ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ ORGANIZMÓW ŻYWYCH (LUDZI I ZWIERZĄT) LUB RUCHY CZĘŚCI ICH CIAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNOŚĆ RUCHOWA to:

zdolność poruszania się organizmów żywych (ludzi i zwierząt) lub ruchy części ich ciał (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZYNNOŚĆ RUCHOWA

CZYNNOŚĆ RUCHOWA to:

ruchy wewnętrznych narządów człowieka, np. języka czy układu pokarmowego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ ORGANIZMÓW ŻYWYCH (LUDZI I ZWIERZĄT) LUB RUCHY CZĘŚCI ICH CIAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.513

PRÓŻNOWANIE, DATARIA, ŚWIATŁA, DWUBÓJ, PACHNOTKA UPRAWNA, PREZENTER, PAŁASZ, ROMUALD, GZIK, ZNAK NAWIGACYJNY, SZEWRON, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, MAKROWIRUS, ORATORIUM, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, WOODSTOCK, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, HARMONIA, HANKA, KADZIDEŁKO, KWASICA MEWALONIANOWA, WĘZEŁ DROGOWY, MANEWR PRINGLE’A, ZBÓJNIK, EP, KĘPKA, PIERŚCIENICE, JEHOLOPTER, POŁUDNIOWY WSCHÓD, KOZIA NÓŻKA, BAŃKA, WANIENKA, BAJT, SILNIK UNIWERSALNY, POSKROMICIEL, DOMINATOR, KONTRETYKIETA, ZAPONA, RUSYCYSTYKA, WSTYD, STEROLOTKA, GRUPA WSPARCIA, BAZYLIA, ALUZJA LITERACKA, EWANIELIA, DYMKA, TREPANACJA, CYKL KONIUNKTURALNY, KINOMAN, KOTLET SCHABOWY, LOT ŚLIZGOWY, ŻABY BEZJĘZYCZNE, PROMIENNOŚĆ, PŁOMYCZEK, FREZARKA, DAMULA, CEDZIDŁO, KALETKA, DZWONEK RĘCZNY, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SKANER, TEOLOGIA MORALNA, WŁAZ, ELIPSA, NIEŻYT, MALARSTWO IKONOWE, ZWÓJ SZYJNY, IZOFONA, BAT, FILEMON BIAŁOKARKOWY, ZALESZCZOTEK, WIEŻA HEJNAŁOWA, DAWKA DOPUSZCZALNA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, PUSTY DŹWIĘK, BŁAZENEK, CHOKER, ZRYWKA, KWIATUSZEK, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, CHOROBA CAFFEYA, TOM, OROGENEZA HERCYŃSKA, KOTERYJNOŚĆ, ZEBROID, DUPLIKA, KARAFKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, NIŻSZE NACZELNE, WŁÓKNO, STÓJKA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, ABOLICJONISTKA, HULAKA, MIEDNICA, MACHANIE RĘKĄ, KOLARSTWO GÓRSKIE, KASTRAT, NIEUKONTENTOWANIE, PÓŁKOSZEK, PRZYWŁASZCZENIE, BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, PRZEKŁADACZ, GĄSKA ZDRADLIWA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, WYPŁYW, PAMIĘTNIK, UJĘCIE, BALDACHIM, BOŚNIA, ZAKOLE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, DANE TELEADRESOWE, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ULOTNOŚĆ, FARMAKOEKONOMIKA, DELFINAT, MSZAŁ, DEROGACJA, OBIEG PIENIĄDZA, ANTEPEDIUM, SKRZYNIA, API, HARMONIJKA, BOB, NEURON CZUCIOWY, SONDA MOLEKULARNA, PUBLIKATOR, KUBEŁ, ŻONA PUTYFARA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KINETOPLASTYDY, CIUCIUBABKA, HISTERYK, SINGER, SKŁAD, MIKROSKŁADNIK, ODBYTNICA, ZBOCZENICA, POLEPA, DOJŚCIE, GWIAZDA WIELOKROTNA, METAL, GUZIK, CECHOWNIA, KRATER, ZAŚPIEW, ANGIELCZYK, DRAMATYZM, TRANSFUZJA KRWI, DZIEDZICZENIE, PODKOWA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, OCZY, AGIŃSKIE, PROGRAM