Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIEWIELKI OKRĘT PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA GRUPOWYCH ATAKÓW TORPEDOWYCH NA ZESPOŁY JEDNOSTEK NAWODNYCH PRZECIWNIKA, GŁÓWNIE NA WODACH PRZYBRZEŻNYCH, PO CZYM SZYBKIEGO WYCOFANIA SIĘ Z POLA WALKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUTER TORPEDOWY to:

niewielki okręt przeznaczony do wykonywania grupowych ataków torpedowych na zespoły jednostek nawodnych przeciwnika, głównie na wodach przybrzeżnych, po czym szybkiego wycofania się z pola walki (na 14 lit.)ŚCIGACZ TORPEDOWY to:

niewielki okręt przeznaczony do wykonywania grupowych ataków torpedowych na zespoły jednostek nawodnych przeciwnika, głównie na wodach przybrzeżnych, po czym szybkiego wycofania się z pola walki (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKI OKRĘT PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA GRUPOWYCH ATAKÓW TORPEDOWYCH NA ZESPOŁY JEDNOSTEK NAWODNYCH PRZECIWNIKA, GŁÓWNIE NA WODACH PRZYBRZEŻNYCH, PO CZYM SZYBKIEGO WYCOFANIA SIĘ Z POLA WALKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.500

CHODZĄCA DOBROĆ, KARETTA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, MIERZYN, FITOCENOZA, BOSTON, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, KURSOGRAF, WYWALENIE SIĘ, CEBER, TORPEDOWIEC, DIAMAGNETYK, PAPU, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, TANCERKA BRZUCHA, SEKCJA, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, ROZPIĘTOŚĆ, GOT, BECZKA BEZ DNA, WYANDOT, ODSAPKA, STOCZNIA ZŁOMOWA, NADBUDOWA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ILUZJA PIENIĄDZA, MECHANIKA PRECYZYJNA, MANDALA, GARBARSTWO, DIAŁ, LALKA, OSTRY BRZUCH, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, JAPOK, AGORA, GRYMAŚNIK, RUBASZNICA, AGUTI, ZAJĄC, SZWADRON ŚMIERCI, KRUCHOŚĆ, RESZTKA, IZOZYM, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, KANIKUŁA, DIOGENIT, KABACA, SZKAPLERZ, MIODOJAD, URANIDOWATE, CZTEROTAKT, SPAWĘKI, WYPADEK, TRANSPORTÓWKA, SIKORY, MIĘDZYŻEBRZE, INTEGRACJA SPOŁECZNA, HOTELING, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, MAMUT WŁAŚCIWY, OBOZOWISKO, ZESPÓŁ USHERA, KAFLARZ, WĘZEŁ, REPETYTYWNOŚĆ, PLAMIEC AGREŚCIAK, CZŁON POŚREDNI, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, PŁASZCZ DOLNY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, JĘZYK SOGDYJSKI, RUCH, OGÓREK, JANUSZ, LEGHORN, BIZNESIK, INFILTRACJA, PCHACZ, SPRZĘCIOR, ABORDAŻ, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, FILECIK, MOSKIT, BŁONA PŁAWNA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, WESTERN, KRAWATKA, RZEZAK, MERSYTEMA, KUKU NA MUNIU, RATOWNICTWO GÓRNICZE, LECZENIE CHIRURGICZNE, HISTORIA LITERATURY, ZUPA, WNIEBOWZIĘTA, TORFOWIEC OBŁY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, DIUGONIE, TERAPIA GESTALT, BIKINIARZ, TORBACZE, NERKA WĘDRUJĄCA, POMOC DROGOWA, TOPOS, STRUKCZASZY, SAUNAMISTRZ, MAJÓWKA, AUTOTELICZNOŚĆ, SAMOROZPAD, OPUSZCZENIE, BLOK, SIEDZISKO, GZA, KAMPESZYN, ASTROCYT, ZWROT, KOMORA ZAMKOWA, EKONOMIA NORMATYWNA, NAWALANKA, WIDZOWNIA, LATOPISIEC, SADZIEC, LANCRET, LICEUM, SIŁA, DUET, PODUSZKA BALANSOWA, MADERA, PŁASKONOS, ERCILLA, CHŁOPCZYCA, KANTYLENA, ZAAWANSOWANIE, ZASTANOWIENIE, AUTOBUS CZŁONOWY, TARAN, WYŁAWIACZ, BEDŁKA FIOLETOWA, SANKI, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, KOMISJA SELEKCYJNA, CZAS GRAMATYCZNY, KUCHNIA, GRUPA ARYLOWA, OGNISKO MUZYCZNE, WIĄZANIE, BIDON, SETKA, SAMOCZYSZCZENIE, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, KORWETA, BETON ŻUŻLOWY, ODGRYWKA, POMAK, MERCURY, MECHANIKA TEORETYCZNA, PÓŁROCZNIK, ROZMOWY W MAGDALENCE, KARABIN SNAJPERSKI, RZEMIEŚLNICZEK, SARKOFAG, ANAFORYCZNOŚĆ, SEITAN, INFOBOKS, FREESTYLE, DOJŚCIE, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, SKARBNICA, GRUCZOŁ COWPERA, ROMANISTA, RADIO TAXI, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, DŻAGA, PACZYNA, MIETLORZ, WILCZE STADO, OŻYNA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, GRUBA ZWIERZYNA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, FUNDUSZ AMORTYZACYJNY, PUNKT WYPADOWY, WYGŁAD TEKTONICZNY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, BIAŁY WIERSZ, MISZCZU, SKÓRNIK, BIAŁY MARSZ, IRRADIACJA, PEDAGOG SPECJALNY, BUTELKA MIAROWA, ANATOMIA ROZWOJOWA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, PROZODIA, MAGAZYN, HIPERMETROPIA, PRASOŁ, SZPITAL ZAKAŹNY, CHAŁTURZYSTA, POLIMODALNOŚĆ, DNA, SKWAPLIWOŚĆ, KALENDARZ KOŚCIELNY, STERNIK MORSKI, WIETLICA SAMICZA, FORMALISTA, DOKUMENTARYZM, ŚPIWÓR MUMIA, LOGIKA FILOZOFICZNA, KONIUNKTURA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, TUSZ, KLUCZ KODOWY, ASTRONAUTYKA, STYL WIKTORIAŃSKI, HYDROCHEMIA, DINGO, KORONIARZ KOŃCATY, MINÓG MORSKI, SZAMOTANINA, TRANSPORTOWIEC, TEREN, PIŻMOWIEC, GATUNEK AGAMICZNY, KLOCEK, KLUCZ, MEADE, SEKSTOLA, SKOK, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ADIUWANT, ERA EOFITYCZNA, ZAUROPODOMORFY, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, LATAWICA, FILET, WOREK, NACHLANIE SIĘ, WAŻNOŚĆ, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, PRZYJACIEL, CZERWONOKRZEW, KORAB, MOTYLEK, DYFTERIA, MAKROPOLECENIE, BLEJTRAM, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, NARZUT, ONKOLOGIA, KASTLER, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, BIURO, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, RYBA MASŁOWA, KOMFORT CIEPLNY, KROKODYL, SYSTEM POMIAROWY, JASZCZURKA WĘŻOWATA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, BYDLEŃ, KUCHNIA, ZAJĄKNIĘCIE, SŁOIK, LEMONIADA, ZŁUDNOŚĆ, DRAMAT EPICKI, UTYLITARYZM, SZAŁAS, NADZIEMNOŚĆ, MASA PLANCKA, EMULSJA, TOPIALNIA, NAZAREJCZYK, EMPORA, ŻNIWA, AMPUŁKA, GMINNOŚĆ, CZARA, CHASER, PENTERA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, MIEJSCE, LONGER, STACJA ROBOCZA, GORZELNICTWO, JĘZYK WEHIKULARNY, ZETWUEMOWIEC, TKANKA TWÓRCZA, WYROBNICA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, ROMANTYZM, MODEL REDUKCYJNY, CREPIDA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, KLIKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.500 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: niewielki okręt przeznaczony do wykonywania grupowych ataków torpedowych na zespoły jednostek nawodnych przeciwnika, głównie na wodach przybrzeżnych, po czym szybkiego wycofania się z pola walki, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKI OKRĘT PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA GRUPOWYCH ATAKÓW TORPEDOWYCH NA ZESPOŁY JEDNOSTEK NAWODNYCH PRZECIWNIKA, GŁÓWNIE NA WODACH PRZYBRZEŻNYCH, PO CZYM SZYBKIEGO WYCOFANIA SIĘ Z POLA WALKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kuter torpedowy, niewielki okręt przeznaczony do wykonywania grupowych ataków torpedowych na zespoły jednostek nawodnych przeciwnika, głównie na wodach przybrzeżnych, po czym szybkiego wycofania się z pola walki (na 14 lit.)
ścigacz torpedowy, niewielki okręt przeznaczony do wykonywania grupowych ataków torpedowych na zespoły jednostek nawodnych przeciwnika, głównie na wodach przybrzeżnych, po czym szybkiego wycofania się z pola walki (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUTER TORPEDOWY
niewielki okręt przeznaczony do wykonywania grupowych ataków torpedowych na zespoły jednostek nawodnych przeciwnika, głównie na wodach przybrzeżnych, po czym szybkiego wycofania się z pola walki (na 14 lit.).
ŚCIGACZ TORPEDOWY
niewielki okręt przeznaczony do wykonywania grupowych ataków torpedowych na zespoły jednostek nawodnych przeciwnika, głównie na wodach przybrzeżnych, po czym szybkiego wycofania się z pola walki (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x