NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PRZESTRZENNYM PLANOWANIEM OBSZARÓW WIEJSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RURALISTYKA to:

nauka zajmująca się przestrzennym planowaniem obszarów wiejskich (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RURALISTYKA

RURALISTYKA to:

dział nauki, zajmujący się powstawaniem i rozwojem osadnictwa wiejskiego w perspektywie historycznej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PRZESTRZENNYM PLANOWANIEM OBSZARÓW WIEJSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.551

WODORÓWKA, DOMOFON, ZARODNIKOWCE, MOLE, WIBRATO, KOKARDKA, WAHACZ WZDŁUŻNY, PRÓŻNIAK, PRZYSIÓŁEK, KORONKA BRABANCKA, KRZYŻYK, FARMAKOEKONOMIKA, ANARCH, SEMITKA, GÓRMISTRZ, MANDARYŃSKI, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, HERMENEUTYKA, ŻABA ŚMIESZKA, AUSTRIACKI, WŁAŚCIWOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, IMIGRANT, GIMNASTYKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, BEAR, ZASTÓJ, WIRTUOZOSTWO, BEZSZPARKOWCE, RODNIK, GONIEC BIAŁOPOLOWY, KANAPKA, NASTROSZ LIPOWIEC, BIAŁORUSKI, SPADOCHRONIARKA, AUTYZM, CHOROBA FONGA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, WIELOŚCIAN FOREMNY, INFORMATOLOGIA, DEZADAPTACJA, TERAPIA GESTALT, WZGÓREK NASIENNY, POPYCHŁO, PROCH, WILKOWNIA, JEŻOWIEC, MIRAŻ, FIRMA ZWROTOWA, PUDER BRĄZUJĄCY, CZESALNIA, FILOZOFIA PRZYRODY, PRZYWODZICIEL WIELKI, PRZESTĘPCA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, BARIONYKS, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ANARCHISTA, POSMAK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, FTYZJOLOG, ODPÓR, PALUCH, EFEKT SORETA, PEDOLOGIA, DWUŚCIAN, KONKURENCJA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, POPLECZNICTWO, BEZGRANICZNOŚĆ, STOŻEK ŚCIĘTY, WSCHODOZNAWSTWO, RESPONSYWNOŚĆ, AGREGACJA, BALZAK, KOŁO, ZWAPNIENIE, ŁAWA MIEJSKA, SZEW, CZERWONA GWARDIA, PAPILOT, GIBANIE, ROZCHODNIACZEK, RYNEK TERMINOWY, TŁOCZARNIA, POKRZYK, ZIMNE NÓŻKI, OBSERWACJA, PANDA, INDOEUROPEJCZYK, SUTASZ, ZĘBOWCE, DOWÓD ONTOLOGICZNY, M, MONTAŻYSTA, ZWARCIE SZYKÓW, BRUDNIAK, SUBIEKTYWISTA, ZASADA EKWIPARTYCJI, ADWENTYZM, PSYCHIATRYK, OKRĄGŁY STÓŁ, KŁĄB, NIUCHACZ, GARDA, BĘBEN, MISIEK, KWASOWĘGLÓWKA, LAWA PODUSZKOWA, SIATKA, TERAPIA BEHAWIORALNA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, SPRAWNOŚĆ, BRZYDULA, DYLETANT, MUZA, NALEPA, ODKRYCIE DUSZY, FILM PSYCHOLOGICZNY, BANK, BOHEMISTYKA, WYPRYSK KONTAKTOWY, ANALIZA TRANSAKCYJNA, DZIURKA, OSUTKA SOSEN, KORNICKI, ASTROSPEKTROSKOPIA, PIZZER, COOL JAZZ, JAZ RUCHOMY, GRUSZKA, PANNICA, GRZYWA FALI, INIA, HUMANIORA, MER, PROGRESJA, REPETYCYJNOŚĆ, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, POLECANKA, SZLAGIER, TWÓRCZOŚĆ, TURANIEC, KRATKA, KOŃCZYNA, STYKÓWKA, KARNIAK, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, DŻOLER, WURST, SOLARIUM, DZIELNICA, KARA, TEMPERAMENCIK, ROZROST, ŚWIECIDEŁKO, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, CEREMONIA HERBACIANA, ILOCZAS, CYKL EKONOMICZNY, ŻELAZNE PŁUCO, GEOFIT RYZOMOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, BIAŁY WIERSZ, WNIEBOWSTĄPIENIE, GENOMIKA TEORETYCZNA, MAJZA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, HACKER, GEOELEKTRYKA, NORZYCA, FARMACJA, PANTOGRAF, PRAKOLCZATKA, OCZYSZCZALNIK, PRAWO MOORE'A, NALOT, WĘZEŁ DROGOWY, JĘZYK, KONFRONTACJA, AKCENT OSTRY, SKOK, HUMANIZM, SINIAK, BRUNELLESCHI, SZTUKA MINOJSKA, LICA, EDUKATOR, ODNIESIENIE, MONARCHIA STANOWA, FILOLOGIA WŁOSKA, UKRYCIE, MUSZKA, JANSENIZM, PAZUR, KUBAS, DŁUGOSZPON, SKRZYDŁO, DERBY, CYKL, HYDROCHEMIA, ZAKRĘCANIE, DEDUPLIKACJA, GEKON PAZURZASTY, CECHOWNIA, NIEDŹWIEDNIK, DYMORFIZM PŁCIOWY, OTWIERANIE SERCA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, CIEPLUCH, ZAAWANSOWANIE, ŚCISŁY POST, TAMARAW, ZBIÓR, PRYSZNIC, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, TUTORIAL, CHOROBA VERNEUILA, AŁMA ATA, MISJA STABILIZACYJNA, PALEOBIOGEOGRAFIA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, OPIEKA SPOŁECZNA, BALON, PROBLEMISTYKA, AUTOHEMOTERAPIA, GALAKTYKA, KONCEPTUALIZM, OZONOSFERA, WYŻYNY, BELKA, PĘTLA HENLEGO, HIGIENA ZWIERZĄT, ZLEWKA, UŻYTEK, MUZYKA KLASYCZNA, ANARCHISTKA, UPOJNOŚĆ, BĘBEN TAKTOWY, PATOMORFOLOGIA, FTYZJOLOGIA, NEOKLASYCYZM, MISIOLUB, PŁYTA, ZĄBEK, AGENEZJA, CIASTO, WĄŻ W KIESZENI, CHLUBNOŚĆ, KARUK, BOCZEK, KOSTIUM, WALKA, JAJKO W KOSZULCE, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CHOROBA BERGERA, KOMPUTEROWIEC, SKAŁA OSADOWA, BŁONA NACZYNIOWA, ŁBISKO, RUDA, MAŚLNICA, REGION STREFOWY, PISEMNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, FLASZKA, AFGAŃSKI, SYSTEM AUTONOMICZNY, KNOCKDOWN KARATE, ANALIZA KOSZTÓW, SZAFARZ, BALOWICZ, ODBÓJ, INERCYJNOŚĆ, GRUSZKA, GNETOWE, MOTYLEK, SIEĆ, TRANCE, POKAL, ABORCJONISTKA, PUNKT, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, MAJĄTEK RUCHOMY, FUZJA HORYZONTALNA, BALKONIK, PŁYTA KONTYNENTALNA, MIAZMAT, HYDROMETRIA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, AERODYNAMIK, KORKOWE, PALEOBOTANIKA, GATUNEK AGAMICZNY, WĘGIEL KOPALNY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ROTACJA, ?ELEGIJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PRZESTRZENNYM PLANOWANIEM OBSZARÓW WIEJSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PRZESTRZENNYM PLANOWANIEM OBSZARÓW WIEJSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RURALISTYKA nauka zajmująca się przestrzennym planowaniem obszarów wiejskich (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RURALISTYKA
nauka zajmująca się przestrzennym planowaniem obszarów wiejskich (na 11 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PRZESTRZENNYM PLANOWANIEM OBSZARÓW WIEJSKICH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PRZESTRZENNYM PLANOWANIEM OBSZARÓW WIEJSKICH. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x