POŁOWA CIAŁA ZWIERZĘCIA RZEŹNEGO - TO NA PÓŁTUSZY (JAKO ŻE CIAŁO SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SYMETRYCZNYCH PÓŁTUSZ) DOKONUJE SIĘ PODZIAŁU (ROZBIORU) MIĘSA NA ELEMENTY HANDLOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁTUSZA to:

połowa ciała zwierzęcia rzeźnego - to na półtuszy (jako że ciało składa się z dwóch symetrycznych półtusz) dokonuje się podziału (rozbioru) mięsa na elementy handlowe (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁOWA CIAŁA ZWIERZĘCIA RZEŹNEGO - TO NA PÓŁTUSZY (JAKO ŻE CIAŁO SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SYMETRYCZNYCH PÓŁTUSZ) DOKONUJE SIĘ PODZIAŁU (ROZBIORU) MIĘSA NA ELEMENTY HANDLOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.839

KONSONANS, FILOZOFIA POZNANIA, PŁYTA, NOCEK ALKATOE, DERKA, PROCH, WAHADŁO, IMMUNOFARMAKOLOGIA, KARYKATURALNOŚĆ, PRASOWNIA, RYBACZKA, DEKLARACJA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, WIROPŁAT, POLICJA POLITYCZNA, APASTRON, NORMA REAKCJI, BRACTWO KURKOWE, PĘTAK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, ENKLAWA, ZAPASY, SZEW, PRZEDMORZE, WYŚCIG, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, STRĄGA, KRONIKARKA, WSPÓŁBRZMIENIE, KULON, KUŚNIERCZYK, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, KLUCZKA, PISARZ, UNIA PERSONALNA, RACUCH, ABISAL, ABERRACJA, BARELIEF, ROZLUŹNIENIE, ŁOWCA, KORNWALIJSKI, GEOCHEMIA ORGANICZNA, KORONA, PUB, WYSPIARSKOŚĆ, MOTYW, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, JĘZYK WEHIKULARNY, TRANSFUZJOLOGIA, KRAJE, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, KUC CONNEMARA, ROGI, FAZA, RETINOPATIA, MIEDNICZKA, SUPERNOWA TYPU IB, CANCA, KWALIFIKACJA PRAWNA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, ORTOPTYCZKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, OBRÓT WSTECZNY, ŚLEDŹ, GLORIETKA, KONCHYLIOLOGIA, LOKSAPINA, PASTOFORIA, WIERTŁO KRĘTE, MAGNEZJA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, RENTGENOLOGIA, BETON ASFALTOWY, POZYCJA, SOS MUŚLINOWY, ADIUWANT, KATECHEZA, SIODŁO JUCZNE, TV, SOCJOBIOLOG, HURTOWNIA, ENDOMIKORYZA, EKSPAT, MASZYNA CIEPLNA, KAKAOWIEC, REAKCJA WYPROSTNA, RECEPTA PUNKTOWA, WYKRĘCANIE, STREFA CZASOWA, LAMPA KARBIDOWA, OSTRONOS WORKOWATY, PINGWIN DŁUGOCZUBY, PÓJDŹKA, OPERA KOMICZNA, HIPERMETROPIA, TAKT, OPOZYCJONISTKA, EMANACJA, GNETOWE, SŁUP, CIAŁO SZTYWNE, HIEROGAMIA, BASZTAN, OKTAWIAN AUGUST, NAJEBANIE SIĘ, BABA-JĘDZA, SPÓR, INWERSJA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, GAZ WULKANICZNY, SPŁATA, CHWAST, ZASADA EKWIPARTYCJI, LIZAK LOGOPEDYCZNY, IMPLIKACJA MATERIALNA, KOMONICA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, GONIEC BIAŁOPOLOWY, GATUNEK AMFIDROMICZNY, CZUCIE SOMATYCZNE, LAND, NAUKA, FIZYKA JĄDROWA, OSADA, PROTEID, JON WODOROTLENKOWY, TRANSWESTYTKA, SMAK, ŚLEPE ŹRÓDŁO, GAL, PADOK, PROMIEŃ, IKONOGRAFIA, KAPSLE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, DOKUMENTARYZM, MOKIET, OBŁÓG, NÓŻ, ELF, ŚWIECA, KONSUMENT, CIOTCZYSKO, TAKSÓWKARKA, TURANIZM, ROŚLINA, FALE ETERU, STYL CASUALOWY, OPAT KOMENDATORYJNY, WODA GEOTERMALNA, INSTAGRAMERKA, NAMYSŁ, DYM, ODMIANA UPRAWNA, JAZGOT, ROTACJA, ŁONO ABRAHAMA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, WAŁKARZ, RĘKAWICZNIK, GARNUSZEK, OKRĘT LINIOWY, NIEZAPOMINAJKA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, SECESJONISTA, PARABOLICZNOŚĆ, SKŁADOWA, CHRONOGRAF, TWIERDZENIE