UŻYTKOWY, KADŁUB, UKŁAD ADAPTACYJNY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, BEZGRANICZE, DOBYTEK, ZAKWAS, KOMISARZ WOJSKOWY, JASNOWIDZĄCY, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, ZAKOLE, LIBERIA, KITEL, APORT, KURLANDIA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, WINYLEUM, MOWA WIĄZANA, SKOK, WYWROTKA, INTERWAŁ, KAMUFLAŻ, PĄK, KISIEL, CIMELIUM, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, GALLIKANIZM, PRZESUWNIK, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, SZMAT, JASTRZĘBIE OKO, KLINOPIROKSEN, NOSACZ, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, SEMESTR LETNI, PATROLOWIEC, FILOLOGIA ROSYJSKA, OCZOJEBKA, KAUCZUK BUTYLOWY, MONOPOL, WAHNIK, PUSZEK, IZOMER, ŁUPACZKA, DROGA ŻELAZNA, PARK PRZEMYSŁOWY, KĄPIEL OŁOWIANA, DOSTRZEGALNOŚĆ, DRESIARZ, MALAKKA, KLESZCZOWINA, DINODONTOZAUR, LEKCJA, PRZEWROTKA, CEBER, RÓŻA BAZALTOWA, KADŹ ZALEWNA, KINO, DEFERENT, TELEWIZJA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, EMBRION, ROSYJSKOŚĆ, REEDUKATOR, INTERFEJS, KIESZONKA SKRZELOWA, PAS, GEODYNAMIKA, GABINET LUSTER, AMFIBIA, ARKADIA, KARTAUN, MONOFAGI, CYNK, POLICJA OBYCZAJOWA, AMERYKA, FALA, KANAŁY, ŚLUZICA ATLANTYCKA, NASZYWKA, DRABINKA, REZEDA, HEAD HUNTER, PROST, OTWARTOŚĆ, DOM AUKCYJNY, INSTRUMENT, WYGOZIERO, LEISZMANIOZA SKÓRNA, STRZELECTWO SPORTOWE, PILATES, ÓSEMKA, DYSZEL, WYROSTEK, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, MULDA, KATA, ENERGETYKA CIEPLNA, KORPUS, ALLEL DOMINUJĄCY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, SHIMMY, ZWROT, ZESPÓŁ BEHRA, POŁĄCZENIE CIERNE, AUTOHEMOTERAPIA, KLUCZ, ZAWIĄZEK, MYDLARNIA, ANNA, MIASTO POWIATOWE, SZYLD, PŁOMYKÓWKA, KASA, GORĄCA KREW, GATUNEK KATADROMOWY, LONDYN, GAŚNIK, NIEMIASZEK, SWĘDZENIE, HARDTOP, PĘD, FONETYKA AKUSTYCZNA, POŚLIZGI, AULA, CZYNNOŚĆ HORMONALNA, WETERYNARIA, NARODZINY, LIMONIADA, RONDO, KORDYLINA, LIZOFORM, INIA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, OBCY, KWASZARNIA, METAL NIEŻELAZNY, GAJA, KONWEJER, ASTROLOG, UPADEK, BENEFICJUM, KLUCZ, ?SZTUKATERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.513 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ ORGANIZMÓW ŻYWYCH (LUDZI I ZWIERZĄT) LUB RUCHY CZĘŚCI ICH CIAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ ORGANIZMÓW ŻYWYCH (LUDZI I ZWIERZĄT) LUB RUCHY CZĘŚCI ICH CIAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNOŚĆ RUCHOWA zdolność poruszania się organizmów żywych (ludzi i zwierząt) lub ruchy części ich ciał (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNOŚĆ RUCHOWA
zdolność poruszania się organizmów żywych (ludzi i zwierząt) lub ruchy części ich ciał (na 15 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ ORGANIZMÓW ŻYWYCH (LUDZI I ZWIERZĄT) LUB RUCHY CZĘŚCI ICH CIAŁ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ ORGANIZMÓW ŻYWYCH (LUDZI I ZWIERZĄT) LUB RUCHY CZĘŚCI ICH CIAŁ. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast