CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOSOWOŚĆ to:

cecha akustyczna głosek, przy których artykulacji powietrze wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę ustną i jamę nosową (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.563

ABLACJA, STYL GOTYCKI, BAGNIK ZDROJOWY, DOJŚCIE, KOSMOS, CZUCHUNIA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, DZISIEJSZOŚĆ, KARAKUŁY, SALTARELLO, TŁUSZCZYK, PAENULA, RZEKA EPIZODYCZNA, GRYMAŚNIK, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, POCZUCIE HUMORU, SZCZOTECZKA, STWORZENIE, KOMISANT, JARZYNIAK, ALI, ŁAŃCUCH EULERA, GARNIZON, WODOROST, PIES TERAPEUTYCZNY, DRUKARKA ROZETKOWA, PARK MIEJSKI, AKADEMIA, ADRESAT, PASYWIZM, GAMA, ODMIANA HERBOWA, ZARODEK, PERSPEKTYWA, LODOWICA, NIECHLUBNOŚĆ, BULWARÓWKA, INKORPORACJA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, NAWAŁNICA, BIAŁY TRĄD, SZABER, PLUGAWOŚĆ, BABESZJOZA PSÓW, WYCINEK, TITR, FILOLOGIA POLSKA, BAŻANT, KIESZEŃ, NUDYZM, WOTUM ZAUFANIA, TAŚMA, SADYZM, OBSERWATORKA, SZAMBELAN PAPIESKI, BELLADONA, KRAV MAGA, TEREN ZAKRYTY, MAGNI, PASIAK, REALNY SOCJALIZM, SEKRECJA, ŚRUBA POCIĄGOWA, KIERUNKOWSKAZ, NOGAJOWIE, SZEREG NEPTUNOWY, HALLING, MOŁOTOW, MIĘCZAK, ANKSJOLITYK, FILTR BUTTERWORTHA, UJGURSKI, MONAR, CHLEB, ŁAPADŁO, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, MOTYLEK, HADIS, PODCHLEBSTWO, LORDOSTWO, POŚWIĘCENIE, PREZENTER, PREZYDENTKA, PALATOGRAM, NIEUŻYTECZNOŚĆ, WIBRACJA LABILNA, SPIRALA, WIELOMIESZEK, TRIADA KARTAGENERA, HIPOREFLEKSJA, GLOBIGERYNA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ORGANDYNA, MURENA WSTĄŻKOWA, ATREZJA POCHWY, EWOKACJA, CZOŁO, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, IZDEBNIK, PAŹDZIERZ, INFORMACJA GENETYCZNA, ZACHŁYST, KOMORA ZAMKOWA, CYJANOHYDRYNA, RAFA, PTASIA GRYPA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ADAGIO, CIAŁO, WYDATEK INWESTYCYJNY, INDYWIDUALIZM, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, WŚCIBSTWO, KÓŁKO I KRZYŻYK, LEGAT PAPIESKI, BAON, SKRZYPY, SZEWNICA BZÓWKA, KANAŁ, KOLEGIATA, PRAWO DŻUNGLI, MAŁOPOLSKOŚĆ, GRZEBIEŃ BIODROWY, PODKARMIACZKA, NOSACZ, REWIA MODY, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, ANALIZA TRANSAKCYJNA, JĘZYK NANDORIŃSKI, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ZASADA, ZAPRZĄG, DIAMAGNETYZM, AMPUŁKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, BOMBARDA, SZMAT, WIĄZANIE POJEDYNCZE, FARMERYZACJA, POTAJNIK, KULTURA STARTEROWA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, SNIFFER, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, TANY, OPŁATA ADIACENCKA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, RAPORT FISCHLERA, CZĘŚĆ, ENERGIA GEOTERMALNA, LADA, GOŁĄBKI, CELIAKIA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, CHOROBA LEVA, ZATYŁ, POTOK, KLOSZ, HRABSTWO, SOCJETA, DEBIUT OTWARTY, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, SZCZENIACZEK, STAWKA AWANSOWA, ODTRUTKA, WIRUS, KUCHNIA, DANONEK, WIADRO, LINIA WODORU 21 CM, GHI, BIFURKACJA, NABIEG KORZENIOWY, ZIEMIA ODNIESIENIA, POWÓZ, NERWICA SPOŁECZNA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, KANALIK NERKOWY, NOMENKLATURA PARTYJNA, ZACIĘTOŚĆ, GEOCHEMIA ORGANICZNA, PERŁA URIAŃSKA, PODZIAŁKA, PASIERB, NEOTENIA, MASCARPONE, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, OKO, POMOC, IZBICA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, TORT, PRZESTARZAŁOŚĆ, DAWKA PROGOWA, KOLOKWINTA, KLASZTOR, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, STRÓJ DWORSKI, BEZPIEŃKA, BIELIZNA, DWUKULTUROWOŚĆ, GOLFIK, KADZIDEŁKO, LABORATORIUM, GRZYB NADRZEWNY, OLEJ LNIANY, LICZNIK KILOMETRÓW, ASTRONOMIA SFERYCZNA, KIWI, ŚCINACZ, REWANŻ, KLASTER, ODLEWNIA, IMMUNOCHEMIA, PONADKLASOWOŚĆ, STACJA, PUSTAK STROPOWY, KOTONINA, ODNÓŻA, DŻUNGLA, HYCEL, KESON, HEIMAT, OGRÓD DENDROLOGICZNY, DEKLINACJA NIJAKA, ŻEREMIA, CZAPKA WĘGIERSKA, ROZBRATEL, PALEONTOLOGIA, CLARINO, FILEMON CIENKODZIOBY, CHLOROHEKSYDYNA, WROCŁAWSKOŚĆ, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ORLOG, TELEWIZJA HD, OKREŚLNIK, POPULACJA MENDLOWSKA, CHOINKOWOŚĆ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, KOŃCZYNA, DYL, TRANSFER BIEŻĄCY, CIELICZKA, SUPERMOCARSTWO, WARP, HOTELING, SKARYFIKACJA, NAWIS, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ZAPALNOŚĆ, TRANSFORMATORNIA, MIŃSZCZANIN, ZGINIĘCIE, KONFEDERACJA, KRACH, FORMA, SZTUKA, GARNEK, DZIADZIENIE, GREKA, BACKGROUND, BAGAŻOWY, DAR, PIANISTYKA, TOST FRANCUSKI, RESTYTUCJA GATUNKU, OWALNICA, KUBRAK, KROPIELNICA, SKOK W BOK, ZADOŚĆUCZYNIENIE, OBUDOWA, FORLANA, BRAHMS, WKLĘSEK, JEDENASTKA, PACHOŁ, OSTROŚĆ, KARTUZJA, KOKARDKA, PODATEK BASENOWY, PEDOFILSTWO, ZASTAŁOŚĆ, SKALA RANKINE'A, ZADYSZKA, KONSERWACJA, SPOWALNIACZ, WADA WZROKU, TOP, POWTARZALNOŚĆ, BARYKADA, SZAŁAŚNICTWO, TERMOREGULATOR, BILTONG, PANTOMIMA, NIECIEKAWOŚĆ, ?WISKOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.563 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOSOWOŚĆ cecha akustyczna głosek, przy których artykulacji powietrze wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę ustną i jamę nosową (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOSOWOŚĆ
cecha akustyczna głosek, przy których artykulacji powietrze wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę ustną i jamę nosową (na 8 lit.).

Oprócz CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast