METODA IDENTYFIKOWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PRZY UDZIALE INTERESARIUSZY, OPARTA O ZASADĘ OTWARTOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI; TERMINOLOGIA UNIJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRE RZĄDZENIE to:

metoda identyfikowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organy władzy publicznej przy udziale interesariuszy, oparta o zasadę otwartości, odpowiedzialności, spójności i efektywności; terminologia unijna (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA IDENTYFIKOWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PRZY UDZIALE INTERESARIUSZY, OPARTA O ZASADĘ OTWARTOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI; TERMINOLOGIA UNIJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.029

CHIRONOMIA, EKSHIBICJONIZM, WETTER, NUŻENIEC LUDZKI, SKOŃSKI, SERCE, CZUŁEK, SORPCJA, BEGARDZI, KWAS, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, METODA ELIMINACJI GAUSSA, REKOMENDACJA, KOMPENSACJA, ELASTOR, INTERFERENCJA RNA, PÓŁSFERA, HWOZDOWNIA, CZUBATY PAWIAN, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, BINOKLE, JĘZYK BRETOŃSKI, AFEKT, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, OWCA OLKUSKA, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, SIWAK, RELACJA ODWROTNA, MAJAR, SKAŁKA, PRZYCZÓŁEK, EOZYNOCYT, OYEREN, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BOLA, ŁEBA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, KUC NEW FOREST, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, PUSTELNIA, GRAETZ, TROFOBLAST, TOTALIZM, BĄK, PUNKT ROSY, WZORNIK, OSTROGI, OTW, SUTANELA, GONITWA PŁOTOWA, LIJIN, CHODY, DEWOLUCJA, PENSUM, PERON, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SPAWĘKI, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, ARC SIN, BADANIE JAKOŚCIOWE, ANALIZA WARTOŚCI, PERGAMON, ALLOFONIA, WIRUSY SSRNA(+), BĄK, PODKŁAD, JĘZYKI DARDYJSKIE, PRZESTRZELENIE, PRÓG BÓLU, VELDE, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, KLUCZ SESYJNY, FLUITA, KĄT DOPISANY, KASZT, OBLAT, ANIMACJA, ŁASKA, POŻYTEK PSZCZELI, ZNAK PIENIĘŻNY, KONCERT, ZMOWA MILCZENIA, FREEGANIN, BAZA LOKALOWA, NASYCANIE, TWIERDZENIE WILSONA, POWIATÓWKA, MIKROSATELITA, INTEGRACJONISTA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, KOLORYMETRIA, PLISA, CZARNY DIAMENT, GRAF EULEROWSKI, PANDA, JĘZYK KAFIRSKI, MIÓD SZTUCZNY, PRASADA, GARKUCHNIA, ULUBIENIEC, AWANPORT, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, ARANŻACJA, ŁUBEK, DRAGONADA, NAKO, CHOROBA LUTZA, SZCZELINA LODOWCOWA, ODGŁOS, SPŁAWIK, CHODNIK, FLESZ, PRAGMATYKA, EROZJA WODNA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KLIMAKONWEKTOR, ANTECEDENCJA, PREKONIZACJA, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, KLARYSKI, KAZUISTYKA, KREACJONIZM, APORT, TRABANT, BADANIA SYSTEMOWE, ORK, KREDYT INWESTYCYJNY, HILLER, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, WIATROPYLNOŚĆ, PENETRACJA GENU, KONTROLA DROGOWA, INIEKCJA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, GONADOTROPINA, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, SZAFKA, WYSPA KONTYNENTALNA, OSŁUPIENIE, GOŁĄBKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WŁAŚCIWOŚĆ, MŁYNEK, FERMENTACJA MASŁOWA, KARCZMA, NOMINALNOŚĆ, KOLEGIUM KONSULTORÓW, STAŁA CZASOWA, DIARIUSZ SĄDOWY, PISZCZEK, MUSZLOWCE, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SUWAK LOGARYTMICZNY, PROJEKTOR FILMOWY, ŁOSIĘ, TRANSGRESJA MORZA, FAWELA, LINIA ŚRUBOWA, MIÓD, SFEROLIT, BRODAWKA, CERKIEW, ZASTAW SKARBOWY, WIANO, PRZYŁBICA, SSAKI JAJORODNE, MALUNEK, SZYBKOZŁĄCZKA, SŁUP, SIODŁO SKOKOWE, TOWIAŃSZCZYZNA, PRZYĆMIENIE, KOLABORACJONISTA, PRĄD ZAWIESINOWY, METODA PUNKTOWA, WIZJA, LABRY, KABAŁA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, ADIUTANT PRZYBOCZNY, GRODZICA, OBSZAR TRANZYTOWY, BODY PAINTING, SPYCHOLOGIA, BOŻODAJNIA, RODZINA ZASTĘPCZA, BIEG, ZAMIEĆ, SKALA RANKINE'A, FOTEL ROZKŁADANY, ZAGĘSZCZARKA, MANELE, WIDOKI, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, ANALIZA SYSTEMOWA, MELOGRAF, TUNICELA, LEJ, PODATEK BASENOWY, TWIERDZENIE KRULLA, ALGORYTM ITERACYJNY, KONSULAT, PALIUSZ, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, WAPNO NIEGASZONE, MIESIĄC SMOCZY, ŚWIĄTEK, RAY-BANY, OPIŁKI, PROSTNICA, PROTEKCJA, KNIAZIENIE, JEZIORO EUTROFICZNE, POLE WIDZENIA, KATEGORIALNOŚĆ, ZAWAŁ, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PLAZMA ZARODKOWA, PARTIA, SADŹ, KALETKA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, DELUWIUM, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MOST POWIETRZNY, DROGA POŻAROWA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, SILUMIN, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ANTYNOMIA RUSSELLA, JUDASZOWE SREBRNIKI, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SŁUPOZĘBNE, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ABSOLUCJA, EURYTMIA, MACA, KAJENNA, EMOTIKONKA, GASLIFT, DEFICYT EKONOMICZNY, FAWORYT, OPUST, WIEDŹMIN, ARCYPASTERZ, MINISTRANT WODY, AKT PRAWNY, DENATURACJA BIAŁKA, BABCIA KLOZETOWA, OSPA PRAWDZIWA, RYNEK NIEFORMALNY, SULĘCZYNO, BOZON CECHOWANIA, PENIUAR, INGRESJA MORZA, WOŁGA, ESTERAZA, POLITYKA LEKOWA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, CIŚNIENIE KRWI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, UCHO, ANTYFONA, BECZKA, ANALIZA LOGICZNA, ZASOBY OPERATYWNE, WCIOS, ZATOR PŁUCNY, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, LAING, PRZENIKLIWOŚĆ, RUCH SPÓŁDZIELCZY, ŁÓJ, URUK-HAI, CENA NAIWNA, OKUPOWANIE, WACHTA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, TANECZNOŚĆ, ŁAŃCUCH EULERA, KIEREJA, KAPIBARA, INTERNAT, TURYSTYKA KONNA, REFERENDUM LOKALNE, KORONA DROGI, WYRAFINOWANIE, LAMERSTWO, LITERATURA PARENETYCZNA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, POLITYKA SOCJALNA, PUNKT POMIAROWY, ?PHISHING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.029 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA IDENTYFIKOWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PRZY UDZIALE INTERESARIUSZY, OPARTA O ZASADĘ OTWARTOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI; TERMINOLOGIA UNIJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA IDENTYFIKOWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PRZY UDZIALE INTERESARIUSZY, OPARTA O ZASADĘ OTWARTOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI; TERMINOLOGIA UNIJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRE RZĄDZENIE metoda identyfikowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organy władzy publicznej przy udziale interesariuszy, oparta o zasadę otwartości, odpowiedzialności, spójności i efektywności; terminologia unijna (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRE RZĄDZENIE
metoda identyfikowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organy władzy publicznej przy udziale interesariuszy, oparta o zasadę otwartości, odpowiedzialności, spójności i efektywności; terminologia unijna (na 14 lit.).

Oprócz METODA IDENTYFIKOWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PRZY UDZIALE INTERESARIUSZY, OPARTA O ZASADĘ OTWARTOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI; TERMINOLOGIA UNIJNA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - METODA IDENTYFIKOWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PRZY UDZIALE INTERESARIUSZY, OPARTA O ZASADĘ OTWARTOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI; TERMINOLOGIA UNIJNA. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x