MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODLEWARKA to:

maszyna przemysłowa, za pomocą której wykonuje się odlewy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODLEWARKA

ODLEWARKA to:

w drukarstwie: maszyna do odlewania czcionek, część monotypu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.647

NIESUBORDYNACJA, PRZYZWOITOŚĆ, RABV, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SUBRETKA, SZCZĘŚCIARA, CZESKI, RADIACJA ADAPTACYJNA, KOTYLION, HIPOPOTAMOWATE, KWASOWĘGLÓWKA, MIĘSOŻERCA, ZAKOPCENIE, STRATYFIKACJA, NIEBOGA, KWADRAT MAGICZNY, LOTERIA FANTOWA, BRZOZA, GWIAZDARZ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PŁUCZKA, GARDEROBIANA, BIAŁY TRĄD, SZYNION, PORZĄDEK, PŁUG TALERZOWY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, OSOBA TRZECIA, ROBEREK, CZYSZCZALNIA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, FORMA, POPRAWA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KONFLIKT SEROLOGICZNY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, KASTRAT, BOBIK, APPELLATIVUM, WAMPIREK, MASZYNA CIEPLNA, TRANSFORMACJA FALKOWA, KRÓTKOWIDZTWO, KANAPKA, BEZKRĘGOWIEC, FREZARKA GLEBOWA, GOBELINIARZ, MAGICZNOŚĆ, LAIK, SARKOFAG, HYBRYDYCZNOŚĆ, ODLEWNIK, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, FECJAŁ, PISMO NUTOWE, DZIUPLA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, TAŚMA PRODUKCYJNA, MIRAŻ, NAWALANKA, POTNICA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SAMOOBRONA, DZIEWIĘTNASTKA, OGON, HALOGENOWODÓR, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, STOLIK, CENTRALNE, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, DYWIZJA, SĄD GRODZKI, APOKRYFICZNOŚĆ, ALFABET GRECKI, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, MOL, HURYTA, CHWALBA, GRYZIPIÓREK, API, AUTOBUS CZŁONOWY, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PÓŁOKRĄG, CHOROBA BUSCHKEGO, ŚMIETANKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, APATIA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, ALFABET MORSE'A, INFLACJA UKRYTA, CHOROBA RITTERA, AKCJA IMIENNA, ZAPRZĘG, CYBERPUNK, KAWA ZBOŻOWA, KOŃ TRAKEŃSKI, KRATKA ŚCIEKOWA, PĘD, WYBUCHOWOŚĆ, FLOKUŁY, ODŁAM, KONSERWARNIA, SUPRESJA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, ANUCZIN, ROZSZCZEP WARGI, CZAS, REJESTRACJA, RACHUNKI, CLAUSULA, TOLERASTIA, ZATYCZKA DO USZU, RAKI, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, PAPILOTKA, AKADEMIA, ADHEZJA, RESTAURATOR, SEKTOR, DJ, MIGRACJA PLANETARNA, RÓŻANIEC, ENERGIA GEOTERMICZNA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, STYGOFIL, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, WYCISK, DOLAR ETIOPSKI, MAMUT KOLUMBIJSKI, LODOWICA, BŁAZENEK, RECEPCJA, WYTAPIALNIA, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ZŁOTA KSIĘGA, DRAPAK, EWANGELIA, TABU MILCZENIA, PUZZLE, CZAKRA, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, ZASTÓJ ŻYLNY, NIEUNIKNIONOŚĆ, SZAMOTANINA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, ŚLEPOTA KOROWA, CHEMIA, POMPA GŁĘBINOWA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, CANZONA, STANOWISKO, SŁUŻBA KOŚCIELNA, SKORUPIAKI, WIELKI WYBUCH, AZYL, ODDANIE, SPRZĘŻNICE, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, TRIAL ROWEROWY, KOSZATNICZKA, PÓŁROCZNIK, ZWYŻKA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PAPILOT, FILEMON BLADY, PERKOZ DWUCZUBY, ERUPCJA, NAPŁYW KORZENIOWY, NOZOLOGIA, KERATOPLASTYKA, KULTURA WIELBARSKA, LITOGRAFIA, SZATAN, PENTIMENTO, HYDROFOB, PODWÓJ WIELKI, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, KRYSZTAŁ, BIURO PERSONALNE, NIECZUŁOŚĆ, OZONOSFERA, PRÓG BÓLU, MIĘDLARKA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, KRAINA, FISZA, BUDOWLA CENTRALNA, LIGNINA, PODKATEGORIA, ZIELE, PREFEKTURA MIEJSKA, MAPA FIZYCZNA, HARAD, SSAK, KATEGORIA URZĘDNICZA, PARTIA WIEDEŃSKA, STYLIKOODWŁOKOWE, REKIN CHOCHLIK, PALEOPATOLOGIA, INŻYNIER DUSZ, ZJAWISKO SEEBECKA, PRZYGOTOWALNIA, LIŚCIOZWÓJ, CIUCIUBABKA, MAMUT WŁAŚCIWY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OKULISTA, ROBOTNIK BUDOWLANY, PIZOID, DESOCJALIZACJA, SADZE, TRENER, KWADRATURA, WALCOWNIA GORĄCA, PREPPER, BUCZYNA NIŻOWA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, RYCERZ-ROZBÓJNIK, PERSONA, POJAZD GĄSIENICOWY, WESTA, ODEZWA, BĄK, REKULTYWACJA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, WATA CELULOZOWA, WYLEW, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, KWAS KAMFOROWY, KOLONIA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, ZOBOJĘTNIANIE, MIEDNICZKA, DWUFAZOWOŚĆ, SOS MALTAŃSKI, SYFON, CONCEPT ART, WARSTWA KOLCZYSTA, ANUSZKIEWICZ, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, APLIKANT ADWOKACKI, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SZOTRING, ANTYKWARNIA, CZOPUCH, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WSKAŹNIK, PIEC TYGLOWY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, ŻÓŁWIE MUŁOWE, TRAKTAT SOJUSZNICZY, DEKLINACJA NIJAKA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, GEOFIT RYZOMOWY, STREFA TROFOLITYCZNA, LUNETA, OKRES INTERGLACJALNY, AWIACJA, ZIOMKOSTWO, LAWA PODUSZKOWA, WYNIOSŁOŚĆ, WIEŚ, MEDIALNOŚĆ, CHOROBA RUBARTHA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, NIEŚMIAŁOŚĆ, MIKROMACIERZ DNA, BAR MLECZNY, STROLLER, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, CZERPAK, WARSTWA OZONOWA, SZEPT, RAKSA, FRYZ, WARZYWO KORZENIOWE, TELETECHNIKA, ISLANDZKI, WIR, CYKL MIESIĘCZNY, ALWALKERIA, DOMOWINA, PODMIOT ZBIOROWY, GRÓD, PODKŁAD, NOGAJOWIE, PRESTIŻ, KAPELUSZ PANAMSKI, ABSURD NAZWOWY, STAW SKOKOWY, BABILOŃSKI, ?FIKCJA LITERACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODLEWARKA maszyna przemysłowa, za pomocą której wykonuje się odlewy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODLEWARKA
maszyna przemysłowa, za pomocą której wykonuje się odlewy (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x