RASA KONI ZALICZANYCH DO KUCÓW, POCHODZĄCA Z WYSP SZETLANDZKICH, JEDNA Z NAJMNIEJSZYCH RAS WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE KUCÓW - ICH NISKI WZROST JEST WYNIKIEM NATURALNEGO PROCESU SKARŁOWACENIA; NA SKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA KUCE SZETLANDZKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, A JEDYNA W POLSCE STADNINA KUCÓW SZETLANDZKICH ZNAJDUJE SIĘ W IMNIE POD GOLCZEWEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUC SZETLANDZKI to:

rasa koni zaliczanych do kuców, pochodząca z Wysp Szetlandzkich, jedna z najmniejszych ras występujących obecnie kuców - ich niski wzrost jest wynikiem naturalnego procesu skarłowacenia; na skutek działalności człowieka kuce szetlandzkie rozprzestrzeniły się na cały świat, a jedyna w Polsce stadnina kuców szetlandzkich znajduje się w Imnie pod Golczewem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI ZALICZANYCH DO KUCÓW, POCHODZĄCA Z WYSP SZETLANDZKICH, JEDNA Z NAJMNIEJSZYCH RAS WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE KUCÓW - ICH NISKI WZROST JEST WYNIKIEM NATURALNEGO PROCESU SKARŁOWACENIA; NA SKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA KUCE SZETLANDZKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, A JEDYNA W POLSCE STADNINA KUCÓW SZETLANDZKICH ZNAJDUJE SIĘ W IMNIE POD GOLCZEWEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.257

HERMANÓW, STRUKTURA ZATRUDNIENIA, SPOKOJNOŚĆ, MONTOWNIA, KRASNOLUD, KONFIDENCJONALNOŚĆ, OWOC ZBIOROWY, BIOETYK, OLBRZYM, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, NOSOROŻEC TĘPONOSY, WARTOŚCIOWOŚĆ, USUWISKO, SUBTELNOŚĆ, SKRZYDLIK, GRUSZE AZJATYCKIE, ŻÓŁW CHIŃSKI, TREPANG, ŚMIGŁOŚĆ, ŁOWCZY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, TORPEDA AKUSTYCZNA, SKRZYDŁO, NERCZAN, MISTERIUM, OPIESZAŁOŚĆ, HOTELING, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, CZOŁO LODOWCA, WIEK MŁODZIEŃCZY, NURNIK, GRABEN, TAMBUR, KOTLIN, SUWAŁCZANKA, KOLIDAR, POLITYKA DYSKONTOWA, SKRZYŃSKO, SZTUCZNE ŻYCIE, MARTWY SEZON, BOCZNOTRZONOWIEC, KROTOCHWILA, HALA TARGOWA, ZUPA, SPÓŹNIALSTWO, RELACJA PUSTA, TRANSPOZYCJA, AMORFICZNOŚĆ, BERKSZYR, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, NORMATYWISTA, BŁONICA GARDŁA, PIANO, SZCZELINA OCZODOŁOWA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, WATA, TWIERDZENIE ZERMELO, EKONOMIK, WYŁADOWANIE, DREWNO FIOŁKOWE, BIG-BEAT, ARKADIA, OPONA RADIALNA, PATOLOG, WELUR, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PAS, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, ŁĄCZNOŚĆ, JĘZYK PASZTO, BALDWIN, MAGMA, AKT MOWY, ROŚLINA CIENIOLUBNA, STARA, FORMACJA MŁYNA, NIEUCHWYTNOŚĆ, ANTYCYPACJA, MOIETY, OKRUTNOŚĆ, GŁOWA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, INDEKS, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, METEORYTYKA, KOLUMNA MARYJNA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ŻART, RZECZ PRZYSZŁA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, DOSTOJNIK, ZALEŻNOŚĆ, PRZEWOŹNIK, SZCZOTKA, ZRZECZENIE SIĘ, OBRABIALNOŚĆ, PIĘKNY WIEK, GRADACJA, LAFIRYNDA, WAŁKOŃ, PANIKA BANKOWA, METAL PÓŁSZLACHETNY, WSPÓŁUCZENNICA, ALASKAN MALAMUTE, POST, ROŚLINA ZIMOZIELONA, BOKÓWKA, STYLIKOWCE, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, RZYGI, LUSTRZEŃ, ODCIEŃ, TYTANOZAUR, WĄŻ OSTROGŁOWY, WYWIAD SKARBOWY, ANTYNATURALIZM, GÓRALKI, ZŁOTOWŁOS STROJNY, GŁADNIK MRÓWKOLUB, RÓŻNICA, KOZA PIERWOTNA, POKŁAD PANCERNY, MIKROMER, JEŁOP, ŁĘG JESIONOWY, AKTYWNOŚĆ, WARUGA, CIERŃ, WŁÓKNO, JĄKANIE, UKŁAD JEZDNY, KONTRDEMONSTRACJA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, LAWETA, WYTRZYMAŁOŚĆ, PRZEKAZ, MŁODZIEŻOWIEC, SZYLD, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, PLASTYCZNOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, E 336, FILIPOWIANKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, FATAMORGANA, GEOKARPIA, PSIKUS, CHONDRYT, MONOPTERES, SEKWENCJA KODUJĄCA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, KRĘGOWCE, DEZYNSEKCJA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ELIPSOIDA OBROTOWA, ĆAKRAM, OPAKOWANIE, KRET, KOPIEC, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, KRUSZARNIA, CANZONA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, DRAWIDYJSKI, PRYMUS, SŁODKA IDIOTKA, CETNAR, DWUMECZ, DYSTRYKT PRZEMYSŁOWY, KORONA, STENWANTA, PŁUCZKA, CZYSTE RĘCE, TRYNITARIANIZM, KODEKS, FILM WOJENNY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, NATARCZYWOŚĆ, KULCZYBA, PŁUG, BUCHTA, SIŁA NOŚNA, GIĘCIE, NACZYNIE KUCHENNE, GETTO, SKÓRNICTWO, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ARKA PRZYMIERZA, WSPÓŁMAŁŻONEK, JASIENICA, MISTRZYNI, NOWY, BÓJ SPOTKANIOWY, FUZJA HORYZONTALNA, NORMANDZKI COB, DESTYLAT, RUMSZTYK, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, KĄSACZOKSZTAŁTNE, ŚWISTUŁA, LICEUM, KREWETKA ATLANTYCKA, TORPEDA, CELULOZOWNIA, NEUROFIBROMATOZA, DYNAMICZNOŚĆ, NORZYCA, EGZORCYZM, ENERGICZNOŚĆ, PIJUS, WRZÓD TWARDY, DZIEKAN, WYŁUDZACZ, PROEPIDEMIK, BICIE POKŁONÓW, LENINGRAD, WILK Z PÓŁNOCNYCH GÓR SKALISTYCH, HAWAJSKI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KORALÓWKA ŻÓŁTA, BEZWŁAD, LATAJĄCY DYWAN, OZDOBNICA WIĘKSZA, TORBACZE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, SELENODEZJA, POMPA PUSZKOWA, UJGUR, DZIEŻKA, ZALANIE PAŁY, ANKIETOWANA, JAMA STAWOWA, IMIGRANT, ALPINARIUM, SYNKLINA FAŁSZYWA, SERYCYTYZACJA, NAWA GŁÓWNA, WIARA, DORADCA, POWTÓRZENIE, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, NIEBIELISTKA, ZELOCI, TEORIA GEOCENTRYCZNA, FUNK ART, ADAPTACYJNOŚĆ, KLAN, WARGACZ, OFIARODAWCZYNI, WALUTA MIĘKKA, RZEKOTKA, LINIA GŁOWY, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, GENTELMAN, EUGLENA ZIELONA, MAŁA OJCZYZNA, NIECZYNNOŚĆ, MIKROFILAMENT, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, KABLOOPERATOR, PRZEMYSŁ SIARKOWY, STACJA POSTOJOWA, KOMPETYCJA, PLAN OGÓLNY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KACZKA DOMOWA, LORA, GÓWNIANOŚĆ, SAMOTRZASK, MODEL HERBRANDA, SZKOŁA, BARANI ŁEB, PRAWORZĄDNOŚĆ, FELICIA, FEREZJA, TANINA, BIZON, KOSZATKA, BROŃ KONWENCJONALNA, HIPOPOTAM, OPERAT UZDROWISKOWY, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, LITEWSKOŚĆ, SZARMANTERIA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, KOMISANT, STRAŻ POŻARNA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, GLINIAN, ŚWIŃSKI DOŁEK, KAGUAN, ANOMIA, BAŃKA SPEKULACYJNA, KNAP PODKAMIENNIK, ?TRAKCJA ELEKTRYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.257 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI ZALICZANYCH DO KUCÓW, POCHODZĄCA Z WYSP SZETLANDZKICH, JEDNA Z NAJMNIEJSZYCH RAS WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE KUCÓW - ICH NISKI WZROST JEST WYNIKIEM NATURALNEGO PROCESU SKARŁOWACENIA; NA SKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA KUCE SZETLANDZKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, A JEDYNA W POLSCE STADNINA KUCÓW SZETLANDZKICH ZNAJDUJE SIĘ W IMNIE POD GOLCZEWEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI ZALICZANYCH DO KUCÓW, POCHODZĄCA Z WYSP SZETLANDZKICH, JEDNA Z NAJMNIEJSZYCH RAS WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE KUCÓW - ICH NISKI WZROST JEST WYNIKIEM NATURALNEGO PROCESU SKARŁOWACENIA; NA SKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA KUCE SZETLANDZKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, A JEDYNA W POLSCE STADNINA KUCÓW SZETLANDZKICH ZNAJDUJE SIĘ W IMNIE POD GOLCZEWEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUC SZETLANDZKI rasa koni zaliczanych do kuców, pochodząca z Wysp Szetlandzkich, jedna z najmniejszych ras występujących obecnie kuców - ich niski wzrost jest wynikiem naturalnego procesu skarłowacenia; na skutek działalności człowieka kuce szetlandzkie rozprzestrzeniły się na cały świat, a jedyna w Polsce stadnina kuców szetlandzkich znajduje się w Imnie pod Golczewem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUC SZETLANDZKI
rasa koni zaliczanych do kuców, pochodząca z Wysp Szetlandzkich, jedna z najmniejszych ras występujących obecnie kuców - ich niski wzrost jest wynikiem naturalnego procesu skarłowacenia; na skutek działalności człowieka kuce szetlandzkie rozprzestrzeniły się na cały świat, a jedyna w Polsce stadnina kuców szetlandzkich znajduje się w Imnie pod Golczewem (na 14 lit.).

Oprócz RASA KONI ZALICZANYCH DO KUCÓW, POCHODZĄCA Z WYSP SZETLANDZKICH, JEDNA Z NAJMNIEJSZYCH RAS WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE KUCÓW - ICH NISKI WZROST JEST WYNIKIEM NATURALNEGO PROCESU SKARŁOWACENIA; NA SKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA KUCE SZETLANDZKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, A JEDYNA W POLSCE STADNINA KUCÓW SZETLANDZKICH ZNAJDUJE SIĘ W IMNIE POD GOLCZEWEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RASA KONI ZALICZANYCH DO KUCÓW, POCHODZĄCA Z WYSP SZETLANDZKICH, JEDNA Z NAJMNIEJSZYCH RAS WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE KUCÓW - ICH NISKI WZROST JEST WYNIKIEM NATURALNEGO PROCESU SKARŁOWACENIA; NA SKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA KUCE SZETLANDZKIE ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, A JEDYNA W POLSCE STADNINA KUCÓW SZETLANDZKICH ZNAJDUJE SIĘ W IMNIE POD GOLCZEWEM. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x