ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWIASTEK LUB JON, KTÓRY ULEGA PRZEMIANIE W WYNIKU REAKCJI CHEMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSTRAT to:

związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWIASTEK LUB JON, KTÓRY ULEGA PRZEMIANIE W WYNIKU REAKCJI CHEMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.782

PARKIET, KANIKUŁA, ODLEWA, MRÓWKA RUDNICA, PROMOTOR, POSYBILIZM, MIESZANKA BETONOWA, KAMIENIARZ, ŚRUBSZTAK, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, CLERK, UNISONO, JARZYNIARZ, JEZIORO POLODOWCOWE, MOSHING, KLASTER DYSKOWY, TARAN, MAG, HALA, GARNITUR, BOMBARDA, EMIL, FROTKA, MILANEZ, POSOCZNICA, UKŁAD OPTYCZNY, BUŁAT, BEZŻENNOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, NAGOŚĆ, DOKSOLOGIA, JEZIORO ZASTOISKOWE, ZIELENICE, BARWA, MAKROCZĄSTECZKA, STOMIA, AZALIA, STRZAŁ, PERCEPAN, BAŃKA, KATION, UPADEK, MARYNARCZYNA, PODHARCMISTRZ, NAKŁADKA, EKSPATRIANT, NÓŻKA, ZWŁOKI, BARYCENTRUM, MCHY WŁAŚCIWE, ALIT, FAŁDA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, SZTUCZNE SERCE, SASZETKA, FILOZOF, ZASTRZAŁ, PALATYNKA, PLEBEJUSZ, CHALLENGER, OSTOJA, PAŃSTWO MŁODZI, TAJSTRA, TOSKAŃSKI, WIATROWNICA, MÓRG, NOWA TWARZ, WIELOPIĘTROWIEC, DROGA TWARDA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, EMENTALER, ELIKSIR ŻYCIA, ASOCJACJA, NADAWCA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, FONOLOGIA LEKSYKALNA, SZASZŁYK, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, STAŁOŚĆ, ANTRYKOT, ŁAŃCUCH, MOŻLIWOŚĆ, ZADRAPANIE, FILEMON CIENKODZIOBY, ZOOFAG, CZYNNIK BIOTYCZNY, KARZEŁ, DWUTAKT, HYDROKSYAMINA, BRAMOWNICA, RĘKAW, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, VIOLA BASTARDA, GEST, ZATOROWOŚĆ, KONEW, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, WETERAN WOJENNY, GLORIA, ZAGŁÓWEK, ANNA, JANUSZ, WIZYTOWNIK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, GNÓJ, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, SONGNIM, KMIEĆ, ANTYCYPACJA, KRAŃCÓWKA, SALCESON, LINIA KOLEJOWA, KALKA TECHNICZNA, TYTANOZAUR, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, GLORIETA, BARCHAN, WARTOŚCIOWOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, ZBROJOWNIA, CZĘŚĆ, CIOS, KONTUR MELODYCZNY, POJAZD KOLEJOWY, BLOKADA, CIASTO, BUDKA, SIMON, NOOB, RELACYJNOŚĆ, WROCŁAWSKOŚĆ, SYRENA, RÓŻDŻKARZ, OPIEKUN, TOPOS, KŁUSAK FRANCUSKI, NEUROPRZEKAŹNIK, MAKINTOSZ, GNIOT, RUSYCYSTYKA, MASZYNA CIEPLNA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, CZOŁÓWKA, JAMRAJ, AFERA ROZPORKOWA, WYDANIE, DYFUZOR, PROJEKT, ROZTWÓR STAŁY, UPARCIUCH, PĘPUSZEK, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, KOSARZ, BURZA, TACZNIK, KARAWAN, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, FILM S-F, ASYSTA GRAWITACYJNA, CHRONOMETRAŻYSTA, AZYDEK, ROWER, TILAKA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, ZAKON MNISI, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, NARÓD, WIRUS GRYPY TYPU A, KLASTER PRZEMYSŁOWY, DZYNDZEL, BANDAMKA, WYSTRÓJ, SMREKUN, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NAJEM OKAZJONALNY, ŚMIECIARZ, SKAŁA OSADOWA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, ZATWARDZENIE, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA, SŁABEUSZ, JER SŁABY, SUKCESJA, EMIRAT, ROTARIANIN, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SZMIDT, JINZHOU, OKRĘT SZPITALNY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KARL, MARIAŻ, PRODUKT ROPOPOCHODNY, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SKROMNOŚĆ, PŁOZA, GORSET, ALAMEDA, FLAK, BAR, BĘBEN, PĘCHERZYK, PROCES TECHNOLOGICZNY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, WIDŁY, ÓSEMKA, ZRĄB TEKTONICZNY, PRESKRYPTYWIZM, STYLO, PIÓROSZ PIERZASTY, KINO, OFICER, MORS, DZIURA, PRZEDRUK, OSKÓREK, POZYTYWIZM, TRÓJKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ATMOSFERA, CHOROBA GENETYCZNA, ADAPTACJA, NADZIEMNOŚĆ, METALOID, DOŻYWOCIE, ŁAJDACKOŚĆ, SKALA, JERZY, MONITOR, SER TOPIONY, ALEC, OBRÓT PIERWOTNY, ESTETYKA, BRODAWKI PŁCIOWE, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, DZIEDZICZENIE, NACIEK JASKINIOWY, TWÓR, TESSERA, BODZIEC PROKSYMALNY, SPIROGRAM, PARCELANT, MAŁPOLUD, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, TAŚMOWY, NACZYNIAK GRONIASTY, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, MĘTNIAK, INDYWIDUALNOŚĆ, CZUJKA, SŁUPEK, NAROŻNIK, EV, DYLIŻANS, PARAROTACYZM, DERYWAT MUTACYJNY, PODATEK IMPORTOWY, OZOREK, PIERŚ, HADIS, SILOS ZBOŻOWY, ISMALIA, JAN, UDERZENIE, PIĄTA WODA PO KISIELU, CYKL KREBSA, RZECZ NIERUCHOMA, BIRET, KWAS RYBONUKLEINOWY, MASZTÓWKA, WENTYL, BALDACHIM, PODSADNIK KULISTY, ASPEKT, KAZAMATA, SSAK, LIŚCIONOGI, RUMUŃSKOŚĆ, SPIĘCIE, GLORYFIKATOR, BISFENOL, BOREK, MANGANOWIEC, FLUIDYZACJA, KOŁNIERZ, ŻWAWOŚĆ, PRZEDSZKOLE, KRATOWNICA, KRUPNIK, FILM DROGI, EGOCENTRYCZNOŚĆ, SYLWETA, KUPON ZEROWY, PODATEK KOŚCIELNY, WIELOKĄT, ?UMOWA WIĄZANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.782 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWIASTEK LUB JON, KTÓRY ULEGA PRZEMIANIE W WYNIKU REAKCJI CHEMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWIASTEK LUB JON, KTÓRY ULEGA PRZEMIANIE W WYNIKU REAKCJI CHEMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSTRAT związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSTRAT
związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej (na 8 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWIASTEK LUB JON, KTÓRY ULEGA PRZEMIANIE W WYNIKU REAKCJI CHEMICZNEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWIASTEK LUB JON, KTÓRY ULEGA PRZEMIANIE W WYNIKU REAKCJI CHEMICZNEJ. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x