ZERMELO, MONOCHORD, DEKANAT, WARZELNIA, LINIA GEODEZYJNA, WYPAD, SKRZYPŁOCZE, RADAR GEOLOGICZNY, MIESZKANIE KOMUNALNE, MUFLON KANADYJSKI, PRUSKI DRYL, GRZYBEK HERBACIANY, SŁOWOTWÓRSTWO, HUTNICTWO, NASIONO, CZAPKA NIEWIDKA, POMPA WYPOROWA, WOLNOAMERYKANKA, SUKA, PĘTÓWKA, BRODAWKA SUTKOWA, OPAS, RÓŻNICA, WIDŁY, GOSPODARKA RABUNKOWA, KRAINA MITOLOGICZNA, STOCZNIA, SEZON REGULARNY, RUMIANEK, PAPILOT, OPENER, WIETRZENIE FIZYCZNE, WYSYP, RUCH PROSTOLINIOWY, ZUPA, BELKA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, EPIZAUR, BEHAWIORYZM, MIEDNICA, RETROGRADACJA, DRIPPER, FIZJOPATOLOGIA, FILOLOGIA ORIENTALNA, ZBIEG, DONATELLO, DOJŚCIE, OPIEKA PALIATYWNA, KONWERGENCJA, PAŃCIA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, BIOSFERA, PANTOMIMA, SZCZELINA BRZEŻNA, ROZMIARÓWKA, OSTROBOK, FEDERACJA, WYDRZYK, POŁYKACZ, GŁOWNIA, MAESTA, OSIEMDZIESIĄTKA, BRUTALNOŚĆ, FOLK, BUDOWNICTWO WODNE, MAGMA, APOGEUM, CYSTA BAKERA, ODLEWARNIA, KREDYT BALONOWY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, PRZEJEZDNY, WALKA Z WIATRAKAMI, KONDENSATOR, KLASMODOZAUR, SANKCJA, SYSTEMIK, AKT, GÓWNOZJAD, STOPINA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, KANAŁ KRĘGOWY, TROJACZEK, PAKA, MUSZLA KLOZETOWA, ROZCHÓD, GOLARZ, ZAPACH, SIEDMIOBÓJ, KAPITULANT, SAMOWOLNOŚĆ, MODELARSTWO LOTNICZE, DAMULKA, HISZPAŃSKI, MUSZLA, ASZKENAZKA, GARDEROBIANKA, RYNKOWOŚĆ, KAMIEŃ SŁONECZNY, TRAPIŚCI, MORDUCHNA, BANAN, ŻYWA MOWA, DISC JOCKEY, ZAWŁOKA, BĘCNIĘCIE, KOMUNIKACJA, ZWODNICZOŚĆ, GNIAZDO, FORMALISTA, ELASTYCZNOŚĆ, ROZPÓR, TROP, SEZAM, ZALANIE SIĘ, KRÓLICZARNIA, ESTRAGON, MENISK, IDENTYFIKATOR, OWOC ZBIOROWY, PRZECINACZ, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, NIEPODZIELNOŚĆ, SEJM, CHOROBA NASU-HAKOLI, FELOPLASTYKA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, REKIN OWSONA, ?TELEBINGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁOWA CIAŁA ZWIERZĘCIA RZEŹNEGO - TO NA PÓŁTUSZY (JAKO ŻE CIAŁO SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SYMETRYCZNYCH PÓŁTUSZ) DOKONUJE SIĘ PODZIAŁU (ROZBIORU) MIĘSA NA ELEMENTY HANDLOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁOWA CIAŁA ZWIERZĘCIA RZEŹNEGO - TO NA PÓŁTUSZY (JAKO ŻE CIAŁO SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SYMETRYCZNYCH PÓŁTUSZ) DOKONUJE SIĘ PODZIAŁU (ROZBIORU) MIĘSA NA ELEMENTY HANDLOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁTUSZA połowa ciała zwierzęcia rzeźnego - to na półtuszy (jako że ciało składa się z dwóch symetrycznych półtusz) dokonuje się podziału (rozbioru) mięsa na elementy handlowe (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁTUSZA
połowa ciała zwierzęcia rzeźnego - to na półtuszy (jako że ciało składa się z dwóch symetrycznych półtusz) dokonuje się podziału (rozbioru) mięsa na elementy handlowe (na 8 lit.).

Oprócz POŁOWA CIAŁA ZWIERZĘCIA RZEŹNEGO - TO NA PÓŁTUSZY (JAKO ŻE CIAŁO SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SYMETRYCZNYCH PÓŁTUSZ) DOKONUJE SIĘ PODZIAŁU (ROZBIORU) MIĘSA NA ELEMENTY HANDLOWE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - POŁOWA CIAŁA ZWIERZĘCIA RZEŹNEGO - TO NA PÓŁTUSZY (JAKO ŻE CIAŁO SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SYMETRYCZNYCH PÓŁTUSZ) DOKONUJE SIĘ PODZIAŁU (ROZBIORU) MIĘSA NA ELEMENTY HANDLOWE. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x