SZTUCIEC W KSZTAŁCIE WIDEŁEK, NA KTÓRY NABIJA LUB NAKŁADA SIĘ JEDZENIE I WKŁADA JE DO UST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDELEC to:

sztuciec w kształcie widełek, na który nabija lub nakłada się jedzenie i wkłada je do ust (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIDELEC

WIDELEC to:

jeden z przyborów ręcznych wchodzących w skład sztućców z zastawy kuchennej, posiadający uchwyt i zębiska; jest używany do nadziewania, utrzymywania i przenoszenia potraw (najczęściej porcji jedzenia w trakcie gotowania i spożywania) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTUCIEC W KSZTAŁCIE WIDEŁEK, NA KTÓRY NABIJA LUB NAKŁADA SIĘ JEDZENIE I WKŁADA JE DO UST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.452

EGZEMPLARZ SYGNALNY, KUMOTERSTWO, KORYTARZ, DANE SENSYTYWNE, BŁONICA KRTANI, POMYWAK, OPŁATA CZYNSZOWA, GONCIARZ, NIECHLUJ, KOMANDOR, SEMESTR LETNI, WYJADACZ, FROTKA, WOTUM ZAUFANIA, BATERIA AAA, ODWAPNIENIE, PASIAK, DANIE KOSZA, SPIĘTRZENIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SMILEY, MEDIANA, UPRAWA, PŁUCZKA, MORFEM LEKSYKALNY, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, PRACA DOMOWA, WYRAZY, SEMITOLOG, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, STAROINDYJSKI, HACKAMORE, GALIARDA, DINGS, ZEW, BĄK, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, KORONA, TRIUMFATOR, GIPS, RDZEŃ, JESIOTR, ODNIESIENIE, JĘZYK ARGOBBA, MADZIARKA, WIESZCZBIARNIA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, SEMESTR ZIMOWY, MINERAŁ ZABARWIONY, BARWA, WIECZORÓWKA, BRAT, CIERNIOPLĄT, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, BORSUK, GARDEROBIANA, TUM, BAHAMY, GŁOSICIEL, POKRZYK, ORBITA, PROPLASTYD, MCV, ŻABA LEOPARDOWA, LATARNIK, OPĘTANIEC, ŁOMOTANIE, PRASOWANIE, SIAD, STERYLNOŚĆ, GRAFIKA RASTROWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, WŁÓCZYKIJ, NIEODPARTOŚĆ, DOGMAT, SZEW, KANALIZACJA KABLOWA, DWUSTRONNOŚĆ, HOBBISTA, MAJOWY ROBOTNIK, OMER, GUARANA, NEOPOGANIZM, DOWÓD NIE WPROST, KORONKA, KREOLKA, FOSFOLIPID, CHWILÓWKA, NARKOTYK, SZPONTON, KAMIEŃ MŁYŃSKI, OSTEOTOMIA, ŁYKACZ, POPRZEDNICA, CZARTER, ULM, EKOLOGISTYKA, JĘZYK SZTUCZNY, WYCINEK, KROK ŁYŻWOWY, PŁOMIENIE, KOLUMBARIUM, PROSTY, AMORFIZM, AUGUR, GÓRY KOPUŁOWE, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ZAUWAŻALNOŚĆ, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, UDAR MÓZGOWY, RYZYKO KREDYTOWE, ILOCZYN BLASCHKEGO, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PENITENCJA, ZAGRYWKA, WENTYLACJA MECHANICZNA, WSPARCIE, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, WATÓWKA, KOPUŁEK PROMIENISTY, POPYT, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BIAŁACZKA KOTÓW, PANDA, OMEN, PYTANIE, SZAMBELAN PAPIESKI, PROGRAM UŻYTKOWY, DZIEWIĄTY, FILM NOIR, PUBLIKACJA, AMERYKA, LODOWIEC REGENEROWANY, ODCIEK, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, DWUKOŁOWIEC, JONIZACJA, TANATOPSYCHOLOGIA, MODA, LESZCZYNA, MASZTÓWKA, CZWARTY ŚWIAT, FERMENTOR, MELDUNEK CZASOWY, CEWKA INDUKCYJNA, PROLIFERACJA, DOKTOR, ŁADOWNICZY, PUCHAR, CHODZĄCA DOBROĆ, ELANA, BUŁGARSKI, ZRZĄDZENIE LOSU, MEDIALNOŚĆ, OSCYLATOR, PRZEDSIĘBIORSTWO, SKRZYNKA, MECENASOSTWO, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, MACIEJKA, OSET NASTROSZONY, SKUP, OBSADA, INSTYTUCJA PRAWNA, FARBA OLEJNA, SKOPEK, BIEDA, LOOP, KUC KASPIJSKI, OBJAW KONWERSYJNY, ZDERZACZ, BIOLOGIA, WASĄG, POLIGAMIA, STEMPEL, AHISTORYZM, ZAGRABICIEL, KOLCZAKOWATE, PALCE, OGNISKO, ESPERANTYDA, WYPALANKA, KINO DOMOWE, SZATA GRAFICZNA, SŁOBODA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, FINISZ, EKSPLOATACJA, KONTENER, OPOŃCZA, POSIADŁOŚĆ, KORONKA, FITONCYD, ZROZUMIAŁOŚĆ, SERIAL TELEWIZYJNY, BEJCA, ENDOCENTRYZM, BĄBELEK, MALKONTENCTWO, POWIERNICTWO, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, MONTAŻ, TWIERDZENIE MENELAOSA, ZĄB, KOROWAJ, FRAZA, GRUSZA, BARWNIK, WIELOCUKIER, BRACTWO KURKOWE, PLAYER, SAMOWOLKA, TARTYNKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, POMOCNIK, SZANTA, TOBOGAN, EFEKT SORETA, PORZĄDEK JOŃSKI, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, RYSOWNICA, PRZYLEPA, SZATRA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, ESZEWERIA, PARK SZTYWNYCH, DŹWIGNICA LINOTOROWA, KRZYŻAK, GULASZ, TAJNIAK, IKONA, HOMOSEKSUALIZM, ZNAMIĘHALO, WINIARZ, OKRES WEGETACYJNY, EKSHIBICJONISTA, RÓŻA PUSTYNI, DZBANECZEK, WŁAŚCIWOŚĆ, NASIĘŹRZAŁ, OBCY, BALAST, BYTOWNIT, ROŻEK, BRZYDACTWO, MAKROPOLECENIE, JASZCZUR, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, SŁOŃ, SZUPINKA, SMRÓD, CEWKA, ORZEŁ, KARAWANA, RYMARSTWO, POETA LAUREATUS, CZEKOLADA, MADAPOLAM, PIÓRNIK, ODSKOK, ROZGRZEWACZ, LOGOGRAM, WYKUPNE, SUBLIMATOR, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ŁUPEK MARGLISTY, RUCHOMY PIASEK, MIODOJAD SMUGOWANY, GAPA, PĘTO, ETYKIETA, OSTOJA, TYPOLOGIZACJA, BALON, WĄŻ, ZJAWISKO KERRA, WILK PSZCZELI, ZBÓJNICZEK, KOŹLAK, ŻALE, TAMANDUA, SZYLKRET, ŁONO, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PARTIA HISZPAŃSKA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ADAGIO, TUNEZYJSKI, HIPERTENSJOLOGIA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SELSYN, PLATER, UCHLANIE SIĘ, ZLEWNIA, TAKSON MONOFILETYCZNY, BAMBO, ?MOBIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTUCIEC W KSZTAŁCIE WIDEŁEK, NA KTÓRY NABIJA LUB NAKŁADA SIĘ JEDZENIE I WKŁADA JE DO UST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTUCIEC W KSZTAŁCIE WIDEŁEK, NA KTÓRY NABIJA LUB NAKŁADA SIĘ JEDZENIE I WKŁADA JE DO UST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDELEC sztuciec w kształcie widełek, na który nabija lub nakłada się jedzenie i wkłada je do ust (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDELEC
sztuciec w kształcie widełek, na który nabija lub nakłada się jedzenie i wkłada je do ust (na 7 lit.).

Oprócz SZTUCIEC W KSZTAŁCIE WIDEŁEK, NA KTÓRY NABIJA LUB NAKŁADA SIĘ JEDZENIE I WKŁADA JE DO UST sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - SZTUCIEC W KSZTAŁCIE WIDEŁEK, NA KTÓRY NABIJA LUB NAKŁADA SIĘ JEDZENIE I WKŁADA JE DO UST. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast