JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

F to:

jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.)FAHRENHEIT to:

jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: F

F to:

w chemii: symbol fluoru (na 1 lit.)F to:

dźwięk muzyczny, którego częstotliwość w oktawie razkreślnej wynosi 349,6 Hz. (na 1 lit.)F to:

jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.)F to:

symbol jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI (na 1 lit.)F to:

częsty symbol franka (waluty) (na 1 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.468

SOCJETA, CHOROBA CUSHINGA, WELIN, KILOPARSEK, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, PODKŁADKA, BONANZA, AWANTUROWANIE SIĘ, PODATEK NALEŻNY, GEHENNA, INFLACJA JAWNA, PRAWO MEDYCZNE, DANAIDA, PAMIĘĆ OPERACYJNA, STRAJK JAPOŃSKI, FALA, KONSULENT, CHOROBA UHLA, BETELGEUSE, CHOROBA GAMSTORP, HISTORYZM MASKI, AKCJA, SROKOSZ, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, BABILOŃSKI, DOCZESNA, THINK TANK, INŻYNIER DUSZY, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, PNEUMATOLIZA, SIMO, WAGA SZALOWA, SZWADRON ŚMIERCI, TER, DZIELNICOWY, NOWA TWARZ, SŁOWIANKA, CIASNOTA, BACEVICIUS, SZKLIWO, AULA, KASAK, DYN, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, ROSYJSKOŚĆ, ITALIANISTYKA, WSZECHŚWIAT, TSUNAML, RDZEŃ, SNIFFER, ZASTRZALIN, MASA PAPIEROWA, NEUROHORMON, WIELKA PIECZĘĆ, DŁUGI WEEKEND, SAMOZATRACENIE, WYJADACZ, WSPOMNIENIE, ILUZJONIZM, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, BAJT, ETHSHAR, TRAWERS, OSETIA, CZWARTACZKA, WIĄZANIE ATOMOWE, SKÓROSKRZYDŁE, TWIST, TYTAN, BROMOLEJ, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, MARZEC, CYGARNICA, RYBA ŁAWICOWA, ANTYK, AUTODESTRUKCJA, ZŁUDZENIE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, BOCIAN BIAŁOSZYI, OGIEŃ I WODA, BRĄZÓWKA, SCIENCE FICTION, KURATOR, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, MAKRO, FUTURYSTYCZNOŚĆ, EROZJA WODNA, SOLARIUM, DROGA TWARDA, LYNN, NADMIERNA SENNOŚĆ, MUSICAL, POCHLEBSTWO, ŚWIETLISTOŚĆ, ZANOKCICA ZIELONA, BREUIL, JAKOŚĆ ŻYCIA, PUB, BIELIK, WEZWANIE, PION, KECALKOATL, MONO, AUGUST III SAS, WYRAJ, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, DELFIN GRUBOGŁOWY, SEZAM, POLE BITOWE, DRUŻYNA SPORTOWA, MYSZ WERTYKALNA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, TEMPERATURA NÉELA, LIGA, NIESTACJONARNOŚĆ, MILICJANT, ARSENAŁ, SYGNAŁ, DZIENNIK URZĘDOWY, AKOMODACJA, DIVA, CELIDONIA, ADWENTYZM, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, KĄT OSTRY, MIEDNICA, ZAJĄC, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SUFFOLK PUNCH, EURYTERMICZNY ORGANIZM, ZEZ, KROTOCHWILA, MILANEZ, PANCERNIK WŁOCHATY, PROWINCJA, BUDAPESZTANKA, BIBUŁKARKA, PRZÓD, DRIP, SFORMUŁOWANIE, CHIROPRAKTYKA, PODZIEMIE, ŻÓŁW MALOWANY, AMINOKWAS BIOGENNY, INFLACJA KOREKCYJNA, WYRAJ, ŚNIEĆ, EPIMYTHION, PASEK MAGNETYCZNY, ODSTRZAŁ, RZEKOTKA DRZEWNA, GATUNEK INWAZYJNY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, LANDSZTURM, GŁODOWANIE, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, CHOROBA DUCHENNE'A, LUSTRO TEKTONICZNE, CIS, ZNAJOMA Z WIDZENIA, MESJANIZM, JĘZYK SOGDYJSKI, FRANIA, GARGAMEL, SOLARKA, TURBINA AKCYJNA, LIST KAPERSKI, POPELINA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, MORION, KANDYDEMIA, WALOŃSKI, IMMUNOGENETYKA, MEMPHIS, KACZKA, WOŁYNIANIN, SZÓSTA CZĘŚĆ, STACJA TELEWIZYJNA, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, EKRANOPLAN, SZUBIENICA, DOLINA RYNNOWA, RDZENIARZ, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, DYWERGENCJA, BEZDNO, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ROŻEK, MARAZM, DOMINACJA PEŁNA, OBYWATELKA, MACIERZ SCHODKOWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, PÓŁKOSZEK, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, VA, MOTYW, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MINÓG DALEKOWSCHODNI, LAGERPETON, TRANSCENDENCJA, SZEW KOSTNY, CZĘSTOKÓŁ, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, BEZBRZEŻNOŚĆ, KRZYŻYK, PRZYBLIŻENIE, SĘPNIK PSTROGŁOWY, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, SĄD POLUBOWNY, MEDRESA, ROBDESZAN, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, SAMOPAŁ, ADRIA, MINA PRZECIWPIECHOTNA, SCHRONISKO, RONDO, DYREKTORIAT, NIEPARZYSTOKOPYTNE, ZAPLOT, MONASTYR, DROGA KOŁOWA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, RĘKA OPADAJĄCA, JANSENIZM, GONIEC CZARNOPOLOWY, PROBLEM, STRATYFIKACJA, PARLAMENT, KICHA, KLINGOŃSKI, EKLIPTYKA, HETYCKI, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, MUCHA, SADZE, JIVE, POŚCIELÓWKA, PENTOKSYFILINA, HORMON GONADOTROPOWY, ISTOTA ZBITA, SAJAN, PAŁATKA, BAN, REGRESJA MORZA, ĆWIERĆ, FIGURA, ASTROBOTANIKA, TELEMARK, FAWORYT, DRUMFILL, WIOŚNIANKA, DYSFAGIA, PROPORZEC, PŁYTKI TALERZ, BRIE, SEKCIARSTWO, POZIOMKA WIRGINIJSKA, CHASERKA, STEROL, JĘZYK FLAMANDZKI, OSŁONKA NABYTA, ZEWNĘTRZE, SAMOWYLECZENIE, JĘZYK PIECZYŃSKI, GWAŁTOWNOŚĆ, BASEN, BOROWODOREK, SEMITOLOG, LITOSFERA KONTYNENTALNA, IRCHA, MIESIĘCZNIK, KREDYT HANDLOWY, OBUCH, FOTOEDYTOR, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, RYFLA, NARTA SKOKOWA, GERBERA, UGÓR, MISIAK, OOLIT, LEBERWURSZT, VIP, SYCYLIJSKI, TATARKA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, FRYZ ARKADOWY, NOTOWANIE CIĄGŁE, STAW SKOKOWY, PRAWO ADMINISTRACYJNE, ANTROPOLOGIA, DANIE, KENOSHA, ?ZENIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C
HasłoOpis hasła w krzyżówce
F jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.)
FAHRENHEIT jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

F
jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.).
FAHRENHEIT
jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 10 lit.).

Oprócz JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast