ZWAŁ, STERTA CZEGOŚ, CO SIĘ ZSYPAŁO, OSUNĘŁO, NP. PIASKU, KAMIENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSYPISKO to:

zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 9 lit.)OSUWISKO to:

zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)OSYPISKO to:

zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)USUWISKO to:

zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)ZSYPISKO to:

zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWAŁ, STERTA CZEGOŚ, CO SIĘ ZSYPAŁO, OSUNĘŁO, NP. PIASKU, KAMIENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.190

BAŁWOCHWALSTWO, LEGENDA, TKANKA MIĘŚNIOWA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, CYKLOTYMIA, AUTOSZCZEPIONKA, MUSZLA, ABISAL, PAPROĆ, STYL KOLONIALNY, MELINA, WIWISEKCJA, CZAPKA NIEWIDKA, CHOROBA STRÜMPLLA, FOTOEDYTOR, ROCZNIKARZ, PARTNERKA, JĘZYK WIETNAMSKI, CZŁOWIEK PIÓRA, PATENT, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ZMOTORYZOWANY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, TERENOZNAWCA, FONDUE CZEKOLADOWE, ROSA MIODOWA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PRZEJAW, PRYMUS, KOMPARATYSTYKA, ŁUCZNIK, MARKETING INWAZYJNY, SCENARIUSZ, CEREBROZYD, WYPRAWIACZ, LOKALIZACJA, SZCZUR POLINEZYJSKI, ZŁOŻE GRUNTOWE, MUZYKA, POSŁANIE, KIR, PIASEK KWARCOWY, SĄD, TEATR EPICKI, TEORIA HOMOTOPII, ATRAPA, KAPELUSZ PANAMSKI, WYCZUCIE, TEŚCIK, PORZĄDEK DORYCKI, LICZBA, WOLNY ZAWÓD, AFRYKAŃSKOŚĆ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, MAANAM, ŚLUZAK, NAŁÓG, WIDZENIE MASZYNOWE, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, MIEJSCE, ADWENTYZM, ZAKRĘCANIE, BIKINIARZ, KOKSIARZ, INTERFEJS, ŚMIESZKA, KUMULACJA, KARBIDÓWKA, FOSFATAZA ALKALICZNA, MELODIA, KOŻUSZYSKO, DZIEWIĄTA FALA, RESPONDENTKA, SOJA, CIERNIOPLĄT, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, SPRAWDZIAN, BOHATER NEGATYWNY, STOPA, ORTOPTYCZKA, FECHMISTRZ, KONIUSZEK SERCA, POCZĄTEK, LOTNOŚĆ, PRACA INTERWENCYJNA, POTÓWKA, LUZAK, PATRYCJAT, ETERYCZNOŚĆ, CHAŁTUROWIEC, DRINK-BAR, NIEWIDZENIE, ZUPA Z GWOŹDZIA, PUŁK, ANAKREONTYK, PŁOMIEŃ, MASTYGONEMA, FURIOSO, ZATRUCIE, KRÓLEWICZĄTKO, PIERWSZOŚĆ, WEST COAST SWING, PROZODIA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, KUPON, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, CHOROBA KUFSA, ROZBITEK, SAMOCHWALSTWO, TKANKA TWÓRCZA, OBIEG PIERWOTNY, BLUSZCZ, TOPIELICA, PRZYLEPNOŚĆ, PANNA NA WYDANIU, CUDZOŻYWNOŚĆ, SITWA, ULICA, MOMENT, UKŁAD INERCJALNY, LUSTRO, KATOLIK, PULSACJA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, UZDOLNIENIE, OBUDOWA, KRĄŻENIE OBWODOWE, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, TEST, FILM KATASTROFICZNY, PROBLEM, REPOWNIA, AUDYTORIUM, DZIAŁ, KURNIK, BOHATER, PAWANA, PAKARZ, BATYMETRIA, PLAMA, REGESTR, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, WĘŻOWNIK, PRYMATOLOGIA, BOMBA WODOROWA, BOHEMISTYKA, GRZYB ATOMOWY, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WODOCIĄGOWNIA, PERUKARSTWO, OPIEKA PALIATYWNA, GRANDA, RYKOSZET, NACIECZENIE, KROWIENTA, BRAT POLSKI, SIEDZIBA, KOREKTOR, CHOROBA POCAŁUNKÓW, WARSTWA ŚCIERALNA, BŁĄD, KUSZYK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ELIMINACJA, ŁAŃCUSZEK, TREPANGOWCE, KONWOJER, CINEREA, LINOWIEC, NEOTENIA, KASTANIETY, GERONTOLOGIA, DWUFAZOWOŚĆ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ARMIA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, MŁAK, DIATERMIA, RENOWACJA, CHOROBA CAROLEGO, TRIMER, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, MECHANIKA TEORETYCZNA, DOSTĘPNOŚĆ, NAUKI GEOLOGICZNE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PALATOGRAM, ZACIESZ, OBWAŁ, BOKÓWKA, RUDA, AKTYWNOŚĆ, PERSONALNOŚĆ, MASKULINIZM, PISUAR, AKINEZJA, RZEKA, CHOROBA LEVA, BEZJĘZYKOWE, OBÓZ WĘDROWNY, BEETHOVEN, AWANGARDYZM, TRZEŹWOŚĆ, RAMFORYNCHUSY, PREDYLEKCJA, PROSCENIUM, ZBIEŻNOŚĆ, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, BOTULIZM PRZYRANNY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, PROWENIENCJA, PROTEST, DRUT, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, MĄDRALIŃSKI, KLINOPIROKSEN, PAPIER BEZDRZEWNY, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, SATELITA GEOSTACJONARNY, PRUSY, UMOWA SPONSORSKA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, FACH, SZCZERBA, ZDARZENIE, SZAKAL, ZWAŁ, PRAWO CURIE-WEISSA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, PALARNIA, WYZIEW, KWAZIKRYSZTAŁ, LIRA, SAMOZAPALENIE SIĘ, OJCIEC, ELF, ZAKWASZENIE, WIETRZENIE TERMICZNE, AFERA ROZPORKOWA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ZATRZYMANIE, ROZBIÓR, SPICIE SIĘ NA UMÓR, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, SEKCJA, ĆAKRAM, RELA, ESPERANTYSTA, KLEJNOT HERBOWY, SYROP, BEZDEŃ, JELEŃ SCHOMBURGKA, IMAGE, SZLAUF, WYMIAROWOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, ŚLIWA, MAŁA OJCZYZNA, EUPELYKOZAURY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, DYSFUNKCJA, CZARNOKSIĘŻNIK, NAGRODA POCIESZENIA, PLASTYKA, OPŁATEK, KWAŚNOŚĆ, DOBROĆ, KIERZANKA, CHOROBA MORGELLONÓW, PETREL, KAWKA, PREMIA GÓRSKA, PRZESZKODA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, SIEDZISKO, KOMPANIA, WINKRYSTYNA, BIMBROWNIA, JEDNORAZOWOŚĆ, KRYJÓWKA, KŁOPOTANIE SIĘ, RAKI, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, BAJKOPIS, SCHEMAT, DIAKON, POKÓJ, FUNKCJA NAZWOWA, ORGANIZACJA, PROTEZA, BRYŁA, REDUKCJA, DETALISTKA, ŁZA, POWÓD, PAPIER TOALETOWY, ?BRODACZ MONACHIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWAŁ, STERTA CZEGOŚ, CO SIĘ ZSYPAŁO, OSUNĘŁO, NP. PIASKU, KAMIENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWAŁ, STERTA CZEGOŚ, CO SIĘ ZSYPAŁO, OSUNĘŁO, NP. PIASKU, KAMIENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSYPISKO zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 9 lit.)
OSUWISKO zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)
OSYPISKO zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)
USUWISKO zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)
ZSYPISKO zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSYPISKO
zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 9 lit.).
OSUWISKO
zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.).
OSYPISKO
zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.).
USUWISKO
zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.).
ZSYPISKO
zwał, sterta czegoś, co się zsypało, osunęło, np. piasku, kamieni (na 8 lit.).

Oprócz ZWAŁ, STERTA CZEGOŚ, CO SIĘ ZSYPAŁO, OSUNĘŁO, NP. PIASKU, KAMIENI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZWAŁ, STERTA CZEGOŚ, CO SIĘ ZSYPAŁO, OSUNĘŁO, NP. PIASKU, KAMIENI. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x