BATRACHOPHRYNUS MACROSTOMUS - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY CERATOPHRYIDAE, ZAMIESZKUJĄCY RÓŻNE ZBIORNIKI WODNE W PERU, W TYM DUŻE JEZIORO JUNIN, POŁOŻONE POWYŻEJ 4000 M N.P.M. W ANDACH PERUWIAŃSKICH, A WIĘC WYSTĘPUJE NA WYSOKOŚCIACH, NA KTÓRYCH SPOTYKA SIĘ BARDZO NIELICZNE GATUNKI PŁAZÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻABA Z JUNIN to:

Batrachophrynus macrostomus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny Ceratophryidae, zamieszkujący różne zbiorniki wodne w Peru, w tym duże jezioro Junin, położone powyżej 4000 m n.p.m. w Andach peruwiańskich, a więc występuje na wysokościach, na których spotyka się bardzo nieliczne gatunki płazów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BATRACHOPHRYNUS MACROSTOMUS - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY CERATOPHRYIDAE, ZAMIESZKUJĄCY RÓŻNE ZBIORNIKI WODNE W PERU, W TYM DUŻE JEZIORO JUNIN, POŁOŻONE POWYŻEJ 4000 M N.P.M. W ANDACH PERUWIAŃSKICH, A WIĘC WYSTĘPUJE NA WYSOKOŚCIACH, NA KTÓRYCH SPOTYKA SIĘ BARDZO NIELICZNE GATUNKI PŁAZÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.462

WROŚNIAK, MANGUSTA, PARASOLNIK, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SZKLARKA, KUC SZETLANDZKI, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, KOZIBRÓD WIELKI, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, WEKA, SIANO, SZYDŁOSZ CIENKI, RDZEŃ, SLOW-FOX, ŻUWIPALMA MALAJSKA, POGOTOWIE, KRWAWNIK SZLACHETNY, TOBOŁEK POLNY, RAFIA, KRZEWIK, IZOMER KONFORMACYJNY, SZLAM, PSZCZOŁA, MANGABA RUDOCZELNA, KOKORYCZ SYBERYJSKA, KOZIOROŻEC WSCHODNIOKAUKASKI, TRZMIEL GRZBIETOPLAMY, WABIK, MAFIA PALIWOWA, ELFKA, GEODEZJA GÓRNICZA, BASEN, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, RZUT OSZCZEPEM, BĄK, ŚWIADEK, AFROREMIZ, OCHRONA REZERWATOWA, KĄTNIK, KOLENDRA, KONGREGACJA, KUKURYDZA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, SKRYTOSKRZEL, UMOWA O DZIEŁO, RUMIAN PSI, STRUŚ PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI, IMPOTENCJA, PŁASKOMERZYK ELIPTYCZNY, JĘZYK LINGALA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, SAMOREALIZACJA, KAPUSTA CUKROWA, RANEK, NASTAWNOŚĆ OKA, ESSEŃCZYCY, ZBÓJNIKOWATE, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, ODRĘTWIENIE, KIWI, BIEGUN POTYLICZNY, WINNIPEGOSIS, UMBRA, HIPOMANIA, WYLEW, STAN PODSTAWOWY, OPAS, PUCHACZ, FIGÓWKA, LENIUCH, SOSNA RELIKTOWA, KAMIEŃ BUDOWLANY, DECENTRALIZACJA, CZAPLA CZARNA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, SOSNA PLAMISTOKORA, JODŁA LOWA, JĘZYK ESKIMOSKI, SALA PLENARNA, EMBRIOGENIA, PODKŁAD, SOKOLE OKO, SZTUKA, ZEWNĘTRZE, GADOŻERY, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, DELFIN LA PLATY, TELETECHNIKA, JAK, PĘPOWNIK, SZKOŁA, BYDŁO, GANGSTERYZM, KAPOK, TRÓJKĄT, BAHAMY, ŁĄTKA, PRÓBA, PŁOMYKÓWKA DUŻA, PRĄD MORSKI, MARTINI, PERKOZ, WYŻYNKA, ORGANIZATOR JĄDERKA, DRZEWIAK MATSCHIEGO, EFEKT LOTOSU, GRUSZA OLIWNIKOWA, KASZUBSKI, GOLIAT, WESZ MORSKA, NAWAŁNIK AZORSKI, MAJĄTEK RUCHOMY, KOCZKODAN CZERWONOBRZUCHY, KOŃ ARDEŃSKI, OSM, KRZAKÓWKA BIAŁOBRZUCHA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, GEOFIT RYZOMOWY, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, SYNONIMIA CAŁKOWITA, WŁOŚNICA ZWODNICZA, GLAPA, CANON, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, LIS WORKOWATY, WIELOPŁETWIEC, PENELOPA, ZAPASY, PERKOZ CHILIJSKI, ŻYWE SREBRO, RADIO TRANZYSTOROWE, MARUDA, SKARB, KOSZATNICZKA BRIDGESA, MANIERY, FILM S-F, JAPOŃSKI JEDWABNIK DĘBOWY, USTALENIE, KAJMAN KARŁOWATY, GRUCHOT, CMOKIERSTWO, LESZCZYK, DWUSTRONEK LEŚNY, WIETRZENIE FIZYCZNE, TRACZ NUROGĘŚ, EKOLOGIA, SKÓRZAK, EKSKALIBOZAUR, BRĄZACZEK AMETYSTOWY, DZIEDZICZENIE, ERGONOMIKA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ZAKŁADKA, KARBUNKUŁ, GONG, GOTÓWKA, POZER, OAZIK, KATOLICYZM, ZALOTNIK KLINODZIOBY, GHUL, OZÓR, INFORMATYKA, EKSPERT, SER EDAMSKI, JĘZYCZEK U WAGI, PANCERNIK OLBRZYMI, GŁOGOWNIK, POJAWIENIE SIĘ, ŻABA SZTYLETOWATA, KATALPA, BEZCELOWOŚĆ, POŁUDNIK STRUVEGO, MISIEK, DIALOG, DABOJA LEWATYŃSKA, BŁONICA SAŁATOWA, POJAW MASOWY, FINEZYJNOŚĆ, TRYBUNAŁ, ZŁOŻENIE POKŁONU, KAWA ROZPUSZCZALNA, POPARCIE, KOROWÓDKI, SZKATUŁA, RONDO, SKRZYDŁOSZPON ROGATY, MYSZAK KAKTUSOWY, PATENT, REKIN ROGATEK, KARTA WIZYTOWA, GERANOZAUR, NASTAWNOŚĆ, WÓZEK, MALAKOZOOLOGIA, WIDŁOZĄB FALISTY, KOŁOSZ STOŻKOWATY, HISPANO, PSTRĄŻENICA MARMURKOWA, KRĘPNIK KRÓTKOSTERNY, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, BRACIA POLSCY, ZROBIENIE RUCHU, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ZASTANOWIENIE, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, BÓBR KANADYJSKI, KOŁPACZEK STOŻKOWATY, GNIAZDO, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, JEJMOŚĆ, VOTUM SEPARATUM, CNOTA KARDYNALNA, CEDUŁA, TENOR DRAMATYCZNY, BRZYTWA, UKOŚNIK OZDOBNY, OPOS WEŁNISTY, OPŁATEK, PŁONKA, NOCEK NADWODNY, PARANTODON, KAMIEŃ KOTŁOWY, PODSKÓRNIA, HOMOMORFIZM, ARNI, UDAR, SŁOŃ, ZATYKANIE USZU, PIASEK MOCZOWY, PŁYN, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, ŻYWOTNIK NIBYOLBRZYMI, TULIPAN GREIGA, PRAŻONKA, MOTOR, KIEŁŻ OCEANICZNY, SPRĘŻYK, POITEVIN, LOTOS, CZUBAJKA, IRGA DAMMERA, KRIONIKA, PUR, DRZEWIK WŚCIBSKI, KUKLIK, ACI, STATYK, PIERWIOSNEK, WIGORCZYK LUCERNOWIEC, ROZKŁAD, BATYMETRIA, HAWAJSKI, GARDEROBIANA, DROBNOUSTEK PASIASTY, ZINJANTROP, PSYLOFIT, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, WANGA ŻAŁOBNA, CZARECZKA OTWARTA, PRZECIWNAKRĘTKA, ROK OBROTOWY, BIOETYK, KROWIEŃCZAK, PEGMATYT, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, STRAŻ, ŁASKUN, WĘŻOJAD