ODMIENNY IMIESŁÓW TWORZONY OD CZASOWNIKA W CZASIE PRZESZŁYM, WYRAŻA PODDAWANIE SIĘ JAKIEMUŚ DZIAŁANIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIESŁÓW BIERNY to:

odmienny imiesłów tworzony od czasownika w czasie przeszłym, wyraża poddawanie się jakiemuś działaniu (na 14 lit.)IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY to:

odmienny imiesłów tworzony od czasownika w czasie przeszłym, wyraża poddawanie się jakiemuś działaniu (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIENNY IMIESŁÓW TWORZONY OD CZASOWNIKA W CZASIE PRZESZŁYM, WYRAŻA PODDAWANIE SIĘ JAKIEMUŚ DZIAŁANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.923

OBRONICIEL, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PRZEKŁADANIEC, ACHAJA, EKOLOGIA, STRÓJ HISZPAŃSKI, SZPANERSTWO, TAMANDUA, KORYTO, PILARZ, ROPA, NAUKA, SYGNAŁ CYFROWY, WĘZEŁ WINDSORSKI, SMOCZEK, SIŁACZ, HETEROMORFIZM, ZŁOTOWŁOSA, ZWORKA, ZĘBNICA, KONSONANS, EMMERSON, OBLITERACJA, KAPISZONÓWKA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, ADRES INTERNETOWY, MARKGRAF, JAŁOWNIK, DZIADZIENIE, OCZKO W GŁOWIE, STYLIKOODWŁOKOWE, SOCJOBIOLOG, WYZIEWY, RZADKOŚĆ, NOWOGWINEJKA, PATENA, IZBA, NAPÓR, ORBITA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, OKOWITA, KONTRGAMBIT WINAWERA, ABSURD NAZWOWY, NAWALANKA, OBIEG PIENIĄDZA, GORE-TEX, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, KONIEC, PRZEDMIOT, WOJEWODA, KAMIKAZE, ZARYCIE NOSEM, PULSACJA, TRZMIEL DRZEWNY, DACH MANSARDOWY, FAZA, KOCIEŁ, CZYRAK GROMADNY, MARMURKOWANIE, ADMINISTRACJA SKARBOWA, EROZJA GENETYCZNA, OTWARTOŚĆ, APLIKACJA, LABORANT, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, MIESZALNIK, POMIDOR, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KOSIARKA ROTACYJNA, NIEBACZNOŚĆ, SZEWNICA BZÓWKA, GOSPODARKA RABUNKOWA, TUKAN, ZŁUDNOŚĆ, JELEŃ SCHOMBURGKA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, ELEKTROCHIRURGIA, MAK NIEBIESKI, ŚWIR, PRAWO DŻUNGLI, MIĘTA, PRZEWIJAK, NARYS KWIATOWY, GOBELINIARZ, KULCZYBA, ETIOLOGIA, ANTYCIAŁO, MOPS, BOROWODOREK, WÓDKA, REFREN, KOKLUSZ, WAN, NIESZLACHECTWO, AGNOZJA CZUCIOWA, PŁYN NASIENNY, GARNIZON, EPILEPTOLOG, UPADEK, ENCYKLOPEDYSTA, SZPRYCA, BIOSFERA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KACZUSZKA, CHRONOLOGICZNOŚĆ, FILOLOGIA NIEMIECKA, TURBINA CIEPLNA, PAJĄCZEK, SKAŁA OSADOWA, WAŁ, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, PEŁZAK, MAGNESIK, JAŚ WĘDROWNICZEK, FALA, APTAMER, SANDINISTA, TYKA, EKONOMISTA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KRATOWNICA, KURIER TATRZAŃSKI, BOTULIZM DZIECIĘCY, KLIMAKS, RYNEK HURTOWY, SWAWOLNIK, POJAZD LĄDOWY, SKOCZKOWE, KWARTET SMYCZKOWY, FORUM, ZAPOJA, KRONIKARZ, DROGA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, ODSZCZEPIEŃSTWO, TEREBINT, TERGAL, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ZWIĄZANIE SIĘ, SIŁACZ, PIASEK BĄBLOWCOWY, KORKOWE, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ROBAK, RELIGIOZNAWCA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ANTARKTYKA, POŻEGNANIE, EGZOTYK, SEMANTYKA LEKSYKALNA, SĄD KAPTUROWY, SALWINIOWCE, NISKOŚĆ, SAMOUK, NAUKI O POZNANIU, SEZON REGULARNY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, STWIERDZENIE, KOPERCZAKI, ŁĄKOTKA, DZBANEK DO ŚMIETANY, BANK INWESTYCYJNY, NORMANDZKI, ENERGETYKA CIEPLNA, PEREŁKA, TOCZENIE, POKER DOBIERANY, ODĘCIE, CZASOPISMO TEMATYCZNE, SENAT, CYTOARCHITEKTONIKA, EKSPAT, PODPALENIE, LOJALISTA, DULKA, MŁYNEK DO ODPADÓW, PŁYTA, FALKA, SAŁATA, NOZDRZE TYLNE, LUNETA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, RAKSLOT, RYBY DRAPIEŻNE, DRZWI PRZESUWNE, TABUN, FOTEL OBROTOWY, BRUDNA ROBOTA, SAMOŁÓWKA, DYFUZOR, SUBEMITENT, TYK, SZEŚĆSETKA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ALDROWANDA, SPOŁECZNE, CERATOFYLLID, KAJMAN OKULAROWY, MALARSTWO OLEJNE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MUSZLA KLOZETOWA, URODA, SALOWA, UKŁAD HAMULCOWY, MATE, SŁUPOZĘBNE, KOŁEK, NATRĘT, DRAPIEŻCA, CZKAWKA, EMBARGO, RUCH RELIGIJNY, BOCZNIAK, PLUJKA, WOSKOWNIA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, UKŁAD PIASECKIEGO, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, GAŚNIK, MOBIL, DEFICYT, ACYDURIA MEWALONIANOWA, CUKIERNIA, DRIP, POCIĄG POSPIESZNY, KATOLICKOŚĆ, ANKIETOWANY, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, AKUSTYKA, PACZKA, DYSTANS, PATYK, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, GATUNEK KATADROMOWY, GIL, PARZONKA, ŚPIWÓR MUMIA, TEORIA GRAFÓW, EKRANOPLAN, SKÓRA WŁAŚCIWA, DZIADZIENIE, SZKOŁA, ŻABA ŚMIESZKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SERNICA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, BAŚNIOWOŚĆ, SEKWOJA OLBRZYMIA, ZASYP, GORZKA ZGNILIZNA, SYFON, SILNIK CZTEROTAKTOWY, INTERESOWNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, GAR, FILOLOGIA ANGIELSKA, MATEMATYK, OCHRONA KATODOWA, LENIUCH, LUNETA, JĘZYCZEK U WAGI, MIEDNICZKA, MLECZARZ, ROJSTONA KRÓLEWSKA, EPOLET, BARCZATKA, OBWAŁ, OSTATKI, PONAGLENIE, RURALISTYKA, CYNODONTY, HELIKAZA, AKUMULACJA, ZALANIE SIĘ, TOLERASTA, JASTRYCH, CZASOWNIK MODALNY, RACHUNKI, MASA RELATYWISTYCZNA, SZTUKA DEKORACYJNA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, CENA ZAMKNIĘCIA, WIELOMĘSTWO, SEPTET, GZY, SPEKTROSKOPIA, PRZERWANIE, STROIK, GEODEZJA GÓRNICZA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ZATOCZKA, OSTRONÓG, TRIATLON, POPYT ZAGREGOWANY, ŚRODEK PRACY, ŚLIMAK, GONG, BIAŁACZKA KOTÓW, ?WZROST ZUBAŻAJĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.923 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIENNY IMIESŁÓW TWORZONY OD CZASOWNIKA W CZASIE PRZESZŁYM, WYRAŻA PODDAWANIE SIĘ JAKIEMUŚ DZIAŁANIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODMIENNY IMIESŁÓW TWORZONY OD CZASOWNIKA W CZASIE PRZESZŁYM, WYRAŻA PODDAWANIE SIĘ JAKIEMUŚ DZIAŁANIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIESŁÓW BIERNY odmienny imiesłów tworzony od czasownika w czasie przeszłym, wyraża poddawanie się jakiemuś działaniu (na 14 lit.)
IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY odmienny imiesłów tworzony od czasownika w czasie przeszłym, wyraża poddawanie się jakiemuś działaniu (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIESŁÓW BIERNY
odmienny imiesłów tworzony od czasownika w czasie przeszłym, wyraża poddawanie się jakiemuś działaniu (na 14 lit.).
IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY
odmienny imiesłów tworzony od czasownika w czasie przeszłym, wyraża poddawanie się jakiemuś działaniu (na 28 lit.).

Oprócz ODMIENNY IMIESŁÓW TWORZONY OD CZASOWNIKA W CZASIE PRZESZŁYM, WYRAŻA PODDAWANIE SIĘ JAKIEMUŚ DZIAŁANIU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ODMIENNY IMIESŁÓW TWORZONY OD CZASOWNIKA W CZASIE PRZESZŁYM, WYRAŻA PODDAWANIE SIĘ JAKIEMUŚ DZIAŁANIU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x