁA NIEMONOCHROMATYCZNEGO NA SKŁADOWE O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FAL (RÓŻNYCH BARWACH), NP. ZA POMOCĄ PRYZMATU LUB SIATKI DYFRAKCYJNEJ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x