FALISTY, AMARANTKA CZERWONODZIOBA, BEANIA, NAPIERANIE, MALI, LODOWIEC SZELFOWY, OWSICA, MULAK, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, BAWÓŁ LEŚNY, REN, GĘSI, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, NIEKAPEK, MENISK, TAKAHE, PETREL MADERSKI, MATEMATYKA STOSOWANA, WRÓBEL OLIWKOWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, OLIGOMER, JAGODZIAK CIEMNY, GNU PASIASTE, MAŁPI GAJ, BORATEK NAŚNIEŻEK, PARTNER, CYNAMONOWIEC WONNY, MASZYNOWNIA, BOMBA KALORYCZNA, ?MONTANISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BATRACHOPHRYNUS MACROSTOMUS - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY CERATOPHRYIDAE, ZAMIESZKUJĄCY RÓŻNE ZBIORNIKI WODNE W PERU, W TYM DUŻE JEZIORO JUNIN, POŁOŻONE POWYŻEJ 4000 M N.P.M. W ANDACH PERUWIAŃSKICH, A WIĘC WYSTĘPUJE NA WYSOKOŚCIACH, NA KTÓRYCH SPOTYKA SIĘ BARDZO NIELICZNE GATUNKI PŁAZÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BATRACHOPHRYNUS MACROSTOMUS - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY CERATOPHRYIDAE, ZAMIESZKUJĄCY RÓŻNE ZBIORNIKI WODNE W PERU, W TYM DUŻE JEZIORO JUNIN, POŁOŻONE POWYŻEJ 4000 M N.P.M. W ANDACH PERUWIAŃSKICH, A WIĘC WYSTĘPUJE NA WYSOKOŚCIACH, NA KTÓRYCH SPOTYKA SIĘ BARDZO NIELICZNE GATUNKI PŁAZÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻABA Z JUNIN Batrachophrynus macrostomus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny Ceratophryidae, zamieszkujący różne zbiorniki wodne w Peru, w tym duże jezioro Junin, położone powyżej 4000 m n.p.m. w Andach peruwiańskich, a więc występuje na wysokościach, na których spotyka się bardzo nieliczne gatunki płazów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻABA Z JUNIN
Batrachophrynus macrostomus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny Ceratophryidae, zamieszkujący różne zbiorniki wodne w Peru, w tym duże jezioro Junin, położone powyżej 4000 m n.p.m. w Andach peruwiańskich, a więc występuje na wysokościach, na których spotyka się bardzo nieliczne gatunki płazów (na 10 lit.).

Oprócz BATRACHOPHRYNUS MACROSTOMUS - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY CERATOPHRYIDAE, ZAMIESZKUJĄCY RÓŻNE ZBIORNIKI WODNE W PERU, W TYM DUŻE JEZIORO JUNIN, POŁOŻONE POWYŻEJ 4000 M N.P.M. W ANDACH PERUWIAŃSKICH, A WIĘC WYSTĘPUJE NA WYSOKOŚCIACH, NA KTÓRYCH SPOTYKA SIĘ BARDZO NIELICZNE GATUNKI PŁAZÓW sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - BATRACHOPHRYNUS MACROSTOMUS - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY CERATOPHRYIDAE, ZAMIESZKUJĄCY RÓŻNE ZBIORNIKI WODNE W PERU, W TYM DUŻE JEZIORO JUNIN, POŁOŻONE POWYŻEJ 4000 M N.P.M. W ANDACH PERUWIAŃSKICH, A WIĘC WYSTĘPUJE NA WYSOKOŚCIACH, NA KTÓRYCH SPOTYKA SIĘ BARDZO NIELICZNE GATUNKI PŁAZÓW. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x