GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI BANTU to:

grupa języków afrykańskich z rodziny nigero-kongijskiej, w których nośnikiem informacji gramatycznej w wyrazie najczęściej jest prefiks (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.368

SOSNA ARIZOŃSKA, GRUSZA BRZOZOLISTNA, KAMELEON ŻYWORODNY, KMIOT, ZEPSUTOŚĆ, CZERNIEC, MEDEOLA, SILNIK PRZELOTOWY, MOTYLEK, CZOSNEK OKAZAŁY, KONURA, PIGWOWIEC KATAJSKI, NÓW, KONWALIJKA, ŻÓŁW SPŁASZCZONY, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, MARABUT, WIETRZENIE FIZYCZNE, DROGA KRAJOWA, PIECHOTA ŁANOWA, RELATYWIZM MORALNY, HIGH LIFE, PROLETARIAT, GALAGO GRUBOOGONOWY, FENKAMFAMINA, STOKŁOSA MIOTŁOWA, MERZYK PROSTODZIÓBKOWY, ASTER AMERYKAŃSKI, ŻYCICA SZYDLASTA, KOMANDYTARIUM, ORDYNUS, OPASKA BRZEGOWA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, GEOCENTRYZM, KOŃ TRAKEŃSKI, ELEKTROLIT, KOPARKA NADPOZIOMOWA, DWUDZIESTY CZWARTY, WIERZBOWNICA RÓZGOWATA, STREFA WOLNOCŁOWA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, TURZYCA ORZĘSIONA, REKIN ROGATEK, KWAGGA WŁAŚCIWA, CIAPATY, PAKA, DRZEWIK WŚCIBSKI, GAZELA PRZEWALSKIEGO, SWATKA, MASECZKA, SZARE KLUSKI, MAKAK MANGA, WĘZEŁ ZARODKOWY, PORZĄDEK CIĄGŁY, CHOMIK KAUKASKI, SZCZAWIOWA, KOLIGACJA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, INFA, MIMOZA, STOJAK, WIDŁOWOŚĆ, SKORUPIK JABŁONIOWY, BĄCZEK CZARNY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, LIGATURA, WRÓBEL, PIERWORODZTWO, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, MANDŻURSKI, REFLEKSYWNOŚĆ, KECZ, KOLEŃ PIASKOWY, BYLEJAKOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ROPUCHA SZARA, SNOBISTYCZNOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, PRAGERMAŃSKI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, MUNDŻAK, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, OCTOWIEC, TAPIR INDYJSKI, PRĘDKOŚĆ, MIODÓWKA PRZEPASANA, ZWINNIK JEDNOPRĘGI, MIODÓWKA KARDYNALSKA, BINARYZM, ORZECHÓWKA, ROZŁUPEK ALPEJSKI, TEOLOGIA BIBLIJNA, TRZMIEL WYŻYNNY, TELEKS, KROPLIK, ARTERIOGRAFIA, AMFIBIJNOŚĆ, SERAU BIAŁOGRZYWY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, INFLACJA PŁACOWA, PREPARAT, DYNA, KLISZA, KINKAŻU, ASTER WRZOSOLISTNY, OGÓR, ALTERNATYWA, SERNIK, BARYCENTRUM, CZAPLA OKAZAŁA, ORLICZKA TRÓJBARWNA, MUŁ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, SASANKA, SIERŚCIAK, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, CHIŃSKI, JELARANG, WILK, SOSNA KŁUJĄCA, BEZLIST, ŚPIEWACZKA ŻÓŁTOGŁOWA, OKRĄGŁY STÓŁ, PODRODZAJ, KRUCZYNA MELANEZYJSKA, RAZBORA BORNEAŃSKA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, AMAZONETKA, KATASTROFA NATURALNA, ŁĄCZEŃ, TAGALSKI, ARGENTYNA, ŁUSECZNICA FITZINGERA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, ALGEBRA LOGIKI, ELOPS SREBRZYSTY, PANTEON, SŁOWIK, WARCHOŁ, TWARDZIAK, DELFINEK MALAWI, USZKA, WORKOWCE, PRYSZCZEL, ADIANTUM, WARGACZ PAWIOOKI, GRACILIRAPTOR, BERGAMOTA, STAŁA, HOMO