ILOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRA MIEŚCI SIĘ NA ŁOPACIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOPATA to:

ilość materiału, która mieści się na łopacie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOPATA

ŁOPATA to:

proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (na 6 lit.)ŁOPATA to:

część mechanizmu wirowego, zazwyczaj gdy jest ona bardzo duża lub długa (np. w wirniku helikoptera) (na 6 lit.)ŁOPATA to:

łow. forma poroża łosia lub daniela (róg, który przypomina łopatę) (na 6 lit.)ŁOPATA to:

narzędzie piekarskie, które służy do wkładania i wyciągania pieczywa do/z pieca (na 6 lit.)ŁOPATA to:

ręczne narzędzie do kopania składające się z blachy stalowej osadzonej na stylisku (na 6 lit.)ŁOPATA to:

plaska część śmigła lotniczego (na 6 lit.)ŁOPATA to:

(świdra) plaska, robocza część świdra wiertniczego (na 6 lit.)ŁOPATA to:

szufla lub rydel (na 6 lit.)ŁOPATA to:

do kopania rowów (na 6 lit.)ŁOPATA to:

do przekopywania ogródka (na 6 lit.)ŁOPATA to:

narzędzie kopacza (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRA MIEŚCI SIĘ NA ŁOPACIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.220

NEPALI, KWADRUPLA, KURS, ZERO, KOMISJA ROZJEMCZA, WYSPA WULKANICZNA, PATOMORFOLOGIA, NAPŁYW, JASTRZĘBIE OKO, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, OBJAW ZWIASTUNOWY, CYBERPANK, PONCZOWNICA, NIEGOSPODARNOŚĆ, NADŚWIADOMOŚĆ, MYJNIA, GANGLIOZYDOZA GM2, LORI, OBIEKTYW, BASEN MODELOWY, MAŁPI GAJ, KOPALINA SKALNA, BRODACZ MONACHIJSKI, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, FATUM, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ŚCIANKA, TEORIA DOMINA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, GOTOWOŚĆ BOJOWA, SINGIEL, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, GEOLOGIA STRUKTURALNA, DINGO, MALKONTENCTWO, POKAL, RÓJ METEORÓW, SILNIK BLIŹNIACZY, AFEKTYWNOŚĆ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PENETRACJA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, SUPERNOWA TYPU IA, ENERGIA GEOTERMALNA, SZABAŚNIK, FURIOSO, WYWALENIE SIĘ, STRZEMIĘ, GRABARZ, ZAKRĘT, ILUZORYCZNOŚĆ, WZORNIK, EKSPANSYWNOŚĆ, PAPROĆ, ZWIERZĘ, FILTR CYFROWY, SIWERT, NIEODPARTOŚĆ, GŁOGOWIEC, WIERNI, TRZON, BAZA, NERWIAK OSŁONKOWY, SIŁA, JEZIORO SOLANKOWE, GRZYB NIEJADALNY, MIECZ DWURĘCZNY, GEOFIT RYZOMOWY, PIĘKNY WIEK, PODZIAŁKA, FREAK, WARSTWA SKALNA, ANEKS, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, PIASEK MOCZOWY, BIAŁY KARZEŁ, UŁAMEK PIĘTROWY, STREFA PODMIEJSKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NADSCENIE, SAMICA MLECZNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, ENDOPSAMMON, POSTĘPOWANIE, KASZALOT, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, SADOWNICTWO, ALUZJA LITERACKA, KIESZONKA, PADÓŁ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, HOMOSEKSUALIZM, EON, DWUŚCIAN, KRAJE KOMUNISTYCZNE, CAP, STAROGERMAŃSKI, KUBEK, SANKCJA, CZTERDZIESTÓWKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, GWIAZDA ZMIENNA, SZEWNICA BZÓWKA, OBROŃCZYNI, MINIMALIZM, GAZA, RODNIK, EFEKT FISHERA, FLEGMATYZATOR, MONTOWNIA, PACZKA, SZORY, ORDYNACJA, TELEMECHANIKA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, PRAGERMAŃSKI, AKWARYDY, FUNK ART, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, KARETKA REANIMACYJNA, OŚWIETLACZ, TEMPURA, ARYTMETYZACJA, STRUP, DZIEWIĄTKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, GNIAZDO, KASTANIETY, MACZANKA KRAKOWSKA, STARA PANNA, KANALIK NERKOWY, TAMBOREK, KLIMAKS, MECHANIKA GRUNTU, PANCERNIK WŁOCHATY, DOMINACJA PEŁNA, GRUPA KETONOWA, ZRZĄDZENIE LOSU, ILOŚĆ, PŁOMYKÓWKA, PODATEK EKOLOGICZNY, ŻWACZ, BEZWŁAD, PERYMETR, PROLEK, KRASNOLUDEK, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, GRA POJEDYNCZA, KARPLE, FALA, FARERCZYK, AKTYWNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, KWASOWĘGLÓWKA, ROŚLINA AKWARIOWA, NAKIEROWANIE SIĘ, LAJKONIK, SUSZARNICTWO, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, WŚCIEKŁY PIES, SZTYLPA, OLIWA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, GUZKI KRWAWNICZE, SKRĘTKOWCE, TEMPERATURA MROZU, TRAF, BŁYSK, POPRZECZNICA, MUZYKA TŁA, UROBEK, GALAKTYKA, NET, SCHLANIE SIĘ, POZER, KRYTYCZKA, JĘZYK KREOLSKI, BACKGROUND, CHAMEFIT, ODNAWIACZ, WURST, BOCZEK, OBIEGNIK, KUKICHA, AKTOR KOMICZNY, ZAPUSTY, DETONATOR, GALERIA, BIEGUN, NIEPOKORNOŚĆ, WARAN BEZUCHY, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, GLEBA, ZEFIR, CUDZOŻYWNOŚĆ, PĘDZLIK, OBSESJONATKA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, CHALKOGRAF, PARAZYTOFIT, LAMUCKI, PYRA, POLECANKA, WYROBNIK, BAROSKOP, BIURO PODAWCZE, CHŁONIAK BURKITTA, NADZWYCZAJNOŚĆ, ASEKURANT, PRZESŁUCHANIE, PONAGLENIE, AZYL, ŁUP, TOPIALNIA, GASIWO, AWANS LODOWCA, ZDRADA, WARSTWA ABLACYJNA, PODOLOGIA, WYCZUCIE, IMADŁO ŚLUSARSKIE, INFLACJA OTWARTA, PINAKOID, BLANKOWANIE, DRAMAT EPICKI, JEŻYNA, KOŻUSZYSKO, GOUDA, DECYZJA OPTYMALNA, EDYTORSTWO NAUKOWE, REGUŁA MINIMAKSU, GÓRNICZKA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, AMERYKA, ASTRONOMETRIA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, LINIA PODSTAWOWA, SOLARIUM, STRAŻ GMINNA, KARP PEŁNOŁUSKI, KRĘG SZYJNY, WOŹNICA, PLANDEKA, EKSTERN, OBFITOŚĆ, WIZAŻYSTKA, KORZENIONÓŻKA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PRZECIWNICZKA, GUMOWE UCHO, NATRĘCTWO, PRASOWNIA, MAŁPKA, AMONAL, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, TRÓJBÓJ, CIUPKA, ZHAFTOWANIE SIĘ, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, ELEKTRODA MEMBRANOWA, MODEL REDUKCYJNY, SUBSKRYPCJA, STADIALNOŚĆ, POTENCJAŁ DZETA, IZOLACJONIZM, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ŚWIATOWOŚĆ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, GWIAZDKA, CZOŁÓWKA, DZIELNICOWY, MALAKOLOGIA, ZERÓWKA, LEWOSKRĘT, PRZEDPOLE, EKSPREZYDENT, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, GRUBY ZWIERZ, WŁOSKOWATOŚĆ, EURYTERMICZNY ORGANIZM, KROWIENTA, RECEPCJA, SYROPEK, CHLEBAK, KOPARKA POPRZECZNA, ANIMATOR, OBRONA PIRCA, ZORZA POLARNA, INWOLUCJA, KAJMAN KROKODYLOWY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, KOŻUCH, ?METAMERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRA MIEŚCI SIĘ NA ŁOPACIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRA MIEŚCI SIĘ NA ŁOPACIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOPATA ilość materiału, która mieści się na łopacie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOPATA
ilość materiału, która mieści się na łopacie (na 6 lit.).

Oprócz ILOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRA MIEŚCI SIĘ NA ŁOPACIE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ILOŚĆ MATERIAŁU, KTÓRA MIEŚCI SIĘ NA ŁOPACIE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast