Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

F to:

jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.)FAHRENHEIT to:

jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: F

F to:

w chemii: symbol fluoru (na 1 lit.)F to:

dźwięk muzyczny, którego częstotliwość w oktawie razkreślnej wynosi 349,6 Hz. (na 1 lit.)F to:

jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.)F to:

symbol jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI (na 1 lit.)F to:

częsty symbol franka (waluty) (na 1 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.193

RESET, NONI, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, UCZEŃ, NEUROGERIATRIA, BOZON W, CYTOARCHITEKTONIKA, WÓDKA GATUNKOWA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ANTYKWARNIA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PALEOPATOLOGIA, TOPSPIN, GWASZ, WSTAWA, ŻARŁOK, ZAPRZĘG, CHAŁWA, CHORĄGIEW STRZELCZA, CHOROBA HISA-WERNERA, PIOTROGRÓD, BALON, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, NIEJEDNOLITOŚĆ, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, RENTA PLANISTYCZNA, SŁOWACKI, PLOTER BĘBNOWY, SAKWA, MEKSYKANKA, EPOKA GIERKOWSKA, POŚWIĘCENIE, ZABÓR, ŻOŁDAK, KOŁO POŁUDNIKOWE, ZRZĄDZENIE, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, ZAWIESZENIE BRONI, WAPIENNIK, WYPIÓR, ZLEWKA, PUNKT ZLEWNY, CHAN, SKRZELONOGI, ELEKTROWNIA ADAMÓW, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GNIAZDO NASIENNE, JELITODYSZNE, DZIWONOS SZAROBOCZNY, NEUROCHEMIA, PLASTYKA, DYREKTORIAT, PRZEMYSŁ, GARKUCHNIA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, SZTUCZNE ŻYCIE, CZAKUELA, SZEREG NEPTUNOWY, SUPERTOSKAN, LUMP, ŻĄDŁÓWKI, TELEROTAMETR, KOLCZAKOWATE, REFORMATOR, FLASZECZKA, PRÓBA NUKLEARNA, FOTOGENICZNOŚĆ, MODULACJA SKROŚNA, TRAGANT, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SAMOAŃSKI, FLESZ, KAZIRODCZOŚĆ, MIERNIK KONDUKTANCJI, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, FILC, BUSZEL, ANTYGRAWITACJA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, EPSILONPROTEOBAKTERIE, ANGEOLOGIA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, STRÓŻA, PORA, PALEONTOLOGIA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, WYBLINKA, ŻUK, GRZYB PIASKOWY, TWORZYWO, FILIACJA, NABAB, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, SZEW PODNIEBIENNY, AUTOMAT KOMÓRKOWY, RYNEK WSCHODZĄCY, PAKOWACZ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, POPELINA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ANTYLOPA KROWIA, STAROHISZPAŃSKI, KASTANIETY, GARDEROBA, DRAM, BAJT, GARNIZON, ABSOLUTYZM, EPIZAUR, ALBAŃSKI, OBRAZ, ODLEWARNIA, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, KARTAN, SZABAS, CZESALNIA, ZAPASY, SPOLEGLIWOŚĆ, KILOMETR NA GODZINĘ, DESOCJALIZACJA, DOPUST, BILANS KSIĘGOWY, CHRUPKOŚĆ, IMPOSTOR, PUPIL, POMYŁKA FREUDOWSKA, STROLLER, KRÓLIK BAGIENNY, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, CENA ADMINISTRACYJNA, WIECZNA ZMARZLINA, MALARSTWO TABLICOWE, ŁUK NOCNY, KOŁECZEK GOLFOWY, BRYDŻ SPORTOWY, BARWA, OWCA KAMERUŃSKA, TURNIURA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, GRADACJA, GIEMZA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, KARCIANE DOMINO, PALIWO KOPALNE, GIGAFARAD, ZASADA D'ALEMBERTA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, PYRA, KANDYZ, GARBARZ, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, GONIOMETRIA STATYCZNA, CZAJ, BLANK, KREDYT KONSUMENCKI, DOWÓD POŚREDNI, WJAZD, DWUŚCIAN, LEGENDA, DYFTERIA, JEDNA DRUGA, REKWIZYCJA, STARA MALEŃKA, ALUMINOGRAFIA, BROCHE, CYLINDER, METR NA SEKUNDĘ, PALEOZOOLOGIA, MATECZNIK, SZOWINISTA, SOCJOLOGIA MIASTA, CIEMNA ENERGIA, SŁUCHAWECZKA, KISZKA, NASIENNIK, POGOTOWIE TECHNICZNE, RAKI, GZY, TUTORIAL, ASTRONOM, KOMUNIA, MIERZWA, PODŚWIADOMOŚĆ, EOZYNOCYT, CHLEB PSZCZELI, CESARSKIE CIĘCIE, RAWKA BŁAZEN, KULTURA MATERIALNA, UDAWANIE, MATOWOŚĆ, BMW, MUSZLA, MONOETANOLOAMINA, PRYSZNIC, KONWOLUCJA, KOKARDKA, SZTUKA MYKEŃSKA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, POPIELNIK, TELEMECHANIKA, BURSZTYNIARZ, NAWÓZ SZTUCZNY, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, FILOZOFIA NAUKI, PODATEK EKOLOGICZNY, NAZWA ZWYCZAJOWA, ANARCHISTA, TRIADA CHARCOTA, PIROGA, RUCH PIESZY, ŻABA ORANŻERYJNA, JĘZYK EZOPOWY, VOLKER, MONOPOL NATURALNY, KOLORADO, CHOPIN, DRZEWIAŃSKI, ZEFIR, BLOK, RZEŹNIK, KWAS MLEKOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, TOWIANIZM, MH, CZAPA POLARNA, NIXON, DEARBORN, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, PANTOGRAF, ŁUK MADZIARSKI, HERBACIARKA, GNOJAK, JEDENASTKA, STACJA KOPULACYJNA, KWINTET SMYCZKOWY, FIZYKA MOLEKULARNA, STYPENDIUM, AZDARCHY, BATERIA, FOCUS, EDUKATOR, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, ORLICZKA MIECZOWATA, KLUCZ, PLUSZ, MAGDALENKA, ZBIÓRKA, TRANSGRESJA, ROZROST, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, FAŁD KORZENIOWY, KATHARSIS, PIÓROPUSZNIK, HERDA, ANTYGENOWOŚĆ, MISIAK, TOALETA, POINT AND CLICK, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, CIĄG ARYTMETYCZNY, ZAKOLE, ORMIAŃSKI, ZŁY GONIEC, GRYMAŚNICA, WYCIĄG TALERZYKOWY, KURZEJ, MĄKA SITKOWA, GĘŚ BIAŁOCZELNA, EMPIRIOKRYTYCYZM, WIELOPIĘTROWIEC, ROPUCHA PANTEROWATA, PAREJAZAURY, HETYTA, STADIUM LARWALNE, ZNAMIĘHALO, KADŹ ZALEWNA, SERWITORIAT, PODMUCH, EWANIELIA, INTERPRETATOR, NURNIK, TWIERDZENIE STOKESA, WIELOCUKIER, BRZYTWA, PĘDNIK AZYMUTALNY, POPYT INWESTYCYJNY, JUDASZOWE SREBRNIKI, LINEARYZM, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PSIA MINA, LOGIKA KIERUNKOWA, PIONEER, HOLENDER, KESON, WAPNO NIEGASZONE, OSIEMDZIESIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.193 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA ZE SKAL POMIARU TEMPERATURY, UŻYWANA DO POMIARU W KRAJACH STOSUJĄCYCH IMPERIALNE JEDNOSTKI MIAR DO POŁOWY XX WIEKU, NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE; OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C to:
Hasło Opis krzyżówkowy
F, jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.)
fahrenheit, jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

F
jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 1 lit.).
FAHRENHEIT
jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x