ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ UCHA, SKŁADA SIĘ Z MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO ODDZIELONEGO OD UCHA ŚRODKOWEGO PRZEZ BŁONĘ BĘBENKOWĄ; ŁAC. AURIS EXTERNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UCHO ZEWNĘTRZNE to:

zewnętrzna część ucha, składa się z małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego oddzielonego od ucha środkowego przez błonę bębenkową; łac. auris externa (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ UCHA, SKŁADA SIĘ Z MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO ODDZIELONEGO OD UCHA ŚRODKOWEGO PRZEZ BŁONĘ BĘBENKOWĄ; ŁAC. AURIS EXTERNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.556

WOODSTOCK, OCEL, NATRĘCTWO, PROKSEMIKA, SOS MORNAY, GRUNCIK, OSTATNIA POSŁUGA, PUNICKI, TAJEMNICA ADWOKACKA, AKOMODACJA, ŁOŻYSKO, SOCZEWKA, PSYCHOANALIZA, WYGRZMOCENIE SIĘ, KONSONANS, NADCIEKŁOŚĆ, ROSA MIODOWA, MYKOHETEROTROF, NACZYNIE LIMFATYCZNE, SITAR, WŁADCZOŚĆ, MODERATOR, SZLAGIER, BANDEROLA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, FILOZOFIA POZNANIA, WYŚCIG, TELETECHNIKA, LINGWISTA, PRZEPOWIADACZ, CIĘŻAREK, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, REGIMENTARZ, FAWELA, WIECZÓR KAWALERSKI, UNIK, HERBATA BIAŁA, GARBATE ANIOŁKI, BOHATER LIRYCZNY, GWAŁT, ALCOCK, TOKARKA KŁOWA, PIĘTA, KAPUCHA, BICIE CZOŁEM, ZŁOTY STRZAŁ, WYDATKI, SPÓLNIK, PŁYWACZOWATE, TARCZA KRYSTALICZNA, PIRACTWO, GRUNT, ZAWIEJA, MIGAWKA, POTWORKOWATOŚĆ, GALWEOZAUR, FRYZ, XHOSA, SPOWINOWACONY, JĘZYK KREOLSKI, OOLOGIA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, APOLLIŃSKOŚĆ, SEJM KONWOKACYJNY, PODSTAWA, IMAK, SERCE JASIA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MIRAŻ, RODNIK, BĄBELEK, ZRAZÓWKA, MUŁOWCOWATE, WARUNEK LOKALOWY, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, TABU, UBOŻENIE, LAMPA DÖBEREINERA, KASZTEL, WĄTEK, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, ZASADA HUYGENSA, ŻYWIENIE, BALON, DOGADZANIE SOBIE, LAWA TRZEWIOWA, KLOPS, SIATKA, POLIP, DOLNOSASKI, PULOWER, SALOWA, SKARYFIKACJA, KAPRYŚNICA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, KOSZYCZEK, POMPA ŁYDKOWA, ŚWIDER, FILOLOGIA ANGIELSKA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, KOCIOŁ SUFOZYJNY, FAHRENHEIT, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, TEMAT FLEKSYJNY, KOŃ LOKAJSKI, SŁONIOWATE, TARANTELLA, KUBIZM ORFICZNY, DEZADAPTACJA, PROTEST, STRATYFIKACJA, MIESIERKA, UBARWIENIE OCHRONNE, KANCEROGEN, PROGRAM, LAMINAT, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, MOPS, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, OLIWKOBRODAL, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, PROMINENCJA, GEM, ANTARKTYKA, PIOTROWO, ORDONANS, KOREKTA WŁASNA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, WSTĘPNICA, ZAKWASZENIE, KASA ZAPOMOGOWA, SOKOLE OKO, REPETYTYWNOŚĆ, TRANSPORTER, ŁACIŃSKOŚĆ, KOSZYKARSTWO, KREDYT KONTRAKTOWY, KRAJNIK, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, GARBNIK, ŚCIGAŁKA, TEORIA PIERŚCIENI, RÓWNIA POCHYŁA, ZLEW, BIOENERGOTERAPIA, FAZA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, FAUNISTYKA, LIGAWA, WOŁGA, HISTORIA, KULTURA MINOJSKA, TEST PASKOWY, BASISTA, TRZMIEL DRZEWNY, GRAND VITARA, OKULAR, UCHWYT ODCIĄGOWY, ŻOŁDAK, MAŁOPOLSKA, TARTALETKA, FARAMUSZKA, CHOROBA MOTYLICZA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, RYWALIZACJA, ZACHOWANIE, KANCELARIA TAJNA, IMMUNOFLUORESCENCJA, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, LEJNOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, STAWKA KAPITACYJNA, KLAPKA, CZARTER, ANTYIMPERIALISTA, BROŃ KONWENCJONALNA, ŁYŻKA, GRABEN, KLUK, REGION, RUCH, UPIORY PIERŚCIENIA, OKOŃ, UMOWA O PRACĘ, CIĘŻKA WODA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, BRĄZOWNIK, ZANIECZYSZCZENIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, IZOTROPOWOŚĆ, GŁOWA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, FECJAŁ, MASZYNKA, ENTOMOFAGI, RATY, SYBIRSKI, KRZTUSIEC, EROZJA WODNA, WĄŻ, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, LUNETA, WYRÓB CUKIERNICZY, LAWINA GRUZOWA, KAMIEŃ WĘGIELNY, WRZECIENNIK, OCHRONA UZDROWISKOWA, RUFA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, RAJSTOPY, DYBUK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, IMIĘ, MINORAT, LAMNA, WZROST, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PRZEKUPIEŃ, KORONA, GRUNWALD, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, WÓZ STRAŻACKI, GIZARMA, LOCJA, MATMA, ROZROST, GAŁĘZATKA KULISTA, RADA, ODWAGA CYWILNA, OLEJÓWKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, MUTACJA ZMIANY SENSU, PODSTAWCZAK, TRZEŚNIÓWKA, KUMOSZKA, CZARA GŁOSOWA, SKARPETA, LAWENDA, ORTOPTYCZKA, HIPERMETROPIA, GŁOWNIA, INFUŁA, MEDIALNOŚĆ, AKCELERATOR KOŁOWY, UNIWERSYTUTKA, PODNIEBIENIE TWARDE, PUDŁO, BRYT, TORPEDA LOTNICZA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, ANTROPOCENTRYZM, KUPON, POZER, OKRUSZYNKA, GRANICA CIĄGU, HOL MIĘKKI, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, REKTASCENCJA, PIKIEL, SZAMBELAN PAPIESKI, METEORYTYKA, SAMOUPROWADZENIE, HUBA, KWARTAŁ, MAJMA, SATURACJA, MUZYKA PROGRAMOWA, REPETYCYJNOŚĆ, DZIAD, OFELIA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, AEDICULA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, MASZERUNEK, HARFA EOLSKA, WĄŻ OSTROGŁOWY, CHŁYST, PIERSICZKA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, PĘCHERZYK, ZGRZEWKA, JAPONICA, GRZYBEK JAPOŃSKI, NIETOLERANCYJNOŚĆ, UMOWA SPONSORSKA, KISZKA, KRYJÓWKA, KOCZKODAN, KOORDYNACJA RUCHOWA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ENCEFALOPATIA, ZWIERZĘTA, STULEJARZ, NARZĄD ŁZOWY, PROMIEŃ, MAJOWY ROBOTNIK, ?KOTLARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.556 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ UCHA, SKŁADA SIĘ Z MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO ODDZIELONEGO OD UCHA ŚRODKOWEGO PRZEZ BŁONĘ BĘBENKOWĄ; ŁAC. AURIS EXTERNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ UCHA, SKŁADA SIĘ Z MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO ODDZIELONEGO OD UCHA ŚRODKOWEGO PRZEZ BŁONĘ BĘBENKOWĄ; ŁAC. AURIS EXTERNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UCHO ZEWNĘTRZNE zewnętrzna część ucha, składa się z małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego oddzielonego od ucha środkowego przez błonę bębenkową; łac. auris externa (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UCHO ZEWNĘTRZNE
zewnętrzna część ucha, składa się z małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego oddzielonego od ucha środkowego przez błonę bębenkową; łac. auris externa (na 14 lit.).

Oprócz ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ UCHA, SKŁADA SIĘ Z MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO ODDZIELONEGO OD UCHA ŚRODKOWEGO PRZEZ BŁONĘ BĘBENKOWĄ; ŁAC. AURIS EXTERNA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ UCHA, SKŁADA SIĘ Z MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO ODDZIELONEGO OD UCHA ŚRODKOWEGO PRZEZ BŁONĘ BĘBENKOWĄ; ŁAC. AURIS EXTERNA. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x