Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOSOWOŚĆ to:

cecha akustyczna głosek, przy których artykulacji powietrze wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę ustną i jamę nosową (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.651

KARKOŁOMNOŚĆ, ŁOPATA, MURARKA OGRODOWA, SABAUDIA, EWOLUCJA, KIŚĆ, TRANZYSTOR POLOWY, GEN SPRZĘŻONY, INFORMACJA, OLIGOMER, KOŁEK, BŁĄD ATRYBUCJI, PATRONTASZ, ŁOWCZY, BRZOZÓWKA, PARAFARMACEUTYK, CHLOREK SUKSAMETONIUM, KAGANIEC, PĘK, ORNITOLOGIA, DIALOGICZNOŚĆ, ALKOHOLAN, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KOPEĆ, DOPING, DOSTOJNIK, KOMŻA, POLIGAMIA, NELSON, KALATOS, EKSHIBICJONISTA, BAWOLE OKO, MLON, WYGŁAD LODOWCOWY, ZĘBY NOWORODKOWE, ŚCIĘCIE, NIEPRAWOŚĆ, CHOROBA BERGERA, ANALIZA, STARA MALUTKA, AZOTAN(V), REHABILITANT, DOMINO, ZGROMADZENIE ZAKONNE, AWERSJA DO RYZYKA, ULGA BUDOWLANA, KOSSAK, RESTYTUCJA GATUNKU, KONKURS, CERTACJA, WĄSONÓG, HODOWCA, ŻÓŁTLICA, WARSZTAT, BANKOWOŚĆ MOBILNA, COLA, KOMISJA REWIZYJNA, KABRIOLECIK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, DWA OGNIE, ZAKON MNISI, TYKA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, KNEDLE, GINEKOLOGIA, ZIELE, CHLEB, MAŹNICA, PIEGUS, LITWAK, SMOLUCH, BARWICA DREWNA, CZŁAPAK, ADALINA, PASTEL, WAPNIARKA, ZAMIANA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, ADAPTACJA SPOŁECZNA, KOŁPAK, OBWÓJ, PASTERSKOŚĆ, PUSZKA, OKNO, SZACHOWNICA PUNNETTA, INTERESOWNOŚĆ, LIAZA, CHOROBA KUFSA, NUR LODOWIEC, FOTEL ROZKŁADANY, BYDLĘ, ORIJA, ALF, OLIWA, RUCH, LUMINATOR, LITERA TEKSTOWA, AKCENT OSTRY, POLEWA, WOJNA, POPRAWA, GAZ ELEKTRONOWY, PIĘCIOBÓJ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, RYNEK PRACY, ORDYNANS, NADZÓR INWESTORSKI, FASCIOLOPSIOZA, PODWYMIAR, GAWĘDA SARMACKA, SZTAJEREK, CHOPINISTKA, CZARNUCH, BEZWSTYDNOŚĆ, ASPIRANT, DILPAK, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, PSZENICA DURUM, DRUŻYNA, ZASTAŁOŚĆ, PEDOFILIA, BLUSZCZ, KAZACZOK, KURONIÓWKA, CENTRALA, ZSYP, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ROWER WODNY, KOLORY PAŃSTWOWE, ZAPACH, SILNIK INDUKCYJNY, BIEG ZJAZDOWY, EFEKT LENSE-THIRRINGA, KRUŻA, LANSJER, DRYBLAS, KOŃ KABARDYŃSKI, WIELKODUSZNOŚĆ, WAGA SZALKOWA, SYFEK, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, WNIEBOWSTĄPIENIE, KOGNITYWIZM, NAKAZ PRACY, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, CZOP ZATOROWY, ROŚLINY ZARODNIKOWE, CIAŁO ACETONOWE, ZASUWA, ANATOMIA WARSTWOWA, FAMA, PIJAK, ASTROCYT, FACJATA, TEREN, PRZEDNÓWEK, DUSZA, IMPULS, FOLKSDOJCZ, KÓZKI, KOPALNIA OTWOROWA, MECENAT ARTYSTYCZNY, PERKOZ, LEK, TOR WODNY, KWINTA, SZCZEP, KRĘGARSTWO, SZKLISTOŚĆ, CMOKIERSTWO, KREACJA, OBEDIENCJA, ŻABKA, ENTOMOFAGI, MAJĄTEK NIERUCHOMY, PERTYT, TURBULENCJA, TURANISTA, FIGURA RETORYCZNA, PYTANIE, STARY WYGA, SONAR, DEPRECHA, MYDLANOŚĆ, SKÓRNIK, HÄNDEL, RZEŹWOŚĆ, JAPONKI, WOODSTOCK, PIANOLA, SZPATUŁKA, GODZINA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, NAUKA, TANK, BAR TLENOWY, WIRUS, SUBSTYTUCJA, PROMIENIOWANIE, UMOWA O DZIEŁO, KALIBER, PRZESUWALNOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, DIAGNOZA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, ABSYDA, NANTONG, MASZYNOWNIA, OŚRODEK, KLUCHY POŁOM BITE, JUJUBA, CECHA CZYNNOŚCI, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, IDENTYFIKACJA, CHLEB CHRUPKI, SZEZLONG, PRZETRAWIANIE, GONITWA PŁOTOWA, NIEŁUPKA, WYPRAWIACZ, WYDZIAŁ, CHLOROHEKSYDYNA, MARAN, HRABIĄTKO, DRZWI WAHADŁOWE, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, FREESTYLE, PRAGERMAŃSKI, SEMINARIUM, PARAROTACYZM, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, STOPA LODOWCA, KAMIKADZE, CESARZ, ŁAWA, PRZYWODZICIEL WIELKI, WSZECHWŁADNOŚĆ, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, ITAKA, PADOK, GOŹDZIENIEC, HACJENDA, KOBIECOŚĆ, ZEZ ROZBIEŻNY, CZERPAK, ZACHŁYST, ASFALTOBETON, KAPLICA LORETAŃSKA, DERMOKOSMETYK, ELEKTROLUMINESCENCJA, HETYTA, ŹDZIEBLARZE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SONG, LOGAN, SZEREG HARMONICZNY, ŻUŻEL, FAZA KSIĘŻYCA, KARA UMOWNA, PREJUDYCJALNOŚĆ, ALARM POWODZIOWY, BRUDNICA MNISZKA, POKOLENIE, POWIETRZE WENTYLACYJNE, GŁUPKOWATOŚĆ, TONAŻ, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, GLOSA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, MANEWR PRINGLE’A, NADOBNOŚĆ, WŁOSIANKA, CROSS, POSIADY, KOHORTA, BABINIEC, AKT, WIRUSY DSDNA-RT, OIOM, RYSUNEK, GOLARZ, MRÓWKA SMĘTNICA, PRZYJEZDNY, INGUSZKA, POZIOM, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ZWALISTOŚĆ, APARAT GOLGIEGO, PAPAD, GRAFOSKOP, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PRZERYWKA, ERPEG, NACHWYT, DIPLOPIA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, LOBELIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha akustyczna głosek, przy których artykulacji powietrze wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę ustną i jamę nosową, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY KTÓRYCH ARTYKULACJI POWIETRZE WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ JAMĘ NOSOWĄ LUB PRZEZ JAMĘ USTNĄ I JAMĘ NOSOWĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nosowość, cecha akustyczna głosek, przy których artykulacji powietrze wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę ustną i jamę nosową (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOSOWOŚĆ
cecha akustyczna głosek, przy których artykulacji powietrze wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę ustną i jamę nosową (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x