Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI BANTU to:

grupa języków afrykańskich z rodziny nigero-kongijskiej, w których nośnikiem informacji gramatycznej w wyrazie najczęściej jest prefiks (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.427

MATERIALIZM, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, ARCHETYPOWOŚĆ, MIODOJADEK SZAROUCHY, DORAB BIAŁOPŁETWY, PIEPRZ CZERWONY, SZAFRAN OKAZAŁY, SYSTEM DEDUKCYJNY, KUKLIK ROZESŁANY, BĄK, CYTRONELA, KACZUSZKA AFRYKAŃSKA, PŁYWAK, WILEC, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SZPIEGOSTWO, WIELKA BESTIA, AROWANA CZARNA, RUSIŃSKI, TUSZ, SKOCZNIA MAMUCIA, WRÓBEL OLIWKOWY, ODCISK PALCA, NAKTUZ, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, NIESZLACHETNOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, KOLANKO, GAŁĘZIAK, JODŁA BORYSA, SUMAK, AJ-AJ, BAWÓŁ KAFRYJSKI, WALNE ZEBRANIE, ZĘBIEŁKI, FRAZA, TULIPAN HAGERA, KHMERSKI, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, CISZA WYBORCZA, PODGRZYBEK, BIEDACZKA, MIODOŻER CZARNOUCHY, NIEMOŻEBNOŚĆ, SOLUBILIZACJA MICELARNA, TARAN, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, JĘCZMIEŃ, UZNAWALNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, OBRZEŻEK GOŁĘBI, SKUBANIEC, MINERALIZATOR, OPOSIK WIELKOOKI, ROK, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, NOTA PROTESTACYJNA, WIELOBARWNOŚĆ, BROŃ GŁADKOLUFOWA, BICZOGON INDYJSKI, PORÓD POŚLADKOWY, IMPALA, WZNIOS, BYSTRZYK GEORGETTA, LAMPARCIK, BOROWIK CEGLASTOPORY, BELWEDER, GRZYB ZAJĘCZY, DODATEK MOTYWACYJNY, ŚWIRZEPA, RZODKIEWNIK, JAZZ, NE-NE, DOGUSSA, TARCZOWIEC RYJĄCY, GADACZ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, CZAPLA WIELKA, KORA, MIKROBIOTA, MERZYK GROBLOWY, ROZDZIAŁEK, KAWA Z MLEKIEM, DZIKA RÓŻA, MOKASYN HIMALAJSKI, ZNACZNIK, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, FUNKCJA SCHODKOWA, KARTA DZIURKOWANA, PRÓBKA, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, MASZYNA TURINGA, POSIEWNICA, MAK, BYSTROŚĆ, BOŻODAJNIA, BŁOTNICA SITOWA, PRYWATNOŚĆ, CYMBOSPONDYL, NISZCZUKA OLBRZYMIA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SZKARŁATKA KRÓLEWSKA, TECZKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, LORI KUKANG, TRYSKAWIEC, DELFIN WYSMUKŁY, ROŚLINA CIENIOLUBNA, ENOL, ŻYWOTNIK, BRZANKA CEJLOŃSKA, MUSTELOWATE, OKNO KROSNOWE, SUWAKI, SIÓDMY, PIJAWKA LEKARSKA, SEROCZEŃ, DZICZ, TATARSKI, SUCHONOS, ALKA KRZYWONOSA, NIEDOWIERZANIE, SYKATYWA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, WDŻ, AWERSJA DO RYZYKA, LODOWIEC SIECIOWY, MUSZKATELA SROKATA, GRUPA BILATERALNA, PRZYWIDZENIE, JESIOTR, GRUSZKOWIEC WAHLENBERGA, PUDU PÓŁNOCNY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, SKAŁA LITA, SKWAPLIWOŚĆ, ANDEZAUR, SERDECZNIK SYBERYJSKI, NARKOTYK TWARDY, GRUPA, SKOCZEK ŁĄKOWY, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, NANOTYRAN, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, BUSZÓWKA MAŁA, PIKNIK, WIELKODUSZNOŚĆ, KOLEŃ CZERWONY, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, PARAKAPPACYZM, TRÓJSKLEPKA OWŁOSIONA, NIEDOZWOLONOŚĆ, RAJA DWUPLAMA, BYSTRZYK LORETAŃSKI, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, STORZYSZEK, NIEKLAROWNOŚĆ, GAZELA THOMSONA, KILOBAJT, DEGRAS, TRUSIA, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, POSTERUNEK, WÓDKA, SLAMS, PIĘTKA, PIRANIOWATE, REFLEKTOR, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, NARÓW, EXTRAKLASA, SEZONOWIEC, WIECZERNICA GÓROLUBKA, ELEMENT ODSTAJĄCY, LEPIĘŻNIK BIAŁY, IDENTYCZNOŚĆ, ŚLEDŹ SUWOROWA, GWAREK, TWIERDZENIE PITAGORASA, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, DZIECINNOŚĆ, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, KONWERSJA, WĄŻ MANGROWY, NOTA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, BRZMIK, OGRÓD ZOOLOGICZNY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ŚWIDRZYK, DRZEWICA PLAMISTA, WYDRA, MUCHOMOR MGLEJARKA, KSIĘGA AKCYJNA, DOM PRZYSŁUPOWY, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, ZANOKCICA ZIELONA, BYSTRZACHA, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, DZIĘCIUR, URANINIT, SINICA, MEGALNEUZAUR, TRANSKRYPCJA, BRUTALNOŚĆ, REOSTAT, PROLETARIAT, CIŚNIENIE, ROSZPUNKA KORONIASTA, ŻWAWIK SREBRZYSTY, SOWA, STERLET, STOKŁOSA JAPOŃSKA, ZBOŻÓWKA, NIBYBIELISTKA BEZNERWOWA, RYŻ, TAMARAW, POWÓZ, ZABURZENIE UROJENIOWE, PRZERYWACZ, WĘŻOGŁÓWKA ARGENTYŃSKA, CZAPLA ŚNIADA, PRZYSADZISTOŚĆ, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, ASTER WIRGINIJSKI, CECHA DYSTYNKTYWNA, PISTACJA, PŁATKONÓG, CZERWONAK MAŁY, KASZALOT KARŁOWATY, EUROPALETA, WIELORDZENIOWOŚĆ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, PĘPOWNIK, WSPOMINKI, GRZECZNOŚĆ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, REKULTYWACJA, BUDOWACZ, ATRAKCJA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, TRAWNIKOWIEC, OGRANICZONOŚĆ, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, TROLLING, HALFA, JAŁOWIEC, TYGRYSIE OKO, STOLIK, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CYRANECZKA PŁOWA, KRZYŻODZIÓB, PILOT, ZARAŻONA, WSPÓLNOŚĆ, WŁOŚNICA ZWODNICZA, RUCHOMOŚĆ, ZAJĘCZY GRZYBEK, CZAS, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, IBIS SIWOPIÓRY, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, JODŁA NORDMANNA, DROGA APIJSKA, KORMORAN PLAMISTY, DRASTYCZNOŚĆ, KWAS AZOTOWY, KARTA WIZYTOWA, SPOT, BENZYNA CIĘŻKA, WAŁEK, LEGIA, BEZROBOCIE UKRYTE, ZŁOTOWŁOS, JĘZYK BERBERSKI, KONWÓJ, KOROŁAZ BIAŁOBREWY, NASTECZNIK, DŻEREŃ, USZKODZENIE, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, PAŹ, RÓŻA, TRERONEK, OWCA, KOPER OGRODOWY, APROBATA, ODPOWIEDNIOŚĆ, KUKLIK PIRENEJSKI, RAKOWATOŚĆ PNIA, TRZMIELE I TRZMIELCE, CIAŁO STAŁE, APEREA, SPARTANKA, KĘDZIORNIK, IBIS OLBRZYMI, SLUMS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: grupa języków afrykańskich z rodziny nigero-kongijskiej, w których nośnikiem informacji gramatycznej w wyrazie najczęściej jest prefiks, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA JĘZYKÓW AFRYKAŃSKICH Z RODZINY NIGERO-KONGIJSKIEJ, W KTÓRYCH NOŚNIKIEM INFORMACJI GRAMATYCZNEJ W WYRAZIE NAJCZĘŚCIEJ JEST PREFIKS to:
Hasło Opis krzyżówkowy
języki bantu, grupa języków afrykańskich z rodziny nigero-kongijskiej, w których nośnikiem informacji gramatycznej w wyrazie najczęściej jest prefiks (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI BANTU
grupa języków afrykańskich z rodziny nigero-kongijskiej, w których nośnikiem informacji gramatycznej w wyrazie najczęściej jest prefiks (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x