MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODLEWARKA to:

maszyna przemysłowa, za pomocą której wykonuje się odlewy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODLEWARKA

ODLEWARKA to:

w drukarstwie: maszyna do odlewania czcionek, część monotypu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.647

BUCHTA, THINK TANK, CHOROBA THOMSENA, EKONOMIA POZYTYWNA, OKRES WEGETACYJNY, MIESZAK, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, TANAGRYJKA, WYKONAWCA, OKOŃ, DODAJNA, PRZESTRZEŃ STANU, PRĄD ZMIENNY, ASPOŁECZNOŚĆ, ROŚLINA NASIENNA, ARABESKA, UBYCIE, BROSZA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KWOTA BAZOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, RYMARSTWO, CYKL ASTRONOMICZNY, KABOTYŃSTWO, BAZYLIKA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, SZOK POPORODOWY, GROTESKA, WOJEWODA, SAMOŁÓWKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, REALIZM NAIWNY, PODLIZUCH, CHOROBA OLLIERA, PUNKT ROSY, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KROKIET, RURKOZĘBNE, POWIEŚĆ KRYMINALNA, ZAPŁON ISKROWY, TRZEŹWOŚĆ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, NADKRWISTOŚĆ, AFILIACJA, GOLARZ, TORNADO SATELICKIE, POLEMIZATOR, SPŁYW, NEWTON, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, REWIZJONIZM, WIBRACJA, PRZEWIJAK, POJNIK, AMAZONKA, BŁĘDNIK KOSTNY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, EROS, GEODEZJA OGÓLNA, KOLONIA, UKRYCIE, DŻEZ, BLOK STARTOWY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, UKRES, CEWKA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, SAMOZAPALENIE SIĘ, BASEN, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, DESIGNER, OPÓR WZNIESIENIA, NĘCISKO, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, PRZENOŚNIK CIECZY, WĘŻOWNIK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, ADVOCATUS DIABOLI, PEDOSFERA, RYSUNKI, JEZIORO SUBGLACJALNE, BRONCHOGRAFIA, TAŚMA, FORMIERKA, WYROSTEK RZĘSKOWY, DZIWERÓWKA, LEMIESZ, MOTYW, ŁĄKOTKA, POMIOTŁO, FIVE O'CLOCK, DYSCYPLINA KLUBOWA, SZPARA POWIEKOWA, EXPAT, DYKTAT, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, TECHNIKA KLASYCZNA, MOTYLEK, CARILLON, FRAMUGA, ZWORKA, GATUNEK AGAMICZNY, SINGEL, KONFESJA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ZAGNIEŻDŻENIE, TAUTOLOGIA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, SZMATA, SOCZEWKA FRENSELA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, EDOMETR, SMOLEŃSK, NOZDRZE TYLNE, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, JUDASZ, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, SZPIK KOSTNY, SŁOMIANY ZAPAŁ, NAUKOWIEC, CYKL ZEGAROWY, GRA, WYCIĄGARKA, BEZWŁAD, KLOZET, KRÓLICZARNIA, POLITYK, ODLEWNIA, PODPALENIE, FUNKCJA BORELOWSKA, HIPNOTYK, MONOPOL, CEROWNIA, NAUKI GEOLOGICZNE, POKRZYK, FENEK, TRZPIEŃ, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, OBÓZ ZAGŁADY, ŚCIĘCIE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PERLICZKA, WALCOWNIA ZIMNA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, MILITARYZM, ARYTMOMETR, KIBLA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, BURZYK SZARY, NAKTUZ, CUKIER, ENERGIA WIATROWA, ANARCHISTA, KANTORAT, KOLAGENOZA, PŁETWA, DZIELNICOWY, INDOEUROPEJCZYK, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, STAROŻYTNIK, ANTROPOLOG KULTURY, LOTERIA FANTOWA, SOFISTA, PRZYBYTEK, UNIWERSUM HERBRANDA, WYWÓZKA, MASELNICZKA, KIJ, SAMIEC, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, POSTRZELENIEC, TRYJER, NAWALANKA, STARÓWKA, ZBROJA NIEMIECKA, OPENER, PASIAK, MUSZLA KLOZETOWA, MONTAŻYSTA, CZYNNIK SYTUACYJNY, ZAMRÓZ, MASZYNA LICZĄCA, POSTRZEGALNOŚĆ, MECHANIKA PŁYNÓW, RAJTUZY, NUMERACJA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, EKRANOPLAN, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, KATSUDON, SOCZEWKA, PODWIELOKROTNOŚĆ, ADAPTACJA, DŻIHAD, DĘTKA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, MONOCHROMATYZM, ŁOPATECZKA, KOMETKA, MOŻNOŚĆ, DYSTYCH, SURF, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, SIEROCTWO SPOŁECZNE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KORONKARZ, OPROWADZACZKA, ADWENTYZM, ZWODNICZOŚĆ, EN GRISAILLE, MACHANIE RĘKĄ, PASIECZYSKO, OKRĘT LOTNICZY, PODKOWA, DECERNAT, ANALIZA, BANKRUT, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ZAMSZ, NIEOPANOWANIE, ART DECO, OGNISKO, ALGI, OFENSYWA, ŻWAWOŚĆ, RUSZT, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, GLORIA, NAROST, BIEGACZ, BALONET, KOPROFAG, CYRK, KOLEGIUM, MENUET, ILLOKUCJA, ERA, PAŃSTWO UNITARNE, PAT LEGISLACYJNY, PATRIARCHALIZM, INFORMACJA, CHOROBA FAHRA, OSOBOWOŚĆ, NASTRÓJ ROJOWY, PSYCHOMANIPULACJA, RÓŻA PUSTYNI, NEUROLOGIA, WOREK REZONANSOWY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, ARENA, NIEREGULARNOŚĆ, KOCIOŁ, REMIS, BEZPROBLEMOWOŚĆ, RICERCAR, ZASTRZYK, KULTURYSTYKA, WOREK, RZEŹBA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, POCIĄG OSOBOWY, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, BUSINESSMAN, SESZELKOWATE, LAUFER CZARNOPOLOWY, ROTACJA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, MATNIA, WIRUS, WŁÓKNO, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, PRZEŻUWACZE, STRÓJ GÓRALSKI, OSOBA TRZECIA, CHOROBA RITTERA, ZEW, SZATA GRAFICZNA, CZIROKEZKA, DESPOTYZM, NAWIS, NOWICJAT, OBCHÓD, GRUPA, SEKRETARZ, IZBA ADWOKACKA, ZEGAR KWARCOWY, ZASTANOWIENIE, OPIEKA SPOŁECZNA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, EKSPEDYCJA, MOTYLEK, WCIOS, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ?KOLBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODLEWARKA maszyna przemysłowa, za pomocą której wykonuje się odlewy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODLEWARKA
maszyna przemysłowa, za pomocą której wykonuje się odlewy (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONUJE SIĘ ODLEWY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast