CHOROBA GRZYBOWA WYSTĘPUJĄCA JEDYNIE NA BURAKU, POWODOWANA JEST PRZEZ GRZYB CERCOSPORA BETICOLA NALEŻĄCY DO WORKOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHWOŚCIK BURAKA to:

choroba grzybowa występująca jedynie na buraku, powodowana jest przez grzyb Cercospora beticola należący do workowców (na 14 lit.)CHWOŚCIK BURAKOWY to:

choroba grzybowa występująca jedynie na buraku, powodowana jest przez grzyb Cercospora beticola należący do workowców (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA GRZYBOWA WYSTĘPUJĄCA JEDYNIE NA BURAKU, POWODOWANA JEST PRZEZ GRZYB CERCOSPORA BETICOLA NALEŻĄCY DO WORKOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.523

KROWIA GĘBA, NIEMIAROWOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, ZADUPIE, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, LAMBADZIARA, GRZYB ZAJĄCOWY, CHOROBA D'ACOSTY, LIROGON ALBERTA, GREJ, SUCHY TYNK, CHAŁAT, EKSPERTKA, TAYLORYZM, POETKA, PŁASKOMERZYK ELIPTYCZNY, ODWRACACZ CIĄGU, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, KAFKA, NER, CYGAN, MEDIEWAL, PRINSEPIA, KIJEK NARCIARSKI, NEGACJONIZM, BOJKOWSZCZYZNA, SPULCHNIACZ, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, TYGODNIÓWKA, MULTIPLET, RUMIEŃ NAGŁY, WZORZEC UMOWNY, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, RYTUAŁ, BÓR SOSNOWY, TORFOWIEC, CZERWONE CIAŁKO KRWI, DWUSTRONEK, GODŁO PROMOCYJNE, AWANSCENA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, ETIUDA, WULKAN TUFOWY, TANCERKA, SKOCZKOWCE, TYTUŁ NAUKOWY, ARONIA ŚLIWOLISTNA, OSET SIWY, CHOROBA LENEGRE'A, KONSERWACJA, PIĘŚCIARSTWO, SZPARNICOWATE, FRANCISZKANIE, PORZĄDNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, PRZYCZYNEK, GRADUAŁ, SZWEDZKOŚĆ, METODY, SNIFFER, BORAZON, TAPIR KORDYLERYJSKI, PREKLUZJA, KONGO-BRAZZAVILLE, EKONOMIA POLITYCZNA, WIRULENCJA, AUDIOBOOK, DAWNOŚĆ, KOSZARNIAK, DNI, KOLUGO, INTRYGA, ZAKRĘT, KALENDARZ JULIAŃSKI, BENIAMINEK, SKLEPIENIE NIECKOWE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, INSTRUMENT STRUNOWY, GIBON SREBRZYSTY, TAJEMNICA ADWOKACKA, SZTURWAŁ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, GRZYB STROJNY, MAZIÓWKA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, LEGENDARNOŚĆ, PRZEKAŹNIK, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, KOŁO ŁOWIECKIE, KLAMRA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, TEREN ZAKRYTY, DROGA PUBLICZNA, MARTYNGAŁ, ZAJOB, NIEJAWNOŚĆ, GNIAZDKO, CIEKAWOŚĆ, LARYNGOLOGIA, BAZYLIKA MNIEJSZA, ZWIESINIEC DŁUGODZIÓBKOWY, TYRANIA, PRAWO RYNKÓW, JASZMAK, MOSTEK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, WIELKI SZLEM, WĘGORZOKSZTAŁTNE, MENNONICI, OSCHŁOŚĆ, RADA PRACOWNICZA, KOMORA CIŚNIENIOWA, POSTRZAŁKA, BRUZDOGŁOWIEC, CHORY NA GŁOWĘ, KONFISKATA, ZARAŻONA, OSTROŻNOŚĆ, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, DROMONA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, REJESTR KARNY, OKRES AMAZOŃSKI, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, DUR RZEKOMY, MIKROOTOCZENIE, KOSODRZEWINA, WALIDACJA, OGNIPIÓR, GOSPODARZ, TACHOGRAF, SZKARADZIEŃSTWO, WYRAŹNOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, UPOJNOŚĆ, KOMPENSACJA, ŁUSKA, POSTOŁ, MEGALNEUZAUR, PRZESYP, GALARETÓWKA, TRYNITARYZM, CYWIL, ZGODNOŚĆ, EKUMENA, UKRAIŃSKI, KWAŚNOŚĆ, RDZEŃ GRAFU, DUŻY PION, TRZON TŁOKOWY, BROŃ TERMOJĄDROWA, KIFOZA, ŚRODEK MASY, ANOMIA, FINITYZM, NIESTEROWNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, KAKAO, WIDŁOZĄB OKAZAŁY, PISMO OKÓLNE, I WOJNA ŚWIATOWA, GIMBOPATRIOTA, WÓZ, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, MUSZTRA, DIZAJN, DZIEŃ PAPIESKI, MINI-ALBUM, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, PODATEK MAJĄTKOWY, MELODIA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, GATUNEK PARASOLOWY, RETOROMAŃSKI, KONFIGURACJA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SWERCJA TRWAŁA, OSCYLATOR, CHOROBA ALEXANDRA, JAJO, BŁĄD MATERIALNY, SZTUBACKOŚĆ, DŁAWIEC, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, ANALIZA BILANSU, KWIATECZEK, PROSPEKT EMISYJNY, JASZCZURKA SARGANTANA, BIEDAK, NASIADÓWKA, GŁOŚNOŚĆ, DZIERŻAWCA, ROBOTA, TELEWIZJA HD, DIAGRAM KWIATOWY, WYBORY PROPORCJONALNE, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, RZODKIEWNIK, POLEWA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, KOŁPACZEK, MODEL HERBRANDA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ASTER KARŁOWATY, PRZESŁONA, POZABIBLIJNOŚĆ, CHOROBA WOLMANA, GERBERA, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, NERWOWOŚĆ, KONTRDEMONSTRACJA, INDETERMINIZM, PRZYZWYCZAJENIE, PULA, PIERD, KARTA WIRTUALNA, JEŁOP, PRZEPĘD, OPERATOR UNITARNY, STAROŚĆ, KOD PREFIKSOWY, TWIERDZENIE TOEPLITZA, JAGODNIK, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSA, MINOCYKLINA, WIKARIUSZ KAPITULNY, CEZURA, SAMOOBRONA, DIABEŁ WCIELONY, NIEOSTROŻNOŚĆ, HAPEK, ASTER SERCOWATY, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, NIEDORZECZNOŚĆ, ZAGĘSZCZACZ, DOMINACJA PEŁNA, KAPITAŁ WŁASNY, REDUKTOR CIŚNIENIA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, INFIKS, HODOWLA ZARODOWA, GŁOWICA FREZOWA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, KOŃ DOMOWY, AIDS, GLIKOGENOZA, OPARCIE, FLUOROWIEC, KATALOG SYSTEMATYCZNY, MARGINES, KAPA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, MWERU, FAJKA WODNA, PUSTY DŹWIĘK, AGREGATOR TREŚCI, CIŚNIENIE TĘTNICZE, NIESPOKOJNOŚĆ, IDEAŁ PIERWSZY, KANTOŃSKI, ZASTRZAŁ, SPEAKER, WYDMUSZKA, HIPISKA, DYNAMICZNOŚĆ, CHUDZIĄTKO, CHARLES, EKOSFERA, PŁASKOMERZYK OSKRZYDLONY, GROCH CUKROWY, PSZENICA DURUM, MIEDZIOWIEC, PLOTER SOLWENTOWY, DOBRODUSZNOŚĆ, ANGIOLOGIA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, ARKEBUZER, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, NIEDOROŚL KRZEWINKOWA, PROTEZA WOKALICZNA, FLEGMA, IMMUNOGLOBINA M, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, TATUAŻ, RUMUŃSKOŚĆ, MATERIAŁ ZECERSKI, PÓŁWYSEP, REKTASCENCJA, KATEGORIA FLEKSYJNA, ALFABET LORMA, ROZWAŻNOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, MITOSPOROWE, ?NAPRĘŻACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.523 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA GRZYBOWA WYSTĘPUJĄCA JEDYNIE NA BURAKU, POWODOWANA JEST PRZEZ GRZYB CERCOSPORA BETICOLA NALEŻĄCY DO WORKOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA GRZYBOWA WYSTĘPUJĄCA JEDYNIE NA BURAKU, POWODOWANA JEST PRZEZ GRZYB CERCOSPORA BETICOLA NALEŻĄCY DO WORKOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHWOŚCIK BURAKA choroba grzybowa występująca jedynie na buraku, powodowana jest przez grzyb Cercospora beticola należący do workowców (na 14 lit.)
CHWOŚCIK BURAKOWY choroba grzybowa występująca jedynie na buraku, powodowana jest przez grzyb Cercospora beticola należący do workowców (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHWOŚCIK BURAKA
choroba grzybowa występująca jedynie na buraku, powodowana jest przez grzyb Cercospora beticola należący do workowców (na 14 lit.).
CHWOŚCIK BURAKOWY
choroba grzybowa występująca jedynie na buraku, powodowana jest przez grzyb Cercospora beticola należący do workowców (na 16 lit.).

Oprócz CHOROBA GRZYBOWA WYSTĘPUJĄCA JEDYNIE NA BURAKU, POWODOWANA JEST PRZEZ GRZYB CERCOSPORA BETICOLA NALEŻĄCY DO WORKOWCÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CHOROBA GRZYBOWA WYSTĘPUJĄCA JEDYNIE NA BURAKU, POWODOWANA JEST PRZEZ GRZYB CERCOSPORA BETICOLA NALEŻĄCY DO WORKOWCÓW. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x