MUTACJA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ IDENTYCZNĄ SEKWENCJĄ ODCINKA DNA U WSZYSTKICH OSÓB DOTKNIĘTYCH DANĄ MUTACJĄ; OSOBY OBARCZONE KONKRETNĄ MUTACJĄ ZAŁOŻYCIELSKĄ POSIADAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁA ONA PO RAZ PIERWSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA to:

mutacja charakteryzująca się identyczną sekwencją odcinka DNA u wszystkich osób dotkniętych daną mutacją; osoby obarczone konkretną mutacją założycielską posiadają wspólnego przodka, u którego wystąpiła ona po raz pierwszy (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUTACJA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ IDENTYCZNĄ SEKWENCJĄ ODCINKA DNA U WSZYSTKICH OSÓB DOTKNIĘTYCH DANĄ MUTACJĄ; OSOBY OBARCZONE KONKRETNĄ MUTACJĄ ZAŁOŻYCIELSKĄ POSIADAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁA ONA PO RAZ PIERWSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.341

FINANSJERA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, MOMENT MINSKY'EGO, BATON, WIAROŁOMSTWO, CHOROBA TANGIERSKA, PŁAST BRZOZOWIEC, KICHA, PŁYTA KONTYNENTALNA, DOM SZEREGOWY, WOLNY RODNIK, MEZOMORFIK, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PYLICA TALKOWA, GONIOMETRIA STATYCZNA, PIECHUR, BIAŁY MARSZ, BANIAK, BOMBA EKOLOGICZNA, KIR, ZŁÓG WAPNIOWY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, AGENEZJA, SKRĘT, PLEJADA, MŁOTKOWY, KĄPIEL, ESPERANTYSTA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SAMOLOT BOMBOWY, PANNUS, ŻÓŁTLICZKA, MANTYLA, NEBIWOLOL, UCZEŃ, CYMBAŁY, KOSZULKA WODNA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, KURTYNA ZERO, ZASIĘG, FOTOGRAFISTA, KRATA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KLARK, SMOCZEK, BEZKRYTYCZNOŚĆ, MYJNIA, KŁOBUK, OPUSZCZENIE, IMIONNIK, ŹRÓDŁO, PARAMAGNETYK, SATELITA SZPIEGOWSKI, PAJĘCZYNÓWKA, PLEBS, NIEOCZYWISTOŚĆ, SYNERGIZM, ODBYTNICA, SĄD GARNIZONOWY, WAREG, ANALIZA KOSZTÓW, TAMILSKI, GOŁĄBKA, POCHWIKOWATE, ZMIANA, RANA WYLOTOWA, KAPLICA, TWORZYWO SZTUCZNE, KROSNY, FONETYKA AKUSTYCZNA, BOR, ALT, KOMUNIA ŚWIĘTA, ÓSEMKA, BEDŁKA MUCHOMOR, KRYKIET, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PRAWO OBYWATELSKIE, KOSMAS, EKSPERYMENT KORTOWSKI, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, MEDIALNOŚĆ, PRACUŚ, HANIEBNOŚĆ, TAJSKI, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, REEDUKATOR, NASTĘP, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, MŁYNEK DO ODPADKÓW, KARUK, NURKOWANIE TECHNICZNE, WYŁUDZACZ, JĘZYK PENDŻABSKI, OTWÓR GĘBOWY, NERWIAK PŁODOWY, MATERIA, SEGMENTACJA, CYKL ASTRONOMICZNY, TANATOPSYCHOLOGIA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ARIANIE, SONDA, TOREBKA BOWMANA, WEKTOR ZACZEPIONY, GALERIA SŁAWY, BRAND, LAWENDA FRANCUSKA, KARTA WIZYTOWA, AUTOMAT, BERA, GRZYWA FALI, MALARSTWO NAŚCIENNE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, BLUES, LOGIKA DEONTYCZNA, ORIJA, NAROST, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, OWCA ROMANOWSKA, ZIEMIA, WYSŁANIE, BIBUŁKARZ, PODATEK RZECZOWY, CZASOPISMO, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, DOWÓD WPROST, SKŁAD PODATKOWY, PIAST, OWCZA WEŁNA, WATA, PŁYN CHŁODNICZY, NAPARZANKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, SYJON, PROFESOR, PERKOZ DWUCZUBY, APARAT SŁUCHOWY, PEPINIERA, LATARNIA UMARŁYCH, KOMISANT, ARCUS SINUS, PONTICELLO, FILOZOFIA KRYTYCZNA, NALOT, BÓR SUCHY, CIĘŻKI TYŁEK, WIELOCUKIER, GRUPA WSPARCIA, BRAMOWNICA, RADIACJA, CYKL KONIUNKTURALNY, TRANSFORMATORNIA, SKOK, OWCA MERYNOSOWA, STREFA ODRUCHOWA, WĘZEŁ SA, FELINOLOGIA, FALA DŹWIĘKOWA, LITEWSKI, ROZDZIAŁKA, MOST PONTONOWY, LUSTRO, PACHYPLEUROZAUR, RÓWNIK TERMICZNY, HARUSPIK, PIEG, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, BIGAMIA, KILOMETR ZEROWY, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KORDYT, MAMMOLOGIA, NIEŻYCIOWOŚĆ, ARMSTRONG, AWIOFON, CUMULUS, GOOGLE, CENTRALA RYBNA, PRZEJEZDNY, MACZANKA KRAKOWSKA, PISMO GRECKIE, ETIOLOGIA, WSZECHDZIEJE, OŻENEK, RYWALIZACJA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, GARBNIK, TERAPENA, FRAZA, METEOR, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ELIMINACJA, WESTERN, DUCH OPIEKUŃCZY, GRÓB POBIELANY, NIEDOROZWÓJ, SĄD KONIECZNY, PERYPATETYK, KRÓTKI WZROK, FARBA OLEJNA, PĘDRAK, DUŻY PION, FIZYKA JĄDROWA, POŻAREK, EPICYKL, CUKIER ZŁOŻONY, ŻUŻEL, OKRĘT RAKIETOWY, DIAMAGNETYZM, CENTRUM, WIECZERNIK, OWCA FRYZYJSKA, MORESKA, HETEROTROFIA, FUZJA JĄDROWA, KLOMIFEN, POCZUCIE HUMORU, ZMARSZCZKA, DYSLEKSJA, HUBA SINIAK, JEZIORO SOLANKOWE, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, SAMOWOLNOŚĆ, ULEMOZAUR, SPRAWNOŚĆ, BUKIECIARZ, AUTOKEMPING, KULTURA TRZCINIECKA, SAMOZAPALENIE, CZARNA ROBOTA, SZASZŁYK, BIAŁY ROSJANIN, MIĘKKI RESET, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, RÓG, IZBA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KONFORMER, OPONA PAJĘCZA, NASTAWANIE, OLEJ MIGDAŁOWY, PRZĘŚLOWATE, MARUDER, DOWÓD TOŻSAMOŚCI, OBERLANDER, ANTYCHOLINERGIK, PODIUM, PAWIAN ANUBIS, DNA, AERAL, ZMIENNOKSZTAŁTNY, KONTROLA, ELEKTROMEDYCYNA, ODBIJANIE SIĘ, POKŁAD GŁÓWNY, OGRZEWANIE KAFLOWE, MONOCENTRYZM, STAN, PŁOMIEŃ, IRANISTAŃSKI, EMALIA, ASTRONOMIA, PEARS, PROWENIENCJA, NIEUKONTENTOWANIE, WALOSZEK, SŁONIOWATE, PLICHTA, CHAŁTUROWIEC, ROZETKA, ALARM SZALUPOWY, ORGANOLOGIA, GOTOWOŚĆ, RĄBEK ROGÓWKI, KROWA, DOWÓD POŚREDNI, PASO PERUWIAŃSKI, KALENDARZ, ANTENA REFLEKTOROWA, PORFIRYNA, ŻYTO, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, JATKA, DOSTRZEGALNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, NIHILIZM, ZDZIADZIENIE, OWOC, DWÓJECZKA, ZASTRZAŁ, TEMPO, WYDAWNICTWO ZWARTE, KRYMINAŁ, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ?PODGÓRZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUTACJA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ IDENTYCZNĄ SEKWENCJĄ ODCINKA DNA U WSZYSTKICH OSÓB DOTKNIĘTYCH DANĄ MUTACJĄ; OSOBY OBARCZONE KONKRETNĄ MUTACJĄ ZAŁOŻYCIELSKĄ POSIADAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁA ONA PO RAZ PIERWSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUTACJA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ IDENTYCZNĄ SEKWENCJĄ ODCINKA DNA U WSZYSTKICH OSÓB DOTKNIĘTYCH DANĄ MUTACJĄ; OSOBY OBARCZONE KONKRETNĄ MUTACJĄ ZAŁOŻYCIELSKĄ POSIADAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁA ONA PO RAZ PIERWSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA mutacja charakteryzująca się identyczną sekwencją odcinka DNA u wszystkich osób dotkniętych daną mutacją; osoby obarczone konkretną mutacją założycielską posiadają wspólnego przodka, u którego wystąpiła ona po raz pierwszy (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA
mutacja charakteryzująca się identyczną sekwencją odcinka DNA u wszystkich osób dotkniętych daną mutacją; osoby obarczone konkretną mutacją założycielską posiadają wspólnego przodka, u którego wystąpiła ona po raz pierwszy (na 20 lit.).

Oprócz MUTACJA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ IDENTYCZNĄ SEKWENCJĄ ODCINKA DNA U WSZYSTKICH OSÓB DOTKNIĘTYCH DANĄ MUTACJĄ; OSOBY OBARCZONE KONKRETNĄ MUTACJĄ ZAŁOŻYCIELSKĄ POSIADAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁA ONA PO RAZ PIERWSZY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MUTACJA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ IDENTYCZNĄ SEKWENCJĄ ODCINKA DNA U WSZYSTKICH OSÓB DOTKNIĘTYCH DANĄ MUTACJĄ; OSOBY OBARCZONE KONKRETNĄ MUTACJĄ ZAŁOŻYCIELSKĄ POSIADAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, U KTÓREGO WYSTĄPIŁA ONA PO RAZ PIERWSZY. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x