SAPIENS, KANTAROWCZYK MAŁY, ASTER STRZAŁKOLISTNY, HALOFIT, ASTURYJSKI, WIEWIÓRKA ZIEMNA, SERIA KWALIFIKACYJNA, GRUPA BILATERALNA, IRANISTAŃSKI, BAGNIAK DŁUGOKOŃCZYSTY, WERYFIKACJA, WODZINCZYN, MNISZEK, DELFIN SZARY, FIDŻIJKA CZERWONA, HEKTOPASKAL, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, PLEJADY, MAKAKOKSZTAŁTNE, TORFOWIEC CZERWONAWY, OGOŃCZA ARNAK, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KRÓLIK FLORYDZKI, AMBROZJA BYLICOLISTNA, CHOTOJ, MAPA GEOLOGICZNA, TWIERDZENIE REESA, PERKOZ RDZAWOSZYI, ANTYLOPA SZABLOROGA, OREGANO, SZAKAL, LEWKONIA, DOKUMENTACJA BUDOWY, TROGON GÓRSKI, WTÓRNOGĘBOWCE, EFFIGIA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ŚCIGA, ZŁOTOROST, WACHLARZOWNICA WYNIOSŁA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, BRZMIK, KATOLICYZM, CYRANECZKA SZARA, ZANOKCICA SKALNA, MŁODA KREW, STOKŁOSA ŁUSKOWATA, ALTANNIK ARCHBOLDA, PRESTOZUCH, KUKUŁKA CZUBATA, ABLUCJA, OZONOSFERA, GEKON MALAJSKI, PAWIE OCZKO, FRAKCJA, SERBISTYKA, OBŁUDNIK, SITWA, ETANOLOAMINA, DRIAKIEW, ŚMIGŁOŚĆ, JODŁA WIOTKA, LODOWIEC SZELFOWY, PAS, C, SPRAWNOŚĆ, JARZĄB GRECKI, SZYKANA, KRATA PODGRUP, ÓSMY, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, SIAMANG KARŁOWATY, FUNKCJONALNY ANALFABETA, EDIAKARAN, PILCH, NUR, POTŁUMEK NASTROSZONY, SZORSTKOŚĆ, WRZÓD HUNTERA, POKRACZKA, ŻYWIENIE, SPOKOJNOŚĆ, DELFIN BUTELKONOSY, MANIERYSTA, ŻÓŁW CHIŃSKI, SARDYNKA EUROPEJSKA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, NIJAKOŚĆ, STRELICJA, PRZEZIERNIK, AJER, OBSESYJNOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, MAZUREK, GAZELA MONGOLSKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, POLITYK, SZURPEK DROBNY, ZŁOTOKRYZIK, SZUWOZAUR, ŻĄDŁÓWKI, TKLIWOŚĆ, JEŻÓWKA, GRUBOSKÓRCE, CZWÓRCZAK, KOSMATKA GAJOWA, MKLIK, KIKONGO, MARMOZETA ZWYCZAJNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, DRZEWICA CZARNOBRZUCHA, SZMATA, PIĘKNISK POMIDOROWY, KRZAKÓWKA SZARA, JELEŃ KALAMIAŃSKI, SZAROWIPTERYKS, JĘZYK BERTA, PSZCZOŁA, CEDUŁA, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SZANAG, CYRANECZKA, PEŁZACZ OGRODOWY, LĄDZIEŃ CZERWONATKA, SYNDYKAT ZBRODNI, INFORMACJA NAUKOWA, SPACEREK, ARBUZ, ZROSTNICZEK, POMYSŁOWOŚĆ, MODRASZEK IDAS, SIEJA MIEDWIAŃSKA, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, GŁADNIK, LAMPA ŁUKOWA, SPLĄTANIE, SKALAR, BERNIKLA RDZAWOSZYJA, MŁODZIK, GNIOT, SEMITA, IRGA, KARLUDOWIKA, IBIS ZIELONY, PATAGONKA, BEZŻUCHWOWCE, ?FRYBURG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI BANTU grupa języków afrykańskich z rodziny nigero-kongijskiej, w których nośnikiem informacji gramatycznej w wyrazie najczęściej jest prefiks (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI BANTU
grupa języków afrykańskich z rodziny nigero-kongijskiej, w których nośnikiem informacji gramatycznej w wyrazie najczęściej jest prefiks (na 11 lit.).

Oprócz GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x